PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 7.8.2011] 
Døenice  (Treunitz)   také: Trejnice, Drinz,

Kategorie: Osada   (správní obec: Jesenice)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Vodní nádrž Jesenice -
Období zániku: 1950-1960
Souèasný stav: Znièena èásteènì

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.06705 12.44611 GPS - zatopená èást Zdenìk Pechar 7.8.2011  
  50.06606 12.44394 GPS - st.24/èp.17 - Mahlmüle Zdenìk Pechar 27.4.2015  


Okolí (do 10km):
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 1.3km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 1.5km
Mechová (Mies) 1.7km
Jesenice (Gassnitz) 1.7km
Žírnice (Neuhaus) 2.7km
Ottmühle (Ottmühle) 2.9km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 3.2km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 3.3km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 3.4km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 3.6km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 3.7km
Podhrad (Pograth) 4.0km
Èervený mlýn (Rothmühle) 4.0km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 4.0km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 4.1km
Köstelhof (Köstelhof) 4.1km
Mäntling (Mäntling) 4.2km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 4.5km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 4.7km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 4.7km
Nový Dvùr (Neuhof) 4.7km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 4.8km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 4.9km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 4.9km
Vokov (Wogau) 4.9km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 5.1km
Rudolfinum (Rudolfinum) 5.2km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 5.2km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 5.3km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 5.4km
Vrbová (Förba) 5.5km
Úval (Grün) 5.5km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 5.6km
Hechtova My (Hechthau) 5.8km
Grillnmühle (Grillnmühle) 5.8km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 5.9km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 5.9km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 5.9km
Leimbruck (Leimbruck) 5.9km
Stoinamühle (Stoinamühle) 5.9km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 6.0km
Wildenhof (Wildenhof) 6.1km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 6.2km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 6.2km
Dorfmühle (Dorfmühle) 6.2km
Brusírna (Schleifermühle) 6.2km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 6.2km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 6.2km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 6.3km
Ždírnice (Schirnitz) 6.3km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 6.3km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 6.5km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 6.5km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 6.6km
Slapany (Schloppenhof) 6.6km
Sandner (Sandner) 6.6km
Tìšov (Teschau) 6.6km
Hnìvín (Knöba) 6.7km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 6.7km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 6.9km
Trojice (Frühmesse) 6.9km
Kahlermühle (Kahlermühle) 7.0km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 7.0km
Mýtina (Alt Albenreut) 7.2km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 7.4km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 7.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 7.5km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 7.5km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 7.5km
Hartoušov (Hartessenreuth) 7.7km
Údolí Ohøe (Egerthal) 7.8km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 7.8km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 7.9km
Skalka (Stein) 8.0km
Wies (Wies) 8.0km
Milikov (Miltigau) 8.0km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 8.1km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 8.1km
Vackovec (Watzgenreuth) 8.2km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 8.2km
Buchhausl (Buchhausl) 8.2km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 8.4km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 8.4km
Boden (Boden) 8.5km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 8.5km
Starost (Sorgen) 8.5km
Boden (Boden) 8.5km
Doubrava (Doberau) 8.6km
Brtná (Zeidlweid) 8.7km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 8.8km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 8.8km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 8.9km
Svatá Anna (Sankt Anna) 8.9km
Kneipelbach (Kneipelbach) 8.9km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 9.0km
Vogelhof (Vogelhof) 9.0km
Libava (Liebau) 9.0km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 9.1km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 9.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.2km
Polní mlýn (Fehlamühle) 9.3km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 9.3km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 9.3km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 9.4km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 9.6km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 9.6km
Schneidmühle (Schneidmühle) 9.6km
Dvoreèky (Krainhof) 9.8km

Okolí (10-20km):
Stinglmühle (Stinglmühle) 10.1km
Kempfmühle (Kempfmühle) 10.1km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 10.1km
Sklárny (Glashütten) 10.1km
Studánka (Schönbrunn) 10.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 10.1km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 10.2km
Sla (Moorlohe) 10.2km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 10.3km
Tùnì (Liebeneck) 10.3km
Soos (Soos) 10.4km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 10.4km
U Bauerù (Beim Bauer) 10.5km
Dolský mlýn (Grundmühle) 10.5km
Grundhauser (Grundhauser) 10.5km
Sägewerk (Sägewerk) 10.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 10.7km
Smrkovec (Schönficht) 10.7km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 10.8km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 10.8km
Peintmühle (Peintmühle) 10.8km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 10.9km
Dìvín (Döba) 11.0km
Stupice (Stobitzhof) 11.2km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 11.2km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 11.6km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 11.6km
Mostek (Bruck) 11.6km
Thumsermühle (Thumsermühle) 11.6km
Arnoltov (Arnitzgrün) 11.6km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 11.6km
Hleïsebe (Siehdichfür) 11.7km
Suchá (Dürr) 11.7km
Dvoreèek (Höflasgut) 11.8km
Voglsmühle (Voglsmühle) 11.8km
Frankenhau (Frankenhau) 11.8km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 11.9km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 11.9km
Zelená (Grün) 11.9km
Týmov (Tiefengrün) 11.9km
Jedlièná (Tannenberg) 12.0km
Vysoká (Maiersgrün) 12.0km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 12.1km
Ostrov (Wöhr) 12.2km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 12.3km
Weissmühle (Weissmühle) 12.5km
Rusov (Reissengrün) 12.5km
Nový mlýn (Neumühle) 12.5km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 12.6km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 12.6km
Bor (Haid) 12.7km
Grundmühle (Grundmühle) 12.7km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 12.7km
U Rybáka (Fischerwohnung) 12.8km
Dolní zámek (Unterschloss) 12.8km
Waldhäusel (Waldhäusel) 12.8km
Horní zámek (Oberschloss) 12.9km
Kunstmühle (Kunstmühle) 13.0km
Herrenmühle (Herrenmühle) 13.1km
Chata (Wetterhütte) 13.1km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 13.1km
Horka (Berg) 13.1km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 13.2km
Háj (Grafengrün) 13.2km
Thumsermühle (Thumsermühle) 13.3km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 13.3km
Stockmühle (Stockmühle) 13.4km
Schneidermühle (Schneidermühle) 13.4km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 13.4km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 13.4km
Drahtmühle (Drahtmühle) 13.5km
U Bártù (Barthaus) 13.5km
Geyerau (Geyerau) 13.5km
Herrenmühle (Herrenmühle) 13.6km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 13.6km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 13.6km
Spálený dvùr (Brandhof) 13.7km
Mlýnek (Mühlgrün) 13.7km
Hennermühle (Hennermühle) 13.7km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 13.8km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 13.8km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 13.8km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 13.8km
Tisová (Theißau) 13.8km
Nové Mohelno (Neumugl) 13.9km
Kyselka (Mattelberg) 14.0km
Brandhof (Brandhof) 14.0km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 14.1km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 14.1km
V úžlabí (Kahr) 14.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 14.1km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 14.1km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 14.2km
Muglaugl (Muglaugl) 14.2km
Prüllermühle (Prüllermühle) 14.4km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 14.4km
Bukovany (Buckwa) 14.4km
Schleppermühle (Schleppermühle) 14.4km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 14.5km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 14.6km
Velký Rybník (Grossenteich) 14.7km
Dvory (Maierhöfen) 14.7km
Mýtina (Hau) 14.7km
Ovèárna (Schäferei) 14.9km
Cihelna (Ziegelhütte) 14.9km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 15.0km
Habartov (Habersbirk) 15.0km
Haselhöfe (Haselhöfe) 15.0km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 15.1km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 15.1km
U Hansla (Beim Hansl) 15.1km
Lesná (Wallhof) 15.2km
Markvarec (Marklesgrün) 15.2km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 15.3km
Stegmühle (Stegmühle) 15.3km
Kytlice (Kitlitzdorf) 15.4km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 15.5km
Otov (Ottengrün) 15.6km
Hazlov (Haslau) 15.7km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 15.7km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 15.7km
Voskárna (Wachshütte) 15.9km
Na Lillu (Beim Lill) 16.0km
Na Kopci (Berghäuser) 16.1km
Kvìtná (Plumberg) 16.1km
Slatiny (Lohhäuser) 16.2km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 16.3km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 16.3km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 16.3km
Neuengrün (Neuengrün) 16.5km
Bärenteich (Bärenteich) 16.5km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 16.6km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 16.7km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 16.9km
Èižebná (Zweifelsreith) 16.9km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 17.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 17.1km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 17.4km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 17.4km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 17.4km
König Mühle (König Mühle) 17.5km
Na Dole (Schachthäuser) 17.6km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 17.6km
Kyks (Kix) 17.6km
Am Hammel (Am Hammel) 17.6km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 17.7km
Smrèí (Krondorf) 17.7km
Baier Mühle (Baier Mühle) 17.7km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 17.7km
Lísková (Haselbach) 17.7km
Kohlmühle (Kohlmühle) 17.8km
Oldøichov (Ullersgrün) 17.8km
Svažec (Ehmet) 17.9km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 17.9km
Untere Mühle (Untere Mühle) 18.2km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 18.2km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 18.2km
Na Rabì (Raberhäuser) 18.2km
Nový mlýn (Neumühle) 18.2km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 18.4km
Skelná Hu (Glashütte) 18.4km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 18.4km
Obere Mühle (Obere Mühle) 18.5km
Božetín (Fasattengrün) 18.7km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 18.8km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 18.8km
Eberhof (Eberhof) 18.8km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 18.9km
Libnov (Liebenau) 19.0km
Plössl (Plössl) 19.0km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 19.1km
Bernov (Bernau) 19.1km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 19.1km
Smrèina (Ermesgrün) 19.2km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 19.2km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 19.2km
Vackov (Watzkenreuth) 19.3km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 19.3km
Hartenberk (Hartenberg) 19.5km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 19.6km
Draha (Droth) 19.6km
U Brodu (Furthhäusel) 19.7km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 19.8km
Na Drahách (Drothhaus) 19.8km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist