PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 6.2.2014] 
Franky  (Franken)

Kategorie: Samota   (správní obec: Libá)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.14061 12.25286 GPS -  Zdenìk Pechar 6.2.2014  


Okolí (do 10km):
Stockmühle (Stockmühle) 1.5km
Rodig (Rodig) 1.5km
Libá - pøádelna (Liebenstein) 1.6km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 2.0km
Libá (Liebenstein bei Eger) 2.1km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 2.1km
Herrenmühle (Herrenmühle) 2.2km
Drahtmühle (Drahtmühle) 2.3km
Hazlov (Haslau) 2.4km
Stockmühle (Stockmühle) 2.4km
Thumsermühle (Thumsermühle) 2.5km
Steinmühle (Steinmühle) 3.2km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 3.4km
U Rybáka (Fischerwohnung) 3.6km
Dubina (Eichelberg) 3.8km
Jedlièná (Tannenberg) 3.9km
Otov (Ottengrün) 4.1km
Hleïsebe (Siehdichfür) 4.1km
Dvoreèek (Höflasgut) 4.2km
Pomezná (Markhausen) 4.3km
Pomezná (Markhausen) 4.3km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 4.7km
Neuengrün (Neuengrün) 4.8km
Rybáøe (Fischern) 5.0km
Rathsam (Rathsam) 5.4km
Prüllermühle (Prüllermühle) 5.4km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 6.2km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 6.6km
Elsterquelle (Esterquelle) 6.8km
Fischerhof (Fischerhof) 6.9km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 6.9km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 6.9km
U Bártù (Barthaus) 6.9km
Tùnì (Liebeneck) 7.0km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 7.0km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 7.0km
Schwarzweber (Schwarzweber) 7.1km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 7.1km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 7.1km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 7.2km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 7.2km
Velký Rybník (Grossenteich) 7.3km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 7.3km
Kyselka (Mattelberg) 7.3km
Kühpöhlmühle (Kühpöhlmühle) 7.5km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 7.5km
Bären Mühle (Bären Mühle) 7.6km
V Luhu (Lohhäuser) 7.7km
Herrenmühle (Herrenmühle) 7.8km
Lumpenhau (Lumpenhau) 7.9km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 8.2km
Salerberg (Salerberg) 8.4km
Skalka (Stein) 8.4km
Aš - hlavní nádraží (Bayerischer Bahnhof) 8.5km
Goslerùv mlýn (Gösslermühle) 8.5km
Röthenbach (Röthenbach) 8.5km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 8.5km
Bärenteich (Bärenteich) 8.5km
Horní zámek (Oberschloss) 8.5km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 8.6km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 8.6km
Údolí Ohøe (Egerthal) 8.7km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 8.7km
Dolní zámek (Unterschloss) 8.8km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 8.8km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 9.0km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 9.0km
Svatá Anna (Sankt Anna) 9.0km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 9.1km
Horní Paseky (Oberreuth) 9.2km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 9.2km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 9.2km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 9.3km
Soos (Soos) 9.3km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 9.4km
Zelená (Grün) 9.4km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 9.6km
Weissmühle (Weissmühle) 9.8km
Boden (Boden) 10.0km

Okolí (10-20km):
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 10.1km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 10.2km
Suchá (Dürr) 10.2km
Chata (Wetterhütte) 10.4km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 10.5km
Aš - evangelický kostel (Asch - Evangelische Kirche) 10.6km
Kahlermühle (Kahlermühle) 10.7km
Aš - Jahnùv pomník (Jahn Denkmal) 10.8km
Rudolfinum (Rudolfinum) 10.9km
Obere Mühle (Obere Mühle) 11.0km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 11.0km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 11.0km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 11.0km
Untere Mühle (Untere Mühle) 11.1km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 11.1km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 11.1km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 11.2km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 11.2km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 11.3km
Prechtlùv mlýn (Prechtelmühle) 11.5km
Kohlmühle (Kohlmühle) 11.5km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 11.6km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 11.6km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 11.6km
Jack Mühle (Jack Mühle) 11.8km
Köstelhof (Köstelhof) 11.8km
Èervený mlýn (Röthenmühle) 12.0km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 12.1km
Polní mlýn (Fehlamühle) 12.1km
U Brodu (Furthhäusel) 12.2km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 12.2km
Starost (Sorgen) 12.2km
Nové Domy (Neuhausen) 12.4km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 12.4km
Nový mlýn (Neumühle) 12.5km
Háj (Hainhäuser) 12.5km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 12.5km
Knallhütte (Knallhütte) 12.6km
Zadní Loch (Hinterloch) 12.6km
Brandhof (Brandhof) 12.6km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 12.7km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 12.7km
Sorgmühle (Sorgmühle) 12.8km
Wies (Wies) 12.8km
Eberhof (Eberhof) 12.8km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 12.8km
Dìvín (Döba) 12.8km
Dösenmühle (Dösenmühle) 12.9km
Pøední Loch (Vorderloch) 12.9km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 12.9km
Spálený dvùr (Brandhof) 12.9km
Vojenské Domky (Soldatenhäuser) 13.0km
Schallermühle (Schallermühle) 13.0km
Vokov (Wogau) 13.0km
Schindlermühle (Schindlermühle) 13.1km
Papírna (Papiermühle) 13.1km
Teichmühle (Teichmühle) 13.1km
Smrèina (Ermesgrün) 13.1km
Smrèina (Sorg) 13.2km
Podhradí (Neuberg) 13.2km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 13.2km
Ängerlein (Ängerlein) 13.3km
Štítary (Schildern) 13.3km
Doubrava u Aše (Grün) 13.4km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 13.4km
Hechtova My (Hechthau) 13.4km
Podhradí - obecná škola (Neuberg bei Asch - Volkschulle) 13.5km
Kopaniny (Krugsreuth) 13.5km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 13.5km
Gasthaus zum Finkenberg (Gasthaus zum Finkenberg) 13.6km
Železný Hamr (Eisenhammer) 13.8km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 13.8km
Vackov (Watzkenreuth) 13.8km
Drahtmühle (Drahtmühle) 13.9km
Kamenná osada (Steinpöhl) 14.0km
Wildenhof (Wildenhof) 14.0km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 14.0km
Ottenbach (Ottenbach) 14.1km
Hranièní hospoda (Grenzschenke) 14.1km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 14.1km
Goldbrunn (Goldbrunn) 14.2km
Podhrad (Pograth) 14.2km
Dolina (Tiefenreuth) 14.3km
Štítarský Vrch (Schilderberg) 14.3km
Langmühle (Langmühle) 14.3km
Na Dole (Schachthäuser) 14.3km
Krásná Lípa (Schönlind) 14.5km
Èervený mlýn (Rothmühle) 14.6km
Výspa (Dürrengrün) 14.7km
Raubhaus (Raubhaus) 14.8km
Farnhaus (Farnhaus) 14.9km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 14.9km
Slapany (Schloppenhof) 15.0km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 15.0km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 15.2km
Hájovna (Waldhaus) 15.3km
Schönbacher Jägerhaus (Schönbacher Jägerhaus) 15.3km
Újezd (Mähring) 15.7km
Juchhe (Juchhe) 15.9km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 15.9km
Beim Ziegenmüller (Beim Ziegenmüller) 16.0km
Ludabrunn (Ludabrunn) 16.0km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 16.0km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 16.0km
Bärnhaus (Bärnhaus) 16.1km
Sägemühle (Sägemühle) 16.2km
Studánka - nádraží (Studánka - nádraží) 16.2km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 16.2km
Božetín (Fasattengrün) 16.2km
Dorfmühle (Dorfmühle) 16.3km
Teichmühle (Teichmühle) 16.4km
Grünmühle (Grünmühle) 16.5km
Vogelmühle (Vogelmühle) 16.5km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 16.5km
Horní mlýn (Obere Mühle) 16.6km
Pastviny (Friedersreuth) 16.6km
Weisenmeister (Weisenmeister) 16.6km
Zeiselhause (Zeiselhause) 16.6km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 16.6km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 16.7km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 16.7km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 16.8km
Schirlmühle (Schirlmühle) 16.8km
Berghaus (Berghaus) 16.9km
Brusírna (Schleifermühle) 16.9km
Sandner (Sandner) 17.0km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 17.1km
Opatov (Absroth) 17.4km
Bahnelmühle (Bahnelmühle) 17.6km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 17.7km
Brentenviertel (Brentenviertel) 17.9km
Altegrün (Altegrün) 18.0km
Waldschenke (Waldschänke) 18.0km
Schindelberg (Schindelberg) 18.2km
Pískový mlýn (Sandmühle) 18.5km
Rebmühle (Rebmühle) 18.6km
Galgendorf (Galgendorf) 18.7km
Hranice v Èechách (Hranice v Èechách) 18.7km
Lazarmühle (Lazarmühle) 18.7km
Kozí mlýn (Ziegenmühle) 19.0km
Valtéøov (Waltersgrün) 19.1km
Wolfspöhl (Wolfspöhl) 19.2km
Trojmezí (Gottmannsgrün) 19.3km
Schelder (Schelder) 19.7km
Nové Mìsto (Neustadt) 19.8km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist