PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 17.10.2011] 
Voigts Kunstmühle   také: Gassnitz Mühle,

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Jesenice)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Vodní nádrž Jesenice -
Období zániku: 1950-1960
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.07131 12.46361 GPS-st.p.è.43(èp.16) Zdenìk Pechar 17.10.2011  


Okolí (do 10km):
Jesenice (Gassnitz) 0.4km
Døenice (Treunitz) 1.3km
Ottmühle (Ottmühle) 2.0km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 2.2km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 2.5km
Žírnice (Neuhaus) 2.7km
Mechová (Mies) 2.8km
Mäntling (Mäntling) 2.9km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 3.1km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 3.9km
Nový Dvùr (Neuhof) 4.0km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 4.2km
Úval (Grün) 4.3km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 4.6km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 4.7km
Köstelhof (Köstelhof) 4.8km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 4.8km
Vokov (Wogau) 4.9km
Stoinamühle (Stoinamühle) 4.9km
Vrbová (Förba) 5.0km
Grillnmühle (Grillnmühle) 5.1km
Leimbruck (Leimbruck) 5.1km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 5.2km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 5.2km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 5.2km
Podhrad (Pograth) 5.3km
Èervený mlýn (Rothmühle) 5.3km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 5.3km
Tìšov (Teschau) 5.3km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 5.5km
Ždírnice (Schirnitz) 5.6km
Trojice (Frühmesse) 5.6km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 5.7km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 5.8km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 5.9km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 5.9km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 6.0km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 6.1km
Hnìvín (Knöba) 6.2km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 6.2km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 6.3km
Rudolfinum (Rudolfinum) 6.3km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 6.4km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 6.5km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 6.5km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 6.6km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 6.7km
Milikov (Miltigau) 6.8km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 6.9km
Hartoušov (Hartessenreuth) 7.0km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 7.1km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 7.1km
Hechtova My (Hechthau) 7.1km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 7.1km
Brusírna (Schleifermühle) 7.3km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 7.4km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 7.4km
Wildenhof (Wildenhof) 7.4km
Dorfmühle (Dorfmühle) 7.4km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 7.5km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 7.5km
Vackovec (Watzgenreuth) 7.6km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 7.7km
Sandner (Sandner) 7.7km
Vogelhof (Vogelhof) 7.7km
Libava (Liebau) 7.7km
Mýtina (Alt Albenreut) 7.8km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 7.8km
Kneipelbach (Kneipelbach) 7.8km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 7.9km
Slapany (Schloppenhof) 7.9km
Doubrava (Doberau) 8.1km
Kahlermühle (Kahlermühle) 8.2km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 8.2km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 8.2km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 8.2km
Starost (Sorgen) 8.3km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 8.4km
Buchhausl (Buchhausl) 8.4km
Brtná (Zeidlweid) 8.4km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 8.4km
Finkenmühle (Finkenmühle) 8.4km
Schneidmühle (Schneidmühle) 8.4km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 8.5km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 8.5km
Dvoreèky (Krainhof) 8.5km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 8.6km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 8.6km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 8.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 8.8km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 8.8km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 8.8km
Studánka (Schönbrunn) 8.8km
Mühlpeint (Mühlpeint) 8.8km
Sla (Moorlohe) 8.9km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 9.0km
Údolí Ohøe (Egerthal) 9.0km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 9.0km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 9.0km
Skalka (Stein) 9.1km
Polní mlýn (Fehlamühle) 9.1km
Boden (Boden) 9.1km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 9.1km
Kempfmühle (Kempfmühle) 9.2km
Sklárny (Glashütten) 9.2km
U Bauerù (Beim Bauer) 9.2km
Wies (Wies) 9.3km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 9.4km
Sägewerk (Sägewerk) 9.4km
Dolský mlýn (Grundmühle) 9.4km
Grundhauser (Grundhauser) 9.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 9.4km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 9.5km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 9.5km
Smrkovec (Schönficht) 9.5km
Stinglmühle (Stinglmühle) 9.6km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 9.6km
Peintmühle (Peintmühle) 9.6km
Boden (Boden) 9.7km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 9.9km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 10.0km

Okolí (10-20km):
Svatá Anna (Sankt Anna) 10.1km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 10.2km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 10.2km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 10.3km
Thumsermühle (Thumsermühle) 10.3km
Arnoltov (Arnitzgrün) 10.3km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 10.3km
Soos (Soos) 10.6km
Týmov (Tiefengrün) 10.6km
Dìvín (Döba) 10.7km
Stupice (Stobitzhof) 10.7km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 10.8km
Ostrov (Wöhr) 10.9km
Frankenhau (Frankenhau) 11.0km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 11.1km
Voglsmühle (Voglsmühle) 11.1km
Mostek (Bruck) 11.2km
Nový mlýn (Neumühle) 11.2km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 11.3km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 11.3km
Tùnì (Liebeneck) 11.4km
Rusov (Reissengrün) 11.4km
Grundmühle (Grundmühle) 11.4km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 11.5km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 11.5km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 11.5km
Vysoká (Maiersgrün) 11.6km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 11.6km
Suchá (Dürr) 11.8km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 11.8km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 12.0km
Zelená (Grün) 12.0km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 12.1km
Bor (Haid) 12.2km
Grundhäuser (Grundhäuser) 12.2km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 12.3km
Horka (Berg) 12.4km
Kunstmühle (Kunstmühle) 12.4km
Železný mlýn (Eisenhammer) 12.4km
Hleïsebe (Siehdichfür) 12.5km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 12.5km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 12.5km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 12.5km
Tisová (Theißau) 12.5km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 12.5km
Auglmühle (Auglmühle) 12.5km
Dvoreèek (Höflasgut) 12.6km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 12.6km
Weissmühle (Weissmühle) 12.6km
Geyerau (Geyerau) 12.6km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 12.6km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 12.7km
Jedlièná (Tannenberg) 12.8km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 12.8km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 12.8km
Waldhäusel (Waldhäusel) 12.8km
Bystøina (Reichenbach) 12.8km
U Smrkù (Fichten Mühle) 12.8km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 12.8km
Dolní zámek (Unterschloss) 13.0km
Horní zámek (Oberschloss) 13.1km
Chata (Wetterhütte) 13.1km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 13.1km
V úžlabí (Kahr) 13.1km
Háj (Grafengrün) 13.1km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 13.2km
Schneidermühle (Schneidermühle) 13.2km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 13.2km
Herrenmühle (Herrenmühle) 13.3km
Mlýnek (Mühlgrün) 13.3km
Bukovany (Buckwa) 13.3km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 13.3km
Spálený dvùr (Brandhof) 13.4km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 13.4km
Hennermühle (Hennermühle) 13.4km
Mýtina (Hau) 13.4km
Dvory (Maierhöfen) 13.5km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 13.6km
Cihelna (Ziegelhütte) 13.6km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 13.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 13.7km
Muglaugl (Muglaugl) 13.7km
Brandhof (Brandhof) 13.8km
Haselhöfe (Haselhöfe) 13.8km
U Bártù (Barthaus) 13.9km
Habartov (Habersbirk) 13.9km
Schleppermühle (Schleppermühle) 14.0km
Thumsermühle (Thumsermühle) 14.1km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 14.1km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 14.1km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 14.2km
Kytlice (Kitlitzdorf) 14.2km
Kyselka (Mattelberg) 14.3km
Nové Mohelno (Neumugl) 14.3km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 14.3km
U Hansla (Beim Hansl) 14.4km
Markvarec (Marklesgrün) 14.4km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 14.5km
Ovèárna (Schäferei) 14.5km
Stegmühle (Stegmühle) 14.6km
Voskárna (Wachshütte) 14.6km
Lesná (Wallhof) 14.7km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 14.7km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 14.8km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 14.8km
Prüllermühle (Prüllermühle) 14.9km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 14.9km
Velký Rybník (Grossenteich) 15.0km
Na Lillu (Beim Lill) 15.1km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 15.1km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 15.1km
Kvìtná (Plumberg) 15.3km
Na Kopci (Berghäuser) 15.5km
Lískovec (Haselhof) 15.5km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 15.8km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 15.8km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 15.9km
Otov (Ottengrün) 16.2km
Slatiny (Lohhäuser) 16.3km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 16.3km
Èižebná (Zweifelsreith) 16.4km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 16.5km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 16.5km
Am Hammel (Am Hammel) 16.5km
Lísková (Haselbach) 16.5km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 16.6km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 16.6km
Bärenteich (Bärenteich) 16.7km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 16.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 16.8km
Neuengrün (Neuengrün) 17.0km
Smrèí (Krondorf) 17.1km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 17.1km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 17.2km
König Mühle (König Mühle) 17.2km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 17.3km
Kyks (Kix) 17.3km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 17.3km
Aussenhof (Aussenhof) 17.3km
Na Dole (Schachthäuser) 17.4km
Oldøichov (Ullersgrün) 17.4km
Svažec (Ehmet) 17.4km
Baier Mühle (Baier Mühle) 17.5km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 17.5km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 17.6km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 17.7km
Na Rabì (Raberhäuser) 17.7km
Skelná Hu (Glashütte) 17.7km
Kohlmühle (Kohlmühle) 17.8km
Nový mlýn (Neumühle) 18.0km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 18.1km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 18.1km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 18.2km
Libnov (Liebenau) 18.2km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 18.2km
Untere Mühle (Untere Mühle) 18.3km
Božetín (Fasattengrün) 18.3km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 18.3km
Bernov (Bernau) 18.4km
Hartenberk (Hartenberg) 18.5km
Obere Mühle (Obere Mühle) 18.6km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 18.6km
Eberhof (Eberhof) 18.7km
Na Štole (Stollmühle) 18.7km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 18.8km
Plössl (Plössl) 18.8km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 18.9km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 18.9km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 19.0km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 19.0km
Smrèina (Ermesgrün) 19.1km
Petrova štola (Peterstollen) 19.1km
Vackov (Watzkenreuth) 19.2km
Draha (Droth) 19.2km
Na Drahách (Drothhaus) 19.4km
Tilingmühle (Tilingmühle) 19.5km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 19.5km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 19.6km
U Brodu (Furthhäusel) 19.7km
Týn (Thein) 19.7km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist