PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 21.5.2008] 
Doubrava  (Doberau)

Kategorie: Osada   (správní obec: Vackovec)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: 1960-1970
Souèasný stav: Znièena zcela - Úøednì zrušena r. 1973

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.14389 12.44986 GPS - pøibližný støed osady Zdenìk Pechar 21.5.2008  


Okolí (do 10km):
Vackovec (Watzgenreuth) 0.8km
Stinglmühle (Stinglmühle) 1.5km
Starost (Sorgen) 1.6km
Hartoušov (Hartessenreuth) 1.7km
Polní mlýn (Fehlamühle) 1.8km
Hnìvín (Knöba) 1.9km
Stupice (Stobitzhof) 2.6km
Dìvín (Döba) 2.7km
Mostek (Bruck) 3.1km
Vrbová (Förba) 3.1km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 3.3km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 3.4km
Vokov (Wogau) 3.9km
Voglsmühle (Voglsmühle) 3.9km
Kempfmühle (Kempfmühle) 4.0km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 4.1km
Bor (Haid) 4.1km
Frankenhau (Frankenhau) 4.5km
Soos (Soos) 4.6km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 4.7km
Suchá (Dürr) 4.8km
Horka (Berg) 4.8km
Kunstmühle (Kunstmühle) 4.9km
Mlýnek (Mühlgrün) 5.2km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 5.4km
Zelená (Grün) 5.4km
Spálený dvùr (Brandhof) 5.4km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 5.4km
Weissmühle (Weissmühle) 5.6km
Chata (Wetterhütte) 5.8km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 5.8km
Brandhof (Brandhof) 5.9km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 6.1km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 6.3km
Dolní zámek (Unterschloss) 6.4km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 6.4km
Ovèárna (Schäferei) 6.4km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 6.4km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 6.4km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 6.5km
Lesná (Wallhof) 6.6km
Horní zámek (Oberschloss) 6.7km
Köstelhof (Köstelhof) 6.7km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 6.7km
U Hansla (Beim Hansl) 6.8km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 6.8km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 6.9km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 6.9km
Geyerau (Geyerau) 6.9km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 7.1km
Rusov (Reissengrün) 7.1km
Stegmühle (Stegmühle) 7.2km
Herrenmühle (Herrenmühle) 7.3km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 7.3km
V úžlabí (Kahr) 7.4km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 7.5km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 7.6km
Na Kopci (Berghäuser) 7.7km
Vogelhof (Vogelhof) 7.7km
Markvarec (Marklesgrün) 7.8km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 7.9km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 7.9km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 7.9km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 8.0km
U Bártù (Barthaus) 8.1km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 8.1km
Kvìtná (Plumberg) 8.1km
Kyselka (Mattelberg) 8.2km
Jesenice (Gassnitz) 8.2km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 8.3km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 8.3km
Èižebná (Zweifelsreith) 8.3km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 8.4km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 8.4km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 8.5km
Døenice (Treunitz) 8.6km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 8.6km
Na Lillu (Beim Lill) 8.6km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 8.7km
Trojice (Frühmesse) 8.7km
Velký Rybník (Grossenteich) 8.9km
Rudolfinum (Rudolfinum) 8.9km
Habartov (Habersbirk) 8.9km
Bukovany (Buckwa) 8.9km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 9.0km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 9.0km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 9.2km
Smrèí (Krondorf) 9.2km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 9.2km
Mäntling (Mäntling) 9.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 9.2km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 9.3km
Na Dole (Schachthäuser) 9.3km
Oldøichov (Ullersgrün) 9.3km
Svažec (Ehmet) 9.4km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 9.5km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 9.6km
Na Rabì (Raberhäuser) 9.6km
Ottmühle (Ottmühle) 9.6km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 9.6km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 9.6km
Prüllermühle (Prüllermühle) 9.7km
Dvoreèek (Höflasgut) 9.8km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 9.8km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 9.8km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 9.8km
Libava (Liebau) 9.8km
Úval (Grün) 9.9km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 9.9km
Sägewerk (Sägewerk) 9.9km
Bärenteich (Bärenteich) 10.0km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 10.0km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 10.0km
Skelná Hu (Glashütte) 10.0km
Dvoreèky (Krainhof) 10.0km

Okolí (10-20km):
Mechová (Mies) 10.1km
Jedlièná (Tannenberg) 10.2km
Skalka (Stein) 10.2km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 10.2km
Božetín (Fasattengrün) 10.2km
Tìšov (Teschau) 10.2km
Haselhöfe (Haselhöfe) 10.2km
Dvory (Maierhöfen) 10.2km
Kohlmühle (Kohlmühle) 10.3km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 10.3km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 10.3km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 10.3km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 10.3km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 10.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 10.4km
Údolí Ohøe (Egerthal) 10.4km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 10.4km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 10.4km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 10.4km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 10.5km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 10.5km
Arnoltov (Arnitzgrün) 10.5km
Kytlice (Kitlitzdorf) 10.5km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 10.6km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 10.6km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 10.6km
Tisová (Theißau) 10.6km
Hleïsebe (Siehdichfür) 10.7km
Žírnice (Neuhaus) 10.8km
Bernov (Bernau) 10.8km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 10.9km
Untere Mühle (Untere Mühle) 10.9km
Studánka (Schönbrunn) 10.9km
Eberhof (Eberhof) 11.0km
Libnov (Liebenau) 11.0km
Podhrad (Pograth) 11.1km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 11.1km
Stoinamühle (Stoinamühle) 11.1km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 11.2km
Obere Mühle (Obere Mühle) 11.3km
Vackov (Watzkenreuth) 11.3km
Èervený mlýn (Rothmühle) 11.3km
Otov (Ottengrün) 11.4km
Kahlermühle (Kahlermühle) 11.4km
Smrèina (Ermesgrün) 11.4km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 11.4km
Nový Dvùr (Neuhof) 11.4km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 11.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 11.6km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 11.6km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 11.6km
Milikov (Miltigau) 11.6km
Schneidmühle (Schneidmühle) 11.6km
Stockmühle (Stockmühle) 11.7km
Mýtina (Hau) 11.7km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 11.8km
Herrenmühle (Herrenmühle) 11.8km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 11.8km
Drahtmühle (Drahtmühle) 11.8km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 11.8km
Neuengrün (Neuengrün) 11.9km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 11.9km
Mühlpeint (Mühlpeint) 11.9km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 11.9km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 12.0km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 12.1km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 12.1km
Nový mlýn (Neumühle) 12.1km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 12.2km
Tùnì (Liebeneck) 12.2km
Svatá Anna (Sankt Anna) 12.2km
U Brodu (Furthhäusel) 12.2km
Teichmühle (Teichmühle) 12.2km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 12.2km
Cihelna (Ziegelhütte) 12.2km
Voskárna (Wachshütte) 12.2km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 12.3km
Hechtova My (Hechthau) 12.3km
Leimbruck (Leimbruck) 12.3km
Hartenberk (Hartenberg) 12.3km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 12.4km
Am Hammel (Am Hammel) 12.4km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 12.4km
Hazlov (Haslau) 12.5km
U Rybáka (Fischerwohnung) 12.5km
Boden (Boden) 12.5km
Opatov (Absroth) 12.5km
Grillnmühle (Grillnmühle) 12.5km
Sla (Moorlohe) 12.5km
Grundmühle (Grundmühle) 12.5km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 12.5km
Vogelmühle (Vogelmühle) 12.6km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 12.6km
U Bauerù (Beim Bauer) 12.6km
Týmov (Tiefengrün) 12.6km
Lísková (Haselbach) 12.6km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 12.7km
Ždírnice (Schirnitz) 12.7km
Petrova štola (Peterstollen) 12.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 12.7km
Grünmühle (Grünmühle) 12.8km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 12.8km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 12.9km
Wildenhof (Wildenhof) 12.9km
Peintmühle (Peintmühle) 12.9km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 13.0km
Železný Hamr (Eisenhammer) 13.1km
Hamr (Waffenhammer) 13.1km
Steinhammer (Steinhammer) 13.1km
Grundhäuser (Grundhäuser) 13.2km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 13.3km
Kneipelbach (Kneipelbach) 13.3km
Smrkovec (Schönficht) 13.3km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 13.4km
Ostrov (Wöhr) 13.4km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 13.5km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 13.5km
Výspa (Dürrengrün) 13.5km
Schirlmühle (Schirlmühle) 13.6km
Rebmühle (Rebmühle) 13.6km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 13.7km
Ètyødomí (Vierhäuser) 13.7km
Tilingmühle (Tilingmühle) 13.7km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 13.8km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 13.8km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 13.8km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 13.8km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 13.9km
Wies (Wies) 13.9km
Slapany (Schloppenhof) 13.9km
Bärnhaus (Bärnhaus) 14.0km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 14.0km
Dolský mlýn (Grundmühle) 14.0km
Grundhauser (Grundhauser) 14.0km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 14.1km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 14.1km
Dorfmühle (Dorfmühle) 14.1km
Steingrube (Steingrube) 14.1km
Garstnermühle (Garstnermühle) 14.1km
Röthenbach (Röthenbach) 14.2km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 14.2km
Ludabrunn (Ludabrunn) 14.2km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 14.3km
Zeiselhause (Zeiselhause) 14.3km
Brusírna (Schleifermühle) 14.3km
Liboc (Frankenhammer) 14.3km
Krásná Lípa (Schönlind) 14.4km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 14.4km
Hammergut (Hammergut) 14.4km
Reuth (Reuth) 14.4km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 14.4km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 14.5km
Èerná (Schwarzenbach) 14.5km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 14.6km
Weisenmeister (Weisenmeister) 14.6km
Sandner (Sandner) 14.6km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 14.6km
Schindelberg (Schindelberg) 14.7km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 14.7km
Týn (Thein) 14.7km
Berghaus (Berghaus) 14.9km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 14.9km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 14.9km
Kraushof (Kraushof) 14.9km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 15.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 15.1km
Valtéøov (Waltersgrün) 15.2km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 15.2km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 15.2km
Sklárny (Glashütten) 15.4km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 15.4km
Staré Hory (Horn) 15.6km
Mýtina (Alt Albenreut) 15.8km
Schwank (Schwank) 15.9km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 16.0km
Brtná (Zeidlweid) 16.1km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 16.2km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 16.4km
Waldschenke (Waldschänke) 16.5km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 16.5km
Buchhausl (Buchhausl) 16.5km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 16.8km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 16.8km
Boden (Boden) 17.0km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 17.7km
Kámen (Stein) 17.8km
Kostelní (Kirchberg) 17.8km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 18.0km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 18.1km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 18.2km
Poèátky (Ursprung) 19.1km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 19.2km
Vysoká (Maiersgrün) 19.3km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 19.4km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 19.4km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 19.4km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 19.4km