PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Poèet nalezenıch míst: 303


Okres Tachov (Bezirk Tachau)

Obce, osady, samoty:
Bažantov (Wosant), Berghäusel (Berghäusel), Berghauslen (Berghauslen), Bohuslav (Wusleben), Boreèek (Wandermühle), Bøezí (Pirkau), Buchar (Pucher), Buèinskı mlın (Buchmühle), Butov (Wuttau), Caltov (Zaltau), Èeská Ves (Böhmischdorf), Èeské Nové Domky (Böhmisch Neuhäusl), Dampfsäge (Dampfsäge), Dolní Hamr (Unter Hammer), Dolní Plezom (Unter Plesau), Domaslavièky (Deutsch Thomaschlag), Domkamühle (Domkamühle), Dùl Evangelista (Evangelistazeche), Dùl Leo (Leoschacht), Dùl Zdaø Bùh (Frischglückzeche), Francovy Domky (Franzhäuser), Frauentál (Hochofen), Gesperrhaus (Gesperrhaus), Hahnehäusl (Hahnehäusl), Háje (Leirwinkel), Hamerské Domky (Büchsenhammer,), Hammelberg (Hammelberg), Hammelhütte (Hammelhütte), Hedvièina Pila (Hedvigsäge), Heyrovského Pila (Heyrovskysäge), Hirtenhaus (Hirtenhaus), Hlupenov (Neuhäusl), Hollinghof (Hollinghof), Horní Víska (Oberdörfles/Ober-Dorfles), Hranièky (Reichenthal), Hranièná (Hermannsreith), Jalovı Dvùr (Galtenstallung), Janov (Johannesdorf), Jedlina (Neu Losimthal), Josefovo Údolí (Josefsthal), Kanapark (Ganabartl), Kollerova Hu (Kollerhütte), Krasíkov (Schwanberg), Krèma (Kratschen), Kuh Mühle (Kuh Mühle), Kulm (Kulm), Laufloh (Laufloh), Lišèí Díra (Fuchsloch), Lšelín (Elschelin), Luèina (Sorghof), Milíøe (Brand), Milkov (Milikau), Milov (Mühlloh), Mlınské Domky (Mühlhäusel), Mlınské Domky (Mühlhäuser), Mühlberg (Mühlberg), Mıto (Mauthhdorf), Na Kopci (Berghäuslen), Na Písku (Sandhäusel), Na Poli u Lesa (Waldackerhäuser), Na Spálenci (Brenntenloh), Na Šancích (Schanzhäusl), Nová Hu (Neuhütte), Nová Knížecí Hu (Neu Fürstenhütte), Nová Ves (Neudorf), Nové Domky (Neuhäusl), Novohradskı (Nowohradsky), Novı Hamr (Neuhammer), Novı Kohling (Neu Kohling), Osík (Wossy), Ovèín (Ovèín), Ovèín na Pastvinì (Anger - Schafhütte), Pastvina (Helldroth), Paulus Brunner Glashütte (Paulus Brunner Glashütte), Pavlova Hu (Paulushutte), Pavlùv Studenec (Paulusbrunn), Peklo (Höll), Pila (Brettmühle), Plechwalze (Plechwalze), Plössl (Plössl), Pohodnice (Wasenmeisterei), Pohodnice (Wasenmeisterei), Pohodnice (Pohodnice), Pomezná (Wittichsthal), Poøejov (Purschau), Poruba Antonín I. (Antoni I. Verhau), Poruba Antonín II. (Antoni II. Verhau), Pøední Chalupy (Vorderhäuslen), Pøimda (Pfraumberg), Pustina (Oeding), Rájov (Rail), Randezvous (Randezvous), Ruhberghammer (Ruhberghammer), Rybnièná (Weiherweisenhaus), Schafhütte (Schafhütte), Schützenhäuseln (Schützenhäuseln), Skláøe (Neuwindischgratz), Stará Knížecí Hu (Alt Fürstenhütte), Stará sklárna (Altglashütte), Steinhof (Steinhof), Sticher (Sticher), Stoupa (Alt Pocher), Støeble (Ströbl), Suchá Hùrka (Dürrnhübel), Svatá Apolena (Svatá Apolena), Šenvaldská Hu (Schönwalderhütte), Šestı Železnı Hamr (Sechster Eisenhammer), Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl), Tchoøí Vrch (Iltisberg), Tišina (Kenruh), Tomšùv mlın (Domschamühle), Tøetí Hamr (3 Hammer), U brány (Thorhaus), U Löblù (Löblhaus), U Wallerù (Wallerhaus), Velká Ves (Sinzendorf), Vìtrov (Baderwinkel), Viktoria (Viktoriasäge), Vítovice (Wiedowitz), Volfštejn (Wolfsberg), Vıšina (Ringelberg), Vıškovice (Wischkowitz), Wachterhof (Wachterhof), Zahájí (Waldheim), Záhoøí (Sahorsch), Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan), Zeislova Zahrada (Zeiselgarten), Zlatı Potok (Goldbach), Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)), Žebráckı Žïár (Petlarnbrand)

Objekty:
Achácovskı mlın (Achatsmühle), Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle), Arnoštin Hamr (Ernestinen hammer), Arnoštova leštírna (Arnoštova leštírna), Aumühl (Aumühl), Barvírna (Kunstfarbmühle), Benešùv mlın (Benischmühle), Bezdružice-synagoga (Weseritz-Synagoge), Bílı mlın (Weissmühle), Bodenmühle (Bodenmühle), Bojeènická cihelna (Woschenäcker), Bonìnov-kostel Všech Svatıch (Punnau-Kirche Allerheiligen), Bor - kostel sv.Volfganga (Haid - Kirche St.Wolfgang), Brandmühle (Brandmühle), Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl), Brtnı mlın (Zeidelmühle), Caltovskı mlın (Zaltaumühle), Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge), Èeliv - kostel sv. Václava (Tscheliv - Kirche St. Wenzel), Èertùv mlın (Teufelsmühle), Èervenı mlın (Rothmühle), Èeskı Mlın (Böhmischmûhl), Èeskı mlın (Böhmischmühle), Darmyšl-zámek (Darmschlag-Schloss), Dolní mlın (Karls Mühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Dudákovskı mlın (Tuthakenmühle), Egrt Mühle (Egrt Mühle), Francùv mlın (Franzenmühle), Fuchsmühle (Fuchsmühle), Goetheho vyhlídka u Èernošína (Goethe-Aussicht; Goethe-Warte), Gogelmühle (Gogelmühle), Habermühle (Habermühle), Habøí (Habøí), Halser Mühle (Halser Mühle), Halže - zámek (Hals - Schloss), Hamerskı mlın (Hammermühle), Hamr (Waffenhammer), Hamr (Hammer), Hanikùv mlın (Hanikmühle), Haselmühle (Haselmühle), Haubnerùv mlın (Haubnermühle), Hawitzenmühle (Hawitzenmühle), Heligenmühle (Heligenmühle), Hellmühle (Hellmühle), Hochtenhäusel (Hochtenhäusel), Honsoudl Mühle (Honsoudl Mühle), Horní Hamr (Oberhammer), Horní Kozolupy - kostel sv. Petra a Pavla (Gosolup - Kirche St. Peter und Paul), Horní mlın (Obere Mühle), Horní mlın (Pochmühle), Horní novı mlın (Hintere Neumühle), Hoštka - høbitov (nìmecká èást) (Hesselsdorf - Friedhof), Hvozd (Hochwald), Jadruž - kostel sv.Štìpána (Godrusch - Kirche St.Stephan), Jakubùv mlın (Jakobsmühle), Jirglùv mlın (Girglmühle), Jirná (Girna), Jirna (Girna), Jiøskı mlın (Georgsmühle), Kadrnožka (Kadrnožka), Kalbmühle (Kalbmühle), Kamennı mlın (Steinmühle), Keèovskı mlın (Kötschenmühle), Klementùv mlın (Klementmühle), Klepáèek (Klapel Mühle), Koèièí mlın (Katzenmühle), Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana) (Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana)), Koèovskı mlın (Gotschauermühle), Kopec (Kopetzen), Koøen-synagoga (Kurschin-Synagoge), Køínovskı mlın (Grönamühle), Krommelmühle (Krommelmühle), Kühnhackel Mühle (Kühnhackel Mühle), Kyjovskı mlın (Khoaumühle), Lesná-synagoga (Schönwald-Synagoge), Lesní mlın (Waldmühle), Lestkov-kaple sv.Jana Køtitele (Leskau-Kapelle St.Johannes der Täufer), Lestkov-kostel sv.Prokopa (Leskau-Kirche St.Prokop), Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle), Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel), Ludvíkùv Hamr (Ludwigshammer), Luglmühle (Luglmühle), Lukavec (Lukawetz), Machaøovskı mlın (Macharzenmühle), Maleèkùv mlın (Zapfenmühle), Malovcova brusírna (Malowetz Werk), Marasùv mlın (Marasenmühle), Mášùv mlın (Maschaumühle), Mathildensäge (Mathildensäge), Maxùv mlın (Maxmühle), Meiselmühle (Meiselmühle), Mìstskı mlın (Stadt Mühle), Mnichovství (Münchsfeld), Muckovskı mlın (Mutzken Mühle), Na Hadovce (Schlanzenmühle), Na Potoce (Bachmühle), Nová brusírna (Neuwerk), Nové Sedlištì-kostel Nejsvìtìjší Trojice (Neuzedlisch-Dreifaltigkeitskirche), Nové Sedlištì-synagoga (Neuzedlisch-Synagoge), Novı Dvùr (Neuhof), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Otín-kostel Jména Panny Marie (Ottenreuth-Kirche Mariä Namen), Panskı mlın (Hernmühle), Papírna (Papiermühle), Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus), Pekelskı mlın (Höllmühle), Petrùv mlın (Petermühle), Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov), Plahussner Mühle (Plahussner Mühle), Planá - zámek (Planá - zámek), Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad), Pocher (Pocher), Pochùv mlın a pila (Pochmühle), Pod tchoøím vrchem (Iltismühle), Poøejov (Poøejov), Prostiboø-synagoga (Prostibor-Synagoge), Puchen (Puchen), Röllerùv mlın (Röllermühle), Rùženín (Rosenhaim), Sägemühle (Sägemühle), Schartlùv mlın (Schartlmühle), Schweppelmühle (Schweppelmühle), Serghofmühle (Serghofmühle), Siebermühle (Siebermühle), Skviøinskı mlın (Spayerlingsmühle), Slatinskı mlın (Schladamühle), Slatinskı mlın (Schladamühle), Sorghofskı mlın (Sorghöfner Mühle), Spänmühle (Spänmühle), Spechamühle (Spechamühle), Stahlmühle (Stahlmühle), Staré Sedlištì - Panskı pivovar (Staré Sedlištì - Panskı pivovar), Staré Sedlištì - zámek (Alt Zedlisch - Schloss), Starı mlın (Altmühle), Stráž-kostel sv.Ducha (Neustadtl-Kirche des Hl.Geistes), Stráž-synagoga (Neustadtl am Klinger-Synagoge), Svatı Jan (Sankt Johanniskirche), Svìtce (Heiligen), Špirkùv mlın (Spirkenmühle), Štipka (Štipka), Tachov - Kino (Tachau - Kino), Tachov - Panskı pivovar (Tachov - Panskı pivovar), Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge), Tachov-Vysoká - kaple (Tachau-Hohenstein - Kapelle), Tichého mlın (Tichy Mühle), Tieflohhaus (Tieflohhäus), Tisová - novı zámek (Tisová - novı zámek), Továrna na døevìné vırobky - Tachov (Továrna na døevìné vırobky - Tachov), Tøemešné - kostel Panny Marie (Zemschen - Marienkirche), Treppenstein (Treppenstein), Vackùv mlın (Watzkamühle), Válcovı mlın (Walzmühle), Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche), Vogelmühle (Vogelmühle), Weissmühle (Weissmühle), Wenzlùv mlın (Wenzelmühle), Weschkala Mühle (Weschkala Mühle), Wiessmühle (Wiessmühle), Záchlumí (Eisenhüttl), Zahnhammer (Zahnhammer), Zajeèí mlın - malı (Kleine Hasenmühle), Zajeèí mlın - velkı (Grose Hasenmühle), Zlatı mlın (Schlada Mühle), Žebráky - Brusírna zrcadel (Pettlarn - Spiegelschleif), Žižkùv mlın (Tschischkamühle)
Èlánky:

Geschichte von Oberdörfles [Dieter Pohl 17.8.2007]
Das Dorf befand sich im Zentrum eines zergliederten und steinigen Ausläufers eines Granitmassivs, fern von Verbindungsstraßen und weiterer Dörfer. Aufgrund der Nachkriegsentwicklung und der natürlichen wie auch gesellschaftlichen Entwicklung siedelte... [více]Processing time: 57 msec.
IP address = 44.213.60.33
desktop version