PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[1 3.2.2010] 
Spálený dvùr  (Brandhof)

Kategorie: Dvùr   (správní obec: Mlýnek)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  50.18908 12.42069 GPS - pùvodní katastr 1 3.2.2010  


Okolí (do 10km):
Brandhof (Brandhof) 0.5km
Wernerùv mlýn (Wernermühle) 0.8km
zámek Hrzín (Schloss Hörsin) 1.6km
Mlýnek (Mühlgrün) 2.0km
Trappùv mlýn (Trappenmühle) 2.1km
Lesná (Wallhof) 2.3km
Zámek Valdov (Schloss Wallhof) 2.3km
Chata (Wetterhütte) 2.5km
Mostek (Bruck) 2.6km
Ovèárna (Schäferei) 2.6km
Bor (Haid) 2.6km
Dìvín (Döba) 2.7km
Weissmühle (Weissmühle) 3.2km
Suchá (Dürr) 3.2km
Stupice (Stobitzhof) 3.2km
zámek Nový Dvùr (Schloss Neuhof) 3.5km
Zelená (Grün) 3.8km
Störlùv Vrch - Lesní restaurace (Störlberg - Waldrestauration) 3.9km
Na Dole (Schachthäuser) 3.9km
Dolní zámek (Unterschloss) 4.1km
Stinglmühle (Stinglmühle) 4.1km
Èižebná (Zweifelsreith) 4.1km
Schloss Mühle (Schloss Mühle) 4.2km
Horka (Berg) 4.2km
Horní zámek (Oberschloss) 4.4km
Polní mlýn (Fehlamühle) 4.4km
Oldøichov (Ullersgrün) 4.5km
Židovský høbitov u Lomnièky (Judenfriedhof bei Steingrub) 4.7km
Kunstmühle (Kunstmühle) 4.7km
Soos (Soos) 4.8km
Na Kopci (Berghäuser) 4.8km
Mukova Chalupa (Muckhäusel) 4.9km
U Hansla (Beim Hansl) 4.9km
Wick - Mühle (Wick - Mühle) 5.0km
zámek Lomnièka (Schloss Steingrub) 5.0km
Krondorfské Chalupy na Kopci (Krondorfer Berghäuser) 5.0km
Fonsau Mühle (Fonsau Mühle) 5.1km
Božetín (Fasattengrün) 5.1km
Na Rabì (Raberhäuser) 5.1km
Herrenmühle (Herrenmühle) 5.2km
Kohlmühle (Kohlmühle) 5.2km
Fritschùv mlýn (Fritsch Mühle) 5.2km
Starost (Sorgen) 5.3km
Svažec (Ehmet) 5.3km
Voglsmühle (Voglsmühle) 5.3km
Švédský Domek (Schwedenhaus) 5.3km
Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle) 5.4km
Doubrava (Doberau) 5.4km
Zámek - Starý Rybník (Altenteich) 5.5km
Smrèí (Krondorf) 5.5km
Eberhof (Eberhof) 5.6km
Kyselka (Mattelberg) 5.7km
Štebrùv mlýn (Steberlmühle) 5.7km
Stegmühle (Stegmühle) 5.8km
Vackov (Watzkenreuth) 5.9km
Velký Rybník (Grossenteich) 6.0km
Mattlùv mlýn (Mattelmühle) 6.0km
U Bártù (Barthaus) 6.0km
Untere Mühle (Untere Mühle) 6.0km
Smrèina (Ermesgrün) 6.0km
Bärenteich (Bärenteich) 6.1km
Vackovec (Watzgenreuth) 6.1km
Frankenhau (Frankenhau) 6.1km
Mlýn u Kyselky (Säuerlingmühle) 6.2km
Obere Mühle (Obere Mühle) 6.4km
Hamerský dolní mlýn (Untere Hammermühle) 6.7km
Kvìtná (Plumberg) 6.7km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 6.8km
Skelná Hu (Glashütte) 6.8km
Teichmühle (Teichmühle) 6.9km
Leopoldovy Hamry (Leopoldhammer) 6.9km
Hartoušov (Hartessenreuth) 7.0km
Nová Hospoda (Neu Wirthshaus) 7.0km
U Brodu (Furthhäusel) 7.1km
Preussenhäusel (Preussenhäusel) 7.3km
Vogelmühle (Vogelmühle) 7.3km
Opatov (Absroth) 7.3km
Hnìvín (Knöba) 7.3km
Grünmühle (Grünmühle) 7.4km
Kempfmühle (Kempfmühle) 7.4km
Lesní Chalupy (Holzhäuser) 7.5km
Libocký Dùl (Leibitschgrund) 7.5km
Markvarec (Marklesgrün) 7.5km
Prüllermühle (Prüllermühle) 7.7km
Železný Hamr (Eisenhammer) 7.7km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 7.7km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 8.0km
Bernov (Bernau) 8.0km
Výspa (Dürrengrün) 8.1km
Schirlmühle (Schirlmühle) 8.2km
Geyerau (Geyerau) 8.2km
Na Lillu (Beim Lill) 8.2km
Löhrlhaus (Löhrlhaus) 8.3km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 8.3km
V úžlabí (Kahr) 8.3km
Lišèí Vrch (Fuchsberg) 8.4km
Zámek Horní Luby (Schloss Ober Schönbach) 8.4km
Mittlere Mühle (Mittlere Mühle) 8.4km
Rebmühle (Rebmühle) 8.5km
Vrbová (Förba) 8.5km
Bärnhaus (Bärnhaus) 8.6km
Hamr (Waffenhammer) 8.6km
Steinhammer (Steinhammer) 8.6km
Auschl Mühle (Auschl Mühle) 8.7km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 8.7km
Ludabrunn (Ludabrunn) 8.8km
Vokov (Wogau) 8.8km
Libnov (Liebenau) 8.8km
Pfeiferhaus (Pfeiferhaus) 8.9km
Zeiselhause (Zeiselhause) 8.9km
Františkovy Láznì-synagoga (Franzenbad-Synagoge) 9.0km
Wöllnerhäuser (Wöllnerhäuser) 9.1km
Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle) 9.2km
Weisenmeister (Weisenmeister) 9.2km
Otov (Ottengrün) 9.3km
Neuengrün (Neuengrün) 9.4km
Berghaus (Berghaus) 9.4km
Schindelberg (Schindelberg) 9.4km
Rusov (Reissengrün) 9.5km
Èerná (Schwarzenbach) 9.6km
Steingrube (Steingrube) 9.6km
U žáby (Gasthaus zum grunen Frosch) 9.7km
Ètyødomí (Vierhäuser) 9.7km
Lesní Zámeèek (Waldschlössl) 9.9km
Röthen Mühl (Röthen Mühl) 10.0km
Dvoreèek (Höflasgut) 10.0km
Valtéøov (Waltersgrün) 10.0km
Liboc (Frankenhammer) 10.0km
Habartov (Habersbirk) 10.0km

Okolí (10-20km):
Röthenbach (Röthenbach) 10.1km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 10.3km
Jedlièná (Tannenberg) 10.4km
Tischerùv mlýn (Tischermühle) 10.5km
Bukovany (Buckwa) 10.7km
Hazlov kaple (Hazlov kaple) 10.8km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 10.8km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 10.8km
Hazlov (Haslau) 10.9km
Köstelhof (Köstelhof) 10.9km
Geistberg Mühle (Geistberg Mühle) 11.1km
Waldschenke (Waldschänke) 11.1km
Horní Paseky (Oberreuth) 11.3km
Hleïsebe (Siehdichfür) 11.3km
Schwank (Schwank) 11.3km
Høebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) 11.3km
Komorní Hùrka (Kammerbühl) 11.4km
Hartenberk (Hartenberg) 11.4km
Stockmühle (Stockmühle) 11.5km
Thumsermühle (Thumsermühle) 11.5km
Petrova štola (Peterstollen) 11.5km
Herrenmühle (Herrenmühle) 11.6km
Drahtmühle (Drahtmühle) 11.6km
Cheb - kostel sv. Jošta (Eger - Kirche des Heiligen Jost) 11.8km
Rodig (Rodig) 11.9km
Garstnermühle (Garstnermühle) 11.9km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 12.0km
Fischerhof (Fischerhof) 12.1km
Èistá - obec (Lauterbach Dorf) 12.1km
Elsterquelle (Esterquelle) 12.2km
Cheb - Jahnùv pomník (Jahnmal) 12.2km
Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle) 12.2km
Vogelhof (Vogelhof) 12.2km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 12.2km
Zadní Nebesa (Hinter - Himmelreich) 12.3km
Dolní Nebesa (Hinter-Himmelreich) 12.3km
Továrna ESKA (ES-KA Fabrik) 12.3km
Chebský masokombinát (Chebský masokombinát) 12.3km
Haselhöfe (Haselhöfe) 12.3km
Kytlice (Kitlitzdorf) 12.3km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 12.4km
Dvory (Maierhöfen) 12.4km
Salerberg (Salerberg) 12.5km
Rudolfinum (Rudolfinum) 12.6km
Kámen (Stein) 12.6km
Kostelní (Kirchberg) 12.6km
Hädlerùv mlýn (Hädlermühle) 12.8km
Vysoký kámen (Hoher Stein) 12.8km
Tilingmühle (Tilingmühle) 12.8km
Franky (Franken) 12.9km
Skalka (Stein) 12.9km
Vysoký kámen - kaple (Hoher Stein - Kapelle) 12.9km
Thumsermühle (Thumsermühle) 13.0km
U Rybáka (Fischerwohnung) 13.1km
Èerný Rybník (Schwarzenteich) 13.1km
Chebské nádraží (Chebské nádraží) 13.1km
Cheb-Maškov - kostel Panny Marie (Eger-Maškov - Kirche der Jungfrau Maria) 13.1km
Staré Hory (Horn) 13.1km
Údolí Ohøe (Egerthal) 13.2km
Mlýnek (Insel Mühlerl) 13.2km
Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle) 13.2km
Cheb-synagoga (Eger-Synagoge) 13.2km
Myslivna (Chorobinec) (Siechenhaus) 13.4km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 13.4km
Zadní Loch (Hinterloch) 13.5km
Cheb-Chorobinec - kaple sv. Šebestiána (Eger - Siechenhaus und Kapelle des Hl. Sebastian) 13.5km
Cheb - kostel Nejsv. srdce Pánì (Eger - Kirche des Allerheiligsten Herzens d. Herrn) 13.5km
Klášterní mlýn (Nonnenmühle) 13.6km
Jesenice (Gassnitz) 13.6km
Pivovar Spröten - Cheb (Pivovar Spröten - Cheb) 13.7km
Døenice (Treunitz) 13.7km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 13.8km
Trojice (Frühmesse) 13.8km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 13.8km
Pøední Loch (Vorderloch) 14.0km
Klášter Milosrdných sester (Klášter Milosrdných sester) 14.0km
Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže (Cheb - kostel Nalezení sv. Køíže) 14.0km
Poèátky (Ursprung) 14.0km
Kandlerhäuser (Kandlerhäuser) 14.1km
Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle) 14.2km
Tùnì (Liebeneck) 14.2km
Sägewerk (Sägewerk) 14.2km
Mäntling (Mäntling) 14.6km
Libava (Liebau) 14.6km
Dvoreèky (Krainhof) 14.6km
Arnoltov (Arnitzgrün) 14.6km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 14.7km
Kahlermühle (Kahlermühle) 14.8km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 14.8km
Hranièní hospoda (Grenzschenke) 14.9km
Dobrošov (Tobiesenreuth) 14.9km
Svatá Anna (Sankt Anna) 14.9km
Snìžná - Restaurace Waldschlössel (Schönau - Restaurant Waldschlössel) 14.9km
Langmühle (Langmühle) 15.0km
Horní Pelhøimov - kostel sv. Anny (Ober Pilmersreuth - Kirche der Hl. Anna) 15.0km
Ottmühle (Ottmühle) 15.0km
Drahtmühle (Drahtmühle) 15.1km
Pomezná (Markhausen) 15.1km
Oswaldmühle (Oswaldmühle) 15.1km
Mechová (Mies) 15.1km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 15.1km
Pomezná (Markhausen) 15.2km
Fritzenmühle (Fritzenmühle) 15.2km
Horní Pelhøimov (Ober Pilmersreuth) 15.2km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 15.2km
Singrovy Domky (Singerhäuser) 15.2km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 15.2km
Úval (Grün) 15.3km
Boden (Boden) 15.5km
Podhrad (Pograth) 15.5km
Tìšov (Teschau) 15.5km
Studánka (Schönbrunn) 15.6km
Vlaštovèí mlýn (Schwalbenmühle) 15.8km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 15.8km
Rathsam (Rathsam) 15.9km
Èervený mlýn (Rothmühle) 15.9km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 16.1km
Žírnice (Neuhaus) 16.1km
Hechtova My (Hechthau) 16.4km
Stoinamühle (Stoinamühle) 16.4km
Myslivna - Svatý Køíž (Forsthaus bei Heiligenkreuz) 16.5km
Schneidmühle (Schneidmühle) 16.5km
Horní Hranièná (Ober Kunreuth) 16.6km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 16.6km
Kraslice hotel Praha (Graslitz hotel Praha) 16.7km
Kraslice - Sklená - koupalištì (Graslitz - Glassberg - Schwimbad) 16.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 16.7km
Milikov (Miltigau) 16.8km
Gregorùv Dvùr (Gregorhof) 16.9km
Nový Dvùr (Neuhof) 16.9km
Šlingova Mý (Schlingelhau) 17.0km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 17.0km
Wildenhof (Wildenhof) 17.1km
Sla (Moorlohe) 17.4km
U Bauerù (Beim Bauer) 17.4km
Myslivna Hanslberg (Forsthaus Hanslberg) 17.5km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 17.5km
Sv.Køíž-Wies - kostel Bièování Krista (Heiligkreuz (Wies) - Kirche der Auspeitschung Chri) 17.6km
Wies (Wies) 17.6km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 17.6km
Mühlpeint (Mühlpeint) 17.6km
Leimbruck (Leimbruck) 17.7km
Peintmühle (Peintmühle) 17.7km
Grillnmühle (Grillnmühle) 17.9km
Slapany (Schloppenhof) 18.1km
Ždírnice (Schirnitz) 18.1km
Smrkovec (Schönficht) 18.3km
Krásná Lípa (Schönlind) 18.4km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 18.4km
Kneipelbach (Kneipelbach) 18.5km
Dorfmühle (Dorfmühle) 18.6km
Hranièná (Markhausen) 18.6km
Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle) 18.7km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 18.7km
Brusírna (Schleifermühle) 18.9km
Dolský mlýn (Grundmühle) 19.0km
Grundhauser (Grundhauser) 19.0km
Obora (Hochgarth) 19.0km
vysoká pec v Šindelové (Hochofen im Schindlwald) 19.0km
Sandner (Sandner) 19.2km
Nová Ves u Kraslic (Neudorf) 19.4km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 19.6km
Anýžovy Domky (Anischhhäuser) 19.7km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 19.8km