PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Radim Hettner 26.8.2008] 
Dolní zámek  (Unterschloss)

Kategorie: Hrad, zámek, tvrz   (správní obec: Skalná)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: 1960-1970
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.17131 12.36888 ze serveru mapy.cz, parkovištì pøed ubytovnou Radim Hettner 26.8.2008  


Okolí (do 10km):
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 0.2km
Horní zámek (Oberschloss) 0.3km
Zelená (Grün) 1.0km
Weissmühle (Weissmühle) 1.0km
Herrenmühle (Herrenmühle) 1.1km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 1.3km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 1.4km
Chata (Wetterhütte) 1.6km
Suchá (Dürr) 1.7km
Kyselka (Mattelberg) 1.9km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 1.9km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 2.0km
U Bártù (Barthaus) 2.0km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 2.3km
Soos (Soos) 2.4km
Velký Rybník (Grossenteich) 2.5km
Prüllermühle (Prüllermühle) 3.7km
Bärenteich (Bärenteich) 3.8km
Brandhof (Brandhof) 3.9km
Spálený dvùr (Brandhof) 4.1km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 4.1km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 4.4km
Dìvín (Döba) 4.4km
Polní mlýn (Fehlamühle) 4.6km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 4.8km
Kohlmühle (Kohlmühle) 5.2km
Starost (Sorgen) 5.2km
Mostek (Bruck) 5.3km
Otov (Ottengrün) 5.4km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 5.4km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 5.4km
Untere Mühle (Untere Mühle) 5.5km
Neuengrün (Neuengrün) 5.7km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 5.7km
Obere Mühle (Obere Mühle) 5.8km
Stupice (Stobitzhof) 5.8km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 5.9km
Dvoreèek (Höflasgut) 6.0km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 6.0km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 6.0km
Mlýnek (Mühlgrün) 6.0km
Stinglmühle (Stinglmühle) 6.0km
Bor (Haid) 6.2km
Jedlièná (Tannenberg) 6.4km
Eberhof (Eberhof) 6.4km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 6.4km
Lesná (Wallhof) 6.4km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 6.4km
Doubrava (Doberau) 6.4km
Na Dole (Schachthäuser) 6.5km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 6.6km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 6.7km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 6.7km
Ovèárna (Schäferei) 6.7km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 6.8km
Hazlov (Haslau) 6.9km
Smrèina (Ermesgrün) 6.9km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 7.0km
U Brodu (Furthhäusel) 7.0km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 7.0km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 7.1km
Vackov (Watzkenreuth) 7.2km
Vackovec (Watzgenreuth) 7.2km
Stockmühle (Stockmühle) 7.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 7.4km
Hleïsebe (Siehdichfür) 7.4km
Herrenmühle (Herrenmühle) 7.5km
Drahtmühle (Drahtmühle) 7.5km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 7.7km
Hnìvín (Knöba) 7.7km
Rodig (Rodig) 7.8km
Röthenbach (Röthenbach) 7.8km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 7.9km
Horka (Berg) 7.9km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 8.1km
Vokov (Wogau) 8.1km
Oldøichov (Ullersgrün) 8.1km
Èižebná (Zweifelsreith) 8.1km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 8.2km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 8.2km
Božetín (Fasattengrün) 8.2km
Hartoušov (Hartessenreuth) 8.2km
Železný Hamr (Eisenhammer) 8.3km
Kunstmühle (Kunstmühle) 8.3km
Voglsmühle (Voglsmühle) 8.4km
Vrbová (Förba) 8.6km
Na Rabì (Raberhäuser) 8.7km
Franky (Franken) 8.8km
Na Kopci (Berghäuser) 8.9km
U Hansla (Beim Hansl) 8.9km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 9.0km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 9.0km
Fischerhof (Fischerhof) 9.1km
Horní Paseky (Oberreuth) 9.1km
U Rybáka (Fischerwohnung) 9.1km
Výspa (Dürrengrün) 9.1km
Elsterquelle (Esterquelle) 9.2km
Köstelhof (Köstelhof) 9.2km
Teichmühle (Teichmühle) 9.3km
Svažec (Ehmet) 9.3km
Frankenhau (Frankenhau) 9.3km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 9.4km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 9.4km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 9.4km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 9.5km
Vogelmühle (Vogelmühle) 9.5km
Smrèí (Krondorf) 9.5km
Grünmühle (Grünmühle) 9.6km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 9.6km
Skalka (Stein) 9.7km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 9.7km
Schwarzweber (Schwarzweber) 9.8km
Salerberg (Salerberg) 9.8km
Stegmühle (Stegmühle) 9.8km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 9.9km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 9.9km
Kempfmühle (Kempfmühle) 9.9km
Lumpenhau (Lumpenhau) 10.0km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 10.0km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 10.0km
Opatov (Absroth) 10.0km

Okolí (10-20km):
V Luhu (Lohhäuser) 10.1km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 10.1km
Údolí Ohøe (Egerthal) 10.1km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 10.1km
Bärnhaus (Bärnhaus) 10.1km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 10.1km
Stockmühle (Stockmühle) 10.2km
Rudolfinum (Rudolfinum) 10.2km
Ludabrunn (Ludabrunn) 10.2km
Schirlmühle (Schirlmühle) 10.2km
Libá - pøádelna (Liebenstein) 10.3km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 10.3km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 10.3km
Goslerùv mlýn (Gösslermühle) 10.4km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 10.4km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 10.4km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 10.5km
Zeiselhause (Zeiselhause) 10.5km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 10.6km
Tùnì (Liebeneck) 10.6km
Weisenmeister (Weisenmeister) 10.7km
Libá (Liebenstein bei Eger) 10.8km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 10.8km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 10.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 10.8km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 10.8km
Skelná Hu (Glashütte) 10.8km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 10.8km
Kvìtná (Plumberg) 10.8km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 10.9km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 11.0km
Berghaus (Berghaus) 11.0km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 11.0km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 11.0km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 11.0km
Pomezná (Markhausen) 11.1km
Pomezná (Markhausen) 11.1km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 11.1km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 11.2km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 11.2km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 11.2km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 11.3km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 11.3km
Rebmühle (Rebmühle) 11.3km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 11.4km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 11.4km
Markvarec (Marklesgrün) 11.4km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 11.5km
Steinmühle (Steinmühle) 11.6km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 11.7km
Svatá Anna (Sankt Anna) 11.7km
Schindelberg (Schindelberg) 11.7km
Geyerau (Geyerau) 11.7km
Kahlermühle (Kahlermühle) 11.9km
V úžlabí (Kahr) 11.9km
Dubina (Eichelberg) 12.0km
Rathsam (Rathsam) 12.0km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 12.0km
Bären Mühle (Bären Mühle) 12.1km
Zadní Loch (Hinterloch) 12.1km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 12.1km
Hamr (Waffenhammer) 12.1km
Steinhammer (Steinhammer) 12.1km
Bernov (Bernau) 12.1km
Na Lillu (Beim Lill) 12.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 12.1km
Rybáøe (Fischern) 12.2km
Valtéøov (Waltersgrün) 12.3km
Boden (Boden) 12.4km
Prechtlùv mlýn (Prechtelmühle) 12.5km
Pøední Loch (Vorderloch) 12.5km
Waldschenke (Waldschänke) 12.5km
Èerná (Schwarzenbach) 12.5km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 12.5km
Kühpöhlmühle (Kühpöhlmühle) 12.6km
Aš - hlavní nádraží (Bayerischer Bahnhof) 12.6km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 12.6km
Rusov (Reissengrün) 12.6km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 12.7km
Døenice (Treunitz) 12.8km
Steingrube (Steingrube) 12.9km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 13.0km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 13.0km
Libnov (Liebenau) 13.0km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 13.1km
Jesenice (Gassnitz) 13.2km
Doubrava u Aše (Grün) 13.4km
Ètyødomí (Vierhäuser) 13.4km
Liboc (Frankenhammer) 13.5km
Schallermühle (Schallermühle) 13.6km
Hranièní hospoda (Grenzschenke) 13.6km
Podhrad (Pograth) 13.6km
Aš - Jahnùv pomník (Jahn Denkmal) 13.7km
Drahtmühle (Drahtmühle) 13.7km
Langmühle (Langmühle) 13.8km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 13.8km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 13.8km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 13.9km
Mechová (Mies) 13.9km
Hechtova My (Hechthau) 14.0km
Èervený mlýn (Rothmühle) 14.0km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 14.0km
Teichmühle (Teichmühle) 14.1km
Kopaniny (Krugsreuth) 14.1km
Goldbrunn (Goldbrunn) 14.1km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 14.2km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 14.3km
Papírna (Papiermühle) 14.4km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 14.4km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 14.5km
Schwank (Schwank) 14.5km
Schindlermühle (Schindlermühle) 14.6km
Háj (Hainhäuser) 14.7km
Wildenhof (Wildenhof) 14.7km
Podhradí (Neuberg) 14.8km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 14.8km
Wies (Wies) 14.8km
Ottmühle (Ottmühle) 14.8km
Mäntling (Mäntling) 14.8km
Nový mlýn (Neumühle) 14.9km
Trojice (Frühmesse) 14.9km
Sorgmühle (Sorgmühle) 15.0km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 15.0km
Kámen (Stein) 15.0km
Dösenmühle (Dösenmühle) 15.1km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 15.1km
Kostelní (Kirchberg) 15.1km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 15.2km
Podhradí - obecná škola (Neuberg bei Asch - Volkschulle) 15.3km
Ottenbach (Ottenbach) 15.4km
Žírnice (Neuhaus) 15.5km
Slapany (Schloppenhof) 15.8km
Úval (Grün) 15.8km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.9km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 15.9km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 16.0km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 16.2km
Tìšov (Teschau) 16.3km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 16.3km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 16.4km
Poèátky (Ursprung) 16.4km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 16.5km
Dorfmühle (Dorfmühle) 16.6km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 16.7km
Nový Dvùr (Neuhof) 16.8km
Stoinamühle (Stoinamühle) 16.9km
Brusírna (Schleifermühle) 17.0km
Juchhe (Juchhe) 17.1km
Sandner (Sandner) 17.3km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 17.4km
Leimbruck (Leimbruck) 17.8km
Grillnmühle (Grillnmühle) 17.9km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 17.9km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 18.1km
Ždírnice (Schirnitz) 18.3km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 18.6km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 18.6km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 18.9km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 19.0km
Lazarmühle (Lazarmühle) 19.2km
Mýtina (Alt Albenreut) 19.5km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist