PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Radim Hettner 7.8.2008] 
Èižebná  (Zweifelsreith)   také: Èížebná, Zweifelsreuth

Kategorie: Obec   
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno - v roce 1961 obec fakticky zanikla pøeèlenìním do Nového Kostela
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena èásteènì - vesnice je oproti roku 1921 znièena na 90%

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.21875 12.45611 Na cestì uprostøed vesnice jdoucí k vìtrným elektrárnám Radim Hettner 7.8.2008  


Okolí (do 10km):
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 1.1km
Svažec (Ehmet) 1.2km
Na Rabì (Raberhäuser) 1.3km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 1.4km
Oldøichov (Ullersgrün) 1.4km
Smrèí (Krondorf) 1.5km
Lesná (Wallhof) 1.9km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 1.9km
Na Kopci (Berghäuser) 1.9km
Ovèárna (Schäferei) 2.0km
Božetín (Fasattengrün) 2.5km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 2.6km
Skelná Hu (Glashütte) 2.8km
U Hansla (Beim Hansl) 3.1km
Mlýnek (Mühlgrün) 3.2km
Na Dole (Schachthäuser) 3.3km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 3.3km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 3.3km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 3.4km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 3.6km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 3.8km
Stegmühle (Stegmühle) 3.8km
Spálený dvùr (Brandhof) 4.1km
Bernov (Bernau) 4.1km
Brandhof (Brandhof) 4.2km
Bor (Haid) 4.2km
Kvìtná (Plumberg) 4.3km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 4.4km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 4.4km
Horka (Berg) 4.4km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 4.4km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 4.4km
Opatov (Absroth) 4.7km
Steinhammer (Steinhammer) 4.7km
Kunstmühle (Kunstmühle) 4.7km
Hamr (Waffenhammer) 4.8km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 4.9km
Teichmühle (Teichmühle) 4.9km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 4.9km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 5.2km
Libnov (Liebenau) 5.2km
Vogelmühle (Vogelmühle) 5.3km
Mostek (Bruck) 5.3km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 5.5km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 5.5km
Grünmühle (Grünmühle) 5.5km
Rebmühle (Rebmühle) 5.5km
Vackov (Watzkenreuth) 5.6km
Ètyødomí (Vierhäuser) 5.6km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 5.7km
Stupice (Stobitzhof) 5.7km
Steingrube (Steingrube) 5.7km
Markvarec (Marklesgrün) 5.7km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 5.8km
Liboc (Frankenhammer) 6.0km
Voglsmühle (Voglsmühle) 6.0km
Na Lillu (Beim Lill) 6.0km
Eberhof (Eberhof) 6.1km
Dìvín (Döba) 6.1km
Smrèina (Ermesgrün) 6.2km
Èerná (Schwarzenbach) 6.2km
Schirlmühle (Schirlmühle) 6.3km
Chata (Wetterhütte) 6.5km
Frankenhau (Frankenhau) 6.5km
Kohlmühle (Kohlmühle) 6.6km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 6.6km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 6.6km
Stinglmühle (Stinglmühle) 6.8km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 6.9km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 7.0km
Schindelberg (Schindelberg) 7.0km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 7.1km
Bärnhaus (Bärnhaus) 7.2km
Valtéøov (Waltersgrün) 7.2km
V úžlabí (Kahr) 7.2km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 7.3km
Zeiselhause (Zeiselhause) 7.3km
Weissmühle (Weissmühle) 7.3km
Suchá (Dürr) 7.3km
Untere Mühle (Untere Mühle) 7.4km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 7.4km
Geyerau (Geyerau) 7.4km
Výspa (Dürrengrün) 7.5km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 7.5km
Ludabrunn (Ludabrunn) 7.5km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 7.5km
Schwank (Schwank) 7.5km
Železný Hamr (Eisenhammer) 7.6km
Weisenmeister (Weisenmeister) 7.7km
Obere Mühle (Obere Mühle) 7.8km
U Brodu (Furthhäusel) 7.8km
Berghaus (Berghaus) 7.8km
Zelená (Grün) 7.9km
Polní mlýn (Fehlamühle) 8.0km
Dolní zámek (Unterschloss) 8.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 8.1km
Garstnermühle (Garstnermühle) 8.1km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 8.2km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 8.2km
Petrova štola (Peterstollen) 8.2km
Horní zámek (Oberschloss) 8.3km
Doubrava (Doberau) 8.3km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 8.3km
Kempfmühle (Kempfmühle) 8.4km
Hartenberk (Hartenberg) 8.4km
Habartov (Habersbirk) 8.7km
Starost (Sorgen) 8.8km
Vackovec (Watzgenreuth) 8.8km
Bärenteich (Bärenteich) 8.9km
Soos (Soos) 8.9km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 9.0km
Herrenmühle (Herrenmühle) 9.0km
Staré Hory (Horn) 9.1km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 9.2km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 9.2km
Kyselka (Mattelberg) 9.3km
Rusov (Reissengrün) 9.3km
Waldschenke (Waldschänke) 9.4km
Hartoušov (Hartessenreuth) 9.4km
Velký Rybník (Grossenteich) 9.5km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 9.5km
Kostelní (Kirchberg) 9.6km
Bukovany (Buckwa) 9.6km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 9.7km
Kámen (Stein) 9.7km
Tilingmühle (Tilingmühle) 9.7km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 9.8km
U Bártù (Barthaus) 9.8km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 10.0km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 10.0km

Okolí (10-20km):
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 10.2km
Hnìvín (Knöba) 10.2km
Hammergut (Hammergut) 10.4km
Reuth (Reuth) 10.5km
Kraushof (Kraushof) 10.7km
Poèátky (Ursprung) 10.9km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 11.0km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 11.1km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 11.1km
Kytlice (Kitlitzdorf) 11.1km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 11.2km
Haselhöfe (Haselhöfe) 11.2km
Prüllermühle (Prüllermühle) 11.3km
Vrbová (Förba) 11.4km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 11.4km
Dvory (Maierhöfen) 11.5km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 11.6km
Am Hammel (Am Hammel) 11.7km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 11.8km
Týn (Thein) 11.9km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 12.1km
Lísková (Haselbach) 12.1km
Röthenbach (Röthenbach) 12.2km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 12.2km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 12.2km
Vokov (Wogau) 12.2km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 12.2km
Lesík (Waldl) 12.3km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 12.4km
Neuengrün (Neuengrün) 12.6km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 12.7km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 12.7km
Otov (Ottengrün) 12.8km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 12.9km
Stará (Altengrün) 13.0km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 13.1km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 13.1km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 13.1km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 13.1km
Aussenhof (Aussenhof) 13.1km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 13.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 13.2km
Tisová (Theißau) 13.2km
Vogelhof (Vogelhof) 13.3km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 13.5km
Voskárna (Wachshütte) 13.7km
Dvoreèek (Höflasgut) 14.0km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 14.0km
Mýtina (Hau) 14.1km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 14.4km
Jedlièná (Tannenberg) 14.5km
Cihelna (Ziegelhütte) 14.5km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 14.6km
Köstelhof (Köstelhof) 14.6km
Sägewerk (Sägewerk) 14.8km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 14.9km
Obora (Hochgarth) 14.9km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 14.9km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 15.0km
Hranièná (Markhausen) 15.0km
Arnoltov (Arnitzgrün) 15.0km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 15.0km
Thumsermühle (Thumsermühle) 15.4km
Hleïsebe (Siehdichfür) 15.4km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 15.4km
Herrenmühle (Herrenmühle) 15.5km
Stockmühle (Stockmühle) 15.5km
Trojice (Frühmesse) 15.5km
Dvoreèky (Krainhof) 15.5km
Šindelová (Schindlwald) 15.5km
Drahtmühle (Drahtmühle) 15.6km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 15.6km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 15.6km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 15.6km
Libava (Liebau) 15.7km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 15.9km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 15.9km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 15.9km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 16.0km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 16.1km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 16.2km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 16.2km
Krásná Lípa (Schönlind) 16.3km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 16.4km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 16.4km
Rudolfinum (Rudolfinum) 16.5km
Jesenice (Gassnitz) 16.5km
Studánka (Schönbrunn) 16.5km
Nový mlýn (Neumühle) 16.6km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 16.6km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 16.8km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 16.8km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 16.9km
Døenice (Treunitz) 16.9km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 16.9km
Skalka (Stein) 17.0km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 17.0km
Mäntling (Mäntling) 17.0km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 17.0km
Grundmühle (Grundmühle) 17.0km
U Rybáka (Fischerwohnung) 17.2km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 17.2km
Údolí Ohøe (Egerthal) 17.2km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 17.2km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 17.2km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 17.2km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 17.2km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 17.3km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 17.3km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 17.4km
Úval (Grün) 17.4km
Tìšov (Teschau) 17.4km
Grundhäuser (Grundhäuser) 17.4km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 17.5km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 17.5km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 17.5km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 17.6km
Schneidmühle (Schneidmühle) 17.6km
Týmov (Tiefengrün) 17.6km
Ptaèí (Vogeldorf) 17.6km
Ottmühle (Ottmühle) 17.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 17.8km
Bøidlová (Schieferhütten) 17.8km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 17.9km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 17.9km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 17.9km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 18.3km
Tùnì (Liebeneck) 18.3km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 18.3km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 18.4km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 18.4km
Mechová (Mies) 18.5km
Milikov (Miltigau) 18.5km
U Bauerù (Beim Bauer) 18.5km
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg) 18.6km
Stoinamühle (Stoinamühle) 18.6km
Sla (Moorlohe) 18.6km
Mühlpeint (Mühlpeint) 18.6km
Ostrov (Wöhr) 18.6km
Nancy (Nancy) 18.7km
Kahlermühle (Kahlermühle) 18.8km
Peintmühle (Peintmühle) 18.8km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 19.0km
Svatá Anna (Sankt Anna) 19.0km
Žírnice (Neuhaus) 19.1km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 19.1km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 19.2km
Podhrad (Pograth) 19.2km
Dùl Otto (Frühbuss) 19.2km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 19.3km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 19.4km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 19.4km
Nový Dvùr (Neuhof) 19.4km
Smrkovec (Schönficht) 19.4km
Èervený mlýn (Rothmühle) 19.5km
Boden (Boden) 19.6km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 19.6km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 19.6km

Processing time: 20 msec.
IP address = 100.28.132.102
desktop version