PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Přidat obrázek
› Přidat článek
› Přidat odkaz
› Přidat GPS
Okolí:
Pláně 0.2km
Pláně - hájovna 0.3km
Skokanský můstek K88 0.9km
Pokovy Hutě 1.0km
Torfstich-Planie 1.9km
Staré Hutě 1.9km
Stegbauerův mlýn 2.0km
Pucherský mlýn 2.1km
Babůrek 2.4km
U Matesa 2.8km
Výpis je omezen na 10 míst. [více]
[Kamil Klusák 25.12.2012] 
myslivna Planie  (Forsthaus Planie)

Kategorie: Hájovna   (správní obec: Nové Hutě)
Okres: Prachatice
Důvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Současný stav: Zničena zcela

 WGS-84 souřadnice (GPS)
 Šířka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.05408 13.63487 myslivna Planie Kamil Klusák 25.12.2012  

 Historie a jiné články
Žádný záznam

 Dobové obrázky/pohlednice

 Novodobé obrázky

 Ostatní


Komentáře a upřesňující informace k místu


myslivna Planie-informace [Jan Vlček 1.1.2013 17:34] | Reagovat
Objekt je zobrazen na mapě Stabilního katastru:Čechy-5273-1-mapový list č.004. Jednalo se o dům čp.8/st.p.9 v katastrálním území Nové Hutě.Nemovitost patřila Statku Velký Zdíkov/Gut Gross Zdikau/ .
Upřesnění [Stanislav Bendl 3.8.2019 22:36] | Reagovat
Dobrý den,

jedná se, prosím, o dům č. 8 (jak je uvedeno výše) nebo č. 88?

S pozdravem

S.Bendl
Re: Upřesnění [Jan Vlček 4.8.2019 19:18] | Reagovat
Na skice k mapě Stabilního katastru je označení nemovitosti rozlišeno barevně.Červenou barvou je uvedeno číslo popisné a černou barvou číslo stavební parcely. Obě čísla jsou zakreslena na skice současně , na mapě Stabilního katastru i na mapě Pozemkového katastru je používáno pouze číslo stavební parcely.Skutečnost si můžete ověřit na www.archivnimapy.cuzk.cz, případně na www.cirkevni-restituce.cuzk.cz
Poděkování a dotaz [Stanislav Bendl 8.8.2019 02:10] | Reagovat
Vážený pane Vlčku,

děkuji Vám za bleskovou reakci. Snažím se zjistit, kde se narodil Král Šumavy Kilian Nowotny. V životopise (matrice) se uvádí, že se narodil v osadě Planie (součást Kaltenbachu, resp. Nových Hutí) v domě č. 88. Otázka zní, co to bylo za dům, tj. kde stál, komu patřil...

Na webu Kohoutí kříž (https://www.kohoutikriz.org/autor.html?id=kufne) je zmíněn tento dům jako myslivna (a naposledy jako nájemní dům).
------------
...K místní části patřilo celkem 22 domů, z čehož "státním majetkem" byla myslivna čp. 88 (naposledy nájemní dům), hájovna čp. 60 (Alois Kufner....
------------
Napadlo mě tedy, jestli ty obrázky myslivny nejsou náhodou obrázky domu, kde se narodil Kilian. Když jsem k té myslivně našel Váš údaj (dům čp.8/st.p.9), váhal jsem a přišel s dotazem.

Nevíte náhodou něco bližšího o budově č.p. 88, kde se Kilian Nowotny narodil? Nemohl to být dům, který je na těch dvou obrázcích?

S poděkováním a pozdravem

S.Bendl
Re: čp.88 [Jan Vlček 8.8.2019 04:40] | Reagovat
Dobrý den
Ve jmenném rejstříku pro k.ú.Nové Hutě/Kaltenbach/ viz. www.cirkevni-restituce.cuzk.cz/ je několik stránek začínajících písmenem "N".
Označeny jsou:123RVN001.JPG, 123RVN002.JPG a 123RVN003.JPG.
Jméno Nowotny je tam uvedeno ve více případech,někdy i s uvedením místní části osady Nové Hutě a číslem popisným./ m.j.uvedeno u domu čp.66/Planie.K podrobnějšímu zkoumání jsem se nedostal. Věc komplikuje i to,že dostupné evidence zahrnovaly jen vztahy vlastnické,nikoliv uživatelské/ nájemní/.
Pokud jde o čp.88,pak v tomtéž jmenném rejstříku je uveden jako vlastník: Puchinger Ignaz,lesní dělník,Kaltenbach NC.88,zapsáno v knihovní vložce č.340.
Detaily k tomuto objektu/ číslo stav.parcely,rozsah majetku, vlastnické vztahy a jejich vývoj / by bylo možné zjistit z výpisu z Pozemkové knihy
-dostupné na Katastrálním úřadu,pracoviště v Prachaticích.
S pozdravem: Vlček
Re: Re: čp.88 [Stanislav Bendl 8.8.2019 23:41] | Reagovat
Dobrý večer,

máte velký přehled, a tak se chci ještě zeptat. U toho č.p. 88 je uveden Kaltenbach, ale nejsou tam přímo uvedeny Pláně/Planie. Na jiných listech se zase uvádějí "jen" názvy osad, které byly součástí Kaltenbachu. V rámci Kaltenbachu byla v roce 1945 dvě č.p. 88, jedno v Unterkaltenbachu a druhé na Pláních. Tušíte, z jakého roku pocházejí údaje z jmenného rejstříku, kde je uveden jako vlastník Ignaz Puchinger? Kilian Nowotny se narodil 1.12.1905 v č.p.88 na Pláních. Jde mi o to, jestli ty dvě fotky myslivny nemohou být zároveň fotkami domu, kde se Kilian narodil. Na Katastrálním úřadu v Prachaticích už jsem byl, něco jsem tam našel, ale ne to hlavní, co se snažím zjistit.

S pozdravem a poděkováním za pomoc

S.Bendl
ještě k čp.88.. [Jan Vlček 9.8.2019 14:04] | Reagovat
Takže postupně :-) Ve smyslu předpisů o vedení Pozemkové knihy bylo stanoveno,že stavební parcely byly označovány postupně za sebou jdoucími čísly v rámci jednoho katastrálního území. Čísla popisná byla přidělována obdobně,ovšem mohlo se u rozsáhlejších obcí stát,že v každé místní části/osadě/ byla samostatná číselná řada čísel popisných..Jmenné rejstříky byly součástí operátu Pozemkové knihy a byly průběžně doplňovány po dobu používání této evidence.
Dle Wikipedie/ což je často citovaný a kopírovaný/zdroj se u jména Kilian Nowotny uvádí,že se narodil ve Starých Hutích / místní část Nových Hutí/Kaltenbach/ dne 1.12.1905 .Až poté,co se oženil ,se odstěhoval do místní části Planie.
Na www.kohoutikriz.org.lze u jména Josef Kufner najít článek s textem "Kilian Nowotny zemřel" + obrazové přílohy pokud jde o objekt čp.43/st.p.12 Planie /poslední majitel Rudolf Nowotny/ a na objekt na st.p.47/ čp.? /číselné označení dle PK/.
V textu je zmínka,že v čp.88/ Planie se narodil v r.1900 Kilianův starší bratr Josef Nowotny.Podobné jsou informace,pokud zadáte na www.kohoutikriz.org. jméno Kilian Nowotny. V obou případech je tam zveřejněna fotografie rodného domu Kiliana Nowotny.
Dle mého názoru se nejedná o totožný objekt s domem čp.8/st.p.9 Planie.Pokud jde o jméno Ignaz Puchinger,pak podrobnosti by bylo možno najít ve výpisu z Pozemkové knihy/ vl.340,strany A+B.
Tolik k věci. S pozdravem: Vlček
záhada č. 88 [Stanislav Bendl 10.8.2019 15:49] | Reagovat
Dobrý den,

problém je právě v tom, že se Kilian Nowotny narodil podle matriky v Pláních č.p.88, nikoli ve Starých Hutích, jak se skoro všude uvádí. Teoreticky to může být způsobeno tím, že se kdysi (jen hádám a nikdo z pamětníků to neví) se Pláně braly jako součást Nových Hutí. Ať tak či onak, musím vycházet z údaje v matrice. Koneckonců i u Kufnera dole je letecký snímek, který odkazuje na dům, kde se Kilian narodil, tj. č. 88 v Pláních. Ta fotografie údajné rodné chalupy Kiliana (viz repro Vilém Hrach) je naprostý nesmysl. To je chalupa, kterou znám a která nemá s Kiliánem vůbec nic společného. Jeden autor to opisuje od druhého a takto to pak vypadá.
Když dole kliknete na "zpět do ukázek", objeví se tam Kiliánův nekrolog, ve kterém je, bohužel, spousta chyb. To, co ale mě zaujalo, je informace pod ním, a sice o myslivně č.p. 88 (bývalý nájemní dům). Tam se měl Kilián narodit. Proto mě zaujaly ty dvě fotky myslivny, o kterých jsem Vám psal. Mohl by to být ten dům, kde se Kilián narodil. Netuším ale, jak toto zjistit či ověřit.

Kdybyste měl nějaký nápad nebo se časem něco dozvěděl, budu rád za každou informaci.

S pozdravem a poděkováním

S.Bendl
dodatek [Jan Vlček 15.8.2019 08:34] | Reagovat
Ještě několik informací.
Dle jmenného rejstříku pro k.ú.Nové Hutě/Kaltenbach existovalo čp.88 v Pláních/Planie.
V rejstříku je jako majitel uveden : Hofbauer Friedrich a Anna, Planie NC.88, majetek zapsán v Pozemkové knize ve vložkách č.296 a 271.

Manželé Josef a Petronilla Nowotny/rodiče Kiliana Nowotny/ měli jistou dobu bydliště na adrese Staré Hutě/Althütten/ čp.39/ -
místní část Nových Hutí. Dle dostupných údajů šlo o dům čp.39/st.p 145. Majetek měli zapsaný v knihovních vložkách č.117,257 a 427.
Na PK mapě/www.cirkevni-restituce.cuzk.cz/ jde o pozemek v sousedství parcel č.917/2 a 917/3.

Následně pak dům čp.39 a nemovitosti zapsané ve kn.vložkách 117 a 257 získal Otto Matejka,Wirtschaftsbesitzer,Althütte 39.
Nemovitosti zapsané v kn.vl.427 pak Theresia Pfeiffer.
Podrobnosti,kdy ke změnám vlastnictví došlo lze zjistit v Pozemkové knize/ viz výše uvedené kn.vložky, na stranách A + B/.
Pokud se podaří něco dalšího zjistit,ozvu se .
S pozdravem: Vlček
Re: dodatek [Stanislav Bendl 16.8.2019 16:15] | Reagovat
Dobrý den,

s těmi informacemi máte pravdu a děkuji Vám za ně. Anna Hofbauerová se za svobodna jmenovala Nowotná, ale nemusí to být příbuzná Kiliana Nowotnyho. Tenkrát žilo v Kaltenbachu asi osm různých rodin Nowotnych, což pátrání velmi komplikuje.
Pořád si říkám, jestli myslivna, kterou Kufner označuje jako dům č.p. 88, není právě ta myslivna, která je na tomto webu na fotce (hajný Hoke).
Lesní dělník Püchinger, o které jsme si psali, nebyl podle k.ú. v Prachaticích majitel domu č.p. 88. Jen tam prý bydlel (a snad tam vlastnil nějaký pozemek). Záhada tedy trvá.
Nejste někde od Vimperka? Zítra začínám dovolenou na Šumavě. Třeba bychom se mohli sejít. V tom případě mi, prosím, napište na email: stanislav.bendl@pedf.cuni.cz

S pozdravem a poděkováním za pomoc

Stanislav Bendl
 Doplňte nebo upřesněte informace k tomuto místu
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 90 do následujícího políčka:

   


Processing time: 364 msec.
IP address = 44.221.70.232
desktop version