PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Pavel Beran 1.4.2005] 
Lipnice  (Littmitz)   také: Litmitz

Kategorie: Osada   (správní obec: Vintíøov)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Tìžba hnìdého uhlí - Sokolov -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.23386 12.67099 dle mapy - centroid místa Pavel Beran 1.1.2006  


Okolí (do 10km):
Steinloh (Steinloh) 1.1km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 1.2km
U Voglerù (Vogler) 1.4km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 1.8km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 2.2km
Alberov (Albernhof) 2.3km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 2.6km
Lesík (Waldl) 2.8km
Vøesová (Doglasgrün) 3.0km
Jehlièná (Grasseth) 3.1km
Loch (Loch) 3.3km
Dùl Union II (Unionschacht II) 3.3km
Lochmühle (Lochmühle) 3.4km
Køemenitá (Greisbach) 3.5km
Týn (Thein) 3.7km
Lvov (Löwenhof) 3.7km
Stará (Altengrün) 3.8km
Žehrov (Zehrerberg) 3.8km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 4.0km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 4.4km
Kraushof (Kraushof) 4.5km
Jetelištì (Kleeacker) 4.5km
Hammergut (Hammergut) 4.7km
Reuth (Reuth) 4.7km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 4.7km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 4.8km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 5.1km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 5.2km
Nové Sedlo (Neusattl) 5.2km
Tilingmühle (Tilingmühle) 5.5km
Chodov nádraží (Chodau Bahnhof) 5.8km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 6.1km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 6.1km
Smolnice (Pechgrün) 6.1km
Aussenhof (Aussenhof) 6.2km
Vogeleis (Vogeleis) 6.2km
Na Hrázi (Wehrmühle) 6.3km
Studená Voda (Kalt Wasser) 6.6km
Am Hammel (Am Hammel) 6.7km
Lísková (Haselbach) 6.7km
Hartenberk (Hartenberg) 6.8km
Petrova štola (Peterstollen) 6.9km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 6.9km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 7.1km
Pouš (Oedt) 7.7km
Podhoøí (Hunschgrün) 7.7km
Garstnermühle (Garstnermühle) 7.8km
Božièany - porcelánka (Poschetzau - Porzellanfabrik) 7.8km
Loket (Elbogen) 7.9km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 8.0km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 8.1km
Ovèárna (Schäferei) 8.1km
Neuhäuser (Neuhäuser) 8.2km
Staré Hory (Horn) 8.3km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 8.3km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 8.4km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 8.4km
Vítkov (Wudingrün) 8.4km
Pod kopcem (Berghof) 8.4km
Železný Hamr (Eisenhammer) 8.8km
Železný mlýn (Železný mlýn) 8.8km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 8.8km
Schmalenhof (Schmalenhof) 8.9km
Kytlice (Kitlitzdorf) 9.0km
Leinmühle (Leinmühle) 9.0km
Fütterberg (Fütterberg) 9.2km
Voskárna (Wachshütte) 9.3km
Sackhäuser (Sackhäuser) 9.3km
Na kopci (Berghäuser) 9.3km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 9.4km
Haselhöfe (Haselhöfe) 9.4km
Obermühle (Obermühle) 9.4km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 9.5km
Untermühle (Untermühle) 9.5km
Novina (Grün) 9.6km
Habartov (Habersbirk) 9.7km
Dvory (Maierhöfen) 9.7km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 9.8km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 9.9km
Libnov (Liebenau) 10.0km
Bukovany (Buckwa) 10.0km

Okolí (10-20km):
Na Lillu (Beim Lill) 10.2km
Šindelová (Schindlwald) 10.3km
Javoøina (Ahornswald) 10.3km
Paseka (Schwand) 10.4km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 10.5km
Mýtina (Hau) 10.8km
Cihelna (Ziegelhütte) 10.8km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 10.9km
Obora (Hochgarth) 10.9km
Markvarec (Marklesgrün) 11.0km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 11.0km
Zámecký pivovar - Doubí (Zámecký pivovar - Doubí) 11.0km
V úžlabí (Kahr) 11.1km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 11.1km
Lobzy (Lobs) 11.1km
Nejdecká køížová cesta (Neudeker Kreuzweg) 11.1km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 11.2km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 11.2km
Tisová (Theißau) 11.2km
Bernov (Bernau) 11.3km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 11.3km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 11.3km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 11.3km
Kvìtná (Plumberg) 11.5km
Geyerau (Geyerau) 11.5km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 11.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 11.5km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 11.5km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 11.6km
Kamenice (Steinbach) 11.7km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 11.8km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 11.8km
Milíøe (Kohling) 11.8km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 11.9km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 11.9km
Rusov (Reissengrün) 12.0km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 12.1km
Dìpoltovice - zámek (nový) (Tüppelsgrün - Schloss neu) 12.1km
Ptaèí (Vogeldorf) 12.2km
Dìpoltovice - plovárna (Tüppelsgrün - Schwimmbad) 12.3km
Rybáøe - Knolka - Rolava - Japonský pavilónek (Fischern - Porzellan Fabrik Japannischer pavillon) 12.3km
Stegmühle (Stegmühle) 12.4km
Ve Vlèí (Wolfshof) 12.4km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 12.4km
Na písku (Am Sand) 12.4km
Wobesmühle (Wobesmühle) 12.4km
Skelná Hu (Glashütte) 12.5km
Rybáøe - Sv. Urban (Fischern - Heil. Urban) 12.6km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 12.7km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 12.7km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 12.7km
Bošíøany (Poschitzau) 12.8km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 12.9km
Ètyødomí (Vierhäuser) 13.0km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 13.1km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 13.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 13.3km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 13.4km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 13.4km
Výletní restaurace na Pajndlu (Výletní restaurace na Pajndlu) 13.5km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 13.6km
Melter (Melter) 13.6km
Lišèí Kout (Fuchswinkel) 13.7km
Schneeberger (Schneeberger) 13.7km
Bøidlová (Schieferhütten) 13.9km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 13.9km
Frankenhau (Frankenhau) 14.0km
Sejfy (Saifenhäusel) 14.0km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 14.0km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 14.1km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 14.1km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 14.2km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 14.2km
Bystøina (Reichenbach) 14.2km
Kfely (Gfell) 14.2km
Arnoltov (Arnitzgrün) 14.3km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 14.3km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 14.4km
Horní Slavkov dìkanství (Horní Slavkov dìkanství) 14.4km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 14.5km
Grundhäuser (Grundhäuser) 14.5km
U Smrkù (Fichten Mühle) 14.5km
Puškaøov (Putzenhof) 14.5km
Dùl Otto (Frühbuss) 14.6km
U Smrkù (Fichtenhof) 14.6km
Rovná (Ebmeth) 14.6km
Domy Tellerovy (Tellerhäuser) 14.6km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 14.7km
Nový mlýn (Neumühle) 14.7km
Kohlùv mlýn (Kohlenmühle) 14.7km
Grundmühle (Grundmühle) 14.8km
Leinmühle (Leinmühle) 14.8km
Vlèinec (Wölfling) 14.8km
Kempfmühle (Kempfmühle) 14.9km
Vranov (Frohnau) 14.9km
Allisùv mlýn (Allismühle) 14.9km
Vìtrný dvùr (Windhof) 14.9km
Sägewerk (Sägewerk) 15.0km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 15.1km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 15.2km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 15.2km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 15.2km
Schtrassenhäuser (Schtrassenhäuser) 15.2km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 15.3km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 15.3km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 15.4km
Soví hu (Soví hu) 15.4km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.5km
Leinmühle (Leinmühle) 15.5km
Balassmühle (Balassmühle) 15.5km
Köpelhof (Köpelhof) 15.5km
Lán (Hub) 15.5km
Wiesenthal (Wiesenthal) 15.5km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 15.6km
Vogelhof (Vogelhof) 15.7km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 15.7km
Chaloupky (Neuhaus) 15.7km
Lánský dvùr (Lehnshof) 15.7km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 15.8km
Reimundmühle (Reimundmühle) 15.9km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 16.0km
Koupaliste Pernink a Pstruzi (Freibad Bähringen und Salmthal) 16.0km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 16.1km
U Lesa (Waldhäuser) 16.1km
Dvoreèky (Krainhof) 16.2km
Týmov (Tiefengrün) 16.2km
Ehrlich (Ehrlich) 16.2km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 16.3km
Cínové doly Pernink (Cínové doly Pernink) 16.4km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 16.5km
Studánka (Schönbrunn) 16.7km
Kovárna (Waffenschmiede) 16.7km
Pernink ZOO (Pernink ZOO ) 16.7km
Ostrov (Wöhr) 16.8km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 16.9km
Na dílcích (Grabenhäusl) 16.9km
Libava (Liebau) 17.0km
Rolava (Sauersack) 17.0km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 17.1km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 17.4km
U myslivny (Schützenhäuseln) 17.4km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 17.4km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 17.5km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 17.5km
Lohmühle (Lohmühle) 17.5km
Dolský mlýn (Grundmühle) 17.5km
Modesgrund (Modesgrund) 17.5km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 17.6km
Höflovy chalupy (Höflhäuser) 17.7km
Pachthäuser (Pachthäuser) 17.7km
Kaff (Dolní, Prostøední, Horní) (Kaff (Untere, Mittlere, Obere)) 17.8km
Mühlpeint (Mühlpeint) 17.9km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 17.9km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 17.9km
Milešov (Müllersgrün) 17.9km
Wasserstadt (Wasserstadt) 18.0km
Schneidmühle (Schneidmühle) 18.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 18.1km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 18.1km
U Bauerù (Beim Bauer) 18.2km
Peintmühle (Peintmühle) 18.2km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 18.2km
Jelení (Hirschenstand) 18.2km
Nová Ves (Neudorf) 18.2km
Hochofen (Hochofen) 18.3km
Nancy (Nancy) 18.4km
Smrèná (Fichtelberg) 18.4km
Sla (Moorlohe) 18.5km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 18.5km
Dùlní závod Rolava (Betrieb Sauersack) 18.5km
Trojice (Frühmesse) 18.6km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 18.6km
Köllerhauser (Köllerhauser) 18.7km
Ovèín (Schafsthall) 18.7km
Pohodnice (Pohodnice) 18.7km
Gängrùv horní mlýn (Obere Gänger Mühle) 18.7km
Kronesberg (Kronesberg) 18.9km
Smrkovec (Schönficht) 19.0km
Bretmühl (Bretmühl) 19.1km
Na Strašidlech (Heinrichstein) 19.1km
Hotel Imperial (Sporthotel Imperial) 19.3km
Lesík (Lessig) 19.3km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 19.4km
Glashütten (Glashütten) 19.7km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 19.7km
Høebeèná (Hengstererben) 19.7km
Železný mlýn (Eisenhammer) 19.8km
Auglmühle (Auglmühle) 19.8km
Grundzienerhäuser (Grundzienerhäuser) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist