PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 26.9.2007] 
Dìvín  (Döba)   také: Tewa

Kategorie: Osada   (správní obec: Nová Ves)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: 1970-1980  (rok: 1980)
Souèasný stav: Nespecifikováno

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.16575 12.43175 GPS Zdenìk Pechar 26.9.2007  


Okolí (do 10km):
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 0.6km
Mostek (Bruck) 1.1km
Stupice (Stobitzhof) 1.4km
Stinglmühle (Stinglmühle) 1.6km
Polní mlýn (Fehlamühle) 1.8km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 2.0km
Bor (Haid) 2.4km
Spálený dvùr (Brandhof) 2.7km
Starost (Sorgen) 2.7km
Doubrava (Doberau) 2.7km
Suchá (Dürr) 2.8km
Mlýnek (Mühlgrün) 3.0km
Brandhof (Brandhof) 3.1km
Chata (Wetterhütte) 3.4km
Vackovec (Watzgenreuth) 3.4km
Weissmühle (Weissmühle) 3.5km
Zelená (Grün) 3.6km
Soos (Soos) 3.6km
Horka (Berg) 3.9km
Voglsmühle (Voglsmühle) 4.0km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 4.1km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 4.2km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 4.2km
Ovèárna (Schäferei) 4.2km
Kunstmühle (Kunstmühle) 4.2km
Lesná (Wallhof) 4.3km
Dolní zámek (Unterschloss) 4.4km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 4.4km
Hartoušov (Hartessenreuth) 4.4km
Hnìvín (Knöba) 4.6km
Horní zámek (Oberschloss) 4.7km
Frankenhau (Frankenhau) 4.9km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 5.0km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 5.0km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 5.4km
Herrenmühle (Herrenmühle) 5.5km
U Hansla (Beim Hansl) 5.5km
Kempfmühle (Kempfmühle) 5.5km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 5.6km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 5.6km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 5.7km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 5.7km
Vrbová (Förba) 5.8km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 5.9km
Na Kopci (Berghäuser) 6.0km
Èižebná (Zweifelsreith) 6.1km
Vokov (Wogau) 6.2km
Stegmühle (Stegmühle) 6.2km
Kyselka (Mattelberg) 6.3km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 6.4km
U Bártù (Barthaus) 6.4km
Na Dole (Schachthäuser) 6.6km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 6.7km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 6.8km
Velký Rybník (Grossenteich) 6.9km
Oldøichov (Ullersgrün) 6.9km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 7.2km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 7.2km
Smrèí (Krondorf) 7.2km
Kvìtná (Plumberg) 7.2km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 7.2km
Na Rabì (Raberhäuser) 7.3km
Svažec (Ehmet) 7.3km
Markvarec (Marklesgrün) 7.4km
Geyerau (Geyerau) 7.4km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 7.6km
Kohlmühle (Kohlmühle) 7.6km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 7.6km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 7.6km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 7.6km
Božetín (Fasattengrün) 7.6km
V úžlabí (Kahr) 7.6km
Bärenteich (Bärenteich) 7.7km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 7.7km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 7.8km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 8.0km
Prüllermühle (Prüllermühle) 8.1km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 8.1km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 8.1km
Untere Mühle (Untere Mühle) 8.2km
Eberhof (Eberhof) 8.2km
Na Lillu (Beim Lill) 8.2km
Rusov (Reissengrün) 8.2km
Skelná Hu (Glashütte) 8.3km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 8.3km
Vackov (Watzkenreuth) 8.5km
Köstelhof (Köstelhof) 8.5km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 8.5km
Obere Mühle (Obere Mühle) 8.6km
Smrèina (Ermesgrün) 8.6km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 8.9km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 9.2km
Dvoreèek (Höflasgut) 9.3km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 9.3km
Bernov (Bernau) 9.3km
Habartov (Habersbirk) 9.3km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 9.4km
U Brodu (Furthhäusel) 9.5km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 9.5km
Teichmühle (Teichmühle) 9.6km
Jedlièná (Tannenberg) 9.7km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 9.7km
Bukovany (Buckwa) 9.7km
Otov (Ottengrün) 9.8km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 9.8km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 9.8km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 9.8km
Opatov (Absroth) 9.9km
Libnov (Liebenau) 9.9km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 10.0km
Vogelmühle (Vogelmühle) 10.0km
Vogelhof (Vogelhof) 10.0km

Okolí (10-20km):
Neuengrün (Neuengrün) 10.1km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 10.1km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 10.1km
Grünmühle (Grünmühle) 10.1km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 10.1km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 10.2km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 10.2km
Železný Hamr (Eisenhammer) 10.3km
Hleïsebe (Siehdichfür) 10.4km
Rudolfinum (Rudolfinum) 10.4km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 10.7km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 10.7km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 10.7km
Výspa (Dürrengrün) 10.8km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 10.8km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 10.9km
Schirlmühle (Schirlmühle) 10.9km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 10.9km
Hamr (Waffenhammer) 10.9km
Steinhammer (Steinhammer) 10.9km
Jesenice (Gassnitz) 10.9km
Stockmühle (Stockmühle) 11.0km
Thumsermühle (Thumsermühle) 11.0km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 11.0km
Døenice (Treunitz) 11.0km
Hazlov (Haslau) 11.1km
Herrenmühle (Herrenmühle) 11.1km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 11.1km
Skalka (Stein) 11.1km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 11.1km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 11.1km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 11.1km
Rebmühle (Rebmühle) 11.1km
Thumsermühle (Thumsermühle) 11.1km
Drahtmühle (Drahtmühle) 11.2km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 11.2km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 11.2km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 11.2km
Haselhöfe (Haselhöfe) 11.2km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 11.3km
Údolí Ohøe (Egerthal) 11.3km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 11.3km
Bärnhaus (Bärnhaus) 11.3km
Trojice (Frühmesse) 11.3km
Dvory (Maierhöfen) 11.3km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 11.4km
Kytlice (Kitlitzdorf) 11.4km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 11.5km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 11.5km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 11.5km
Ludabrunn (Ludabrunn) 11.5km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 11.6km
Zeiselhause (Zeiselhause) 11.6km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 11.7km
Ètyødomí (Vierhäuser) 11.7km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 11.7km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 11.7km
Röthenbach (Röthenbach) 11.8km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 11.8km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 11.8km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 11.8km
Hartenberk (Hartenberg) 11.8km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 11.8km
Weisenmeister (Weisenmeister) 11.9km
Steingrube (Steingrube) 11.9km
Mäntling (Mäntling) 11.9km
Rodig (Rodig) 12.0km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 12.0km
Berghaus (Berghaus) 12.1km
Schindelberg (Schindelberg) 12.1km
Èerná (Schwarzenbach) 12.1km
Petrova štola (Peterstollen) 12.1km
Sägewerk (Sägewerk) 12.1km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 12.1km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 12.1km
Tisová (Theißau) 12.1km
Liboc (Frankenhammer) 12.2km
Libava (Liebau) 12.2km
U Rybáka (Fischerwohnung) 12.3km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 12.3km
Ottmühle (Ottmühle) 12.3km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 12.3km
Dvoreèky (Krainhof) 12.3km
Mechová (Mies) 12.5km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 12.5km
Valtéøov (Waltersgrün) 12.6km
Úval (Grün) 12.6km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 12.6km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 12.7km
Tùnì (Liebeneck) 12.7km
Kahlermühle (Kahlermühle) 12.7km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 12.7km
Arnoltov (Arnitzgrün) 12.7km
Franky (Franken) 12.8km
Tìšov (Teschau) 12.9km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 12.9km
Garstnermühle (Garstnermühle) 13.0km
Horní Paseky (Oberreuth) 13.1km
Podhrad (Pograth) 13.1km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 13.2km
Svatá Anna (Sankt Anna) 13.2km
Tilingmühle (Tilingmühle) 13.2km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 13.3km
Studánka (Schönbrunn) 13.3km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 13.4km
Èervený mlýn (Rothmühle) 13.4km
Žírnice (Neuhaus) 13.4km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 13.5km
Boden (Boden) 13.6km
Schwank (Schwank) 13.6km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 13.7km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 13.8km
Waldschenke (Waldschänke) 13.8km
Stoinamühle (Stoinamühle) 13.8km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 13.9km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 14.0km
Hammergut (Hammergut) 14.0km
Reuth (Reuth) 14.0km
Hechtova My (Hechthau) 14.1km
Schneidmühle (Schneidmühle) 14.1km
Nový Dvùr (Neuhof) 14.2km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 14.2km
Pomezná (Markhausen) 14.3km
Pomezná (Markhausen) 14.3km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 14.3km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 14.3km
Milikov (Miltigau) 14.3km
Staré Hory (Horn) 14.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.4km
Kraushof (Kraushof) 14.4km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 14.5km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 14.7km
Wildenhof (Wildenhof) 14.7km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 14.8km
Rathsam (Rathsam) 14.9km
Týmov (Tiefengrün) 14.9km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 15.0km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 15.0km
Leimbruck (Leimbruck) 15.0km
Sla (Moorlohe) 15.0km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 15.1km
U Bauerù (Beim Bauer) 15.1km
Kostelní (Kirchberg) 15.2km
Grillnmühle (Grillnmühle) 15.2km
Mühlpeint (Mühlpeint) 15.2km
Kámen (Stein) 15.3km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 15.4km
Wies (Wies) 15.4km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 15.4km
Ždírnice (Schirnitz) 15.4km
Peintmühle (Peintmühle) 15.4km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 15.6km
Zadní Loch (Hinterloch) 15.7km
Slapany (Schloppenhof) 15.8km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 15.9km
Smrkovec (Schönficht) 15.9km
Kneipelbach (Kneipelbach) 16.0km
Pøední Loch (Vorderloch) 16.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 16.1km
Dorfmühle (Dorfmühle) 16.1km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 16.2km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 16.4km
Brusírna (Schleifermühle) 16.4km
Poèátky (Ursprung) 16.6km
Dolský mlýn (Grundmühle) 16.6km
Grundhauser (Grundhauser) 16.6km
Sandner (Sandner) 16.7km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 16.7km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 16.9km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 17.2km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 17.2km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 17.3km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 17.4km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 17.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 17.8km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 17.9km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 17.9km
Mýtina (Alt Albenreut) 18.2km
Sklárny (Glashütten) 18.2km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 18.5km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 18.8km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 18.9km
Brtná (Zeidlweid) 18.9km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 19.1km
Buchhausl (Buchhausl) 19.1km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 19.4km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 19.4km
Boden (Boden) 19.5km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist