PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 4.2.2010] 
Trojice  (Frühmesse)   také: Beim Langer, U Trojice,

Kategorie: Dvùr   (správní obec: Štìdrá)
Okres: Sokolov
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.08933 12.53803 GPS - pùvodní katastr Zdenìk Pechar 4.2.2010  


Okolí (do 10km):
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 1.6km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 1.8km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 1.9km
Tìšov (Teschau) 2.0km
Libava (Liebau) 2.1km
Úval (Grün) 2.5km
Vogelhof (Vogelhof) 2.9km
Dvoreèky (Krainhof) 2.9km
Milikov (Miltigau) 3.0km
Mäntling (Mäntling) 3.2km
Schneidmühle (Schneidmühle) 3.2km
Studánka (Schönbrunn) 3.3km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 3.4km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 3.4km
Stoinamühle (Stoinamühle) 3.5km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 3.5km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 3.5km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 3.6km
Mühlpeint (Mühlpeint) 3.6km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 3.9km
Sägewerk (Sägewerk) 3.9km
Sla (Moorlohe) 4.0km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 4.1km
U Bauerù (Beim Bauer) 4.2km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 4.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 4.4km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 4.6km
Peintmühle (Peintmühle) 4.6km
Kneipelbach (Kneipelbach) 4.7km
Arnoltov (Arnitzgrün) 4.8km
Smrkovec (Schönficht) 4.8km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 4.8km
Ottmühle (Ottmühle) 4.9km
Týmov (Tiefengrün) 5.1km
Jesenice (Gassnitz) 5.2km
Nový Dvùr (Neuhof) 5.2km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 5.2km
Leimbruck (Leimbruck) 5.3km
Thumsermühle (Thumsermühle) 5.3km
Dolský mlýn (Grundmühle) 5.3km
Grundhauser (Grundhauser) 5.3km
Ždírnice (Schirnitz) 5.5km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 5.6km
Nový mlýn (Neumühle) 5.6km
Ostrov (Wöhr) 5.6km
Grillnmühle (Grillnmühle) 5.7km
Grundmühle (Grundmühle) 5.8km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 6.0km
Vrbová (Förba) 6.5km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 6.5km
Žírnice (Neuhaus) 6.7km
Grundhäuser (Grundhäuser) 6.7km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 6.8km
Døenice (Treunitz) 6.9km
Hartoušov (Hartessenreuth) 6.9km
Finkenmühle (Finkenmühle) 7.0km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 7.0km
Sklárny (Glashütten) 7.0km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 7.0km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 7.0km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 7.0km
Kempfmühle (Kempfmühle) 7.1km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 7.1km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 7.2km
Hnìvín (Knöba) 7.3km
Bystøina (Reichenbach) 7.3km
U Smrkù (Fichten Mühle) 7.3km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 7.4km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 7.4km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 7.5km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 7.5km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 7.5km
Tisová (Theißau) 7.5km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 7.5km
Krásná Lípa (Schönlind) 7.5km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 7.5km
U Smrkù (Fichtenhof) 7.6km
Kovárna (Waffenschmiede) 7.6km
Vokov (Wogau) 7.8km
Rusov (Reissengrün) 7.8km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 7.8km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 7.8km
Vackovec (Watzgenreuth) 7.9km
Hochofen (Hochofen) 7.9km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 7.9km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 7.9km
Železný mlýn (Eisenhammer) 8.0km
Auglmühle (Auglmühle) 8.0km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 8.0km
U Lesa (Waldhäuser) 8.0km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 8.1km
Mýtina (Hau) 8.2km
Mechová (Mies) 8.3km
Cihelna (Ziegelhütte) 8.3km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 8.3km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 8.3km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 8.6km
Doubrava (Doberau) 8.7km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 8.7km
Dvory (Maierhöfen) 8.9km
Rovná (Ebmeth) 8.9km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 9.0km
Kamenice (Steinbach) 9.0km
Frankenhau (Frankenhau) 9.1km
Brtná (Zeidlweid) 9.2km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 9.2km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 9.3km
Bukovany (Buckwa) 9.3km
Haselhöfe (Haselhöfe) 9.3km
Köstelhof (Köstelhof) 9.5km
Voglsmühle (Voglsmühle) 9.5km
Geyerau (Geyerau) 9.5km
Voskárna (Wachshütte) 9.5km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 9.6km
Starost (Sorgen) 9.7km
Stinglmühle (Stinglmühle) 9.7km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 9.7km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 9.7km
Kytlice (Kitlitzdorf) 9.7km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 9.7km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 9.8km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 10.0km
V úžlabí (Kahr) 10.0km

Okolí (10-20km):
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 10.2km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 10.2km
Habartov (Habersbirk) 10.2km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 10.3km
Fischerùv Dùl (Fischerzeche) 10.3km
Polní mlýn (Fehlamühle) 10.4km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 10.5km
Kolonie Hahnemannova (Hahnemann kolonie) 10.5km
Vranov (Frohnau) 10.5km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 10.6km
Stupice (Stobitzhof) 10.6km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 10.7km
Podhrad (Pograth) 10.8km
Èervený mlýn (Rothmühle) 10.8km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 10.8km
Kunstmühle (Kunstmühle) 10.9km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 10.9km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 11.0km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 11.0km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 11.0km
Buchhausl (Buchhausl) 11.0km
Paseka (Schwand) 11.0km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 11.0km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 11.0km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 11.1km
Horka (Berg) 11.1km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 11.2km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 11.2km
Dìvín (Döba) 11.3km
Mostek (Bruck) 11.3km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 11.3km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 11.3km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 11.3km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 11.3km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 11.4km
Rudolfinum (Rudolfinum) 11.5km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 11.5km
Horní Rychnov (Ober Reichenau) 11.5km
Lobzy (Lobs) 11.5km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 11.6km
Allisùv mlýn (Allismühle) 11.6km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 11.7km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 11.7km
Mýtina (Alt Albenreut) 11.7km
Bor (Haid) 11.7km
Markvarec (Marklesgrün) 11.7km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 11.7km
Leinmühle (Leinmühle) 11.7km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 11.8km
Lísková (Haselbach) 11.8km
Novina (Grün) 11.8km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 11.9km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 11.9km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 11.9km
Vysoká (Maiersgrün) 11.9km
Am Hammel (Am Hammel) 11.9km
Melter (Melter) 11.9km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 12.2km
Na Lillu (Beim Lill) 12.2km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 12.2km
Lobezský mlýn (Lobzmühle) 12.2km
Rinlhau (Rinlhau) 12.2km
Rinnlhau (Rinnlhau) 12.2km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 12.3km
Balassmühle (Balassmühle) 12.3km
Brusírna (Schleifermühle) 12.4km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 12.4km
Aussenhof (Aussenhof) 12.4km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 12.5km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 12.5km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 12.5km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 12.5km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 12.5km
Stegmühle (Stegmühle) 12.6km
Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle) 12.6km
Hechtova My (Hechthau) 12.7km
Dorfmühle (Dorfmühle) 12.7km
Sokolov-synagoga (Falkenau an der Eger-Synagoge) 12.7km
Soos (Soos) 12.8km
Sandner (Sandner) 12.8km
U Hansla (Beim Hansl) 12.8km
Boden (Boden) 12.9km
Mlýnek (Mühlgrün) 12.9km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 12.9km
Rotha (Rotha) 12.9km
Wildenhof (Wildenhof) 13.0km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 13.0km
Kvìtná (Plumberg) 13.0km
Vítkov (Wudingrün) 13.0km
Železný Hamr (Eisenhammer) 13.0km
Železný mlýn (Železný mlýn) 13.0km
Muglaugl (Muglaugl) 13.2km
Pod kopcem (Berghof) 13.2km
Milíøe (Kohling) 13.2km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 13.3km
Schleppermühle (Schleppermühle) 13.3km
Slapany (Schloppenhof) 13.4km
Suchá (Dürr) 13.4km
Hennermühle (Hennermühle) 13.4km
Lískovec (Haselhof) 13.4km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 13.5km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 13.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 13.5km
Na palouku (Auhöfel) 13.5km
Na kopci (Berghäuser) 13.6km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 13.7km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 13.7km
Spálený dvùr (Brandhof) 13.8km
Ovèárna (Schäferei) 13.8km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 13.8km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 13.8km
Zelená (Grün) 13.9km
Waldhäusel (Waldhäusel) 13.9km
Schneidermühle (Schneidermühle) 13.9km
Na Kopci (Berghäuser) 14.0km
Háj (Grafengrün) 14.0km
Stoh (Schober) 14.1km
Weissmühle (Weissmühle) 14.2km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 14.2km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 14.3km
Brandhof (Brandhof) 14.3km
Lesná (Wallhof) 14.3km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 14.3km
Chata (Wetterhütte) 14.5km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 14.6km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 14.8km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 14.8km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 14.8km
Dolní zámek (Unterschloss) 14.9km
Lvov (Löwenhof) 14.9km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 14.9km
Hartenberk (Hartenberg) 15.0km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 15.1km
Horní zámek (Oberschloss) 15.2km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 15.2km
Nimrod (Nimrod) 15.2km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 15.3km
Týn (Thein) 15.4km
Èižebná (Zweifelsreith) 15.5km
Libnov (Liebenau) 15.6km
Winkelmühle (Winkelmühle) 15.6km
Smrèí (Krondorf) 15.7km
Petrova štola (Peterstollen) 15.7km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 15.8km
Tilingmühle (Tilingmühle) 15.8km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 15.9km
Skelná Hu (Glashütte) 15.9km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 16.0km
Svažec (Ehmet) 16.2km
Bernov (Bernau) 16.2km
Hammergut (Hammergut) 16.3km
Reuth (Reuth) 16.3km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 16.4km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 16.5km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 16.5km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 16.5km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 16.6km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 16.7km
Oldøichov (Ullersgrün) 16.8km
Na Rabì (Raberhäuser) 16.8km
Nové Mohelno (Neumugl) 16.8km
Kyks (Kix) 16.8km
Kraushof (Kraushof) 16.8km
Dianin Dvùr (Dianahof) 16.8km
Finkenmühle (Finkenmühle) 16.9km
Lesík (Waldl) 17.0km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 17.0km
Jehlièná (Grasseth) 17.1km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 17.2km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 17.3km
König Mühle (König Mühle) 17.3km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 17.3km
Na Dole (Schachthäuser) 17.5km
Chalupy na Pastvišti (Hutthäuser) 17.5km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 17.5km
Dolní Pískovec (Dolní Pískovec) 17.5km
Slatiny (Lohhäuser) 17.6km
Baier Mühle (Baier Mühle) 17.6km
Na Štole (Stollmühle) 17.6km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 17.6km
Božetín (Fasattengrün) 17.8km
Garstnermühle (Garstnermühle) 17.8km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 18.1km
Alberov (Albernhof) 18.1km
Nový mlýn (Neumühle) 18.2km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 18.3km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 18.4km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 18.5km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 18.5km
Steinloh (Steinloh) 18.5km
Lipnice (Littmitz) 18.6km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 18.7km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 18.7km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 18.7km
Draha (Droth) 18.7km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 18.8km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 18.8km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 18.8km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 18.8km
Kohlmühle (Kohlmühle) 18.9km
Plössl (Plössl) 18.9km
Na Drahách (Drothhaus) 18.9km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 19.1km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 19.2km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 19.2km
Dolní Rozmyšl (Deutschbundesort) 19.2km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 19.2km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 19.3km
Dùl Union II (Unionschacht II) 19.3km
Eberhof (Eberhof) 19.5km
Skelné Hutì (Glashütten) 19.5km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 19.6km
Staré Hory (Horn) 19.6km
U Voglerù (Vogler) 19.6km
Vackov (Watzkenreuth) 19.7km
Hamr (Waffenhammer) 19.7km
Steinhammer (Steinhammer) 19.7km
Ètyødomí (Vierhäuser) 19.7km
Stará (Altengrün) 19.7km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 19.7km
Smrèina (Ermesgrün) 19.8km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 19.9km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist