PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 4.2.2010] 
Chalupy na Pastvišti  (Hutthäuser)   také: Kronwidlhuth,

Kategorie: Osada   (správní obec: Dolní Nový Grün)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Tìžba hnìdého uhlí - Sokolov -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.23089 12.64522 GPS - pùvodní katastr Zdenìk Pechar 4.2.2010  


Okolí (do 10km):
Lesík (Waldl) 1.0km
Steinloh (Steinloh) 1.2km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 1.5km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 1.8km
Lipnice (Littmitz) 1.8km
Týn (Thein) 2.1km
U Voglerù (Vogler) 2.3km
Kraushof (Kraushof) 2.7km
Hammergut (Hammergut) 2.9km
Reuth (Reuth) 2.9km
Stará (Altengrün) 3.0km
Lvov (Löwenhof) 3.1km
Tilingmühle (Tilingmühle) 3.6km
Alberov (Albernhof) 3.6km
Jehlièná (Grasseth) 4.0km
Lochmühle (Lochmühle) 4.1km
Loch (Loch) 4.1km
Vøesová (Doglasgrün) 4.4km
Køemenitá (Greisbach) 4.5km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 4.5km
Dùl Union II (Unionschacht II) 4.9km
Hartenberk (Hartenberg) 5.0km
Petrova štola (Peterstollen) 5.1km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 5.1km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 5.1km
Žehrov (Zehrerberg) 5.1km
Aussenhof (Aussenhof) 5.4km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 5.4km
Am Hammel (Am Hammel) 5.5km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 5.5km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 5.6km
Lísková (Haselbach) 5.7km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 5.8km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 5.8km
Jetelištì (Kleeacker) 6.0km
Garstnermühle (Garstnermühle) 6.2km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 6.2km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 6.5km
Nové Sedlo (Neusattl) 6.6km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 6.8km
Staré Hory (Horn) 6.9km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 6.9km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 7.2km
Vogeleis (Vogeleis) 7.2km
Studená Voda (Kalt Wasser) 7.5km
Chodov nádraží (Chodau Bahnhof) 7.6km
Kytlice (Kitlitzdorf) 7.7km
Na Hrázi (Wehrmühle) 7.8km
Smolnice (Pechgrün) 7.8km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 7.9km
Libnov (Liebenau) 8.1km
Habartov (Habersbirk) 8.1km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 8.1km
Haselhöfe (Haselhöfe) 8.2km
Na Lillu (Beim Lill) 8.4km
Pouš (Oedt) 8.4km
Voskárna (Wachshütte) 8.5km
Neuhäuser (Neuhäuser) 8.5km
Vítkov (Wudingrün) 8.5km
Bukovany (Buckwa) 8.6km
Dvory (Maierhöfen) 8.6km
Pod kopcem (Berghof) 8.6km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 8.9km
Železný Hamr (Eisenhammer) 9.0km
Železný mlýn (Železný mlýn) 9.0km
Loket (Elbogen) 9.1km
Markvarec (Marklesgrün) 9.2km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 9.3km
V úžlabí (Kahr) 9.4km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 9.4km
Podhoøí (Hunschgrün) 9.4km
Bernov (Bernau) 9.5km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 9.5km
Novina (Grün) 9.6km
Božièany - porcelánka (Poschetzau - Porzellanfabrik) 9.6km
Kvìtná (Plumberg) 9.7km
Sackhäuser (Sackhäuser) 9.7km
Na kopci (Berghäuser) 9.7km
Ovèárna (Schäferei) 9.7km
Geyerau (Geyerau) 9.9km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 9.9km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 9.9km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 9.9km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 10.0km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 10.0km
Šindelová (Schindlwald) 10.0km
Mýtina (Hau) 10.0km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 10.1km
Cihelna (Ziegelhütte) 10.1km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 10.2km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 10.2km
Tisová (Theißau) 10.2km
Paseka (Schwand) 10.2km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 10.2km
Fütterberg (Fütterberg) 10.3km
Obora (Hochgarth) 10.4km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 10.4km
Rusov (Reissengrün) 10.5km
Schmalenhof (Schmalenhof) 10.5km
Stegmühle (Stegmühle) 10.6km
Javoøina (Ahornswald) 10.6km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 10.6km
Skelná Hu (Glashütte) 10.7km
Leinmühle (Leinmühle) 10.7km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 10.9km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 11.1km
Lobzy (Lobs) 11.1km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 11.2km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 11.2km
Obermühle (Obermühle) 11.2km
Ètyødomí (Vierhäuser) 11.3km
Krásná Lípa (Schönlind) 11.3km
Kamenice (Steinbach) 11.3km
Untermühle (Untermühle) 11.3km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 11.4km
U Hansla (Beim Hansl) 11.5km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 11.6km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 11.6km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 11.7km
Na Kopci (Berghäuser) 11.8km
Smrèí (Krondorf) 11.9km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 11.9km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 12.1km
Milíøe (Kohling) 12.1km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 12.2km
Ptaèí (Vogeldorf) 12.2km
Frankenhau (Frankenhau) 12.3km
Thumsermühle (Thumsermühle) 12.3km
Nejdecká køížová cesta (Neudeker Kreuzweg) 12.3km
Kunstmühle (Kunstmühle) 12.4km
Svažec (Ehmet) 12.5km
Liboc (Frankenhammer) 12.5km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 12.5km
Horka (Berg) 12.7km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 12.7km
Zámecký pivovar - Doubí (Zámecký pivovar - Doubí) 12.7km
Hamr (Waffenhammer) 12.9km
Steinhammer (Steinhammer) 12.9km
Voglsmühle (Voglsmühle) 12.9km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 12.9km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 13.0km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 13.1km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 13.2km
Steingrube (Steingrube) 13.3km
Kempfmühle (Kempfmühle) 13.3km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 13.3km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 13.3km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 13.3km
Arnoltov (Arnitzgrün) 13.4km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 13.5km
Ve Vlèí (Wolfshof) 13.5km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 13.5km
Na písku (Am Sand) 13.5km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 13.6km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 13.6km
Bystøina (Reichenbach) 13.6km
Bøidlová (Schieferhütten) 13.7km
Melter (Melter) 13.7km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 13.7km
Schwank (Schwank) 13.8km
Dìpoltovice - zámek (nový) (Tüppelsgrün - Schloss neu) 13.8km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 13.9km
Nový mlýn (Neumühle) 13.9km
Grundhäuser (Grundhäuser) 13.9km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 14.0km
U Smrkù (Fichten Mühle) 14.0km
Bošíøany (Poschitzau) 14.0km
Sägewerk (Sägewerk) 14.1km
U Smrkù (Fichtenhof) 14.1km
Grundmühle (Grundmühle) 14.2km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 14.3km
Rovná (Ebmeth) 14.3km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 14.3km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 14.4km
Lišèí Kout (Fuchswinkel) 14.5km
Vogelhof (Vogelhof) 14.6km
Dùl Otto (Frühbuss) 14.6km
Schneeberger (Schneeberger) 14.6km
Výletní restaurace na Pajndlu (Výletní restaurace na Pajndlu) 14.6km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 14.7km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 14.7km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 14.8km
Vranov (Frohnau) 14.8km
Allisùv mlýn (Allismühle) 14.9km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 14.9km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 15.0km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 15.0km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 15.0km
Krásná Lípa (Schönlind) 15.0km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 15.0km
Sejfy (Saifenhäusel) 15.1km
Dvoreèky (Krainhof) 15.2km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 15.3km
Puškaøov (Putzenhof) 15.3km
Horní Slavkov dìkanství (Horní Slavkov dìkanství) 15.4km
Týmov (Tiefengrün) 15.5km
Leinmühle (Leinmühle) 15.5km
Balassmühle (Balassmühle) 15.6km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 15.7km
U Lesa (Waldhäuser) 15.7km
Leinmühle (Leinmühle) 15.7km
Studánka (Schönbrunn) 15.8km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 15.8km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 15.8km
Domy Tellerovy (Tellerhäuser) 15.8km
Libava (Liebau) 16.0km
Chaloupky (Neuhaus) 16.0km
Reimundmühle (Reimundmühle) 16.0km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 16.0km
Vìtrný dvùr (Windhof) 16.0km
Ostrov (Wöhr) 16.2km
Soví hu (Soví hu) 16.2km
Hartoušov (Hartessenreuth) 16.3km
Kovárna (Waffenschmiede) 16.3km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 16.4km
Ehrlich (Ehrlich) 16.4km
Köpelhof (Köpelhof) 16.4km
Lán (Hub) 16.4km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 16.5km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 16.5km
Lánský dvùr (Lehnshof) 16.5km
Wiesenthal (Wiesenthal) 16.5km
Mühlpeint (Mühlpeint) 17.0km
Rolava (Sauersack) 17.0km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 17.0km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 17.1km
Schneidmühle (Schneidmühle) 17.2km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 17.2km
U Bauerù (Beim Bauer) 17.4km
Mühlpeint (Mühlpeint) 17.4km
Koupaliste Pernink a Pstruzi (Freibad Bähringen und Salmthal) 17.4km
Trojice (Frühmesse) 17.5km
Peintmühle (Peintmühle) 17.5km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 17.5km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 17.6km
Cínové doly Pernink (Cínové doly Pernink) 17.6km
Na dílcích (Grabenhäusl) 17.6km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 17.7km
Sla (Moorlohe) 17.8km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 17.8km
U myslivny (Schützenhäuseln) 17.8km
Nancy (Nancy) 17.9km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 17.9km
Hochofen (Hochofen) 17.9km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 17.9km
Pernink ZOO (Pernink ZOO ) 17.9km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 18.1km
Lohmühle (Lohmühle) 18.1km
Dolský mlýn (Grundmühle) 18.1km
Hranièná (Markhausen) 18.2km
Smrkovec (Schönficht) 18.3km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 18.3km
Dùlní závod Rolava (Betrieb Sauersack) 18.6km
Jelení (Hirschenstand) 18.6km
Wasserstadt (Wasserstadt) 18.6km
Nová Ves (Neudorf) 18.7km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 18.8km
Höflovy chalupy (Höflhäuser) 18.8km
Pachthäuser (Pachthäuser) 18.8km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 18.9km
Modesgrund (Modesgrund) 18.9km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 19.0km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 19.0km
Tìšov (Teschau) 19.2km
Kronesberg (Kronesberg) 19.2km
Milikov (Miltigau) 19.3km
Auglmühle (Auglmühle) 19.3km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 19.4km
Železný mlýn (Eisenhammer) 19.4km
Dolský mlýn (Grundmühle) 19.5km
Grundhauser (Grundhauser) 19.5km
Ovèín (Schafsthall) 19.5km
Pohodnice (Pohodnice) 19.5km
Köllerhauser (Köllerhauser) 19.6km
Smrèná (Fichtelberg) 19.6km
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg) 19.7km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist