PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Přidat obrázek
› Přidat článek
› Přidat odkaz
› Přidat GPS
Okolí:
Mahl Mühle 0.8km
Stodůlská Slunečná 2.0km
Velký Bor 2.1km
Malý Babylón 2.1km
Zadní Paště 2.1km
Paštěcká Paseka 2.3km
Souš 2.4km
Zaječí mlýn 2.5km
Mühlgespreng 2.7km
Velký Babylón 2.7km
Výpis je omezen na 10 míst. [více]
[Pavel Beran 11.7.2005] 
Stodůlky  (Stadln)   také: Stadla

Kategorie: Obec   
Okres: Klatovy
Důvod zániku: Vojenský výcvikový prostor Dobrá Voda -
Období zániku: 1950-1960
Současný stav: Zničena zcela

 WGS-84 souřadnice (GPS)
 Šířka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.12079 13.43292 křižovatka cesta u bývalé kaple Honza a Blanka Reichardtovi 1.1.2006  
  49.11383 13.43203 mlýn Polalmühle čp.76 na pravém břehu Křemelné, souřadnice z terénu. Martin Čejka 27.4.2010  

 Historie a jiné články
Historie  [Honza a Blanka Reichardtovi 23.1.2006]
Bývalá centrální obec největší šumavské svobodné královácké rychty, která zabírala podle tehdejšího politického správního rozdělení svojí rozlohou 236 km čtverečních po Praze druhé největší území v Čechách, se rozkládala pod horou Křemelná nad stejnojmennou říčkou. Nejprve se místu, kde vznikla pozdější vesnice, říkalo Simonovy stodoly, od roku 1617 už Stadeln.
Obec mívala dva mlýny, školu, pilu a několik hostinců. Nejzajímavější stavbou bývala jedna z nejstarších a největších usedlostí v Královském hvozdu, nazývaná Bon Bolthaus či Balthashof. Veřejná kaple svatého Sebastiana s barokním oltářem, která vzhledem a velikostí připomínala koste... [více]

kostelík a hostinec  [pašerák 7.4.2018]
Kostelík sv.Šebestiána - st.p.53
Ačkoliv rychta i obec nesla jméno Stodůlky,ves nikdy nedosáhla významu,který by se dal tenktát očekávat.Bohužel Stodůlky nikdy nebyly církevním centrem svého okolí.Všichni první osadníci kolem Křemelné byli pravděpodobně přifařeni k Mouřenci.Cesta,lidově nazvaná "umrlčí cesta",tam vedla při "Peterlbauernhofu" čp.51 po úbočí Křemelné.
Později došlo k přefaření ke kostelu sv.Bartoloměje v Rejštejně,v jehož kostelních záznamech od roku 1689 existují podrobnější záznamy obyvatel.Dne 19.10.1735 bylo hodinu a čtvrt cesty od Stodůlek vzdálené poutní místo Dobrá Voda povýšeno na farnost a okolní obce a osady přif... [více]

škola ve Stodůlkách  [pašerák 27.5.2018]
Stodůlky byly starou svobodnou králováckou rychtou v Královském Hvozdě,která se skládala z řady samot a osad.Daleká cesta dětí za školním vzděláním vedla stodůlecké občany již v roce 1789 ke zbudování školy (viz.článek "kostelík a hostinec") na základě nejvyššího zemského nařízení.Byla celá ze dřeva postavená nákladem 415 zl.na pozemku sedláka Pankráce,který jej vyměnil za jiný s obcí.V roce 1810 zde stavěli školu novou (viz.dobové foto č.21),větší,nákladem 1254 zl. 57 kr.,na což přispěla i přiškolená místa.Ze staré školy vznikl hostinec (viz.dobová fota č.7,10,14 a 16).Ale počet žáků se dále zvyšoval a ani nová škola nedostačovala.Proto r.1... [více]

Změna názvu k.ú.  [pašerák 29.1.2020]
Dle rozhodnutí Úředního soudu v Hartmanicích ze dne 13.3.1942 ve věci místopisného označení,bylo původní označení katastrálního území "Stadeln" změněno na "Stadln".
(info J.Vlček)

 Vývoj počtu obyvatel a domů
Rok1869188018901900191019211939[zdroje údajů]
Počet obyvatel360509564481358 276
Počet domů424040393434 

 Dobové obrázky/pohlednice

 Novodobé obrázky
 levý břeh Křemelné
 Ostatní
 Mapy

Komentáře a upřesňující informace k místu


Důvod zániku [Miloš Hlávka 18.1.2006 06:33] | Reagovat
VVP Dobrá Voda (zrušený r. 1991)
Re: Důvod zániku [Pavel Beran 10.2.2006 22:05] | Reagovat
Důvod zániku doplněn. Díky.
Důvod zániku [Vlastimil Hromada 29.6.2007 14:01] | Reagovat
Stodůlky posloužily v 50.letech jako terč dělostřelecké a raketové střelnici,která ležela na protějším svahu cestou na Velký Bor.Torzo kaple stálo jaště v 60.letech a bylo srovnáno se zemí,aby nemohlo sloužit jako úkryt narušitelům hranice.
Stodůlky- mlýn čp.76-informace [Jan Vlček 5.4.2010 17:18] | Reagovat
Několik informací k objektu,zobrazeném ve fotogalerii na této straně/novodobé obrázky/.Jednalo se o dům čp.76,objekt je zobrazen na mapě Stabilního katastru, mapa:Čechy -7347-Stodůlky, mapový list číslo 28.Nacházel se na soutoku Křemelné a Mlýnského potoka/Mühlbach/,tekoucího od Slunečné/Stadler Sonnberg/.Původně k mlýnu patřily tyto objekty,zapsané v knihovní vložce č.40 pro k.ú.Stodůlky:
-dům čp.216/ st.p.17- objekt demolován v r.1909,
-pila k čp.76/st.p.18- objekt demolován 1903,
-dům čp.76/st.p.19-mlýn /Mahlmühle/.
Vlastník v r.1945: Rosalia Schmid.
Po roce 1950/vytvoření VVP Dobrá Voda/ došlo k zániku objektu mlýna.
Re: Stodůlky- mlýn čp.76-informace [Zdeněk Pechar 5.4.2010 20:14] | Reagovat
Mám dotaz. Nedaleko proti proti proudu na Mlýnském potoce, byla parcela č.15. Na ní stál mlýn s turbínou. Nevíte jak se jmenoval? Dík za případnou informaci. ( Mlýn čp.76 se chystám také vložit na stránky)
Re: Stodůlky-informace+upřesnění [Jan Vlček 6.4.2010 19:54] | Reagovat
K Vašemu dotazu.Jednalo se o několik budov,konkrétně pak o :
-dům čp.77/st.p.14- hospodářské stavení a mlýn
-dům čp.80/st.p.15-obytný dům
-dům čp.199/st.p.16-pila
-kaple/st.p.364- postavena 1906/nacházela se v blízkosti cesty,v polovině vzdálenosti mezi st.p.14 a st.p.15./ není zobrazena na mapě Stabilního katastru.
Vlastnické vztahy 1945: st.parcely 14,15 a 364:
Wenzl a Amalia Haas.Mlýn zřejmě neměl název,
v pozemkové knize je uvedeno"Wirtschaft Nr.Cons.77"=Hospodářství čp.77.
-St.parcela č. 16 zanikla po demolici pily v roce 1937 a byla sloučena do p.č.159/3.
vlastník 1945:Franz Karl Straub.
Re: Stodůlky-informace-dodatek [Jan Vlček 2.6.2011 21:08] | Reagovat
V knize" Im Lande der Künischen Freibauern" je k nemovitosti čp.77/st.p.14 uvedeno jméno "Stadler Mühle"/Stodůlecký mlýn/.Pro objekt čp.199/st.p.16 je uvedeno jméno"Stadler Säge"/Stodůlecká pila/.
Kaple na st.p.364 byla zasvěcena sv.Sebastianu,sv.Valentinu a sv.Güntherovi.
Stodůlky-osada-severní část [Jan Vlček 25.11.2010 12:22] | Reagovat
Tento příspěvek se týká pouze samotné osady Stodůlky.Vzhledem k rozsáhlosti bude informace rozdělena na několik částí. Osada je zobrazena na mapě Stabilního katastru -Čechy-7347-1 mapové listy 21 a 28.Nemovitosti,zobrazené na mapovém listu 28 byly již popsány v předcházejících příspěvcích.Některé ze staveb dále uvedených vznikly až po r.1895 a nejsou zobrazeny na mapě Stab.katastru.Stav vlastnictví je uveden k r.1945.
-zbořeniště/st.p.25- odstraněno před.r.1895,
-zbořeniště/st.p.26- Johann Straub-vl.2/3 a Německá říše- Reichsfinanzverwaltung- vl.1/3
-dům čp.63/st.p.27-Hermann a Barbara Wendelberger
-zbořeniště/st.p.28-odstraněno před r.1895,
-dům čp.64/st.p.29-více různých vlastníků,
-zbořeniště/st.p.30-odstraněno před r.1895,
-dům čp.61/st.p.31-Hermann a Barbara Wendelberger,
-hosp.stavení/pův.čp.60/st.p.32-Johann Haas,
-zbořeniště/st.p.33-odstraněno před r.1895,
-dům čp.59/st.p.34-Johann Straub,
-dům čp.56/st.p.35-Johann Straub,
-dům čp.57/st.p.36/1 a 36/2-Johann Haas,
-dům čp.54/st.p.37-Aloisie,Rupert a Marie Schmidt,
-zbořeniště/st.p.38-odstraněno před r.1895,
-dům čp.53/st.p.39, sklep/st.p.40,dům čp.65-kovárna/st.p.41-Aloisie,Rupert a Marie Schmidt,
-zbořeniště/st.p.42-odstraněno před r.1895,
-dům čp.66/st.p.43-Edmund a Ottilie Mörl,
-dům/pův.čp.66/st.p.44-Edmund a Ottilie Mörl,
-dům čp.67/st.p.45-Ernst a Angela Piller,
-dům čp.52/st.p.46-Edmund a Ottilie Mörl,
-dům čp.51/st.p.47-Ernst a Angela Piller,
-stodola k čp.52/st.p.48-Edmund a Ottilie Mörl,
-dům čp.210/st.p.49-Rudolf a Berta Straub.
Stodůlky-osada-střední část [Jan Vlček 25.11.2010 13:18] | Reagovat
-dům čp.201/st.p.50-hostinec-Josef Wendelberger,
-zbořeniště/st.p.51-odstraněno před r.1895,
-dům čp.50/st.p.52/1+stodola/st.p.52/2-Rudolf Straub,
-kaple/st.p.53- Kostel Stodůlky/Kirche Stadln/
-dům čp.259/st.p.54- Škola Stodůlky,
-dům čp.68/st.p.55-Johann Schmidt,
-dům čp.69/st.p.56-Michael a Franziska Schmidt,
-dům čp.49/st.p.57-Josef Hanus,
-dům čp.256/st.p.58-Karl Straub,
-dům čp.70/st.p.59- Obec Stodůlky,
-dům čp.71/st.p.60-Edmund a Ottilie Mörl,
-dům čp.72/st.p.61-Edmund a Ottilie Mörl,
-stodola k čp.72/st.p.62-Edmund a Ottilie Mörl,
-dům čp.73/st.p.63-Lambert a Marie Zettl,
-zbořeniště/st.p.64-odstraněno před r.1895,
-dům čp.74/st.p.65-Emma Wendelberger,
-dům čp.47/st.p.66-Lambert a Marie Zettl,
-zbořeniště/ st.p.67 a st.p.69-odstr. před r.1895,
-dům čp.45/st.p.68-Emma Wendelberger,
-dům čp.48/st.p.70-Karl a Marie Gebert,
-dům čp.44/st.p.71-Lambert a Marie Zettl.
Stodůlky-osada-jižní část+ zbývající parc.nepopsané [Jan Vlček 25.11.2010 14:01] | Reagovat
Obsahuje i parcely nezakreslené na mapě Stabil.katastru.
-stavba/pův.výroba potaše/st.p.292/blízko st.p.41/-
demolice 1900/-Aloisie,Rupert a Marie Schmidt,
-dům čp.239/st.p.293/na p.č.708/2/-Jakob Weber,
-dům čp.75/st.p.294-samota u řeky Křemelné-demolice r.1900/-Emma Wendelberger,
-kolna/st.p.376-blízko st.p.35-Johann Straub,
-kolna/st.p.339-proti st.p.63-Lambert a Marie Zettl,
-kaple/st.p.340-proti st.p.63-Lambert a Marie Zettl,
-kovárna/st.p.351-proti st.p.71-Josef a Marie Zettl,
-sklep/st.p.365- proti st.p.71-více vlastníků,
-hasičská zbrojnice/st.p.370-blízko st.p.27-více vlastníků,
-dům čp.268/st.p.377-severně od osady při cestě na Frauenthal- Johann a Marie Weber,
-dům čp.46/st.p.388/p.č.701/-Johann Straub,
-st.p.20 a st.p.21 a st.p.72-zbořeniště- odstraněny před r.1895.
Důvod zániku [vašek 27.3.2011 22:18] | Reagovat
Před chvilkou jsem poslouchal v ČT pořad Toulavá kamera, kde bylo uvedeno , že Stodůlky zanikly při vichřici dne 18.července 1966, která začala na Pomezí a zničila celou obec . Kdy z 30 domů zůstaly pouze 2.domy
Re: Důvod zániku [stodůlky 28.3.2011 07:33] | Reagovat
to jsou samozřejmě jiné Stodůlky...
Re: Re: Důvod zániku [stodůlky 30.3.2011 09:16] | Reagovat
a ještě k tomu jde o Studánky (Kaltenbrunn) u Všerub
Fotka [Miroslav Lepeška 22.4.2018 07:10] | Reagovat
http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=295187
To se tam takhle volně válí?
 Doplňte nebo upřesněte informace k tomuto místu
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 74 do následujícího políčka:

   


Processing time: 429 msec.
IP address = 44.222.64.76
desktop version