PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 4.2.2010] 
Finkùv mlýn  (Finkenmühle)

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Dolní Nový Grün)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.24458 12.64375 GPS - pùvodní katastr Zdenìk Pechar 4.2.2010  


Okolí (do 10km):
Steinloh (Steinloh) 1.1km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 1.3km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 1.5km
Stará (Altengrün) 1.6km
U Voglerù (Vogler) 1.6km
Lesík (Waldl) 1.8km
Lipnice (Littmitz) 2.2km
Kraushof (Kraushof) 2.8km
Lochmühle (Lochmühle) 2.9km
Loch (Loch) 2.9km
Hammergut (Hammergut) 3.2km
Reuth (Reuth) 3.2km
Týn (Thein) 3.4km
Køemenitá (Greisbach) 3.5km
Vøesová (Doglasgrün) 3.6km
Tilingmühle (Tilingmühle) 4.0km
Hostinec Zehra (Zehra W.H.) 4.0km
Žehrov (Zehrerberg) 4.3km
Alberov (Albernhof) 4.5km
Lvov (Löwenhof) 4.6km
Ecklùv mlýn (Eckelmühle) 4.6km
Kaolinka (Kaolinschlämmerei) 4.6km
Jehlièná (Grasseth) 5.2km
Petrova štola (Peterstollen) 5.3km
Hartenberk (Hartenberg) 5.4km
Dùl Union II (Unionschacht II) 5.5km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 5.6km
Gföllerhäuser (Gföllerhäuser) 5.6km
Garstnermühle (Garstnermühle) 5.7km
Stará Chodovská (Stelzengrün) 5.8km
Staré Hory (Horn) 6.1km
Nové Chalupy (Neuhäuser) 6.1km
Studená Voda (Kalt Wasser) 6.3km
Jetelištì (Kleeacker) 6.7km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 6.8km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 6.8km
Am Hammel (Am Hammel) 6.9km
Aussenhof (Aussenhof) 6.9km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 6.9km
Neuhäuser (Neuhäuser) 6.9km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 7.0km
Pouš (Oedt) 7.0km
Na Hrázi (Wehrmühle) 7.0km
Lísková (Haselbach) 7.1km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 7.2km
Smolnice (Pechgrün) 7.2km
Nové Sedlo (Neusattl) 7.4km
Schindelhäuser (Schindelhäuser) 7.5km
Chodov nádraží (Chodau Bahnhof) 7.8km
Libnov (Liebenau) 8.2km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 8.3km
Sackhäuser (Sackhäuser) 8.3km
Vogeleis (Vogeleis) 8.3km
Milíøe (Kohling (Ober, Unter)) 8.4km
Hohe Winkel (Hohe Winkel) 8.4km
Šindelová (Schindlwald) 8.5km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 8.6km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 8.7km
Obora (Hochgarth) 9.0km
Javoøina (Ahornswald) 9.0km
Fütterberg (Fütterberg) 9.0km
Na Lillu (Beim Lill) 9.1km
Kytlice (Kitlitzdorf) 9.1km
Habartov (Habersbirk) 9.2km
Božièany - porcelánka (Poschetzau - Porzellanfabrik) 9.4km
Bernov (Bernau) 9.5km
Haselhöfe (Haselhöfe) 9.5km
Na Huském Vrchu (Am Hüttenberg) 9.6km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 9.6km
Bukovany (Buckwa) 9.7km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 9.7km
Krásná Lípa (Schönlind) 9.8km
Markvarec (Marklesgrün) 9.9km
Dvory (Maierhöfen) 9.9km
Podhoøí (Hunschgrün) 9.9km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 10.0km
Voskárna (Wachshütte) 10.0km
Vítkov (Wudingrün) 10.0km
Pod kopcem (Berghof) 10.0km

Okolí (10-20km):
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 10.1km
Kvìtná (Plumberg) 10.1km
Loket (Elbogen) 10.1km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 10.2km
Möschelhäuser (Möschelhäuser) 10.2km
Loket - kostel sv. Jana Køtitele (Elbogen - Kirche St. Johannes der Taufer) 10.2km
Leinmühle (Leinmühle) 10.2km
V úžlabí (Kahr) 10.3km
Ovèárna (Schäferei) 10.3km
Železný Hamr (Eisenhammer) 10.4km
Železný mlýn (Železný mlýn) 10.4km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 10.5km
Ptaèí (Vogeldorf) 10.6km
Skelná Hu (Glashütte) 10.7km
Obermühle (Obermühle) 10.7km
Ètyødomí (Vierhäuser) 10.8km
Geyerau (Geyerau) 10.8km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 10.9km
Untermühle (Untermühle) 10.9km
Güntherovy Domky (Güntherhäuser) 11.0km
Nejdecká køížová cesta (Neudeker Kreuzweg) 11.0km
Stegmühle (Stegmühle) 11.1km
Novina (Grün) 11.1km
Na kopci (Berghäuser) 11.1km
Zdemyšl (Stemmeissl, Stemeislhof) 11.1km
Stahlerovy Domky (Stahlerhäuser) 11.2km
Schmalenhof (Schmalenhof) 11.2km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 11.4km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 11.5km
Mýtina (Hau) 11.5km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 11.6km
Rusov (Reissengrün) 11.6km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 11.6km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 11.6km
Cihelna (Ziegelhütte) 11.6km
Tisová (Theißau) 11.7km
Paseka (Schwand) 11.7km
Mlýnské Chalupy (Mühlhäuser) 11.8km
Liboc (Frankenhammer) 11.9km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 11.9km
Smrèí (Krondorf) 12.0km
U Hansla (Beim Hansl) 12.0km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 12.0km
Na Kopci (Berghäuser) 12.1km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 12.2km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 12.2km
Bøidlová (Schieferhütten) 12.2km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 12.2km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 12.3km
Hamr (Waffenhammer) 12.5km
Steinhammer (Steinhammer) 12.5km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 12.5km
Svažec (Ehmet) 12.6km
Lobzy (Lobs) 12.6km
Steingrube (Steingrube) 12.8km
Kamenice (Steinbach) 12.8km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 12.9km
Dùl Otto (Frühbuss) 13.0km
Schwank (Schwank) 13.1km
Kunstmühle (Kunstmühle) 13.1km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 13.1km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 13.1km
Lišèí Kout (Fuchswinkel) 13.1km
Frankenhau (Frankenhau) 13.2km
Horka (Berg) 13.3km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 13.3km
Schneeberger (Schneeberger) 13.3km
Krudum - rozhledna dr. Kempfa (Krudum - Dr. Kempf-Warte) 13.3km
Výletní restaurace na Pajndlu (Výletní restaurace na Pajndlu) 13.3km
Dìpoltovice - zámek (nový) (Tüppelsgrün - Schloss neu) 13.3km
Milíøe (Kohling) 13.5km
Thumsermühle (Thumsermühle) 13.6km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 13.6km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 13.7km
Voglsmühle (Voglsmühle) 13.7km
Sejfy (Saifenhäusel) 13.8km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 14.1km
Kempfmühle (Kempfmühle) 14.3km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 14.5km
Chaloupky (Neuhaus) 14.5km
Domy Tellerovy (Tellerhäuser) 14.6km
Ve Vlèí (Wolfshof) 14.6km
Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle) 14.6km
Na písku (Am Sand) 14.6km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 14.7km
Soví hu (Soví hu) 14.7km
Herrn Mühle (Herrn Mühle) 14.8km
Arnoltov (Arnitzgrün) 14.9km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 15.0km
Bošíøany (Poschitzau) 15.0km
Chata - Atelier Franze Grusse (Kunstakademie Franz Gruss) 15.1km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 15.1km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 15.1km
Bystøina (Reichenbach) 15.2km
Melter (Melter) 15.2km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 15.3km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 15.3km
Nový mlýn (Neumühle) 15.4km
Grundhäuser (Grundhäuser) 15.4km
Sägewerk (Sägewerk) 15.5km
Rolava (Sauersack) 15.5km
U Smrkù (Fichten Mühle) 15.5km
Grundmühle (Grundmühle) 15.7km
U Smrkù (Fichtenhof) 15.7km
Rovná (Ebmeth) 15.8km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 15.8km
Vogelhof (Vogelhof) 15.9km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 15.9km
Horní Slavkov (Schlagenwald) 16.1km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 16.2km
Schödlùv dvùr (Schödlhof) 16.2km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 16.3km
Vranov (Frohnau) 16.3km
Cínové doly Pernink (Cínové doly Pernink) 16.3km
Koupaliste Pernink a Pstruzi (Freibad Bähringen und Salmthal) 16.3km
Nancy (Nancy) 16.4km
Allisùv mlýn (Allismühle) 16.4km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 16.5km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 16.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 16.5km
Puškaøov (Putzenhof) 16.5km
Horní Slavkov dìkanství (Horní Slavkov dìkanství) 16.5km
Dvoreèky (Krainhof) 16.6km
Pernink ZOO (Pernink ZOO ) 16.7km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 16.8km
Leinmühle (Leinmühle) 16.9km
Hranièná (Markhausen) 17.0km
Týmov (Tiefengrün) 17.0km
Leinmühle (Leinmühle) 17.0km
Dùlní závod Rolava (Betrieb Sauersack) 17.1km
Jelení (Hirschenstand) 17.1km
Wasserstadt (Wasserstadt) 17.1km
Balassmühle (Balassmühle) 17.1km
Vìtrný dvùr (Windhof) 17.1km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 17.2km
U Lesa (Waldhäuser) 17.2km
Hartoušov (Hartessenreuth) 17.3km
Studánka (Schönbrunn) 17.3km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 17.3km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 17.3km
Schönfeldský Lán (Schenfelder Hub) 17.3km
Libava (Liebau) 17.4km
Reimundmühle (Reimundmühle) 17.5km
Höflovy chalupy (Höflhäuser) 17.5km
Pachthäuser (Pachthäuser) 17.5km
Köpelhof (Köpelhof) 17.6km
Lán (Hub) 17.6km
Ostrov (Wöhr) 17.7km
Kronesberg (Kronesberg) 17.7km
Wiesenthal (Wiesenthal) 17.7km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 17.8km
Kovárna (Waffenschmiede) 17.8km
Ehrlich (Ehrlich) 17.8km
Lánský dvùr (Lehnshof) 17.8km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 18.0km
Köllerhauser (Köllerhauser) 18.2km
Bublava - Aschberg (Schwaderbach - Aschberg) 18.3km
Smrèná (Fichtelberg) 18.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 18.5km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 18.5km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 18.6km
Bretmühl (Bretmühl) 18.6km
Na Strašidlech (Heinrichstein) 18.6km
Schneidmühle (Schneidmühle) 18.7km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 18.7km
Trojice (Frühmesse) 18.8km
U Bauerù (Beim Bauer) 18.9km
Mühlpeint (Mühlpeint) 18.9km
Na dílcích (Grabenhäusl) 18.9km
Peintmühle (Peintmühle) 19.0km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 19.0km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 19.1km
Glashütten (Glashütten) 19.1km
Hotel Imperial (Sporthotel Imperial) 19.1km
Sla (Moorlohe) 19.2km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 19.2km
U myslivny (Schützenhäuseln) 19.2km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 19.3km
Grundzienerhäuser (Grundzienerhäuser) 19.3km
Novoveský mlýn (Neudörfelmühle) 19.3km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 19.4km
Hochofen (Hochofen) 19.4km
Lohmühle (Lohmühle) 19.4km
Lesík (Lessig) 19.4km
Dolský mlýn (Grundmühle) 19.5km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 19.6km
Horní Hluboká (Ober Tiefenbach) 19.6km
Smrkovec (Schönficht) 19.7km
Blatenský vrch - hotel (Hotel Plattenberg) 19.8km
Smolné Pece (Pechöfen) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist