PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 21.5.2008] 
Vackovec  (Watzgenreuth)

Kategorie: Obec   
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena èásteènì - zbylo 5 domù

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.13997 12.45903 GPS Zdenìk Pechar 21.5.2008  


Okolí (do 10km):
Doubrava (Doberau) 0.8km
Hartoušov (Hartessenreuth) 1.0km
Hnìvín (Knöba) 1.5km
Stinglmühle (Stinglmühle) 2.0km
Starost (Sorgen) 2.2km
Polní mlýn (Fehlamühle) 2.6km
Vrbová (Förba) 2.7km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 3.1km
Stupice (Stobitzhof) 3.1km
Dìvín (Döba) 3.4km
Kempfmühle (Kempfmühle) 3.4km
Mostek (Bruck) 3.7km
Vokov (Wogau) 3.8km
Voglsmühle (Voglsmühle) 3.9km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 4.1km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 4.3km
Frankenhau (Frankenhau) 4.3km
Bor (Haid) 4.6km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 4.8km
Horka (Berg) 5.0km
Kunstmühle (Kunstmühle) 5.0km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 5.3km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 5.3km
Soos (Soos) 5.4km
Suchá (Dürr) 5.5km
Mlýnek (Mühlgrün) 5.7km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 5.7km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 5.8km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 6.1km
Spálený dvùr (Brandhof) 6.1km
Zelená (Grün) 6.2km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 6.3km
Weissmühle (Weissmühle) 6.4km
Brandhof (Brandhof) 6.5km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 6.5km
Chata (Wetterhütte) 6.6km
Geyerau (Geyerau) 6.6km
Rusov (Reissengrün) 6.6km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 6.7km
Köstelhof (Köstelhof) 6.7km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 6.7km
Ovèárna (Schäferei) 6.8km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 6.9km
Vogelhof (Vogelhof) 6.9km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 6.9km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 7.0km
U Hansla (Beim Hansl) 7.0km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 7.1km
Lesná (Wallhof) 7.1km
V úžlabí (Kahr) 7.1km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 7.1km
Dolní zámek (Unterschloss) 7.2km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 7.3km
Stegmühle (Stegmühle) 7.3km
Horní zámek (Oberschloss) 7.5km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 7.6km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 7.6km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 7.7km
Jesenice (Gassnitz) 7.7km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 7.7km
Markvarec (Marklesgrün) 7.7km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 7.9km
Na Kopci (Berghäuser) 7.9km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 7.9km
Trojice (Frühmesse) 7.9km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 8.0km
Herrenmühle (Herrenmühle) 8.0km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 8.1km
Døenice (Treunitz) 8.2km
Kvìtná (Plumberg) 8.2km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 8.5km
Mäntling (Mäntling) 8.5km
Na Lillu (Beim Lill) 8.5km
Habartov (Habersbirk) 8.5km
Bukovany (Buckwa) 8.5km
Thumsermühle (Thumsermühle) 8.5km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 8.6km
Èižebná (Zweifelsreith) 8.8km
U Bártù (Barthaus) 8.9km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 8.9km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 8.9km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 8.9km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 9.0km
Kyselka (Mattelberg) 9.0km
Rudolfinum (Rudolfinum) 9.0km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 9.0km
Ottmühle (Ottmühle) 9.0km
Libava (Liebau) 9.0km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 9.1km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 9.1km
Sägewerk (Sägewerk) 9.1km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 9.2km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 9.2km
Úval (Grün) 9.2km
Dvoreèky (Krainhof) 9.2km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 9.3km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 9.4km
Smrèí (Krondorf) 9.5km
Tìšov (Teschau) 9.5km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 9.6km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 9.6km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 9.6km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 9.6km
Velký Rybník (Grossenteich) 9.7km
Haselhöfe (Haselhöfe) 9.7km
Dvory (Maierhöfen) 9.7km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 9.8km
Mechová (Mies) 9.8km
Oldøichov (Ullersgrün) 9.8km
Svažec (Ehmet) 9.8km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 9.8km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 9.8km
Arnoltov (Arnitzgrün) 9.8km
Na Dole (Schachthäuser) 9.9km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 9.9km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 9.9km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 10.0km
Kytlice (Kitlitzdorf) 10.0km
Tisová (Theißau) 10.0km

Okolí (10-20km):
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 10.1km
Na Rabì (Raberhäuser) 10.1km
Studánka (Schönbrunn) 10.1km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 10.3km
Žírnice (Neuhaus) 10.3km
Skelná Hu (Glashütte) 10.3km
Dvoreèek (Höflasgut) 10.4km
Prüllermühle (Prüllermühle) 10.4km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 10.4km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 10.4km
Stoinamühle (Stoinamühle) 10.4km
Skalka (Stein) 10.5km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 10.6km
Údolí Ohøe (Egerthal) 10.6km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 10.6km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 10.6km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 10.7km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 10.7km
Božetín (Fasattengrün) 10.7km
Jedlièná (Tannenberg) 10.8km
Bärenteich (Bärenteich) 10.8km
Nový Dvùr (Neuhof) 10.8km
Milikov (Miltigau) 10.8km
Schneidmühle (Schneidmühle) 10.8km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 10.8km
Podhrad (Pograth) 10.9km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 10.9km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 10.9km
Kohlmühle (Kohlmühle) 11.0km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 11.0km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 11.0km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 11.0km
Bernov (Bernau) 11.0km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 11.1km
Libnov (Liebenau) 11.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 11.1km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 11.1km
Mýtina (Hau) 11.1km
Hleïsebe (Siehdichfür) 11.2km
Èervený mlýn (Rothmühle) 11.2km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 11.2km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 11.2km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 11.3km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 11.3km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 11.4km
Nový mlýn (Neumühle) 11.4km
Kahlermühle (Kahlermühle) 11.5km
Cihelna (Ziegelhütte) 11.5km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 11.6km
Untere Mühle (Untere Mühle) 11.6km
Leimbruck (Leimbruck) 11.6km
Eberhof (Eberhof) 11.7km
Sla (Moorlohe) 11.7km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 11.7km
Voskárna (Wachshütte) 11.7km
Grillnmühle (Grillnmühle) 11.8km
U Bauerù (Beim Bauer) 11.8km
Týmov (Tiefengrün) 11.8km
Grundmühle (Grundmühle) 11.8km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 11.8km
Obere Mühle (Obere Mühle) 12.0km
Vackov (Watzkenreuth) 12.0km
Ždírnice (Schirnitz) 12.0km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 12.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 12.0km
Am Hammel (Am Hammel) 12.0km
Otov (Ottengrün) 12.1km
Smrèina (Ermesgrün) 12.1km
Peintmühle (Peintmühle) 12.1km
Thumsermühle (Thumsermühle) 12.2km
Hechtova My (Hechthau) 12.2km
Hartenberk (Hartenberg) 12.2km
Lísková (Haselbach) 12.2km
Stockmühle (Stockmühle) 12.3km
Herrenmühle (Herrenmühle) 12.4km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 12.4km
Drahtmühle (Drahtmühle) 12.4km
Svatá Anna (Sankt Anna) 12.4km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 12.5km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 12.5km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 12.5km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 12.5km
Kneipelbach (Kneipelbach) 12.5km
Grundhäuser (Grundhäuser) 12.5km
Tùnì (Liebeneck) 12.6km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 12.6km
Boden (Boden) 12.6km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 12.6km
Smrkovec (Schönficht) 12.6km
Ostrov (Wöhr) 12.6km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 12.6km
Neuengrün (Neuengrün) 12.7km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 12.7km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 12.7km
Petrova štola (Peterstollen) 12.7km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 12.8km
Wildenhof (Wildenhof) 12.8km
Teichmühle (Teichmühle) 12.8km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 12.8km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 12.9km
U Brodu (Furthhäusel) 13.0km
Opatov (Absroth) 13.0km
Bystøina (Reichenbach) 13.0km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 13.1km
Vogelmühle (Vogelmühle) 13.2km
Dolský mlýn (Grundmühle) 13.2km
Grundhauser (Grundhauser) 13.2km
Aussenhof (Aussenhof) 13.2km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 13.4km
Grünmühle (Grünmühle) 13.4km
Hamr (Waffenhammer) 13.5km
Steinhammer (Steinhammer) 13.5km
Tilingmühle (Tilingmühle) 13.5km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 13.6km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 13.6km
Slapany (Schloppenhof) 13.7km
Železný Hamr (Eisenhammer) 13.8km
Dorfmühle (Dorfmühle) 13.8km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 13.8km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 13.9km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 13.9km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 13.9km
Wies (Wies) 13.9km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 13.9km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 13.9km
Brusírna (Schleifermühle) 14.0km
Ètyødomí (Vierhäuser) 14.0km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 14.1km
Rebmühle (Rebmühle) 14.1km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 14.1km
Garstnermühle (Garstnermühle) 14.1km
Výspa (Dürrengrün) 14.2km
Schirlmühle (Schirlmühle) 14.2km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 14.2km
Reuth (Reuth) 14.2km
Krásná Lípa (Schönlind) 14.3km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 14.3km
Hammergut (Hammergut) 14.3km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 14.4km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 14.4km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 14.4km
Sandner (Sandner) 14.4km
Finkenmühle (Finkenmühle) 14.4km
Týn (Thein) 14.4km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 14.5km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 14.5km
Steingrube (Steingrube) 14.5km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 14.5km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 14.5km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 14.5km
Bärnhaus (Bärnhaus) 14.6km
Liboc (Frankenhammer) 14.6km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 14.6km
Sklárny (Glashütten) 14.7km
Kraushof (Kraushof) 14.7km
Röthenbach (Röthenbach) 14.9km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 14.9km
Ludabrunn (Ludabrunn) 14.9km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 14.9km
Zeiselhause (Zeiselhause) 14.9km
Èerná (Schwarzenbach) 14.9km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 15.1km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 15.2km
Weisenmeister (Weisenmeister) 15.3km
Schindelberg (Schindelberg) 15.3km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 15.3km
Mýtina (Alt Albenreut) 15.4km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 15.4km
Berghaus (Berghaus) 15.5km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 15.5km
Brtná (Zeidlweid) 15.5km
Valtéøov (Waltersgrün) 15.7km
Staré Hory (Horn) 15.7km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 15.7km
Lesík (Waldl) 15.7km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 16.0km
Buchhausl (Buchhausl) 16.0km
Schwank (Schwank) 16.3km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 16.3km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 16.3km
Boden (Boden) 16.6km
Waldschenke (Waldschänke) 17.2km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 17.2km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 17.7km
Stará (Altengrün) 17.7km
Kostelní (Kirchberg) 18.3km
Kámen (Stein) 18.4km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 18.6km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 18.7km
Vysoká (Maiersgrün) 18.7km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 18.7km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 18.9km
Poèátky (Ursprung) 19.6km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 19.7km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 19.8km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 19.8km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist