PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 7.3.2010] 
Novı mlın  (Neumühle)

Kategorie: Mlın   (správní obec: Tachovská Hu)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Postupnì vysídleno po 1945 -
Období zániku: 1950-1960
Souèasnı stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.92878 12.58577 GPS - st.p. è. 177 (èp.47) Zdenìk Pechar 12.10.2011  


Okolí (do 10km):
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 0.3km
Baier Mühle (Baier Mühle) 0.6km
Plössl (Plössl) 0.8km
König Mühle (König Mühle) 0.9km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 1.0km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 1.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 1.3km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 1.4km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 1.4km
Pixùv mlın (Pixamühle) 1.4km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 1.7km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 1.9km
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 2.1km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 2.2km
Kyks (Kix) 2.4km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 2.5km
Na Drahách (Drothhaus) 2.5km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 2.6km
Draha (Droth) 2.6km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 2.8km
Skelné Hutì (Glashütten) 3.3km
Na Štole (Stollmühle) 3.9km
Slatiny (Lohhäuser) 4.0km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 4.2km
Horní Hamr (Oberhammer) 4.3km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 4.5km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 4.5km
Berghauslen (Berghauslen) 4.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 4.6km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 4.6km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 4.7km
Schneidermühle (Schneidermühle) 4.8km
Folterùv mlın (Foltermühle) 4.8km
Hennermühle (Hennermühle) 4.8km
Háj (Grafengrün) 5.0km
Treppenstein (Treppenstein) 5.0km
Muglaugl (Muglaugl) 5.0km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 5.0km
Schleppermühle (Schleppermühle) 5.1km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 5.2km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 5.3km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 5.5km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 5.5km
Waldhäusel (Waldhäusel) 5.6km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 5.7km
Vysoká (Maiersgrün) 6.4km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 6.4km
Kanapark (Ganabartl) 6.8km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 7.2km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 7.2km
Habermühle (Habermühle) 7.3km
Tišina (Kenruh) 7.4km
Rosenkranz (Rosenkranz) 7.4km
Lískovec (Haselhof) 7.6km
Winkelmühle (Winkelmühle) 7.6km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 7.6km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 7.6km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 7.6km
Nové Mohelno (Neumugl) 7.7km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 7.7km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 7.9km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 8.0km
Klepáèek (Klapel Mühle) 8.1km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 8.2km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 8.3km
Selskı mlın (Baumühle) 8.4km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 8.6km
Weissmühle (Weissmühle) 9.0km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 9.1km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 9.3km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 9.3km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 9.4km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 9.4km
Regensteich (Regensteich) 9.4km
Kalbmühle (Kalbmühle) 9.6km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 9.7km
Brtná (Zeidlweid) 9.7km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 9.7km
Stoh (Schober) 9.8km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 9.8km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 10.0km

Okolí (10-20km):
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 10.2km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 10.2km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 10.4km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 10.4km
Dianin Dvùr (Dianahof) 10.4km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 10.5km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 10.6km
Buchhausl (Buchhausl) 10.6km
Bøezí (Pirkau) 10.6km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 10.7km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 10.8km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 10.9km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 10.9km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 11.0km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 11.1km
Finkenmühle (Finkenmühle) 11.2km
Halser Mühle (Halser Mühle) 11.2km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 11.3km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 11.3km
Dolní mlın (Untere Mühle) 11.4km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 11.4km
Sklárny (Glashütten) 11.5km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 11.5km
Kyseleckı hamr (Säuerlinghammer) 11.7km
Vıšina (Ringelberg) 11.8km
U Wallerù (Wallerhaus) 11.8km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 11.8km
Èervenı mlın (Rothmühle) 11.9km
Svìtce (Heiligen) 12.0km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 12.0km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 12.0km
Haselmühle (Haselmühle) 12.1km
Boden (Boden) 12.2km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 12.2km
Zahnhammer (Zahnhammer) 12.2km
Haubnerùv mlın (Haubnermühle) 12.2km
Mathildensäge (Mathildensäge) 12.3km
Dolní mlın (Karls Mühle) 12.3km
Lesní mlın (Waldmühle) 12.3km
Planá - zámek (Planá - zámek) 12.3km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 12.3km
Novı Hamr (Neuhammer) 12.4km
Siebermühle (Siebermühle) 12.4km
Palièskı Mlın (Palitz Mühle) 12.5km
Palièskı Pahorek (Palitzhügel) 12.5km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 12.5km
Špirkùv mlın (Spirkenmühle) 12.6km
Nimrod (Nimrod) 12.7km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 12.7km
Doubravskı mlın (Taubrathe Mühle) 12.8km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 12.8km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 12.8km
Mıtina (Alt Albenreut) 12.9km
Panskı mlın (Hernmühle) 12.9km
Hammelberg (Hammelberg) 13.0km
Ždírnice (Schirnitz) 13.1km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 13.2km
Hranièná (Hermannsreith) 13.3km
Grillnmühle (Grillnmühle) 13.3km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 13.3km
Leimbruck (Leimbruck) 13.5km
Sorghofskı mlın (Sorghöfner Mühle) 13.5km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 13.5km
Serghofmühle (Serghofmühle) 13.6km
Luèina (Sorghof) 13.6km
Pocher (Pocher) 13.6km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 13.6km
Kneipelbach (Kneipelbach) 13.8km
Hamr (Waffenhammer) 13.8km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 13.8km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 13.9km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 14.0km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 14.0km
Koèièí mlın (Katzenmühle) 14.1km
Heligenmühle (Heligenmühle) 14.1km
Luglmühle (Luglmühle) 14.1km
Plechwalze (Plechwalze) 14.2km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 14.2km
Novı Dvùr (Neuhof) 14.3km
Hollinghof (Hollinghof) 14.3km
Vìtrov (Baderwinkel) 14.4km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 14.4km
Dolskı mlın (Grundmühle) 14.5km
Grundhauser (Grundhauser) 14.5km
Továrna na døevìné vırobky - Tachov (Továrna na døevìné vırobky - Tachov) 14.5km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 14.6km
Heyrovského Pila (Heyrovskysäge) 14.6km
Rotha (Rotha) 14.6km
Železnı mlın (Eisenhammer) 14.7km
Zeislova Zahrada (Zeiselgarten) 14.8km
Auglmühle (Auglmühle) 14.8km
Stoinamühle (Stoinamühle) 14.9km
Mıto (Mauthhdorf) 15.0km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 15.0km
Pomezná (Wittichsthal) 15.1km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 15.1km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 15.3km
Novı mlın (Neumühle) 15.3km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 15.3km
Mìstskı mlın (Stadt Mühle) 15.3km
Tachov - Panskı pivovar (Tachov - Panskı pivovar) 15.3km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 15.3km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 15.3km
Milikov (Miltigau) 15.4km
Brandmühle (Brandmühle) 15.4km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 15.4km
Viktoria (Viktoriasäge) 15.5km
Aumühl (Aumühl) 15.5km
Na palouku (Auhöfel) 15.5km
Na Šancích (Schanzhäusl) 15.6km
Žírnice (Neuhaus) 15.6km
Steinhof (Steinhof) 15.6km
Smrkovec (Schönficht) 15.7km
Tachov-Vysoká - kaple (Tachau-Hohenstein - Kapelle) 15.8km
Milíøe (Brand) 15.9km
Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle) 15.9km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 15.9km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 16.0km
Úval (Grün) 16.1km
Na Kopci (Berghäuslen) 16.2km
Tìšov (Teschau) 16.2km
Francovy Domky (Franzhäuser) 16.3km
Ottmühle (Ottmühle) 16.3km
Sla (Moorlohe) 16.3km
Hochofen (Hochofen) 16.3km
Rinlhau (Rinlhau) 16.3km
Rinnlhau (Rinnlhau) 16.3km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 16.4km
Abteimühle (Abteimühle) 16.4km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 16.5km
Peintmühle (Peintmühle) 16.5km
Jiøskı mlın (Georgsmühle) 16.5km
Haidhäusel (Haidhäusel) 16.5km
Mäntling (Mäntling) 16.6km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 16.6km
U Bauerù (Beim Bauer) 16.6km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.6km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 16.6km
Cihelna Novı Hrozòatov (Neu Kinsberg) 16.7km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 16.7km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 16.7km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 16.9km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 16.9km
Pøední Chalupy (Vorderhäuslen) 17.0km
Schneidmühle (Schneidmühle) 17.0km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 17.0km
Prameny (Sangerberg) 17.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 17.1km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 17.1km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 17.1km
Fränzmühle (Fränzmühle) 17.1km
Dolní mlın (Neumannmühle) 17.1km
Paulus Brunner Glashütte (Paulus Brunner Glashütte) 17.3km
Mechová (Mies) 17.4km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 17.5km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 17.6km
Na Spálenci (Brenntenloh) 17.7km
Ostrov (Wöhr) 17.7km
Jesenice (Gassnitz) 17.8km
Keèovskı mlın (Kötschenmühle) 17.8km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 17.9km
Kovárna (Waffenschmiede) 17.9km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 18.0km
Pavlova Hu (Paulushutte) 18.1km
Všeboøskı mlın (Schöba Mühle) 18.2km
Døenice (Treunitz) 18.2km
Trojice (Frühmesse) 18.2km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 18.3km
Svatı Jan (Sankt Johanniskirche) 18.3km
Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana) (Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana)) 18.3km
Studánka (Schönbrunn) 18.4km
Tımov (Tiefengrün) 18.4km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 18.4km
U Lesa (Waldhäuser) 18.6km
Libava (Liebau) 18.7km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 18.8km
Dolní mlın (Untere Mühle) 18.8km
Tichého mlın (Tichy Mühle) 18.8km
Pastvina (Helldroth) 18.9km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 19.0km
Novı mlın (Neumühle) 19.0km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 19.0km
Horní mlın (Obere Mühle) 19.1km
Krásná Lípa (Schönlind) 19.1km
Janov (Johannesdorf) 19.1km
Dvoreèky (Krainhof) 19.2km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 19.2km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 19.2km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 19.6km
Lesná-synagoga (Schönwald-Synagoge) 19.7km
Grundmühle (Grundmühle) 19.7km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 19.8km
U Smrkù (Fichtenhof) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist