PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Radim Hettner 13.4.2009] 
Libnov  (Liebenau)

Kategorie: Obec   
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno - vesnice znièena z více než 70%
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Nespecifikováno

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.22978 12.52892 ze serveru mapy.cz Radim Hettner 13.4.2009  


Okolí (do 10km):
Bernov (Bernau) 1.4km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 1.9km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 2.1km
Skelná Hu (Glashütte) 2.5km
Kvìtná (Plumberg) 2.9km
Garstnermühle (Garstnermühle) 3.1km
Petrova štola (Peterstollen) 3.1km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 3.4km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 3.4km
Hartenberk (Hartenberg) 3.4km
Na Lillu (Beim Lill) 3.5km
Smrèí (Krondorf) 3.8km
Stegmühle (Stegmühle) 3.8km
Markvarec (Marklesgrün) 4.0km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 4.1km
Na Kopci (Berghäuser) 4.1km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 4.2km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 4.2km
Svažec (Ehmet) 4.4km
U Hansla (Beim Hansl) 4.4km
Ètyødomí (Vierhäuser) 4.6km
Staré Hory (Horn) 4.6km
Tilingmühle (Tilingmühle) 4.6km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 4.7km
Èižebná (Zweifelsreith) 5.2km
Hammergut (Hammergut) 5.2km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 5.3km
Reuth (Reuth) 5.3km
Na Rabì (Raberhäuser) 5.4km
Steinhammer (Steinhammer) 5.5km
Kraushof (Kraushof) 5.5km
Hamr (Waffenhammer) 5.6km
V úžlabí (Kahr) 5.6km
Liboc (Frankenhammer) 5.8km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 5.9km
Oldøichov (Ullersgrün) 6.1km
Kunstmühle (Kunstmühle) 6.1km
Geyerau (Geyerau) 6.1km
Habartov (Habersbirk) 6.1km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 6.1km
Horka (Berg) 6.2km
Ovèárna (Schäferei) 6.3km
Steingrube (Steingrube) 6.3km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 6.5km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 6.6km
Lesná (Wallhof) 6.6km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 6.6km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 6.7km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 6.8km
Božetín (Fasattengrün) 7.0km
Týn (Thein) 7.0km
Mlýnek (Mühlgrün) 7.1km
Lesík (Waldl) 7.1km
Frankenhau (Frankenhau) 7.2km
Bukovany (Buckwa) 7.2km
Voglsmühle (Voglsmühle) 7.3km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 7.3km
Bor (Haid) 7.5km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 7.6km
Schwank (Schwank) 7.6km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 7.7km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 7.7km
Èerná (Schwarzenbach) 7.7km
Am Hammel (Am Hammel) 7.8km
Stará (Altengrün) 7.8km
Opatov (Absroth) 8.0km
Rebmühle (Rebmühle) 8.0km
Rusov (Reissengrün) 8.0km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 8.0km
Kytlice (Kitlitzdorf) 8.1km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 8.1km
Lísková (Haselbach) 8.2km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 8.2km
Na Dole (Schachthäuser) 8.4km
Haselhöfe (Haselhöfe) 8.4km
Teichmühle (Teichmühle) 8.7km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 8.7km
Spálený dvùr (Brandhof) 8.8km
Mostek (Bruck) 8.8km
Stupice (Stobitzhof) 8.8km
Dvory (Maierhöfen) 8.8km
Lvov (Löwenhof) 8.9km
Kempfmühle (Kempfmühle) 9.0km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 9.0km
Aussenhof (Aussenhof) 9.0km
Steinloh (Steinloh) 9.0km
Vogelmühle (Vogelmühle) 9.1km
Brandhof (Brandhof) 9.1km
Grünmühle (Grünmühle) 9.2km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 9.4km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 9.5km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 9.5km
Valtéøov (Waltersgrün) 9.6km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 9.6km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 9.7km
Stinglmühle (Stinglmühle) 9.7km
Schirlmühle (Schirlmühle) 9.8km
U Voglerù (Vogler) 9.8km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 9.9km
Schindelberg (Schindelberg) 9.9km
Dìvín (Döba) 9.9km
Lipnice (Littmitz) 10.0km

Okolí (10-20km):
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 10.1km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 10.2km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 10.2km
Vackov (Watzkenreuth) 10.4km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 10.5km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 10.5km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 10.5km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 10.6km
Voskárna (Wachshütte) 10.6km
Lochmühle (Lochmühle) 10.7km
Loch (Loch) 10.7km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 10.8km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 10.8km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 10.9km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 10.9km
Zeiselhause (Zeiselhause) 10.9km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 10.9km
Tisová (Theißau) 10.9km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 11.0km
Kostelní (Kirchberg) 11.0km
Doubrava (Doberau) 11.0km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 11.0km
Obora (Hochgarth) 11.0km
Smrèina (Ermesgrün) 11.1km
Eberhof (Eberhof) 11.1km
Bärnhaus (Bärnhaus) 11.1km
Vackovec (Watzgenreuth) 11.1km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 11.3km
Chata (Wetterhütte) 11.3km
Kámen (Stein) 11.3km
Ludabrunn (Ludabrunn) 11.4km
Weisenmeister (Weisenmeister) 11.4km
Berghaus (Berghaus) 11.4km
Hartoušov (Hartessenreuth) 11.4km
Šindelová (Schindlwald) 11.4km
Køemenitá (Greisbach) 11.4km
Polní mlýn (Fehlamühle) 11.5km
Mýtina (Hau) 11.5km
Jehlièná (Grasseth) 11.6km
Alberov (Albernhof) 11.6km
Kohlmühle (Kohlmühle) 11.8km
Výspa (Dürrengrün) 11.8km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 11.8km
Thumsermühle (Thumsermühle) 11.8km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 11.8km
Vøesová (Doglasgrün) 11.8km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 11.9km
Suchá (Dürr) 11.9km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 11.9km
Poèátky (Ursprung) 11.9km
Cihelna (Ziegelhütte) 11.9km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 11.9km
Weissmühle (Weissmühle) 12.0km
Starost (Sorgen) 12.1km
Neuhäuser (Neuhäuser) 12.1km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 12.1km
Železný Hamr (Eisenhammer) 12.2km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 12.2km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 12.3km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 12.3km
Žehrov (Zehrerberg) 12.3km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 12.4km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 12.4km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 12.4km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 12.4km
Untere Mühle (Untere Mühle) 12.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 12.5km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 12.5km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 12.6km
Waldschenke (Waldschänke) 12.6km
Zelená (Grün) 12.6km
Hnìvín (Knöba) 12.6km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 12.6km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 12.6km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 12.6km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 12.9km
Vogelhof (Vogelhof) 12.9km
Dolní zámek (Unterschloss) 13.0km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 13.0km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 13.0km
Horní zámek (Oberschloss) 13.2km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 13.2km
Soos (Soos) 13.3km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 13.3km
Pouš (Oedt) 13.4km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 13.5km
Studená Voda (Kalt Wasser) 13.5km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 13.6km
Arnoltov (Arnitzgrün) 13.6km
Javoøina (Ahornswald) 13.6km
Vítkov (Wudingrün) 13.6km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 13.7km
Vrbová (Förba) 13.7km
Sägewerk (Sägewerk) 13.7km
Ptaèí (Vogeldorf) 13.7km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 13.7km
Sackhäuser (Sackhäuser) 13.7km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 13.8km
Pod kopcem (Berghof) 13.8km
Herrenmühle (Herrenmühle) 14.0km
Kamenice (Steinbach) 14.0km
Novina (Grün) 14.0km
Železný Hamr (Eisenhammer) 14.0km
Železný mlýn (Železný mlýn) 14.0km
Paseka (Schwand) 14.1km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 14.2km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 14.3km
Hranièná (Markhausen) 14.3km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 14.3km
Bøidlová (Schieferhütten) 14.4km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 14.6km
Dvoreèky (Krainhof) 14.7km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 14.7km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 14.8km
Nový mlýn (Neumühle) 14.8km
Vokov (Wogau) 14.9km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 14.9km
Na kopci (Berghäuser) 15.0km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 15.1km
Libava (Liebau) 15.1km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 15.2km
Grundmühle (Grundmühle) 15.2km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 15.2km
Lobzy (Lobs) 15.3km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 15.4km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 15.4km
Grundhäuser (Grundhäuser) 15.4km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 15.4km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 15.5km
Bystøina (Reichenbach) 15.5km
Trojice (Frühmesse) 15.6km
Studánka (Schönbrunn) 15.6km
Dùl Otto (Frühbuss) 15.7km
U Smrkù (Fichten Mühle) 15.8km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 15.9km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 16.1km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 16.2km
Týmov (Tiefengrün) 16.2km
U Smrkù (Fichtenhof) 16.2km
Nancy (Nancy) 16.5km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 16.6km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 16.7km
Schneidmühle (Schneidmühle) 16.9km
Krásná Lípa (Schönlind) 16.9km
Rovná (Ebmeth) 16.9km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 16.9km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 17.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 17.0km
Ostrov (Wöhr) 17.1km
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg) 17.2km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 17.3km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 17.5km
U Bauerù (Beim Bauer) 17.6km
Mühlpeint (Mühlpeint) 17.6km
Köstelhof (Köstelhof) 17.7km
Tìšov (Teschau) 17.7km
Sla (Moorlohe) 17.8km
Peintmühle (Peintmühle) 17.8km
U Lesa (Waldhäuser) 17.8km
Mäntling (Mäntling) 17.9km
Rolava (Sauersack) 17.9km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 17.9km
Melter (Melter) 17.9km
Úval (Grün) 18.0km
Kovárna (Waffenschmiede) 18.1km
Vranov (Frohnau) 18.1km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 18.2km
Jesenice (Gassnitz) 18.2km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 18.2km
Milikov (Miltigau) 18.3km
Chaloupky (Neuhaus) 18.4km
Smrkovec (Schönficht) 18.5km
Allisùv mlýn (Allismühle) 18.7km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 18.8km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 18.9km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 18.9km
Døenice (Treunitz) 19.0km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 19.0km
Ottmühle (Ottmühle) 19.1km
Stoinamühle (Stoinamühle) 19.1km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 19.2km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 19.3km
Leinmühle (Leinmühle) 19.3km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 19.4km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 19.4km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 19.4km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 19.5km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 19.5km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 19.6km
Dolský mlýn (Grundmühle) 19.6km
Grundhauser (Grundhauser) 19.6km
Hochofen (Hochofen) 19.6km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 19.6km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 19.6km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 19.6km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 19.9km
Rudolfinum (Rudolfinum) 19.9km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 19.9km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist