PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 12.6.2008] 
Vrbová  (Förba)

Kategorie: Osada   (správní obec: Nebanice)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena èásteènì

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.11592 12.45544 GPS Zdenìk Pechar 12.6.2008  


Okolí (do 10km):
Tøídvoøí (Dreihöfen) 1.2km
Hnìvín (Knöba) 1.2km
Vokov (Wogau) 1.7km
Hartoušov (Hartessenreuth) 2.3km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 2.4km
Vackovec (Watzgenreuth) 2.7km
Doubrava (Doberau) 3.1km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 3.3km
Starost (Sorgen) 3.5km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 4.0km
Polní mlýn (Fehlamühle) 4.3km
Köstelhof (Köstelhof) 4.6km
Stinglmühle (Stinglmühle) 4.6km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 5.0km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 5.0km
Jesenice (Gassnitz) 5.1km
Kempfmühle (Kempfmühle) 5.2km
Døenice (Treunitz) 5.5km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 5.7km
Stupice (Stobitzhof) 5.7km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 5.8km
Dìvín (Döba) 5.8km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 5.8km
Mostek (Bruck) 6.2km
Mäntling (Mäntling) 6.3km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 6.3km
Soos (Soos) 6.4km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 6.4km
Voglsmühle (Voglsmühle) 6.4km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 6.5km
Ottmühle (Ottmühle) 6.5km
Trojice (Frühmesse) 6.5km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 6.6km
Frankenhau (Frankenhau) 6.6km
Vogelhof (Vogelhof) 6.6km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 6.7km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 6.7km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 6.9km
Rudolfinum (Rudolfinum) 7.0km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 7.0km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 7.0km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 7.1km
Mechová (Mies) 7.1km
Suchá (Dürr) 7.2km
Bor (Haid) 7.2km
Úval (Grün) 7.2km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 7.4km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 7.4km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 7.5km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 7.5km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 7.5km
Zelená (Grün) 7.6km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 7.6km
Horka (Berg) 7.6km
Kunstmühle (Kunstmühle) 7.6km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 7.7km
Žírnice (Neuhaus) 7.7km
Tìšov (Teschau) 7.7km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 7.8km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 8.1km
Weissmühle (Weissmühle) 8.1km
Rusov (Reissengrün) 8.1km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 8.1km
Libava (Liebau) 8.1km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 8.3km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 8.3km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 8.3km
Mlýnek (Mühlgrün) 8.3km
Stoinamühle (Stoinamühle) 8.3km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 8.4km
Podhrad (Pograth) 8.4km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 8.4km
Nový Dvùr (Neuhof) 8.4km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 8.5km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 8.5km
Chata (Wetterhütte) 8.5km
Spálený dvùr (Brandhof) 8.5km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 8.5km
Dvoreèky (Krainhof) 8.5km
Dolní zámek (Unterschloss) 8.6km
Èervený mlýn (Rothmühle) 8.6km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 8.6km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 8.6km
Geyerau (Geyerau) 8.6km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 8.7km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 8.7km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 8.8km
Thumsermühle (Thumsermühle) 8.8km
Sägewerk (Sägewerk) 8.8km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 8.9km
Horní zámek (Oberschloss) 8.9km
Brandhof (Brandhof) 8.9km
Skalka (Stein) 9.0km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 9.0km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 9.0km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 9.1km
Údolí Ohøe (Egerthal) 9.1km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 9.1km
V úžlabí (Kahr) 9.2km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 9.2km
Milikov (Miltigau) 9.2km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 9.2km
Herrenmühle (Herrenmühle) 9.3km
Leimbruck (Leimbruck) 9.3km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 9.3km
Studánka (Schönbrunn) 9.3km
Kahlermühle (Kahlermühle) 9.5km
Ovèárna (Schäferei) 9.5km
Grillnmühle (Grillnmühle) 9.5km
U Hansla (Beim Hansl) 9.6km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 9.6km
Schneidmühle (Schneidmühle) 9.6km
Arnoltov (Arnitzgrün) 9.6km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 9.7km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 9.7km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 9.8km
Lesná (Wallhof) 9.8km
Ždírnice (Schirnitz) 9.8km
Hechtova My (Hechthau) 9.9km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 9.9km
Stegmühle (Stegmühle) 9.9km
U Bártù (Barthaus) 10.0km
Markvarec (Marklesgrün) 10.0km

Okolí (10-20km):
Bukovany (Buckwa) 10.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 10.1km
Dvoreèek (Höflasgut) 10.2km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 10.2km
Kyselka (Mattelberg) 10.2km
Wildenhof (Wildenhof) 10.4km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 10.4km
Habartov (Habersbirk) 10.4km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 10.5km
Sla (Moorlohe) 10.5km
Jedlièná (Tannenberg) 10.6km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 10.6km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 10.6km
Na Kopci (Berghäuser) 10.6km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 10.6km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 10.6km
Tisová (Theißau) 10.6km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 10.6km
Hleïsebe (Siehdichfür) 10.7km
Kvìtná (Plumberg) 10.7km
Kneipelbach (Kneipelbach) 10.7km
U Bauerù (Beim Bauer) 10.7km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 10.8km
Svatá Anna (Sankt Anna) 10.8km
Boden (Boden) 10.8km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 10.8km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 10.9km
Na Lillu (Beim Lill) 10.9km
Dvory (Maierhöfen) 10.9km
Mühlpeint (Mühlpeint) 10.9km
Velký Rybník (Grossenteich) 11.0km
Haselhöfe (Haselhöfe) 11.0km
Peintmühle (Peintmühle) 11.0km
Týmov (Tiefengrün) 11.1km
Nový mlýn (Neumühle) 11.1km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 11.2km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 11.2km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 11.3km
Tùnì (Liebeneck) 11.3km
Prüllermühle (Prüllermühle) 11.3km
Slapany (Schloppenhof) 11.3km
Dorfmühle (Dorfmühle) 11.3km
Smrkovec (Schönficht) 11.3km
Brusírna (Schleifermühle) 11.4km
Èižebná (Zweifelsreith) 11.4km
Kytlice (Kitlitzdorf) 11.4km
Grundmühle (Grundmühle) 11.4km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 11.5km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 11.5km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 11.6km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 11.7km
Wies (Wies) 11.7km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 11.7km
Dolský mlýn (Grundmühle) 11.7km
Grundhauser (Grundhauser) 11.7km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 11.7km
Sandner (Sandner) 11.8km
Mýtina (Hau) 11.8km
Ostrov (Wöhr) 11.8km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 11.9km
Krásná Lípa (Schönlind) 11.9km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 11.9km
Thumsermühle (Thumsermühle) 12.0km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 12.0km
Stockmühle (Stockmühle) 12.1km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 12.1km
Cihelna (Ziegelhütte) 12.1km
Drahtmühle (Drahtmühle) 12.2km
Smrèí (Krondorf) 12.2km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 12.2km
Grundhäuser (Grundhäuser) 12.2km
Herrenmühle (Herrenmühle) 12.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 12.3km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 12.3km
U Rybáka (Fischerwohnung) 12.4km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 12.4km
Bärenteich (Bärenteich) 12.4km
Na Dole (Schachthäuser) 12.4km
Oldøichov (Ullersgrün) 12.4km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 12.4km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 12.4km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 12.4km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 12.5km
Svažec (Ehmet) 12.5km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 12.5km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 12.5km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 12.6km
Voskárna (Wachshütte) 12.6km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 12.7km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 12.7km
Mýtina (Alt Albenreut) 12.7km
Na Rabì (Raberhäuser) 12.7km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 12.8km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 12.8km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 12.8km
Sklárny (Glashütten) 12.8km
Otov (Ottengrün) 12.9km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 12.9km
Skelná Hu (Glashütte) 12.9km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 12.9km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 13.1km
Kohlmühle (Kohlmühle) 13.1km
Brtná (Zeidlweid) 13.1km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 13.3km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 13.3km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 13.3km
Božetín (Fasattengrün) 13.3km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 13.4km
Buchhausl (Buchhausl) 13.4km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 13.4km
Neuengrün (Neuengrün) 13.5km
Am Hammel (Am Hammel) 13.5km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 13.5km
Untere Mühle (Untere Mühle) 13.6km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 13.6km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 13.6km
Bernov (Bernau) 13.7km
Libnov (Liebenau) 13.7km
Lísková (Haselbach) 13.7km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 13.8km
Eberhof (Eberhof) 13.9km
Obere Mühle (Obere Mühle) 14.0km
Boden (Boden) 14.0km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 14.0km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 14.2km
Smrèina (Ermesgrün) 14.3km
Vackov (Watzkenreuth) 14.3km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 14.3km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 14.5km
Hartenberk (Hartenberg) 14.5km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 14.6km
Aussenhof (Aussenhof) 14.6km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 14.9km
Petrova štola (Peterstollen) 15.0km
U Brodu (Furthhäusel) 15.1km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 15.1km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 15.3km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 15.3km
Teichmühle (Teichmühle) 15.4km
Opatov (Absroth) 15.6km
Tilingmühle (Tilingmühle) 15.7km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 15.8km
Vogelmühle (Vogelmühle) 15.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 15.8km
Grünmühle (Grünmühle) 15.9km
Železný Hamr (Eisenhammer) 16.0km
Steinhammer (Steinhammer) 16.1km
Hamr (Waffenhammer) 16.2km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 16.3km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 16.3km
Vysoká (Maiersgrün) 16.3km
Týn (Thein) 16.3km
Röthenbach (Röthenbach) 16.4km
Hammergut (Hammergut) 16.4km
Reuth (Reuth) 16.4km
Výspa (Dürrengrün) 16.5km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 16.5km
Garstnermühle (Garstnermühle) 16.6km
Schirlmühle (Schirlmühle) 16.7km
Rebmühle (Rebmühle) 16.7km
Ètyødomí (Vierhäuser) 16.7km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 16.8km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 16.8km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 16.9km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 16.9km
Kraushof (Kraushof) 16.9km
Bärnhaus (Bärnhaus) 17.1km
Steingrube (Steingrube) 17.2km
Ludabrunn (Ludabrunn) 17.3km
Liboc (Frankenhammer) 17.3km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 17.4km
Zeiselhause (Zeiselhause) 17.4km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 17.6km
Èerná (Schwarzenbach) 17.6km
Waldhäusel (Waldhäusel) 17.6km
Weisenmeister (Weisenmeister) 17.7km
Lesík (Waldl) 17.7km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 17.8km
Berghaus (Berghaus) 17.9km
Schindelberg (Schindelberg) 17.9km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 18.0km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 18.0km
Háj (Grafengrün) 18.0km
Schneidermühle (Schneidermühle) 18.0km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 18.0km
Hennermühle (Hennermühle) 18.0km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 18.1km
Staré Hory (Horn) 18.2km
Muglaugl (Muglaugl) 18.2km
Valtéøov (Waltersgrün) 18.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 18.3km
Schleppermühle (Schleppermühle) 18.3km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 18.6km
Schwank (Schwank) 19.0km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 19.1km
Nové Mohelno (Neumugl) 19.3km
Waldschenke (Waldschänke) 19.6km
Stará (Altengrün) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist