PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 30.1.2010] 
Hennermühle   také: Kritsschamühle, Krièùv mlýn, Honnermühle, Kritschermühle,

Kategorie: Mlýn   (správní obec: Háj)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasný stav: Znièena zcela - Poslední majitel Josef Jäger.

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.97075 12.56858 GPS - st.169 Zdenìk Pechar 30.1.2010  


Okolí (do 10km):
Finkenmühle (Finkenmühle) 0.5km
Kocovský mlýn (Kotzauermühle) 0.9km
Tinnesùv mlýn (Tinnesmühle) 1.1km
Muglaugl (Muglaugl) 1.2km
Folterùv mlýn (Foltermühle) 1.4km
Schneidermühle (Schneidermühle) 1.6km
Schleppermühle (Schleppermühle) 1.6km
Vysoká (Maiersgrün) 1.8km
Háj (Grafengrün) 2.2km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 2.6km
Waldhäusel (Waldhäusel) 2.8km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 2.8km
Schusserùv mlýn (Schussermühle) 3.1km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 3.2km
Finkenmühle (Finkenmühle) 3.5km
Ptaèí mlýn (Vogelmühle) 3.7km
Kyks (Kix) 3.9km
König Mühle (König Mühle) 4.0km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 4.0km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 4.0km
Baier Mühle (Baier Mühle) 4.2km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 4.5km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 4.8km
Nový mlýn (Neumühle) 4.8km
Brtná (Zeidlweid) 5.0km
Medvìdí mlýn (Bärenmühle) 5.1km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 5.2km
Slatiny (Lohhäuser) 5.2km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 5.2km
Lískovec (Haselhof) 5.4km
Plössl (Plössl) 5.5km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 5.6km
Pixùv mlýn (Pixamühle) 5.6km
Na Štole (Stollmühle) 5.6km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 5.7km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 5.8km
Draha (Droth) 5.9km
Tichovský hoøejší mlýn (Obere Tichamühle) 6.0km
Na Drahách (Drothhaus) 6.0km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 6.1km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 6.1km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 6.3km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 6.3km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 6.3km
Finkenmühle (Finkenmühle) 6.4km
Dolní mlýn (Untere Mühle) 6.6km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 6.6km
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 6.7km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 6.7km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 6.8km
Buchhausl (Buchhausl) 6.8km
Sklárny (Glashütten) 6.8km
Skelné Hutì (Glashütten) 6.8km
Winkelmühle (Winkelmühle) 6.8km
Tichovský prostøední mlýn (Mittlere Tichamühle) 6.9km
Nové Mohelno (Neumugl) 7.1km
Pekelský mlýn (Höllmühle) 7.1km
Èervený mlýn (Èervený mlýn) 7.3km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 7.4km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 7.6km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 7.7km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 7.8km
Kyselecký hamr (Säuerlinghammer) 8.0km
Stoh (Schober) 8.0km
Ždírnice (Schirnitz) 8.3km
Palièský Pahorek (Palitzhügel) 8.4km
Grillnmühle (Grillnmühle) 8.5km
Palièský Mlýn (Palitz Mühle) 8.6km
Gottlùv mlýn (Gottlmühle) 8.6km
Doubravský mlýn (Taubrathe Mühle) 8.7km
Leimbruck (Leimbruck) 8.7km
Treppenstein (Treppenstein) 8.9km
Boden (Boden) 9.1km
Kneipelbach (Kneipelbach) 9.1km
Horní Hamr (Oberhammer) 9.1km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 9.2km
Berghauslen (Berghauslen) 9.2km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 9.2km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlýn (Marienbad hotel Waldmühle) 9.2km
Mýtina (Alt Albenreut) 9.4km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 9.4km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 9.4km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 9.5km
Nový Dvùr (Neuhof) 9.6km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 9.6km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 9.6km
Dianin Dvùr (Dianahof) 9.8km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 9.9km
Dolský mlýn (Grundmühle) 10.0km
Grundhauser (Grundhauser) 10.0km
Selský mlýn (Baumühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Stoinamühle (Stoinamühle) 10.1km
Broumovský mlýn (Promenhofer Mühl) 10.1km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 10.1km
Kasprùv mlýn (Kasparmühle) 10.2km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 10.2km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 10.3km
Jalový Dvùr (Galtenstallung) 10.4km
Milikov (Miltigau) 10.6km
Železný mlýn (Eisenhammer) 10.8km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 10.8km
Auglmühle (Auglmühle) 10.9km
Žírnice (Neuhaus) 11.0km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 11.0km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 11.0km
Nimrod (Nimrod) 11.1km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 11.1km
Smrkovec (Schönficht) 11.2km
Rosenkranz (Rosenkranz) 11.2km
Úval (Grün) 11.3km
Tišina (Kenruh) 11.4km
Tìšov (Teschau) 11.4km
Ottmühle (Ottmühle) 11.6km
Kanapark (Ganabartl) 11.6km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 11.6km
Sla (Moorlohe) 11.7km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 11.7km
Mäntling (Mäntling) 11.8km
Tìšovský mlýn (Teschauer Mühle) 11.8km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 11.8km
Habermühle (Habermühle) 11.8km
U Bauerù (Beim Bauer) 12.0km
Peintmühle (Peintmühle) 12.0km
Rotha (Rotha) 12.0km
Mühlpeint (Mühlpeint) 12.1km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 12.2km
Hochofen (Hochofen) 12.3km
Regensteich (Regensteich) 12.3km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 12.4km
Schneidmühle (Schneidmühle) 12.4km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 12.5km
Mühlpeint (Mühlpeint) 12.5km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 12.5km
Lorencùv mlýn (Lorenz-Mühle) 12.5km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 12.6km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 12.6km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 12.7km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 12.8km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 12.8km
Cihelna Nový Hrozòatov (Neu Kinsberg) 12.9km
Klepáèek (Klapel Mühle) 12.9km
Kyjovský mlýn (Khoaumühle) 12.9km
Na palouku (Auhöfel) 13.0km
Brusírna (Schleifermühle) 13.1km
U Hory - hostinec (Hütte am Berge) 13.1km
Mechová (Mies) 13.1km
Slatinský mlýn (Schladamühle) 13.1km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 13.1km
Sandner (Sandner) 13.2km
Schwarzenwolf (Schwarzenwolf) 13.2km
Jesenice (Gassnitz) 13.2km
Ostrov (Wöhr) 13.3km
Weissmühle (Weissmühle) 13.3km
Rinlhau (Rinlhau) 13.3km
Rinnlhau (Rinnlhau) 13.3km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 13.3km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 13.4km
Trojice (Frühmesse) 13.4km
Libavský mlýn (Liebauermühle) 13.6km
Dorfmühle (Dorfmühle) 13.7km
Døenice (Treunitz) 13.7km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 13.7km
Studánka (Schönbrunn) 13.8km
Kovárna (Waffenschmiede) 13.8km
Malá Všeboø (Klein Schöba) 13.9km
Libava (Liebau) 13.9km
Abteimühle (Abteimühle) 13.9km
Týmov (Tiefengrün) 14.0km
Všeboøský mlýn (Schöba Mühle) 14.1km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 14.1km
Hanikùv mlýn (Hanikmühle) 14.1km
Böhmùv mlýn (Böhmmühle) 14.3km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 14.3km
Kalbmühle (Kalbmühle) 14.4km
Jirglùv mlýn (Girglmühle) 14.4km
Horní mlýn (Obere Brettmühle) 14.4km
Dvoreèky (Krainhof) 14.5km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 14.5km
U Lesa (Waldhäuser) 14.5km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 14.5km
Prameny (Sangerberg) 14.5km
Èervený mlýn (Rothmühle) 14.6km
Hallerùv mlýn (Hällermühle) 14.6km
Prameny bývalý hotel (Sangerberg) 14.6km
Horní nový mlýn (Hintere Neumühle) 14.7km
Fränzmühle (Fränzmühle) 14.7km
Dolní mlýn (Neumannmühle) 14.8km
Krásná Lípa (Schönlind) 14.9km
Podhrad (Pograth) 15.0km
Zlatý mlýn (Schlada Mühle) 15.0km
Podhrad - zajatecký tábor (Podhrad - zajatecký tábor) 15.1km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 15.1km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 15.1km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 15.3km
Grundmühle (Grundmühle) 15.3km
Bøezí (Pirkau) 15.4km
Bùhnlùv mlýn (Bühnlmühle) 15.4km
Slatinský mlýn (Schladamühle) 15.4km
Nový mlýn (Neumühle) 15.5km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 15.6km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 15.7km
Sägewerk (Sägewerk) 15.7km
Grundhäuser (Grundhäuser) 15.7km
U Smrkù (Fichtenhof) 15.7km
U Smrkù (Fichten Mühle) 15.8km
Halser Mühle (Halser Mühle) 15.9km
Èervený mlýn (Rothmühle) 16.0km
Vogelhof (Vogelhof) 16.1km
Finkùv mlýn (Finkenmühle) 16.1km
Arnoltov (Arnitzgrün) 16.1km
Dorschnerùv mlýn (Dorschnermühle) 16.1km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 16.1km
Bystøina (Reichenbach) 16.1km
Rovná (Ebmeth) 16.1km
Planá - zámek (Planá - zámek) 16.1km
Matzlùv mlýn (Matzlmühle) 16.2km
Výšina (Ringelberg) 16.3km
Zajatecký tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 16.3km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 16.3km
Haselmühle (Haselmühle) 16.4km
U Wallerù (Wallerhaus) 16.4km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 16.4km
Lesní mlýn (Waldmühle) 16.4km
Mathildensäge (Mathildensäge) 16.5km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 16.5km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 16.6km
Zahnhammer (Zahnhammer) 16.6km
Èertùv mlýn (Teufelsmühle) 16.6km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 16.6km
Dolní mlýn (Karls Mühle) 16.6km
Kynšperk nad Ohøí-synagoga (Königsberg an der Eger-Synagoge) 16.7km
Nový Hamr (Neuhammer) 16.7km
Vranov (Frohnau) 16.7km
Hranièná (Hermannsreith) 16.8km
Siebermühle (Siebermühle) 16.8km
Svìtce (Heiligen) 16.8km
Haubnerùv mlýn (Haubnermühle) 16.9km
Planá u Mariánských Lázní (Plan in Marienbad) 16.9km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 17.0km
Leinmühle (Leinmühle) 17.0km
Panský mlýn (Hernmühle) 17.0km
Gaberùv mlýn (Gaberlmühle) 17.1km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 17.2km
Špirkùv mlýn (Spirkenmühle) 17.3km
Balassmühle (Balassmühle) 17.3km
Allisùv mlýn (Allismühle) 17.4km
Reimundmühle (Reimundmühle) 17.4km
Hammelberg (Hammelberg) 17.5km
Thumsermühle (Thumsermühle) 17.6km
Ehrlich (Ehrlich) 17.6km
Schramùv mlýn (Schrammühle) 17.7km
Köstelhof (Köstelhof) 17.8km
Koèièí mlýn (Katzenmühle) 17.9km
Jakubùv mlýn (Jakobsmühle) 17.9km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 17.9km
Vrbová (Förba) 18.0km
Serghofmühle (Serghofmühle) 18.0km
Sorghofský mlýn (Sorghöfner Mühle) 18.0km
Vìtrov (Baderwinkel) 18.1km
Vokov (Wogau) 18.2km
Luèina (Sorghof) 18.2km
Kamenný mlýn (Steinmühle) 18.2km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 18.2km
Pocher (Pocher) 18.3km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 18.3km
Hamr (Waffenhammer) 18.4km
Tøídvoøí (Dreihöfen) 18.5km
Grasserùv mlýn (Grassermühle) 18.5km
Melter (Melter) 18.5km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 18.6km
Kamenice (Steinbach) 18.6km
Chata Glorieta (Chata Glorieta) 18.6km
Pomezná (Wittichsthal) 18.9km
Heyrovského Pila (Heyrovskysäge) 18.9km
Heligenmühle (Heligenmühle) 18.9km
Luglmühle (Luglmühle) 18.9km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 19.0km
Hollinghof (Hollinghof) 19.0km
Plechwalze (Plechwalze) 19.0km
Heinlùv mlýn (Heinlmühle) 19.1km
Hnìvín (Knöba) 19.2km
Na Šancích (Schanzhäusl) 19.2km
Chalupy Stohrovy (Stöhrhäusel) 19.2km
Tisová (Theißau) 19.3km
Továrna na døevìné výrobky - Tachov (Továrna na døevìné výrobky - Tachov) 19.3km
Zeislova Zahrada (Zeiselgarten) 19.4km
Schwarzmühle (Schwarzmühle) 19.4km
Klobenský mlýn (Kloben Mühle) 19.4km
Cihelna (Ziegelhütte) 19.4km
Kühlohmühle (Kühlohmühle) 19.4km
Hartoušov (Hartessenreuth) 19.5km
Mýtina (Hau) 19.5km
Viktoria (Viktoriasäge) 19.7km
Mýto (Mauthhdorf) 19.7km
Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle) 19.8km
Na Kopci (Berghäuslen) 19.9km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 19.9km
Lobzy (Lobs) 19.9km

Processing time: 25 msec.
IP address = 3.236.223.106
desktop version