PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Přidat obrázek
› Přidat článek
› Přidat odkaz
› Přidat GPS
[Zdeněk Pechar 19.3.2015] 
Mittelmühle

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Kunštát)
Okres: Blansko
Důvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: 1945-1950  (rok: 1948)
Současný stav: Zničena zcela

 WGS-84 souřadnice (GPS)
 Šířka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.49581 16.51292 GPS - st.144/čp.61 Zdeněk Pechar 19.3.2015  

 Historie a jiné články
Žádný záznam

 Dobové obrázky/pohlednice
Žádný záznam

 Novodobé obrázky
Žádný záznam

 Ostatní
Žádný záznam


Komentáře a upřesňující informace k místu


Histirie mlýna [Lukáš Řehořek 24.5.2018 22:13] | Reagovat
https://is.muni.cz/th/iu81a/Jiri_Pokorny_Bakalarka_-_mlyn.pdf
Mlýn č.p. 61
Nedaleko Sychotína u staré polní cesty do Zbraslavce stál pod kunštástkým zámkem Prostřední
panský mlýn. Na mapách stabilního katastru značen jako Mittelmühle, v archivních
pramenech jako mlýn v lukách.
První doloţená zmínka o mlýně pochází z matriky narozených kunštátské farnosti,
kdy se zde roku 1691 narodil mlynáři Janu Pilařovi a jeho manţelce Maryně syn Tobias.
Dalšími majiteli na Prostředním mlýně byli Jiřík a Antonín Vichta. Roku 1775 mlýn odkoupil
od vrchnosti Lorenz Römer, roku 1810 je zde jiţ uváděno jméno Josef Jaroš a
v roce 1841 koupili mlýn za 4000 zlatých manţelé Páralovi.
V odhadu kunštátského panství z roku 1913 je jiţ uvedeno, ţe Prostřední mlýn neslouţí
k mlynářským účelům. Šlo o patrové stavení kryté šindelovou střechou. V přízemí i
v patře, kam se šlo po dřevěných schodech, bylo po dvou obytných místnostech. Sklep byl
jiţ nepouţitelný, náhon byl vyschlý a zanesený. V této době ještě stála lednice, v které bylo
zachovalé vodní kolo.
Před I. světovou válkou chtěl objekt mlýna vyuţít kunštátský velkostatek ke zbudování
malé vodní elektrárny pro svůj statek, ale plány ukončila sloţitá váleční situace.
Zbylá technologie mlýna byla převezena do jiného panského mlýna a ve 20. letech
20. století objekt slouţil jako byt dvěma dělnickým rodinám. Třetí obytná místnost byla
kunštátskou obcí vyuţívána pro účely infekční nemocnice. Roku 1948 získala objekt na
základě pozemkové reformy rodina panského kočího Josefa Švancary a ti jej rozebrali na
stavební materiál.34
Dnes lze v krajině stále velmi dobře rozpoznat kudy vedl mlýnský náhon ústící do
menší akumulační nádrţe nad bývalým Prostředním mlýnem. Ze samotného objektu však
zůstaly jen polorozbořené kamenné zdi lednice, v které bylo umístěno vodní kolo na vrchní
vodu. Celé místo je zarostlé dřevinami a pomalu se vytrácí z povědomí občanů, z nichţ
ti starší si stále na tento objekt pamatují jako na zbořeniště, kde si hrávali.

33 Skutil, J.: Místopisný slovník obcí okresu Blansko. Blansko, 1966, s. 73 a další.
34 Švancarová, J.: Historie Sychotína do roku 1960. Sychtotín, 2007, s. 115.
 Doplňte nebo upřesněte informace k tomuto místu
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 52 do následujícího políčka:

   


Processing time: 70 msec.
IP address = 3.236.143.154
desktop version