PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Miroslav Landa 18.2.2006] 
Cech Svatého Víta  (St. Veit Zeche)   také: Zeche Svatého Víta

Kategorie: Osada   (správní obec: Drmoul)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: 1945-1950
Souèasnı stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.92472 12.65056 støed obce - podle mapy Miroslav Landa 18.2.2006  


Okolí (do 10km):
Skelné Hutì (Glashütten) 1.3km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 1.6km
Na Drahách (Drothhaus) 2.0km
Draha (Droth) 2.1km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 2.2km
Na Štole (Stollmühle) 2.3km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 2.8km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 2.9km
Pixùv mlın (Pixamühle) 3.1km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 3.2km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 3.2km
Rosenkranz (Rosenkranz) 3.6km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 3.7km
Kyks (Kix) 3.8km
Plössl (Plössl) 4.1km
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 4.1km
Berghauslen (Berghauslen) 4.2km
Selskı mlın (Baumühle) 4.2km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 4.5km
Novı mlın (Neumühle) 4.6km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 4.6km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 4.7km
Baier Mühle (Baier Mühle) 4.7km
König Mühle (König Mühle) 4.7km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 4.7km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 4.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 4.9km
Regensteich (Regensteich) 4.9km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 5.0km
Habermühle (Habermühle) 5.0km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 5.1km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 5.2km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 5.2km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 5.3km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 5.3km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 5.4km
Horní Hamr (Oberhammer) 5.5km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 5.5km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 5.5km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 5.6km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 5.7km
Winkelmühle (Winkelmühle) 5.7km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 5.8km
Weissmühle (Weissmühle) 5.9km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 6.0km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 6.2km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 6.2km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 6.3km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 6.7km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 6.7km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 6.9km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 6.9km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 6.9km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 7.0km
Schleppermühle (Schleppermühle) 7.0km
Lískovec (Haselhof) 7.0km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 7.0km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 7.1km
Muglaugl (Muglaugl) 7.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 7.3km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 7.4km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 7.4km
Klepáèek (Klapel Mühle) 7.5km
Dianin Dvùr (Dianahof) 7.6km
Hennermühle (Hennermühle) 7.7km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 7.8km
Kanapark (Ganabartl) 7.9km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 8.1km
Kalbmühle (Kalbmühle) 8.2km
Stoh (Schober) 8.2km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 8.2km
Treppenstein (Treppenstein) 8.3km
Folterùv mlın (Foltermühle) 8.4km
Èervenı mlın (Rothmühle) 8.4km
Schneidermühle (Schneidermühle) 8.5km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 8.5km
Planá - zámek (Planá - zámek) 8.5km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 8.5km
Slatiny (Lohhäuser) 8.6km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 8.7km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 8.7km
Lesní mlın (Waldmühle) 8.8km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 8.8km
Buèinskı mlın (Buchmühle) 8.8km
Háj (Grafengrün) 8.9km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 8.9km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 9.0km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 9.1km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 9.1km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 9.2km
Dolní mlın (Karls Mühle) 9.2km
Vysoèany u Ovesnıch Kladrub (Wischezahn) 9.2km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 9.3km
Pila (Brettmühle) 9.3km
Panskı mlın (Hernmühle) 9.4km
Schartlùv mlın (Schartlmühle) 9.4km
Waldhäusel (Waldhäusel) 9.5km
Vysoká (Maiersgrün) 9.5km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 9.5km
Bøezí (Pirkau) 9.5km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 9.9km

Okolí (10-20km):
Tišina (Kenruh) 10.1km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 10.3km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 10.3km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 10.4km
Nimrod (Nimrod) 10.5km
Kühnhackel Mühle (Kühnhackel Mühle) 10.5km
Vıškovice (Wischkowitz) 10.6km
Bonìnov-kostel Všech Svatıch (Punnau-Kirche Allerheiligen) 10.8km
Podhorní mlın (Bader Mühle) 11.1km
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 11.4km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 11.6km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 11.6km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 11.8km
Svìtce (Heiligen) 11.8km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 11.9km
Halser Mühle (Halser Mühle) 11.9km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 12.1km
Caltov (Zaltau) 12.1km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 12.2km
Nové Mohelno (Neumugl) 12.3km
Caltovskı mlın (Zaltaumühle) 12.4km
Brtná (Zeidlweid) 12.6km
Otín-kostel Jména Panny Marie (Ottenreuth-Kirche Mariä Namen) 12.6km
Haubnerùv mlın (Haubnermühle) 12.7km
U Wallerù (Wallerhaus) 12.9km
Sklárny (Glashütten) 12.9km
Vıšina (Ringelberg) 13.0km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 13.0km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 13.0km
Špirkùv mlın (Spirkenmühle) 13.0km
Finkenmühle (Finkenmühle) 13.1km
Rotha (Rotha) 13.1km
Dolní mlın (Untere Mühle) 13.3km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 13.3km
Èeskı Mlın (Böhmischmûhl) 13.4km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 13.5km
Továrna na døevìné vırobky - Tachov (Továrna na døevìné vırobky - Tachov) 13.6km
Porklmühle (Porklmühle) 13.6km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 13.7km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 13.7km
Zahnhammer (Zahnhammer) 13.7km
Luglmühle (Luglmühle) 13.7km
Siebermühle (Siebermühle) 13.8km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 13.8km
Heligenmühle (Heligenmühle) 13.8km
Na palouku (Auhöfel) 13.8km
Haselmühle (Haselmühle) 13.9km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 13.9km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 13.9km
Hammelberg (Hammelberg) 14.0km
Mathildensäge (Mathildensäge) 14.1km
Novı Hamr (Neuhammer) 14.1km
Haidhäusel (Haidhäusel) 14.1km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 14.2km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 14.2km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 14.2km
Babice (Pobitz) 14.2km
Tomšùv mlın (Domschamühle) 14.2km
Luèina (Sorghof) 14.3km
Pocher (Pocher) 14.3km
Hamr (Waffenhammer) 14.3km
Plechwalze (Plechwalze) 14.3km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 14.3km
Novı mlın (Neumühle) 14.3km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 14.4km
Buchhausl (Buchhausl) 14.4km
Sorghofskı mlın (Sorghöfner Mühle) 14.4km
Tachov - Panskı pivovar (Tachov - Panskı pivovar) 14.5km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 14.5km
Abteimühle (Abteimühle) 14.5km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 14.6km
Mìstskı mlın (Stadt Mühle) 14.6km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 14.6km
Pazderenskı mlın (Leinschlagmühle) 14.6km
Køínovskı mlın (Grönamühle) 14.6km
Serghofmühle (Serghofmühle) 14.7km
Aumühl (Aumühl) 14.7km
Železnı mlın (Eisenhammer) 14.7km
Auglmühle (Auglmühle) 14.8km
Hollinghof (Hollinghof) 14.9km
Novı mlın (Neumühle) 15.0km
Rinlhau (Rinlhau) 15.0km
Rinnlhau (Rinnlhau) 15.0km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 15.0km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 15.1km
Prameny (Sangerberg) 15.1km
Dolní mlın (Neumannmühle) 15.1km
Kneipelbach (Kneipelbach) 15.2km
Jiøskı mlın (Georgsmühle) 15.2km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 15.2km
Fränzmühle (Fränzmühle) 15.2km
Schöpplùv mlın (Schöppelmühle) 15.2km
Mıto (Mauthhdorf) 15.3km
Dolskı mlın (Grundmühle) 15.4km
Grundhauser (Grundhauser) 15.4km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 15.4km
Ždírnice (Schirnitz) 15.5km
Tachov-Vysoká - kaple (Tachau-Hohenstein - Kapelle) 15.5km
Zeislova Zahrada (Zeiselgarten) 15.6km
Svatı Jan (Sankt Johanniskirche) 15.7km
Keèovskı mlın (Kötschenmühle) 15.8km
Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana) (Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana)) 15.8km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 15.8km
Grillnmühle (Grillnmühle) 15.9km
Hranièná (Hermannsreith) 16.0km
Leimbruck (Leimbruck) 16.0km
Heyrovského Pila (Heyrovskysäge) 16.0km
Brandmühle (Brandmühle) 16.0km
Vítovice (Wiedowitz) 16.0km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 16.1km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 16.1km
Mnichov - Stadlerùv pivovar (Einsiedl - Stadler's Brauerei) 16.1km
Hochofen (Hochofen) 16.2km
Janov (Johannesdorf) 16.2km
Steinhof (Steinhof) 16.3km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 16.3km
Bohuslav (Paslas) 16.3km
Harùv mlın (Höramühle) 16.3km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 16.4km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 16.4km
Fritzùv mlın (Fritz-Mühle) 16.4km
Koèièí mlın (Katzenmühle) 16.5km
Smrkovec (Schönficht) 16.5km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 16.5km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 16.6km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 16.6km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 16.6km
Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle) 16.7km
Vìtrov (Baderwinkel) 16.9km
Milíøe (Brand) 16.9km
Novı Dvùr (Neuhof) 17.0km
Viktoria (Viktoriasäge) 17.0km
Milikov (Miltigau) 17.0km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 17.0km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 17.0km
Spálenı mlın (Brandmühle) 17.0km
Stoinamühle (Stoinamühle) 17.1km
Sla (Moorlohe) 17.2km
Horní Hamr (Obere Hammer) 17.2km
Peintmühle (Peintmühle) 17.3km
Pomezná (Wittichsthal) 17.4km
U Bauerù (Beim Bauer) 17.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 17.4km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 17.4km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 17.6km
Dolní Hamr (Untere Hammer) 17.6km
Kovárna (Waffenschmiede) 17.8km
Mühlpeint (Mühlpeint) 18.0km
Tìšov (Teschau) 18.1km
Schneidmühle (Schneidmühle) 18.1km
Ostrov (Wöhr) 18.2km
Novı mlın (Neumühle) 18.2km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 18.2km
Louka (Grün) 18.2km
Úval (Grün) 18.3km
Tisová - novı zámek (Tisová - novı zámek) 18.3km
Louka - kostel sv. Václava (Grun - Kirche St. Wenzel) 18.3km
Hawitzenmühle (Hawitzenmühle) 18.3km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 18.4km
U Lesa (Waldhäuser) 18.4km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 18.4km
Na Kopci (Berghäuslen) 18.5km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 18.5km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 18.5km
Grünská kyselka - kavárna (Almbrünnl) 18.5km
Francovy Domky (Franzhäuser) 18.6km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 18.9km
Ottmühle (Ottmühle) 19.0km
Mäntling (Mäntling) 19.0km
Tımov (Tiefengrün) 19.0km
Paulus Brunner Glashütte (Paulus Brunner Glashütte) 19.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 19.1km
Pøední Chalupy (Vorderhäuslen) 19.2km
Pastvina (Helldroth) 19.2km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 19.3km
Studánka (Schönbrunn) 19.4km
Leinmühle (Leinmühle) 19.5km
Reimundmühle (Reimundmühle) 19.5km
Ehrlich (Ehrlich) 19.5km
Tichého mlın (Tichy Mühle) 19.6km
Na Spálenci (Brenntenloh) 19.7km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 19.7km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 19.7km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 19.7km
Balassmühle (Balassmühle) 19.7km
U myslivny (Schützenhäuseln) 19.7km
Schützenhäuseln (Schützenhäuseln) 19.7km
Dolní mlın (Untere Mühle) 19.8km
Vranov (Frohnau) 19.8km
Gaberùv mlın (Gaberlmühle) 19.8km
Nová Ves (Neudorf) 19.8km
Trojice (Frühmesse) 19.9km
Libava (Liebau) 19.9km
U Smrkù (Fichtenhof) 19.9km
Rovná (Ebmeth) 19.9km
Kamennı mlın (Steinmühle) 19.9km
Velká Ves (Sinzendorf) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist