PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[1 10.8.2008] 
zámek Nový Dvùr  (Schloss Neuhof)   také: zámek Nový Kostel, Spálená, Brenndorf (místní to používají, avšak špatnì)

Kategorie: Hrad, zámek, tvrz   (správní obec: Nový Kostel)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Ohrožená - zámek zanedbán, okolní budovy postiženy požárem

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.21841 12.43681 získáno ze serveru mapy.cz z nádvoøí zámku 1 10.8.2008  


Okolí (do 10km):
Oldøichov (Ullersgrün) 1.1km
Èižebná (Zweifelsreith) 1.4km
Na Rabì (Raberhäuser) 1.7km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 1.8km
Lesná (Wallhof) 1.8km
Božetín (Fasattengrün) 1.9km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 1.9km
Na Dole (Schachthäuser) 2.0km
Ovèárna (Schäferei) 2.2km
Svažec (Ehmet) 2.3km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 2.5km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 2.5km
Smrèí (Krondorf) 2.8km
Na Kopci (Berghäuser) 3.1km
Mlýnek (Mühlgrün) 3.2km
Brandhof (Brandhof) 3.4km
Spálený dvùr (Brandhof) 3.5km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 3.6km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 3.9km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 4.0km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 4.1km
Teichmühle (Teichmühle) 4.1km
Skelná Hu (Glashütte) 4.1km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 4.2km
Opatov (Absroth) 4.2km
U Hansla (Beim Hansl) 4.2km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 4.3km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 4.4km
Vackov (Watzkenreuth) 4.4km
Bor (Haid) 4.4km
Vogelmühle (Vogelmühle) 4.5km
Grünmühle (Grünmühle) 4.7km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 4.7km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 4.7km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 4.7km
Eberhof (Eberhof) 4.8km
Smrèina (Ermesgrün) 4.9km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 5.0km
Horka (Berg) 5.0km
Stegmühle (Stegmühle) 5.0km
Mostek (Bruck) 5.2km
Hamr (Waffenhammer) 5.2km
Steinhammer (Steinhammer) 5.2km
Kohlmühle (Kohlmühle) 5.3km
Rebmühle (Rebmühle) 5.3km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 5.3km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 5.4km
Kunstmühle (Kunstmühle) 5.4km
Bernov (Bernau) 5.4km
Chata (Wetterhütte) 5.5km
Schirlmühle (Schirlmühle) 5.5km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 5.5km
Kvìtná (Plumberg) 5.6km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 5.8km
Stupice (Stobitzhof) 5.8km
Dìvín (Döba) 5.9km
Untere Mühle (Untere Mühle) 6.0km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 6.0km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 6.1km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 6.1km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 6.1km
Steingrube (Steingrube) 6.1km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 6.1km
Èerná (Schwarzenbach) 6.2km
Výspa (Dürrengrün) 6.3km
Bärnhaus (Bärnhaus) 6.3km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 6.3km
Obere Mühle (Obere Mühle) 6.4km
Železný Hamr (Eisenhammer) 6.4km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 6.4km
Zeiselhause (Zeiselhause) 6.4km
Weissmühle (Weissmühle) 6.4km
Ètyødomí (Vierhäuser) 6.4km
U Brodu (Furthhäusel) 6.5km
Ludabrunn (Ludabrunn) 6.5km
Suchá (Dürr) 6.5km
Schindelberg (Schindelberg) 6.5km
Liboc (Frankenhammer) 6.5km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 6.6km
Voglsmühle (Voglsmühle) 6.6km
Libnov (Liebenau) 6.6km
Weisenmeister (Weisenmeister) 6.8km
Stinglmühle (Stinglmühle) 6.8km
Valtéøov (Waltersgrün) 6.9km
Markvarec (Marklesgrün) 6.9km
Berghaus (Berghaus) 7.0km
Zelená (Grün) 7.0km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 7.0km
Dolní zámek (Unterschloss) 7.1km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 7.2km
Frankenhau (Frankenhau) 7.2km
Horní zámek (Oberschloss) 7.3km
Na Lillu (Beim Lill) 7.3km
Bärenteich (Bärenteich) 7.6km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 7.7km
Polní mlýn (Fehlamühle) 7.7km
Schwank (Schwank) 7.8km
Herrenmühle (Herrenmühle) 8.0km
Kyselka (Mattelberg) 8.2km
Soos (Soos) 8.2km
Velký Rybník (Grossenteich) 8.3km
Doubrava (Doberau) 8.3km
V úžlabí (Kahr) 8.3km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 8.4km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 8.5km
Starost (Sorgen) 8.5km
Geyerau (Geyerau) 8.5km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 8.6km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 8.6km
Waldschenke (Waldschänke) 8.6km
U Bártù (Barthaus) 8.7km
Vackovec (Watzgenreuth) 8.9km
Kempfmühle (Kempfmühle) 9.0km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 9.1km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 9.3km
Kostelní (Kirchberg) 9.4km
Garstnermühle (Garstnermühle) 9.4km
Kámen (Stein) 9.5km
Hartoušov (Hartessenreuth) 9.6km
Petrova štola (Peterstollen) 9.6km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 9.6km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 9.7km
Hartenberk (Hartenberg) 9.7km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 9.8km
Habartov (Habersbirk) 9.8km

Okolí (10-20km):
Prüllermühle (Prüllermühle) 10.1km
Hnìvín (Knöba) 10.2km
Rusov (Reissengrün) 10.2km
Staré Hory (Horn) 10.2km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 10.3km
Poèátky (Ursprung) 10.7km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 10.8km
Bukovany (Buckwa) 10.8km
Röthenbach (Röthenbach) 10.9km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 10.9km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 10.9km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 11.0km
Tilingmühle (Tilingmühle) 11.0km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 11.3km
Neuengrün (Neuengrün) 11.4km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 11.4km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 11.4km
Vrbová (Förba) 11.5km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 11.5km
Otov (Ottengrün) 11.6km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 11.7km
Hammergut (Hammergut) 11.7km
Horní Paseky (Oberreuth) 11.8km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 11.8km
Reuth (Reuth) 11.8km
Vokov (Wogau) 12.0km
Kraushof (Kraushof) 12.0km
Kytlice (Kitlitzdorf) 12.3km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 12.4km
Haselhöfe (Haselhöfe) 12.4km
Dvory (Maierhöfen) 12.6km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 12.6km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 12.7km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 12.8km
Am Hammel (Am Hammel) 12.9km
Dvoreèek (Höflasgut) 13.1km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 13.2km
Hazlov (Haslau) 13.3km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 13.3km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 13.5km
Jedlièná (Tannenberg) 13.5km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 13.6km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 13.6km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 13.7km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 13.8km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 13.9km
Vogelhof (Vogelhof) 14.0km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 14.1km
Thumsermühle (Thumsermühle) 14.1km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 14.2km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 14.2km
Tisová (Theißau) 14.2km
Rodig (Rodig) 14.3km
Köstelhof (Köstelhof) 14.3km
Thumsermühle (Thumsermühle) 14.4km
Herrenmühle (Herrenmühle) 14.5km
Drahtmühle (Drahtmühle) 14.5km
Stockmühle (Stockmühle) 14.5km
Hleïsebe (Siehdichfür) 14.5km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 14.8km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 15.1km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 15.2km
Hranièná (Markhausen) 15.2km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 15.2km
Sägewerk (Sägewerk) 15.6km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 15.7km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 15.7km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 15.8km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 15.8km
Arnoltov (Arnitzgrün) 15.9km
Obora (Hochgarth) 15.9km
Trojice (Frühmesse) 16.0km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 16.0km
Rudolfinum (Rudolfinum) 16.1km
U Rybáka (Fischerwohnung) 16.2km
Dvoreèky (Krainhof) 16.2km
Skalka (Stein) 16.3km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 16.3km
Libava (Liebau) 16.4km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 16.5km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 16.5km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 16.5km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 16.5km
Šindelová (Schindlwald) 16.5km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 16.6km
Údolí Ohøe (Egerthal) 16.6km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 16.6km
Jesenice (Gassnitz) 16.6km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 16.6km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 16.6km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 16.7km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 16.7km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 16.8km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 16.8km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 16.9km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 16.9km
Døenice (Treunitz) 16.9km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 17.1km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 17.1km
Mäntling (Mäntling) 17.3km
Studánka (Schönbrunn) 17.3km
Krásná Lípa (Schönlind) 17.3km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 17.4km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 17.4km
Nový mlýn (Neumühle) 17.4km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 17.5km
Tùnì (Liebeneck) 17.5km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 17.5km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 17.6km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 17.7km
Úval (Grün) 17.8km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 17.8km
Ottmühle (Ottmühle) 17.9km
Tìšov (Teschau) 17.9km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 18.1km
Kahlermühle (Kahlermühle) 18.2km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 18.2km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 18.3km
Svatá Anna (Sankt Anna) 18.3km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 18.3km
Schneidmühle (Schneidmühle) 18.3km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 18.4km
Mechová (Mies) 18.4km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 18.4km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 18.5km
Mühlpeint (Mühlpeint) 18.5km
Týmov (Tiefengrün) 18.5km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 18.7km
Bøidlová (Schieferhütten) 18.7km
Boden (Boden) 18.9km
Podhrad (Pograth) 18.9km
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg) 18.9km
Stoinamühle (Stoinamühle) 19.0km
Milikov (Miltigau) 19.0km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 19.1km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 19.1km
Žírnice (Neuhaus) 19.2km
Nancy (Nancy) 19.2km
U Bauerù (Beim Bauer) 19.2km
Èervený mlýn (Rothmühle) 19.3km
Sla (Moorlohe) 19.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 19.3km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 19.4km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 19.5km
Peintmühle (Peintmühle) 19.5km
Nový Dvùr (Neuhof) 19.6km
Hechtova My (Hechthau) 19.8km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 19.8km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 19.9km