PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 7.3.2010] 
Chorvatská Hora  (Kroatenberg)

Kategorie: Samota   (správní obec: Tøi Sekery)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasnı stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.93047 12.60550 GPS - pùvodní katastr Zdenìk Pechar 7.3.2010  


Okolí (do 10km):
Pixùv mlın (Pixamühle) 0.4km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 0.5km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 0.9km
Na Drahách (Drothhaus) 1.2km
Draha (Droth) 1.2km
Plössl (Plössl) 1.3km
Novı mlın (Neumühle) 1.4km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 1.4km
Baier Mühle (Baier Mühle) 1.5km
König Mühle (König Mühle) 1.5km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 1.6km
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 1.6km
Kyks (Kix) 1.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 1.8km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 2.0km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 2.0km
Skelné Hutì (Glashütten) 2.0km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 2.2km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 2.2km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 2.6km
Na Štole (Stollmühle) 2.6km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 2.8km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 3.2km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 4.1km
Berghauslen (Berghauslen) 4.2km
Horní Hamr (Oberhammer) 4.5km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 4.6km
Finkenmühle (Finkenmühle) 4.9km
Schleppermühle (Schleppermühle) 5.0km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 5.0km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 5.0km
Muglaugl (Muglaugl) 5.1km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 5.1km
Hennermühle (Hennermühle) 5.2km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 5.2km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 5.3km
Slatiny (Lohhäuser) 5.4km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 5.5km
Folterùv mlın (Foltermühle) 5.5km
Schneidermühle (Schneidermühle) 5.6km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 5.9km
Háj (Grafengrün) 5.9km
Treppenstein (Treppenstein) 6.1km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 6.1km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 6.2km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 6.2km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 6.2km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 6.3km
Rosenkranz (Rosenkranz) 6.3km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 6.3km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 6.4km
Waldhäusel (Waldhäusel) 6.5km
Winkelmühle (Winkelmühle) 6.5km
Habermühle (Habermühle) 6.6km
Lískovec (Haselhof) 6.8km
Vysoká (Maiersgrün) 6.9km
Selskı mlın (Baumühle) 7.0km
Kanapark (Ganabartl) 7.2km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 7.3km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 7.7km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 7.7km
Klepáèek (Klapel Mühle) 7.9km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 7.9km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 8.0km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 8.1km
Regensteich (Regensteich) 8.1km
Weissmühle (Weissmühle) 8.2km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 8.2km
Tišina (Kenruh) 8.3km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 8.3km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 8.3km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 8.6km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 8.7km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 8.8km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 8.8km
Stoh (Schober) 8.8km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 9.0km
Nové Mohelno (Neumugl) 9.1km
Dianin Dvùr (Dianahof) 9.2km
Kalbmühle (Kalbmühle) 9.3km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 9.3km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 9.3km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 9.7km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 10.1km
Brtná (Zeidlweid) 10.2km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 10.2km
Bøezí (Pirkau) 10.4km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 10.4km
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 10.6km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 10.6km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 10.7km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 10.9km
Èervenı mlın (Rothmühle) 10.9km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 11.0km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 11.2km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 11.2km
Planá - zámek (Planá - zámek) 11.2km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 11.3km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 11.3km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 11.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 11.3km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 11.3km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 11.3km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 11.3km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 11.4km
Sklárny (Glashütten) 11.4km
Lesní mlın (Waldmühle) 11.4km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 11.5km
Buchhausl (Buchhausl) 11.5km
Dolní mlın (Untere Mühle) 11.5km
Dolní mlın (Karls Mühle) 11.5km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 11.5km
Halser Mühle (Halser Mühle) 11.6km
Nimrod (Nimrod) 11.7km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 11.9km
Panskı mlın (Hernmühle) 12.0km
Buèinskı mlın (Buchmühle) 12.0km
Svìtce (Heiligen) 12.1km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 12.1km
Vıšina (Ringelberg) 12.3km
U Wallerù (Wallerhaus) 12.3km
Vysoèany u Ovesnıch Kladrub (Wischezahn) 12.3km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 12.4km
Pila (Brettmühle) 12.4km
Haubnerùv mlın (Haubnermühle) 12.5km
Kyseleckı hamr (Säuerlinghammer) 12.6km
Schartlùv mlın (Schartlmühle) 12.7km
Haselmühle (Haselmühle) 12.8km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 12.8km
Zahnhammer (Zahnhammer) 12.8km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 12.8km
Špirkùv mlın (Spirkenmühle) 12.9km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 12.9km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 12.9km
Mathildensäge (Mathildensäge) 13.0km
Siebermühle (Siebermühle) 13.0km
Novı Hamr (Neuhammer) 13.1km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 13.1km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 13.2km
Boden (Boden) 13.3km
Palièskı Pahorek (Palitzhügel) 13.3km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 13.3km
Palièskı Mlın (Palitz Mühle) 13.4km
Ždírnice (Schirnitz) 13.4km
Hammelberg (Hammelberg) 13.4km
Podhorní mlın (Bader Mühle) 13.4km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 13.5km
Doubravskı mlın (Taubrathe Mühle) 13.6km
Grillnmühle (Grillnmühle) 13.7km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 13.7km
Rotha (Rotha) 13.7km
Mıtina (Alt Albenreut) 13.8km
Leimbruck (Leimbruck) 13.8km
Kneipelbach (Kneipelbach) 13.8km
Sorghofskı mlın (Sorghöfner Mühle) 13.9km
Luèina (Sorghof) 13.9km
Pocher (Pocher) 14.0km
Serghofmühle (Serghofmühle) 14.1km
Hamr (Waffenhammer) 14.1km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 14.2km
Heligenmühle (Heligenmühle) 14.2km
Luglmühle (Luglmühle) 14.2km
Železnı mlın (Eisenhammer) 14.2km
Hranièná (Hermannsreith) 14.3km
Dolskı mlın (Grundmühle) 14.3km
Grundhauser (Grundhauser) 14.3km
Auglmühle (Auglmühle) 14.3km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 14.3km
Plechwalze (Plechwalze) 14.4km
Továrna na døevìné vırobky - Tachov (Továrna na døevìné vırobky - Tachov) 14.4km
Na palouku (Auhöfel) 14.6km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 14.7km
Hollinghof (Hollinghof) 14.7km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 14.7km
Novı Dvùr (Neuhof) 14.8km
Koèièí mlın (Katzenmühle) 15.0km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 15.0km
Stoinamühle (Stoinamühle) 15.2km
Heyrovského Pila (Heyrovskysäge) 15.2km
Zeislova Zahrada (Zeiselgarten) 15.2km
Tachov - Panskı pivovar (Tachov - Panskı pivovar) 15.2km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 15.2km
Vìtrov (Baderwinkel) 15.3km
Mıto (Mauthhdorf) 15.3km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 15.3km
Mìstskı mlın (Stadt Mühle) 15.3km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 15.3km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 15.4km
Milikov (Miltigau) 15.4km
Novı mlın (Neumühle) 15.4km
Aumühl (Aumühl) 15.4km
Abteimühle (Abteimühle) 15.4km
Haidhäusel (Haidhäusel) 15.4km
Porklmühle (Porklmühle) 15.4km
Smrkovec (Schönficht) 15.5km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 15.5km
Rinlhau (Rinlhau) 15.5km
Rinnlhau (Rinnlhau) 15.5km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 15.6km
Brandmühle (Brandmühle) 15.7km
Hochofen (Hochofen) 15.8km
Tachov-Vysoká - kaple (Tachau-Hohenstein - Kapelle) 15.9km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 15.9km
Pomezná (Wittichsthal) 16.0km
Steinhof (Steinhof) 16.0km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 16.0km
Prameny (Sangerberg) 16.0km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 16.0km
Viktoria (Viktoriasäge) 16.1km
Sla (Moorlohe) 16.1km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 16.1km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 16.1km
Novı mlın (Neumühle) 16.1km
Žírnice (Neuhaus) 16.2km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 16.2km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 16.2km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 16.2km
Fränzmühle (Fränzmühle) 16.2km
Dolní mlın (Neumannmühle) 16.2km
Tìšov (Teschau) 16.3km
Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle) 16.3km
Peintmühle (Peintmühle) 16.3km
Jiøskı mlın (Georgsmühle) 16.3km
Úval (Grün) 16.4km
Milíøe (Brand) 16.4km
U Bauerù (Beim Bauer) 16.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.4km
Na Šancích (Schanzhäusl) 16.5km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 16.6km
Ottmühle (Ottmühle) 16.7km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 16.7km
Schöpplùv mlın (Schöppelmühle) 16.7km
Schneidmühle (Schneidmühle) 16.9km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.9km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 16.9km
Na Kopci (Berghäuslen) 17.0km
Mäntling (Mäntling) 17.0km
Francovy Domky (Franzhäuser) 17.2km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 17.2km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 17.3km
Ostrov (Wöhr) 17.4km
Kovárna (Waffenschmiede) 17.4km
Keèovskı mlın (Kötschenmühle) 17.4km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 17.6km
Svatı Jan (Sankt Johanniskirche) 17.7km
Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana) (Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana)) 17.7km
Fritzùv mlın (Fritz-Mühle) 17.8km
Pøední Chalupy (Vorderhäuslen) 17.9km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 17.9km
Paulus Brunner Glashütte (Paulus Brunner Glashütte) 18.0km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 18.0km
U Lesa (Waldhäuser) 18.1km
Mechová (Mies) 18.2km
Tımov (Tiefengrün) 18.2km
Jesenice (Gassnitz) 18.3km
Trojice (Frühmesse) 18.3km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 18.3km
Studánka (Schönbrunn) 18.3km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 18.3km
Vítovice (Wiedowitz) 18.3km
Janov (Johannesdorf) 18.4km
Na Spálenci (Brenntenloh) 18.5km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 18.6km
Libava (Liebau) 18.6km
Krásná Lípa (Schönlind) 18.6km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 18.6km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 18.7km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 18.8km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 18.8km
Døenice (Treunitz) 18.9km
Pavlova Hu (Paulushutte) 18.9km
Novı mlın (Neumühle) 18.9km
Dvoreèky (Krainhof) 19.1km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 19.1km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 19.1km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 19.2km
Pastvina (Helldroth) 19.2km
Dolní mlın (Untere Mühle) 19.3km
Tichého mlın (Tichy Mühle) 19.3km
Grundmühle (Grundmühle) 19.4km
U Smrkù (Fichtenhof) 19.5km
Horní mlın (Obere Mühle) 19.6km
U Smrkù (Fichten Mühle) 19.6km
Rovná (Ebmeth) 19.6km
Novı mlın (Neumühle) 19.7km
Grundhäuser (Grundhäuser) 19.7km
Vranov (Frohnau) 19.8km
Leinmühle (Leinmühle) 19.8km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 19.8km
Bystøina (Reichenbach) 19.9km
Tisová - novı zámek (Tisová - novı zámek) 19.9km
Reimundmühle (Reimundmühle) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist