PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Pavel Beran 1.4.2005] 
Kostelní Bøíza  (Kirchenbirk)

Kategorie: Obec   
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Vojenský výcvikový prostor Prameny -
Období zániku: 1945-1950
Souèasný stav: Znièena zcela - naprostá vìtšina pùvodní zástavby byla zlikvidována

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.11527 12.62194 dle mapy - centroid místa Pavel Beran 1.1.2006  


Okolí (do 10km):
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 0.9km
Nový mlýn (Neumühle) 1.1km
Grundhäuser (Grundhäuser) 1.1km
Grundmühle (Grundmühle) 1.2km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 1.2km
Bystøina (Reichenbach) 1.3km
U Smrkù (Fichten Mühle) 1.6km
Arnoltov (Arnitzgrün) 2.0km
U Smrkù (Fichtenhof) 2.0km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 2.2km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 2.5km
Kamenice (Steinbach) 2.5km
Týmov (Tiefengrün) 2.6km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 2.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 2.6km
Sägewerk (Sägewerk) 2.9km
Cihelna (Ziegelhütte) 2.9km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 3.0km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 3.1km
Mýtina (Hau) 3.1km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 3.1km
Ostrov (Wöhr) 3.2km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 3.2km
Rovná (Ebmeth) 3.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 3.3km
Tisová (Theißau) 3.4km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 3.4km
Studánka (Schönbrunn) 3.5km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 3.5km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 3.5km
U Lesa (Waldhäuser) 3.5km
Dvoreèky (Krainhof) 3.6km
Kovárna (Waffenschmiede) 3.8km
Libava (Liebau) 4.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 4.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 4.5km
Voskárna (Wachshütte) 4.5km
Paseka (Schwand) 4.5km
U Bauerù (Beim Bauer) 4.6km
Peintmühle (Peintmühle) 4.6km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 4.6km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 4.7km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 4.7km
Schneidmühle (Schneidmühle) 4.7km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 4.7km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 4.8km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 4.9km
Lobzy (Lobs) 4.9km
Vranov (Frohnau) 4.9km
Sla (Moorlohe) 5.0km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 5.0km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 5.0km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 5.0km
Vogelhof (Vogelhof) 5.1km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 5.1km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 5.1km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 5.2km
Smrkovec (Schönficht) 5.3km
Hochofen (Hochofen) 5.3km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 5.3km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 5.4km
Novina (Grün) 5.4km
Dvory (Maierhöfen) 5.5km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 5.5km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 5.5km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 5.7km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 5.7km
Melter (Melter) 5.7km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 5.8km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 5.9km
Allisùv mlýn (Allismühle) 5.9km
Haselhöfe (Haselhöfe) 6.0km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 6.0km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 6.0km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 6.1km
Leinmühle (Leinmühle) 6.2km
Kytlice (Kitlitzdorf) 6.3km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 6.3km
Trojice (Frühmesse) 6.5km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 6.6km
Dolský mlýn (Grundmühle) 6.6km
Grundhauser (Grundhauser) 6.6km
Železný mlýn (Eisenhammer) 6.6km
Auglmühle (Auglmühle) 6.6km
Železný Hamr (Eisenhammer) 6.6km
Železný mlýn (Železný mlýn) 6.6km
Vítkov (Wudingrün) 6.7km
Balassmühle (Balassmühle) 6.7km
Milíøe (Kohling) 6.7km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 6.8km
Pod kopcem (Berghof) 6.9km
Milikov (Miltigau) 7.0km
Rusov (Reissengrün) 7.1km
Bukovany (Buckwa) 7.1km
Na kopci (Berghäuser) 7.1km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 7.2km
Reimundmühle (Reimundmühle) 7.2km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 7.3km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 7.4km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 7.4km
Lísková (Haselbach) 7.5km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 7.5km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 7.5km
Tìšov (Teschau) 7.6km
Aussenhof (Aussenhof) 7.6km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 7.6km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 7.6km
Am Hammel (Am Hammel) 7.8km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 7.8km
Ehrlich (Ehrlich) 7.8km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 7.8km
Kneipelbach (Kneipelbach) 7.9km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 7.9km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 8.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 8.3km
Habartov (Habersbirk) 8.3km
Úval (Grün) 8.6km
Rinlhau (Rinlhau) 8.8km
Rinnlhau (Rinnlhau) 8.8km
Geyerau (Geyerau) 8.9km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 8.9km
Kempfmühle (Kempfmühle) 9.0km
Stoinamühle (Stoinamühle) 9.1km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 9.1km
V úžlabí (Kahr) 9.2km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 9.2km
Mäntling (Mäntling) 9.6km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 9.8km
Sklárny (Glashütten) 9.8km
Lvov (Löwenhof) 10.0km

Okolí (10-20km):
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 10.1km
U myslivny (Schützenhäuseln) 10.1km
Frankenhau (Frankenhau) 10.3km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 10.4km
Rotha (Rotha) 10.4km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 10.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 10.5km
Na palouku (Auhöfel) 10.5km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 10.6km
Abteimühle (Abteimühle) 10.6km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 10.6km
Prameny (Sangerberg) 10.6km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 10.6km
Ždírnice (Schirnitz) 10.7km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 10.7km
Leimbruck (Leimbruck) 10.8km
Vogeleis (Vogeleis) 10.8km
Fränzmühle (Fränzmühle) 10.8km
Hartoušov (Hartessenreuth) 10.9km
Markvarec (Marklesgrün) 11.0km
Voglsmühle (Voglsmühle) 11.1km
Nový Dvùr (Neuhof) 11.1km
Na Lillu (Beim Lill) 11.1km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 11.1km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 11.1km
Grillnmühle (Grillnmühle) 11.2km
Týn (Thein) 11.2km
Ottmühle (Ottmühle) 11.3km
Nová Ves (Neudorf) 11.3km
Jehlièná (Grasseth) 11.5km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 11.5km
Vrbová (Förba) 11.7km
Vackovec (Watzgenreuth) 11.7km
Lohmühle (Lohmühle) 11.7km
Puškaøov (Putzenhof) 11.7km
Jesenice (Gassnitz) 11.8km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 11.8km
Hnìvín (Knöba) 11.9km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 11.9km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 11.9km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 11.9km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 11.9km
Dolský mlýn (Grundmühle) 11.9km
Kunstmühle (Kunstmühle) 12.0km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 12.0km
Na dílcích (Grabenhäusl) 12.0km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 12.1km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 12.1km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 12.1km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 12.1km
Hartenberk (Hartenberg) 12.3km
Loket (Elbogen) 12.3km
Ve Vlèí (Wolfshof) 12.3km
Horka (Berg) 12.4km
Doubrava (Doberau) 12.5km
Tilingmühle (Tilingmühle) 12.5km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 12.5km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 12.5km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 12.5km
Kvìtná (Plumberg) 12.6km
Alberov (Albernhof) 12.6km
Na písku (Am Sand) 12.6km
Leinmühle (Leinmühle) 12.6km
Stegmühle (Stegmühle) 12.7km
Nové Sedlo (Neusattl) 12.7km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 12.7km
Stinglmühle (Stinglmühle) 12.8km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 12.8km
Reuth (Reuth) 12.8km
Haidhäusel (Haidhäusel) 12.8km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 12.8km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 12.8km
Hammergut (Hammergut) 12.9km
Lesík (Waldl) 12.9km
Petrova štola (Peterstollen) 13.0km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 13.0km
Žírnice (Neuhaus) 13.1km
Kraushof (Kraushof) 13.2km
Jetelištì (Kleeacker) 13.2km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 13.2km
Fritzùv mlýn (Fritz-Mühle) 13.2km
Stupice (Stobitzhof) 13.3km
U Hansla (Beim Hansl) 13.3km
Døenice (Treunitz) 13.4km
Nimrod (Nimrod) 13.4km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 13.5km
Lipnice (Littmitz) 13.6km
Dùl Union II (Unionschacht II) 13.6km
Schöpplùv mlýn (Schöppelmühle) 13.6km
Bor (Haid) 13.7km
Brtná (Zeidlweid) 13.7km
Stoh (Schober) 13.7km
Mostek (Bruck) 13.9km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 13.9km
Steinloh (Steinloh) 13.9km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 14.2km
Libnov (Liebenau) 14.3km
Lískovec (Haselhof) 14.3km
Spálený mlýn (Brandmühle) 14.3km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 14.4km
Na Kopci (Berghäuser) 14.5km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 14.5km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 14.5km
Horní Hamr (Obere Hammer) 14.5km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 14.6km
Mlýnek (Mühlgrün) 14.7km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 14.7km
Ovèárna (Schäferei) 14.8km
U Voglerù (Vogler) 14.9km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 15.1km
Nový mlýn (Neumühle) 15.1km
Ovèárna (Schäferei) 15.2km
Schmalenhof (Schmalenhof) 15.2km
Bernov (Bernau) 15.3km
Garstnermühle (Garstnermühle) 15.4km
Porklmühle (Porklmühle) 15.4km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 15.5km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 15.6km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 15.6km
Skelná Hu (Glashütte) 15.6km
Vysoká (Maiersgrün) 15.6km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 15.6km
Podhoøí (Hunschgrün) 15.6km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 15.7km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 15.7km
Lesná (Wallhof) 15.8km
Schleppermühle (Schleppermühle) 15.8km
Stará (Altengrün) 15.8km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 15.8km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 15.8km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 15.8km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 15.9km
Muglaugl (Muglaugl) 15.9km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 15.9km
Dianin Dvùr (Dianahof) 15.9km
Chodov nádraží (Chodau Bahnhof) 15.9km
Smrèí (Krondorf) 16.0km
Winkelmühle (Winkelmühle) 16.0km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 16.3km
Èižebná (Zweifelsreith) 16.4km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 16.5km
Buchhausl (Buchhausl) 16.5km
Hennermühle (Hennermühle) 16.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 16.5km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 16.5km
Svažec (Ehmet) 16.6km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 16.6km
Vøesová (Doglasgrün) 16.6km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 16.7km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 16.7km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 16.7km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 16.8km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 16.8km
Lochmühle (Lochmühle) 16.9km
Loch (Loch) 16.9km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 17.0km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 17.0km
Køemenitá (Greisbach) 17.1km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 17.1km
Staré Hory (Horn) 17.2km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 17.3km
Žehrov (Zehrerberg) 17.3km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 17.4km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 17.4km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 17.4km
Na Rabì (Raberhäuser) 17.5km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 17.5km
Schneidermühle (Schneidermühle) 17.5km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 17.6km
Mýtina (Alt Albenreut) 17.7km
Háj (Grafengrün) 17.8km
Waldhäusel (Waldhäusel) 18.0km
Podhorní mlýn (Bader Mühle) 18.0km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 18.1km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 18.3km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 18.3km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 18.4km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 18.5km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 18.5km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 18.6km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 18.7km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 18.8km
Ètyødomí (Vierhäuser) 18.9km
Smolnice (Pechgrün) 18.9km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 19.0km
Kyks (Kix) 19.0km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 19.1km
Božièany - porcelánka (Poschetzau - Porzellanfabrik) 19.1km
Na Štole (Stollmühle) 19.2km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 19.3km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 19.3km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 19.3km
Hamr (Waffenhammer) 19.5km
Steinhammer (Steinhammer) 19.5km
Na Hrázi (Wehrmühle) 19.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 19.6km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist