PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Arnošt Rybner 8.6.2007] 
Kamenec  (Holenstein, Hohlenstein)   také: Holštýn

Kategorie: Osada   (správní obec: Tøi Sekery)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 - hranièní pásmo
Období zániku: Postupnì po 1945
Souèasný stav: Znièena èásteènì - stojí asi 3 stavení

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.95083 12.58667 souøadnice dle www.mapy.cz Arnošt Rybner 8.6.2007  


Okolí (do 10km):
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 0.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 1.1km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 1.2km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 1.5km
König Mühle (König Mühle) 1.6km
Kyks (Kix) 1.6km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 1.8km
Baier Mühle (Baier Mühle) 1.9km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 2.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 2.3km
Nový mlýn (Neumühle) 2.5km
Hennermühle (Hennermühle) 2.6km
Muglaugl (Muglaugl) 2.6km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 2.6km
Schleppermühle (Schleppermühle) 2.7km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 2.8km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 2.8km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 3.0km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 3.0km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 3.0km
Plössl (Plössl) 3.1km
Schneidermühle (Schneidermühle) 3.2km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 3.3km
Draha (Droth) 3.4km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 3.5km
Na Drahách (Drothhaus) 3.5km
Háj (Grafengrün) 3.6km
Na Štole (Stollmühle) 3.6km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 3.7km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 4.0km
Waldhäusel (Waldhäusel) 4.3km
Vysoká (Maiersgrün) 4.3km
Skelné Hutì (Glashütten) 4.3km
Slatiny (Lohhäuser) 4.6km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 4.6km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 4.6km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 4.9km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 5.0km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 5.3km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 5.5km
Lískovec (Haselhof) 5.6km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 5.6km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 5.7km
Winkelmühle (Winkelmühle) 6.2km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 6.4km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 6.4km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 6.6km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 6.6km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 6.6km
Berghauslen (Berghauslen) 6.7km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 6.7km
Horní Hamr (Oberhammer) 6.8km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 7.0km
Treppenstein (Treppenstein) 7.2km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 7.4km
Brtná (Zeidlweid) 7.5km
Broumovský mlýn (Promenhofer Mühl) 7.6km
Nové Mohelno (Neumugl) 7.7km
Stoh (Schober) 8.0km
Jalový Dvùr (Galtenstallung) 8.1km
Selský mlýn (Baumühle) 8.2km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 8.3km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 8.4km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 8.4km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 8.5km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 8.7km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 8.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 8.8km
Rosenkranz (Rosenkranz) 8.8km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 8.8km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 8.9km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 8.9km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 8.9km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 9.0km
Buchhausl (Buchhausl) 9.0km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 9.0km
Sklárny (Glashütten) 9.0km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 9.0km
Habermühle (Habermühle) 9.2km
Dianin Dvùr (Dianahof) 9.2km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 9.2km
Kanapark (Ganabartl) 9.3km
Tišina (Kenruh) 9.7km
Lorencùv mlýn (Lorenz-Mühle) 9.9km

Okolí (10-20km):
Regensteich (Regensteich) 10.1km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 10.2km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 10.2km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 10.2km
Kyjovský mlýn (Khoaumühle) 10.3km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 10.4km
Klepáèek (Klapel Mühle) 10.4km
Slatinský mlýn (Schladamühle) 10.6km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 10.6km
Weissmühle (Weissmühle) 10.7km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 10.8km
Ždírnice (Schirnitz) 10.8km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 10.8km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 10.9km
Boden (Boden) 11.1km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 11.1km
Grillnmühle (Grillnmühle) 11.1km
Nimrod (Nimrod) 11.1km
Leimbruck (Leimbruck) 11.2km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 11.2km
Kneipelbach (Kneipelbach) 11.3km
Mýtina (Alt Albenreut) 11.5km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 11.6km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 11.7km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 11.9km
Kalbmühle (Kalbmühle) 11.9km
Jirglùv mlýn (Girglmühle) 11.9km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 11.9km
Kronùv mlýn dolní (Untere Kronmühle) 11.9km
Dolský mlýn (Grundmühle) 12.0km
Grundhauser (Grundhauser) 12.0km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 12.0km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 12.1km
Hanikùv mlýn (Hanikmühle) 12.1km
Nový Dvùr (Neuhof) 12.2km
Kronùv mlýn horní (Obere Kronmühle) 12.2km
Železný mlýn (Eisenhammer) 12.3km
Auglmühle (Auglmühle) 12.4km
Kastlùv mlýn (Kastl Mühle) 12.4km
Zlatý mlýn (Schlada Mühle) 12.5km
Stoinamühle (Stoinamühle) 12.6km
Horní nový mlýn (Hintere Neumühle) 12.6km
Rotha (Rotha) 12.6km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 12.7km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 12.9km
Bøezí (Pirkau) 12.9km
Slatinský mlýn (Schladamühle) 12.9km
Milikov (Miltigau) 13.0km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 13.2km
Smrkovec (Schönficht) 13.2km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 13.5km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 13.5km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 13.5km
Èervený mlýn (Rothmühle) 13.5km
Žírnice (Neuhaus) 13.6km
Na palouku (Auhöfel) 13.6km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 13.6km
Halser Mühle (Halser Mühle) 13.7km
Planá - zámek (Planá - zámek) 13.7km
Úval (Grün) 13.8km
Tìšov (Teschau) 13.8km
Sla (Moorlohe) 13.8km
Zajatecký tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 13.8km
Hochofen (Hochofen) 13.9km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 13.9km
Lesní mlýn (Waldmühle) 13.9km
Peintmühle (Peintmühle) 14.0km
Ottmühle (Ottmühle) 14.1km
U Bauerù (Beim Bauer) 14.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.1km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 14.1km
Dolní mlýn (Karls Mühle) 14.1km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 14.2km
Výšina (Ringelberg) 14.2km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 14.2km
Rinlhau (Rinlhau) 14.2km
Rinnlhau (Rinnlhau) 14.2km
U Wallerù (Wallerhaus) 14.3km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 14.3km
Mäntling (Mäntling) 14.4km
Svìtce (Heiligen) 14.4km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 14.4km
Planá u Mariánských Lázní (Plan in Marienbad) 14.4km
Haselmühle (Haselmühle) 14.5km
Abteimühle (Abteimühle) 14.5km
Panský mlýn (Hernmühle) 14.5km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 14.6km
Zahnhammer (Zahnhammer) 14.6km
Schneidmühle (Schneidmühle) 14.6km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.6km
Mathildensäge (Mathildensäge) 14.7km
Haubnerùv mlýn (Haubnermühle) 14.7km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 14.7km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 14.8km
Nový Hamr (Neuhammer) 14.8km
Siebermühle (Siebermühle) 14.8km
Haidhäusel (Haidhäusel) 14.8km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 15.0km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 15.0km
Prameny (Sangerberg) 15.0km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 15.0km
Špirkùv mlýn (Spirkenmühle) 15.1km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 15.1km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 15.1km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 15.2km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 15.2km
Fränzmühle (Fränzmühle) 15.2km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 15.3km
Ostrov (Wöhr) 15.3km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 15.3km
Hranièná (Hermannsreith) 15.4km
Hammelberg (Hammelberg) 15.4km
Jakubùv mlýn (Jakobsmühle) 15.4km
Kovárna (Waffenschmiede) 15.5km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 15.5km
Mechová (Mies) 15.6km
Jesenice (Gassnitz) 15.7km
Trojice (Frühmesse) 15.8km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 15.8km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 15.9km
Sorghofský mlýn (Sorghöfner Mühle) 15.9km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 15.9km
Serghofmühle (Serghofmühle) 16.0km
Luèina (Sorghof) 16.0km
Studánka (Schönbrunn) 16.0km
Týmov (Tiefengrün) 16.0km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 16.0km
Pocher (Pocher) 16.1km
Libava (Liebau) 16.2km
Hamr (Waffenhammer) 16.2km
U Lesa (Waldhäuser) 16.2km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 16.3km
Døenice (Treunitz) 16.3km
Koèièí mlýn (Katzenmühle) 16.3km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 16.5km
Vìtrov (Baderwinkel) 16.5km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 16.5km
Heligenmühle (Heligenmühle) 16.5km
Luglmühle (Luglmühle) 16.5km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 16.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 16.6km
Plechwalze (Plechwalze) 16.7km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 16.7km
Hollinghof (Hollinghof) 16.8km
Dvoreèky (Krainhof) 16.8km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 16.8km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 16.8km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 16.9km
Továrna na døevìné výrobky - Tachov (Továrna na døevìné výrobky - Tachov) 16.9km
Heyrovského Pila (Heyrovskysäge) 17.0km
Pomezná (Wittichsthal) 17.3km
Zeislova Zahrada (Zeiselgarten) 17.3km
Grundmühle (Grundmühle) 17.3km
Mýto (Mauthhdorf) 17.4km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 17.4km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 17.4km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 17.5km
Nový mlýn (Neumühle) 17.5km
U Smrkù (Fichtenhof) 17.5km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 17.5km
Grundhäuser (Grundhäuser) 17.6km
U Smrkù (Fichten Mühle) 17.6km
Na Šancích (Schanzhäusl) 17.7km
Nový mlýn (Neumühle) 17.7km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 17.7km
Mìstský mlýn (Stadt Mühle) 17.7km
Tachov - Panský pivovar (Tachov - Panský pivovar) 17.7km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 17.7km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 17.7km
Rovná (Ebmeth) 17.7km
Brandmühle (Brandmühle) 17.8km
Aumühl (Aumühl) 17.8km
Viktoria (Viktoriasäge) 17.9km
Sägewerk (Sägewerk) 17.9km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 17.9km
Bystøina (Reichenbach) 17.9km
Steinhof (Steinhof) 18.0km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 18.0km
Vranov (Frohnau) 18.1km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 18.2km
Tachov-Vysoká - kaple (Tachau-Hohenstein - Kapelle) 18.2km
Leinmühle (Leinmühle) 18.2km
Milíøe (Brand) 18.3km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 18.3km
Arnoltov (Arnitzgrün) 18.3km
Na Kopci (Berghäuslen) 18.4km
Vogelhof (Vogelhof) 18.4km
Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle) 18.4km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 18.4km
Francovy Domky (Franzhäuser) 18.5km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 18.5km
Balassmühle (Balassmühle) 18.5km
Reimundmühle (Reimundmühle) 18.5km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 18.6km
Allisùv mlýn (Allismühle) 18.7km
Ehrlich (Ehrlich) 18.7km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 18.9km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 18.9km
Jiøský mlýn (Georgsmühle) 18.9km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 19.0km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 19.2km
Pøední Chalupy (Vorderhäuslen) 19.3km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 19.3km
U myslivny (Schützenhäuseln) 19.4km
Paulus Brunner Glashütte (Paulus Brunner Glashütte) 19.6km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 19.7km
Thumsermühle (Thumsermühle) 19.8km
Melter (Melter) 19.8km
Na Spálenci (Brenntenloh) 19.9km

Processing time: 14 msec.
IP address = 3.236.223.106
desktop version