PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Přidat obrázek
› Přidat článek
› Přidat odkaz
› Přidat GPS
Okolí:
Ledel mlýn 0.2km
Maňava 1.4km
Hory 1.5km
U Bárty 1.8km
Zaunmühle 1.9km
U Riedla 2.0km
Pihlov 2.0km
Schwarzmühle 2.2km
Draxlův mlýn 2.3km
Olschbauer mlýn a pila 2.3km
Výpis je omezen na 10 míst. [více]
[Josef Jenšovský 2.6.2011] 
Pernek  (Perneck)   také: Berneck

Kategorie: Obec   
Okres: Český Krumlov
Důvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Současný stav: Zničena částečně

 WGS-84 souřadnice (GPS)
 Šířka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  48.79202 13.99671 Z www.mapy.cz Jan Novák 2.6.2011  

 Historie a jiné články
Pernek - údaje z knihy Historie rychty Želnava s obcemi Bělá, Záhvozdí, Pernek, a Nová Pec, autor St  [Josef Jenšovský 7.3.2013]
První zmínka o obci je z roku 1445. Název Pernek pochází z německého výrazu Bäreneck ( Medvědí kout ), český název se zjistit nepodařilo. K Perneku patřily připojené osady Maňava ( Deutsch Haidl ), Pihlov ( Pichlern ), Hory ( Spitzenberg ), a od roku 1785 i poněkud vzdálenejší Bližší Lhota ( Vorderstift ) a Další Lhota ( Hinterstift ).

 Vývoj počtu obyvatel a domů
Rok184118621900191019211930[zdroje údajů]
Počet obyvatel314312388408433391
Počet domů262442454653

 Dobové obrázky/pohlednice

 Novodobé obrázky

 Ostatní


Komentáře a upřesňující informace k místu


Požár v Perneku 25.6.1931 [Josef Jenšovský 2.6.2011 10:49] | Reagovat
Při požáru v Perneku dne 25.06.1931 bylo zcela zničeno 19 statků, zemřeli dva lidé. K likvidaci škod byla povolána armáda, především k odstranění uhynulého kusů dobytka a prasat. Ihned po požáru se sešel Senát a schválil finanční pomoc Perneku.
zápis ze zasedání senátu [Josef Jenšovský 2.6.2011 11:49] | Reagovat
Návrh

poslance dra Petersilky a druhů

na výpomoc obci Perneku v okrese hornoplánském, zničené požárem.

V noci na čtvrtek dne 25. června vypukl v obci Perneku, v okrese hornoplánském, strašný požár, jehož obětí staly se i dva lidské životy. Požár, který pravděpodobně povstal tím, že usedlost Františka Hoffmanna byla podpálena, rozšířil se brzy na celou vesnici, takže se jeho obětí stalo 22 budov, 19 selských hospodářství jest úplně zničeno. 42 rodin jest bez přístřeší. 70 kusů dobytka, mezi tím dva koně, shořelo. Také stáje a stodoly byly požárem zničeny. Jest naléhavě nutno, aby stát rychle pomohl.

Proto podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Vládě se ukládá:
1. Pohořelým budiž poskytnuta rychlá finanční pomoc k nové stavbě hospodářských budov a obytných domů, jakož i ke koupi nutného inventáře. K tomuto účelu nechť přispěje zvláště fond pro živelní pohromy.

2. Všem tak těžce postiženým požárem buďtež odepsány všechny nezaplacené a splatné daně a dávky.

Po stránce formální navrhují podepsaní, aby tento návrh byl přikázán výboru zemědělskému a rozpočtovému.

V Praze dne 26. června 1931.

Dr. Petersilka,
Oehlinger, dr. Mayr-Harting, Kunz, Dobek, Greif, Scharnagl, Hlinka, dr. Tiso, dr. Fritz, Čuřík, Danihel, dr. Gažík, Grebáč-Orlov, Krumpe, Zajíček, dr. Mederlý, dr. Labaj, Galovič, Fritscher, dr. Luschka.
stav [peko 25.12.2012 14:21] | Reagovat
penrek neni zaniklou obci asi polovina zastavby byla zborena a nahrazena bytovkou a i novou zastavbou domku.cast domu je v peknem a opravenem stavu ale dost v zalostnem stavu.kdysi vystavni vesnice na sumave je obrazem toho jak hospodarily nejen komunisti ale i doba po 1989 nelze po 23 letech od revoluce to svadet na komunisty to ne ale je videt ze chatrani dal pokracuje i presto ze je pernek od roku 1995 vesnickou pamatkovou rezervaci.
stav [Josef Jenšovský 19.2.2013 19:18] | Reagovat
Z poválečných leteckých snímků je patrné, že domy - vesměs čtyřboké velké statky na návsi byly v dobrém stavu ( byly po r. 1931 znovu vystavěny po požáru). Naproti tomu dnes jsou v Perneku tyto statky asi jen 4 kompletní, z dalších zbyly jen obytné čelní části, mnoho z nich neexistuje vůbec ( např. ruiny prvního velkého objektu odspodu na levé straně byly na podzim 2012 zlikvidovány úplně a místo bylo srovnáno ), na pravé i levé straně návsi chybí pár statků úplně, dále zmizela zcela stará kovárna uprostřed návsi a obrovský Ledlův mlýn. Na to, že je náves vesnickou památkovou rezervací, tak je zde ještě dost domů, které by potřebovaly nutně odbornou rekonstrukci, aby tak nekazily dojem jinak pěkné návsi.
Vesnická památková zóna [Jiří Hemmer 19.2.2013 21:12] | Reagovat
Prosím Vás a co tedy znamená, že Pernek je vesnickou památkovou zónou, když řada typických objektů /kovárna, mlýny, spousta statků/ byla zbourána a nahrazena tuctovou komunistickou zástavbou. V Holašovicích se tak nestalo, ovšem Holašovice neleží v Sudetech, že?
Re: Vesnická památková zóna [perneck 20.2.2013 08:23] | Reagovat
Holašovice byly osídleny německým obyvatelstvem a během druhé světové války byly součástí Říše a tudíž Sudet.
(Wikipedie: Sudety je v češtině označení pro ty pohraniční oblasti dnešního Česka, ve kterých do roku 1945 převažovalo německé osídlení. Československý stát v roce 1945 používání tohoto slova vyhláškou zakázal, avšak od 90. let bylo jako historicko-geografický pojem částečně rehabilitováno.)
VPZ Pernek [Josef Jenšovský 20.2.2013 17:20] | Reagovat
Pár informací z internetu:
Pernek je vesnická památková zóna (zkracována jako VPZ), nikoliv tedy vesnická památková rezervace. V současně době je v ČR 61 vesnických památkových rezervací (VPR) a 211 vesnických památkových zón (VPZ). VPZ je v ČR stupněm plošné ochrany památkového území nižším než VPR a má menší koncentraci kulturních památek, ale vykazuje významné kulturní hodnoty jako historické prostředí nebo část krajinného celku. Už několik let běží program péče o VPR a VPZ, v rámci kterého je majitelům nemovitostí poskytována státní finanční podpora, která je však přidělována na základě mnoha podmínek. Jednou a poměrně důležitou je, že " Do Programu nelze zařadit akci obnovy, kde špatný technický stav kulturní památky byl způsoben v důsledku zanedbání její pravidelné ůdržby", pozuzuje se,, zda se obec přihlásila do programu obnovy venkova, k tomu jaký by byl fin. podíl vlastníka ( ne menší než 20 procent ), atd.

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatky/granty-a-dotace/pokyn.pdf

V případě Perneku se jedná o středověkou pravidelně vytýčenou lánovou ves, kterou tvořila pouze ve svahu položená obdélná náves, ze dvou delších stran obestavěná řadami zděných usedlostí s branami. Na jejich dvory navazovaly rovněž zcela pravidelné rovnoběžné pásy polí – lány. Dochoval se tu jeden z nejcennějších souborů hornorakouských zděných domů z konce 18. století a začátku 19. století. Dvouposchoďový dvorec čp. 15 má od roku 1836 na své fasádě empírové prvky. Ve vsi se narodil spisovatel a výtvarník Anton Jungwirth ( 1891-1955 ), který přebíral příběhy, které si mezi sebou lidé vyprávěli, psal nářeční básně a maloval akvarely.
Z přílohy vyhlášky Ministerstva kultury 249/1995 Sb. R> ze dne 22. září 1995 o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny:

PERNEK, okr. Český Krumlov (11930)
Rozsah památkové zóny v Perneku je vymezen hranicí, která začíná na severozápadě v rohu p. č. 66/1 a pokračuje podél p. č. 66/2, 66/3, 68, 69, 72/1, 73, 111/2, 80, 79, 82, na východě se lomí podél p. č. 82, překračuje cestu p. č. 95/2 a sleduje cestu p. č. 30 až k p. č. 440/4 a 439, kde se opět stáčí k východu, a po přímce protínající p. č. 440/1 dosahuje severní strany rybníka p. č. 438, kolem něhož se stáčí k jihozápadu, protíná cestu p. č. 455, na jihu tuto cestu sleduje až ke křižovatce se silnicí p. č. 515/1, protíná ji a pokračuje podél Perneckého potoka p. č. 243, ten protíná a spolu s p. č. 241/2 se lomí k severu, po přímce v prodloužení cesty p. č. 45/1 dochází k cestě p. č. 63 a sleduje ji až k jejímu křížení se silnicí p. č. 163 směrem na Želnavu, překračuje ji a podél p. č. 66/1 dospívá k výchozímu bodu.
Re: VPZ Pernek [Hana 7.3.2019 17:13] | Reagovat
Jsou do programu VPZ zařazeny i objekty s adresou Pernek-samoty? Jedná se o tři domy,z nichž jsou dva nákladnou údržbou udržovány současnými majiteli.Mohou si i tito žádat např. příspěvek na obnovu fasády? (Bartošovi čp.22-Pernek) Děkujeme za odpověď
Re: Re: VPZ Pernek [Josef Jenšovský 27.3.2019 08:24] | Reagovat
Dobrý den, to bohužel nevím. Budete se muset s dotazem obrátit přímo na Ministerstvo kultury.
https://www.mkcr.cz/program-pece-o-vesnicke-pamatkove-rezervace-vesnicke-pamatkove-zony-a-krajinne-pamatkove-zony-284.html
 Doplňte nebo upřesněte informace k tomuto místu
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 56 do následujícího políčka:

   


Processing time: 154 msec.
IP address = 34.239.176.54
desktop version