PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 27.9.2010] 
Dvoreèky  (Krainhof)

Kategorie: Osada   (správní obec: Libava)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Vojenský výcvikový prostor Prameny -
Období zániku: 1945-1950
Souèasný stav: Znièena èásteènì

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.10139 12.57525 GPS - pùvodní katastr Zdenìk Pechar 27.9.2010  


Okolí (do 10km):
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 0.6km
Libava (Liebau) 0.9km
Studánka (Schönbrunn) 1.0km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 1.2km
Sägewerk (Sägewerk) 1.2km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 1.6km
Arnoltov (Arnitzgrün) 2.0km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 2.1km
Vogelhof (Vogelhof) 2.3km
Schneidmühle (Schneidmühle) 2.3km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 2.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 2.4km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 2.6km
Týmov (Tiefengrün) 2.6km
Nový mlýn (Neumühle) 2.7km
Trojice (Frühmesse) 2.9km
U Bauerù (Beim Bauer) 3.0km
Grundmühle (Grundmühle) 3.0km
Thumsermühle (Thumsermühle) 3.1km
Sla (Moorlohe) 3.1km
Mühlpeint (Mühlpeint) 3.1km
Peintmühle (Peintmühle) 3.3km
Ostrov (Wöhr) 3.4km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 3.6km
Grundhäuser (Grundhäuser) 3.8km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 3.9km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 3.9km
Smrkovec (Schönficht) 3.9km
Milikov (Miltigau) 4.1km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 4.1km
Tìšov (Teschau) 4.2km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 4.3km
Bystøina (Reichenbach) 4.4km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 4.5km
U Smrkù (Fichten Mühle) 4.5km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 4.6km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 4.7km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 4.8km
Krásná Lípa (Schönlind) 4.9km
U Smrkù (Fichtenhof) 4.9km
Dolský mlýn (Grundmühle) 5.0km
Grundhauser (Grundhauser) 5.0km
Tisová (Theißau) 5.0km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 5.0km
Úval (Grün) 5.1km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 5.1km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 5.1km
Kovárna (Waffenschmiede) 5.3km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 5.4km
Kneipelbach (Kneipelbach) 5.5km
Mýtina (Hau) 5.5km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 5.5km
U Lesa (Waldhäuser) 5.5km
Cihelna (Ziegelhütte) 5.6km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 5.7km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 5.7km
Stoinamühle (Stoinamühle) 5.8km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 5.9km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 6.0km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 6.0km
Mäntling (Mäntling) 6.1km
Hochofen (Hochofen) 6.1km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 6.1km
Kamenice (Steinbach) 6.1km
Rovná (Ebmeth) 6.1km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 6.2km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 6.2km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 6.2km
Rusov (Reissengrün) 6.7km
Železný mlýn (Eisenhammer) 6.7km
Auglmühle (Auglmühle) 6.7km
Dvory (Maierhöfen) 6.8km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 6.8km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 6.8km
Voskárna (Wachshütte) 6.9km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 6.9km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 7.0km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 7.1km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 7.1km
Haselhöfe (Haselhöfe) 7.2km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 7.2km
Kempfmühle (Kempfmühle) 7.3km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 7.4km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 7.5km
Leimbruck (Leimbruck) 7.6km
Ždírnice (Schirnitz) 7.6km
Ottmühle (Ottmühle) 7.7km
Bukovany (Buckwa) 7.7km
Kytlice (Kitlitzdorf) 7.7km
Nový Dvùr (Neuhof) 7.8km
Sklárny (Glashütten) 7.8km
Vranov (Frohnau) 7.8km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 7.9km
Grillnmühle (Grillnmühle) 8.0km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 8.0km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 8.0km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 8.0km
Paseka (Schwand) 8.1km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 8.1km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 8.1km
Jesenice (Gassnitz) 8.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 8.2km
Hartoušov (Hartessenreuth) 8.3km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 8.3km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 8.3km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 8.4km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 8.4km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 8.4km
Vrbová (Förba) 8.5km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 8.5km
Lobzy (Lobs) 8.5km
Geyerau (Geyerau) 8.6km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 8.7km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 8.7km
Habartov (Habersbirk) 8.8km
Novina (Grün) 8.9km
Hnìvín (Knöba) 9.0km
Frankenhau (Frankenhau) 9.0km
Allisùv mlýn (Allismühle) 9.0km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 9.0km
V úžlabí (Kahr) 9.1km
Melter (Melter) 9.1km
Leinmühle (Leinmühle) 9.1km
Vackovec (Watzgenreuth) 9.2km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 9.3km
Žírnice (Neuhaus) 9.6km
Lísková (Haselbach) 9.6km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 9.7km
Voglsmühle (Voglsmühle) 9.7km
Am Hammel (Am Hammel) 9.7km
Balassmühle (Balassmühle) 9.7km
Døenice (Treunitz) 9.8km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 9.9km
Doubrava (Doberau) 10.0km
Aussenhof (Aussenhof) 10.0km

Okolí (10-20km):
Vokov (Wogau) 10.1km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 10.1km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 10.1km
Vítkov (Wudingrün) 10.1km
Železný Hamr (Eisenhammer) 10.1km
Železný mlýn (Železný mlýn) 10.1km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 10.1km
Reimundmühle (Reimundmühle) 10.1km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 10.3km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 10.3km
Pod kopcem (Berghof) 10.3km
Milíøe (Kohling) 10.3km
Rinlhau (Rinlhau) 10.4km
Rinnlhau (Rinnlhau) 10.4km
Stinglmühle (Stinglmühle) 10.7km
Na kopci (Berghäuser) 10.7km
Ehrlich (Ehrlich) 10.7km
Markvarec (Marklesgrün) 10.8km
Kunstmühle (Kunstmühle) 10.9km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 10.9km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 10.9km
Brtná (Zeidlweid) 11.0km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 11.1km
Mechová (Mies) 11.2km
Horka (Berg) 11.2km
Na Lillu (Beim Lill) 11.2km
Starost (Sorgen) 11.3km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 11.3km
Stupice (Stobitzhof) 11.4km
Rotha (Rotha) 11.5km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 11.5km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 11.7km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 11.8km
Polní mlýn (Fehlamühle) 11.8km
Na palouku (Auhöfel) 11.9km
Mostek (Bruck) 12.0km
Köstelhof (Köstelhof) 12.1km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 12.1km
Stegmühle (Stegmühle) 12.1km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 12.2km
Bor (Haid) 12.2km
Dìvín (Döba) 12.3km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 12.3km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 12.3km
Kvìtná (Plumberg) 12.3km
Abteimühle (Abteimühle) 12.3km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 12.4km
Prameny (Sangerberg) 12.4km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 12.4km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 12.4km
U Hansla (Beim Hansl) 12.5km
Lvov (Löwenhof) 12.5km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 12.6km
Fränzmühle (Fränzmühle) 12.6km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 12.9km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 12.9km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 13.1km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 13.2km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 13.2km
Týn (Thein) 13.2km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 13.3km
Mlýnek (Mühlgrün) 13.3km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 13.3km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 13.4km
Buchhausl (Buchhausl) 13.4km
Vysoká (Maiersgrün) 13.4km
Hartenberk (Hartenberg) 13.4km
Lískovec (Haselhof) 13.5km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 13.6km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 13.6km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 13.6km
Stoh (Schober) 13.6km
Èervený mlýn (Rothmühle) 13.7km
Podhrad (Pograth) 13.8km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 13.8km
Na Kopci (Berghäuser) 13.8km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 13.9km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 13.9km
Ovèárna (Schäferei) 14.0km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 14.0km
Tilingmühle (Tilingmühle) 14.0km
Petrova štola (Peterstollen) 14.1km
Schleppermühle (Schleppermühle) 14.1km
Nimrod (Nimrod) 14.1km
Vogeleis (Vogeleis) 14.1km
Muglaugl (Muglaugl) 14.2km
Mýtina (Alt Albenreut) 14.3km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 14.3km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 14.4km
Reuth (Reuth) 14.4km
Haidhäusel (Haidhäusel) 14.4km
Lesná (Wallhof) 14.5km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 14.5km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 14.5km
Hennermühle (Hennermühle) 14.5km
Hammergut (Hammergut) 14.5km
Jehlièná (Grasseth) 14.5km
Spálený dvùr (Brandhof) 14.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 14.6km
Libnov (Liebenau) 14.7km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 14.7km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 14.8km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 14.8km
Kraushof (Kraushof) 14.9km
Lesík (Waldl) 14.9km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 14.9km
Brandhof (Brandhof) 15.1km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 15.1km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 15.2km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 15.2km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 15.2km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 15.2km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 15.2km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 15.2km
Brusírna (Schleifermühle) 15.3km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 15.3km
Schneidermühle (Schneidermühle) 15.3km
Boden (Boden) 15.4km
Smrèí (Krondorf) 15.4km
Skelná Hu (Glashütte) 15.4km
Bernov (Bernau) 15.4km
Èižebná (Zweifelsreith) 15.5km
Háj (Grafengrün) 15.5km
Winkelmühle (Winkelmühle) 15.5km
Alberov (Albernhof) 15.5km
Waldhäusel (Waldhäusel) 15.6km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 15.9km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 15.9km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 15.9km
Svažec (Ehmet) 16.0km
Nové Sedlo (Neusattl) 16.0km
Dianin Dvùr (Dianahof) 16.1km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 16.2km
Lipnice (Littmitz) 16.2km
Steinloh (Steinloh) 16.3km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 16.3km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 16.3km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 16.3km
Garstnermühle (Garstnermühle) 16.4km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 16.4km
Jetelištì (Kleeacker) 16.4km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 16.5km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 16.6km
Dùl Union II (Unionschacht II) 16.6km
Oldøichov (Ullersgrün) 16.8km
Na Rabì (Raberhäuser) 16.8km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 16.8km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 16.9km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 17.0km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 17.0km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 17.1km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 17.3km
U Voglerù (Vogler) 17.3km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 17.5km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 17.5km
Kyks (Kix) 17.5km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 17.6km
Stará (Altengrün) 17.7km
Na Dole (Schachthäuser) 17.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 17.9km
Božetín (Fasattengrün) 18.0km
Na Štole (Stollmühle) 18.1km
Staré Hory (Horn) 18.2km
König Mühle (König Mühle) 18.3km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 18.3km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 18.4km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 18.4km
Baier Mühle (Baier Mühle) 18.6km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 18.7km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 18.8km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 18.9km
Nové Mohelno (Neumugl) 18.9km
Ètyødomí (Vierhäuser) 19.0km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 19.0km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 19.1km
Chodov nádraží (Chodau Bahnhof) 19.1km
Slatiny (Lohhäuser) 19.2km
Nový mlýn (Neumühle) 19.2km
Vøesová (Doglasgrün) 19.2km
Hamr (Waffenhammer) 19.3km
Steinhammer (Steinhammer) 19.3km
Draha (Droth) 19.3km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 19.3km
Lochmühle (Lochmühle) 19.3km
Loch (Loch) 19.3km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 19.5km
Na Drahách (Drothhaus) 19.5km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 19.5km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 19.6km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 19.6km
Køemenitá (Greisbach) 19.6km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 19.7km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 19.7km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 19.8km
Selský mlýn (Baumühle) 19.8km
Plössl (Plössl) 19.9km
Žehrov (Zehrerberg) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist