PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Komentář/Upřesnění: Kamýk (Wildberg)

Komentář/Upřesnění:
Re: Re: Re: Období zániku Kamýku (Wildberg).
[vloženo: Alexandr Debnar 16.3.2011 12:28]

Vážení, celá tato debata je matoucí a nemá smysl v ní pokračovat. Kamýk, neboli Wildberg, neměl nikdy samostatný katastr, vždy byl administrativně považován za jakousi místní část osady Stádla. A Stádla byla tradičně místní částí místní obce Volovice. Menší jednotka pro místo podobné Kamýku pro jeho admin. zařazení neexistovalo, o povýšení na osadu se nikdo z původních obyvatel nestaral, takže to tak zůstalo až do současné doby. Je pravdou, že k jakémusi vybočení došlo při sčítání obyv. k 15.2. 1921, kdy se hovořilo o vísce Stádla s 3 domy a o vísce Kamýk s 6 domy, ale katastrálně to nebyla pravda, protože zde dva samostatné katastry neexistovaly. Stejná situace existovala i v r. 1929 v době zařazení dvou "vísek" do Chytilova místopisu (III. vydání), které existovaly paradoxně na jednom katastrálním území, což by z dnešního hlediska vůbec neobstálo. Pokud jde o č.p. 4 Stádla, bylo postaveno asi v r. 1935 německými manželi Johannem a Ad. Hafnerovými, kteří byli odsunuti. Protože to bylo nejnovější stavení, po odsunu německého obyvatelstva, tedy i manž. Hafnerových, nebyla stavba zbourána, ale stavení bylo zkonfiskováno jako č.p. 4 osady Stádla a majitelem byl Čs. stát. V r. 1957 na základě přídělové listiny ONV Prachatice z t.r. se stal majitelem č.p. 4 Stádla Lesní závod Prachatice, od něhož v r. 1973 koupili usedlost jako "rekr. chalupu", ale stále s č.p. 4 Stádla manželé Zdeněk a Helena Bahníkovi, roku 1984 se stala majitelkou Jarmila Šimralová a ta nemovitost darovala r. 2007 Janě a Zdeňkovi Kaufmanovým, stále jako č.p. 4 osady Stádla. Nutno mít na zřeteli, že v době vzniku pojmenování Kamýka (1456) zde byla pravděpodobně jen jedna hospodářská jednotka, která byla spíše samotou než osadou. Proto v době mladší bylo pokračováno v tradičním pojmenování, i když počet domů (usedlostí) rostl. protože se nevešel a to ani za 1. republiky do dobového administrativního členění. Jde tedy stále o usedlost patřící již několik desetiletí k osadě Stádla. Celá záležitost je sice matoucí, ale je taková jaká je. Pokud tedy tvrdíte, že jedno stavení z Kamýku stále existuje, máte stejně pravdu, jako úřední doklady zařazující č.p.4 pod Stádla. Ostatně kniha autorů Vladimíra Záruby a Pavla Koblasy: Šumava místopisný slovník, České Budějovice 2000, na s. 54 - 55 označuje Kamýk (Wildberg) za zcela zaniklý. Proti podobným nic neřešícím dialogům by bylo vhodné zvolit pro tyto stránky obecně konkrétnější časovou hranici a jasně vymezená pravidla, aby šlo jasně deklarovat, do jakého okamžiku lze považovat lokalitu za částečně nebo úplně existující, nebo naopak zaniklou. Podle mne je však rozhodující státní katastrální status po r. 1945. Pokud se pan Klusák a další domnívají, že č.p. 4 patří stále k bývalému Kamýku, statutárně to není pravda již řadu desetiletí. Do doby vstupu jeho osoby do dialogu nebylo totiž jasné, o jaké stavení se jedná. S pozdravem Alex. Debnar.

 Vaše reakce
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 81 do následujícího políčka:

   

Processing time: 5 msec.
IP address = 44.222.64.76
desktop version