PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
[Antonín Žampach 18.4.2006] 
Svatá Barbora

Kategorie: Církevní stavba   (správní obec: Děbolín)
Okres: Jindřichův Hradec
Důvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Postupně po 1945
Současný stav: Ohrožená - kostel je v zanedbaném stavu

 WGS-84 souřadnice (GPS)
 Šířka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.15903 14.91358 Dle mapy.cz Antonín Žampach 18.4.2006  

 Historie a jiné články
Trochu historie.  [Antonín Žampach 18.4.2006]
Bývalý kostel Sv. Barbory stojí na okraji stejnojmenného polesí. Bývalo to známé a hojně navštěvované poutní a výletní místo. V přilehlé hájovně se mohli poutníci a turisté občerstvit. Jednolodní pozdně gotický kostel pochází z roku 1503. Dnes je toto místo téměř zapomenuto. Objekt bývaleho kostela je v zanedbaném stavu.

 Dobové obrázky/pohlednice
Žádný záznam

 Novodobé obrázky

 Ostatní
Žádný záznam


Komentáře a upřesňující informace k místu


Svatá Barbora [Václav Boněk 1.3.2009 18:25] | Reagovat
Svatá Barbora byla dlouhá léta cílem výletů studentů jindřichohradeckého gymnázia, konaných každoročně s vlastní vlajkou a s vlastní hudbou. Byla i oblíbeným cílem výletů jindřichohradeckých občanů. Ještě po 2. světové válce existovala železniční zastávka Svatá Barbora, jejíž budova dosud stojí na křížení silnice Jindřichův Hradec - Kardašova Řečice a železniční tratě Jindřichův Hradec - Veselí n. Luž. (když vlak na zastávce zastavil, stál přes silnici).
Upřesnění [Zdeněk Pechar 1.3.2009 19:52] | Reagovat
Svatá Barbora patřila pod obec Ratiboř , kde je uváděna jako výletní místo s hájovnou a hostincem. Výše zmíněná zastávka už patří pod Děbolín.
Zastávka Sv. Barbora [Karel Samec 2.3.2009 19:03] | Reagovat
Z jiného zdroje je uvedeno ukončení žel. zastávky Sv. Barbora ještě před druhou světovou válkou na začátku třicátých let, tuším v roce 1931. Bývalá zastávka dnes slouží jako výhybna Velký Ratmírov společně s přilehlou pilou. Mezi místními jsou výhybna, pila i přejezd nazývány Barbora. Kolem kostela vede červená turistická značka z J. Hradce do Třeboně, mezi turisty však nepatří do hojně využívaných tras a kostel je pouze jeden z několika informačních bodů.
Re: Zastávka Sv. Barbora [karel.samec 1.7.2012 00:06] | Reagovat
Tak beru zpátky tvrzení o zrušení zastávky Sv. Barbora ve třicátých letech a upřesňuji fakta čerpaná z ročenky 100 let trati Veselí n. Luž. - Jihlava. Ročenka uvádí, že vlaky přestaly na Barboře zastavovat v roce 1939, kdy se zastávka ocitla na zabraném území a cestující zde dokonce museli zatahovat záclonky, aby prý pohledem "neznesvětili" říšskou půdu. Od 1. prosince 1945 zde vlaky opět zastavovaly, bohužel po válce poklesl zájem o toto výletní místo. Od 2. května 1946 funguje zastávka jako hláska a od 1. května 1947 byla zastávka zrušena úplně. Od 22. května 1960 je v provozu výhybna Velký Ratmírov. Bohužel před nedávnem byl zbourán opuštěný strážní domek u přejezdu, stejně tak skončila i přilehlá pila, která je v současnosti opuštěná. Jediné pozitivum je, že se opravuje kostelík.
Velké zklamání [Danka 25.7.2009 16:49] | Reagovat
Putovali jsme letos v létě z Mnichu do Děbolína. Těšili jsme se na setkání s poutním kostelíkem sv. Barbory. Už z dálky jsme viděli, že se opravuje, což nás potěšilo. Jaké však bylo naše zklamání, když jsme přišli blíž. Cedule před ním hlásala, že se jedná o soukromý majetek, vstup zakázán a střeženo kamerovým systémem. Nějací řemeslníci byli na stavbě přítomni, těžko bychom mohli objekt nějak poškodit. I přes naši prosbu nám byl vstup na pozemek a obhlídka kostela zvenčí strikně odepřeny.
Re: Velké zklamání [M 3.8.2009 22:40] | Reagovat
Jednou je to řádně zakoupený soukromý majetek... Vím, že majitel do toho dává miliony a že se bojí případného poškození. Je možná škoda, že kostelík nebude přístupný veřejnosti, ale zato alespoň nespadne - a že k tomu měl již velmi blízko. Bude tak pouze na pokoukání zvenčí při cestě kolem.
Něco z historie [Láďa 4.12.2009 19:15] | Reagovat
V matričních knihách z K.Řečice jsem zjistil,že se v roce 1690 narodil můj prapra..dědeček.Je zajímavé,že jeho otec zde byl poustevníkem.
Doplnění a dotaz [Láďa 4.12.2009 19:21] | Reagovat
Doplňuji,že se narodil a jeho otec poustevničil zde na Sv.Barboře.Nevíte někdo k této poustevně nějaké podrobnosti.Trochu mi to připomíná Horníčka se Sovákem-Byli jednou dva písaři.
sv. Barbora [Petr Valda 21.1.2010 20:36] | Reagovat
V dávných dobách, při cestě rakouské nad vesnicí Ratiboří usadil se mnich, který si zřídil poustevnu u sv. Barbory a byl duchovním správcem nejbližších osad. Dle onoho mnicha dostala v XII. stol. jméno vesnice Mnich (u Kardašovy Řečice). Náš mnich sídlil u sv. Barbory až do husitských válek a mnichovští sedláci mu za konání bohoslužeb dávali jakési dávky a tak neplatili desátku řečickému faráři. Poustevníci se patrně drželi u sv. Barbory i po husitských válkách, ale pak se dostali do područí hradeckých františkánů a koncem XVI. s tol. pod jezuity. Od té doby byl poustevník jen kostelníkem při kostele sv. Barbory a nemohl již konat bohoslužby. Poustevníci jako kostelníci bývali pak i ženatí.
Rekonstrukce [Martin 19.5.2010 23:27] | Reagovat
Shodou okolností jsem dnes doplňoval zabezpečovací a kamerový systém na okolních budovách a kostele a nadchnul mne kostelík svojí novou střechou a hezky opraveným vnitřkem. Chtěl jsem tedy něco zjistit o puvodu této stavby a jsem překvapen jak málo se dá najít. Každopádně ještě není uplně opraven ale už bych mu nedával popis
"Současný stav: Ohrožená - kostel je v zanedbaném stavu" :)
Re: Rekonstrukce [tanina 23.1.2012 23:28] | Reagovat
Ano reaguji na stav kostelík sv.Barbory v Ratiboři ,už to není žádná rujna,měla jsem tu čest porovnávat místo jak před i po rekonstrukci,a novému majiteli se nedivím že si hlídá své soukromí a vložené investice,nikdo z nás si každého nezve na dvůr či do kuchyně,známe naše lidi co nejde ukrást to aspoň zničí ze závisti,tak se nedivme že již není toto místo přístupné ale je to nádhera,opravené s citem.Nikdo se o to místo dříve nezajímal a nyní by všichni chtěli do kostela,to je jen zvědavost a ne zájem o dějiny.
Svatá Barbora [Václav Boněk 20.5.2010 20:51] | Reagovat
Nejstarší zpráva o poustevnickém kostele sv. Barbory je v pergamenové listině ze dne 18. 6. 1503, kterou kardinál a papežský lelgát Petr na přímuluvu Jindřicha IV. z Hradce uděluje částečné odpustky kajícím křesťanům, kteří by v jisté dny vykonali pobožnost v tomto kostele a přispěli k ochraně, zachování a opatření kostela knihami, kalichy, svícny a jinými bohoslužebnými věcmi. Z pergamenové listiny z roku 1507 o prodeji kusu louky ke kostelu a poustce sv. Barabory vvysvítá, že byl zvláštní správce a kostelník poustky a kostela. Později spravovali kostelní jmění 3 kostelníci, z nichž 2 byli jindřichohradečtí měšťané a třetí, který bydel v domku u kostelíka, se nazýval poustevník a měl stálý příjem z důchodu jindřichohradeckého panství.
V r. 1646 přistavěny 2 poboční oltáře, r. 1654 sklenut chór a r. 1657 sklenuta loď. Z Jindřichova Hradce byla každoročně konána tři procesí na sv. Barboru, z Kardašovy Řečice čtyřikrát. Kostel byl filiálkou fary v Roseči. Byl zrušen r. 1789 a prodán jindřichohradeckému panství za 100 zl. (Citováno ze Soupisu památek historických a uměleckých v polistickém okresu Jindřichohradeckém z roku 1901, autor Dr. Josef Novák.)
velké zklamání [rebeca estrehazy 22.5.2010 13:40] | Reagovat
Určitě je dobře, že kostel prochází velmi citlivou rekonstrukcí, navíc i okolí bude velmi krásné na pokoukání. Jen ten kovaný plot je samo umělecké dílo. jsem ráda, že jsou u nás ještě lidé, kterým stojí za námahu a nemalé finanční prostředky zachraňovat takové objekty, byť pro vlastní potřebu. Je to o tom, že byli všichni zvyklí, že je všechno všech a také to tak vypadalo. Češi se musí naučit respektovat a hlavně NEZÁVIDĚT, a spokojit se s krásou pro oko.
Hledám.... [Eva Klímková 7.12.2010 20:34] | Reagovat
Moje teta (nar.1925)z Veselí n.Lužnicí,která navštěvovala Jindř.Hradecké gymnazium navštívila v roce 1937 sv.Barboru.Najde se ještě někdo kdo tam v té době byl taky?
Sv.Barbora [Petr 5.4.2013 21:08] | Reagovat
Dříve bylo možno se dostat na Sv.Barboru i ze silnice K.Řečice J.Hradec. Přez trať byl postaven kamenný můsek, který byl pobořen při rekonstrukci železnice.
Stával cca 700m od železničního přejezdu směr K.Rečice.
Re: Sv.Barbora [Jaromír Šantrůček 12.4.2013 13:44] | Reagovat
Kamenný mostek přes železniční trať, která je zde vedena v hlubokém zářezu, stále existuje. Nachází se 1000 m po silnici nebo 1300 m po železnici od železničního přejezdu směrem na Kardašovu Řečici. V sousedství mostku je starý opuštěný lom viditelný z projíždějícího vlaku.
Re: Re: Sv.Barbora [Karel Samec 19.9.2013 18:58] | Reagovat
Trochu jste si spletli směr. Kamenný mostek přes koleje skutečně stojí, ale v opačném směru z výhybny V. Ratmírov směrem na J. Hradec. Půl kilometru od přejezdu směrem na Hradec se vpravo dostanete lesní cestou ke kostelíku a vlevo polní cestou do Velkého Ratmírova, cestou která vede právě přes onen zmíněný mostek. Bohužel je v dezolátním stavu a nikdo se k němu nehlásí. Je zarostlý náletovými stromky a padá z něho kamení. Na mostě jsou cedule "Vstup jen na vlastní nebezpečí" i když se přejet dá celkem bez potíží. Na místě které jste zmiňovali 700 m od přejezdu směrem na Řečici ještě před několika lety stával železniční přejezd zabezpečený závorami ovládanými z výhybny V. Ratmírov. Pro jeho nevyužitost byl přejezd včetně závor a drátovodů zrušen, ale v tom místě nikdy žádný most nestál, aspoň jsem o něm nikdy neslyšel.
Re: Re: Re: Sv.Barbora [Jaroslav Bílek 7.4.2015 12:40] | Reagovat
Asi 200 metu pod zrušeným přejezdem kamenný most stával. Jmenoval se Černý most a byl zbourán když byla trať elektrifikována. Jako malý jsem se z něho chodil dívat na parní mašinky
Sv.Barbora [Jaromír Šantrůček 24.9.2013 10:01] | Reagovat
Ano, mostek je skutečně na polní / lesní cestě z Velkého Ratmírova ke Svaté Barboře.
sv.Barbora [Kamil 29.1.2017 16:48] | Reagovat
Dobry den .. mnel by nekdo kontakt na majitele nebo jeho zastupitele?...moc dekuji K.
 Doplňte nebo upřesněte informace k tomuto místu
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 55 do následujícího políčka:

   

VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist