PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Kuèera 10.6.2016] 
Steinloh

Kategorie: Osada   (správní obec: Dolní Nivy)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Tìžba hnìdého uhlí - Sokolov -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.23834 12.65665 podle kontaminace.cenia.cz Zdenìk Kuèera 10.6.2016  


Okolí (do 10km):
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 0.7km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 1.1km
U Voglerù (Vogler) 1.1km
Lipnice (Littmitz) 1.1km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 1.2km
Lesík (Waldl) 2.0km
Stará (Altengrün) 2.7km
Lochmühle (Lochmühle) 3.0km
Loch (Loch) 3.1km
Vøesová (Doglasgrün) 3.2km
Týn (Thein) 3.3km
Køemenitá (Greisbach) 3.4km
Alberov (Albernhof) 3.4km
Kraushof (Kraushof) 3.5km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 3.6km
Hammergut (Hammergut) 3.8km
Reuth (Reuth) 3.8km
Lvov (Löwenhof) 3.9km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 4.0km
Žehrov (Zehrerberg) 4.0km
Jehlièná (Grasseth) 4.1km
Dùl Union II (Unionschacht II) 4.4km
Tilingmühle (Tilingmühle) 4.6km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 4.7km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 5.1km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 5.3km
Jetelištì (Kleeacker) 5.6km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 5.7km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 5.7km
Petrova štola (Peterstollen) 6.0km
Hartenberk (Hartenberg) 6.0km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 6.1km
Aussenhof (Aussenhof) 6.3km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 6.3km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 6.3km
Nové Sedlo (Neusattl) 6.3km
Studená Voda (Kalt Wasser) 6.4km
Am Hammel (Am Hammel) 6.6km
Na Hrázi (Wehrmühle) 6.6km
Garstnermühle (Garstnermühle) 6.7km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 6.7km
Lísková (Haselbach) 6.7km
Smolnice (Pechgrün) 6.7km
Chodov nádraží (Chodau Bahnhof) 6.8km
Staré Hory (Horn) 7.2km
Vogeleis (Vogeleis) 7.2km
Pouš (Oedt) 7.4km
Neuhäuser (Neuhäuser) 7.6km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 8.0km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 8.0km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 8.3km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 8.3km
Božièany - porcelánka (Poschetzau - Porzellanfabrik) 8.7km
Kytlice (Kitlitzdorf) 8.8km
Sackhäuser (Sackhäuser) 8.8km
Podhoøí (Hunschgrün) 8.8km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 8.9km
Libnov (Liebenau) 9.0km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 9.0km
Loket (Elbogen) 9.0km
Vítkov (Wudingrün) 9.1km
Pod kopcem (Berghof) 9.1km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 9.1km
Habartov (Habersbirk) 9.2km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 9.2km
Fütterberg (Fütterberg) 9.2km
Ovèárna (Schäferei) 9.2km
Haselhöfe (Haselhöfe) 9.3km
Na Lillu (Beim Lill) 9.5km
Šindelová (Schindlwald) 9.5km
Voskárna (Wachshütte) 9.5km
Železný Hamr (Eisenhammer) 9.5km
Železný mlýn (Železný mlýn) 9.5km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 9.6km
Leinmühle (Leinmühle) 9.6km
Bukovany (Buckwa) 9.7km
Dvory (Maierhöfen) 9.7km
Javoøina (Ahornswald) 9.7km
Obora (Hochgarth) 10.0km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 10.0km

Okolí (10-20km):
Na kopci (Berghäuser) 10.1km
Schmalenhof (Schmalenhof) 10.1km
Obermühle (Obermühle) 10.1km
Novina (Grün) 10.2km
Untermühle (Untermühle) 10.2km
Bernov (Bernau) 10.3km
Markvarec (Marklesgrün) 10.3km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 10.5km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 10.5km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 10.5km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 10.5km
V úžlabí (Kahr) 10.6km
Kvìtná (Plumberg) 10.7km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 10.7km
Krásná Lípa (Schönlind) 10.7km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 10.9km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 10.9km
Paseka (Schwand) 10.9km
Geyerau (Geyerau) 11.0km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 11.0km
Mýtina (Hau) 11.0km
Cihelna (Ziegelhütte) 11.0km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 11.1km
Nejdecká køížová cesta (Neudeker Kreuzweg) 11.1km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 11.2km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 11.2km
Tisová (Theißau) 11.3km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 11.3km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 11.4km
Skelná Hu (Glashütte) 11.5km
Ptaèí (Vogeldorf) 11.5km
Rusov (Reissengrün) 11.6km
Stegmühle (Stegmühle) 11.7km
Lobzy (Lobs) 11.8km
Ètyødomí (Vierhäuser) 11.9km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 11.9km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 12.0km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 12.0km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 12.1km
Kamenice (Steinbach) 12.1km
Zámecký pivovar - Doubí (Zámecký pivovar - Doubí) 12.1km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 12.2km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 12.3km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 12.4km
U Hansla (Beim Hansl) 12.5km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 12.6km
Milíøe (Kohling) 12.6km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 12.7km
Dìpoltovice - zámek (nový) (Tüppelsgrün - Schloss neu) 12.7km
Na Kopci (Berghäuser) 12.8km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 12.8km
Liboc (Frankenhammer) 13.0km
Dìpoltovice - plovárna (Tüppelsgrün - Schwimmbad) 13.0km
Bøidlová (Schieferhütten) 13.1km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 13.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 13.3km
Frankenhau (Frankenhau) 13.4km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 13.4km
Kunstmühle (Kunstmühle) 13.5km
Lišèí Kout (Fuchswinkel) 13.5km
Schneeberger (Schneeberger) 13.5km
Výletní restaurace na Pajndlu (Výletní restaurace na Pajndlu) 13.5km
Ve Vlèí (Wolfshof) 13.5km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 13.5km
Na písku (Am Sand) 13.5km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 13.7km
Horka (Berg) 13.8km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 13.8km
Dùl Otto (Frühbuss) 13.9km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 13.9km
Sejfy (Saifenhäusel) 13.9km
Bošíøany (Poschitzau) 13.9km
Voglsmühle (Voglsmühle) 14.0km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 14.0km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 14.3km
Melter (Melter) 14.3km
Kempfmühle (Kempfmühle) 14.4km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 14.4km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 14.4km
Arnoltov (Arnitzgrün) 14.5km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 14.5km
Bystøina (Reichenbach) 14.5km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 14.7km
Domy Tellerovy (Tellerhäuser) 14.7km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 14.8km
Grundhäuser (Grundhäuser) 14.8km
U Smrkù (Fichten Mühle) 14.8km
Nový mlýn (Neumühle) 14.9km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 15.0km
U Smrkù (Fichtenhof) 15.0km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 15.0km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 15.0km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 15.0km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 15.0km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 15.1km
Sägewerk (Sägewerk) 15.1km
Grundmühle (Grundmühle) 15.1km
Rovná (Ebmeth) 15.1km
Soví hu (Soví hu) 15.1km
Chaloupky (Neuhaus) 15.2km
Kfely (Gfell) 15.3km
Vlèinec (Wölfling) 15.3km
Puškaøov (Putzenhof) 15.4km
Horní Slavkov dìkanství (Horní Slavkov dìkanství) 15.4km
Vranov (Frohnau) 15.5km
Allisùv mlýn (Allismühle) 15.5km
Vogelhof (Vogelhof) 15.7km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 15.7km
Leinmühle (Leinmühle) 15.8km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 15.9km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.9km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 15.9km
Vìtrný dvùr (Windhof) 15.9km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 16.1km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 16.1km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 16.1km
Leinmühle (Leinmühle) 16.1km
Balassmühle (Balassmühle) 16.2km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 16.2km
Koupaliste Pernink a Pstruzi (Freibad Bähringen und Salmthal) 16.2km
Dvoreèky (Krainhof) 16.3km
Rolava (Sauersack) 16.3km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 16.3km
Týmov (Tiefengrün) 16.4km
Cínové doly Pernink (Cínové doly Pernink) 16.4km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 16.5km
U Lesa (Waldhäuser) 16.5km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 16.5km
Köpelhof (Köpelhof) 16.5km
Lán (Hub) 16.5km
Reimundmühle (Reimundmühle) 16.6km
Wiesenthal (Wiesenthal) 16.6km
Pernink ZOO (Pernink ZOO ) 16.7km
Lánský dvùr (Lehnshof) 16.7km
Studánka (Schönbrunn) 16.8km
Ehrlich (Ehrlich) 16.9km
Libava (Liebau) 17.1km
Ostrov (Wöhr) 17.1km
Kovárna (Waffenschmiede) 17.1km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 17.1km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 17.4km
Nancy (Nancy) 17.5km
Wasserstadt (Wasserstadt) 17.6km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 17.6km
Jelení (Hirschenstand) 17.7km
Höflovy chalupy (Höflhäuser) 17.7km
Pachthäuser (Pachthäuser) 17.7km
Na dílcích (Grabenhäusl) 17.8km
Modesgrund (Modesgrund) 17.8km
Dùlní závod Rolava (Betrieb Sauersack) 17.9km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 17.9km
Mühlpeint (Mühlpeint) 18.0km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 18.0km
Schneidmühle (Schneidmühle) 18.2km
U myslivny (Schützenhäuseln) 18.2km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 18.3km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 18.3km
U Bauerù (Beim Bauer) 18.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 18.4km
Peintmühle (Peintmühle) 18.4km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 18.4km
Kronesberg (Kronesberg) 18.4km
Lohmühle (Lohmühle) 18.4km
Dolský mlýn (Grundmühle) 18.4km
Trojice (Frühmesse) 18.5km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 18.5km
Köllerhauser (Köllerhauser) 18.5km
Smrèná (Fichtelberg) 18.5km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 18.6km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 18.6km
Hochofen (Hochofen) 18.7km
Sla (Moorlohe) 18.8km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 18.9km
Bretmühl (Bretmühl) 18.9km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 19.0km
Na Strašidlech (Heinrichstein) 19.0km
Milešov (Müllersgrün) 19.0km
Nová Ves (Neudorf) 19.1km
Smrkovec (Schönficht) 19.2km
Hotel Imperial (Sporthotel Imperial) 19.3km
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg) 19.4km
Lesík (Lessig) 19.4km
Glashütten (Glashütten) 19.5km
Grundzienerhäuser (Grundzienerhäuser) 19.6km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 19.7km
Ovèín (Schafsthall) 19.7km
Pohodnice (Pohodnice) 19.7km
Høebeèná (Hengstererben) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist