PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
› Pøidat obrázek
› Pøidat èlánek
› Pøidat odkaz
› Pøidat GPS
[Zdenìk Pechar 29.1.2010] 
Kyks  (Kix)   také: Güx,

Kategorie: Osada   (správní obec: Tøi Sekery)
Okres: Cheb
Dùvod zániku: Nespecifikováno -
Období zániku: Nespecifikováno
Souèasnı stav: Znièena zcela

 WGS-84 souøadnice (GPS)
 Šíøka N(Y)°Délka E(X)°PopisVloženo 
  49.94519 12.60692 GPS - pùvodní katastr Zdenìk Pechar 29.1.2010  


Okolí (do 10km):
Ptaèí mlın (Vogelmühle) 0.4km
Haldenhäuser (Haldenhäuser) 0.5km
Tachovská Hu (Tachauer Schmelzthal) 1.5km
Finkenmühle (Finkenmühle) 1.6km
Kamenec (Holenstein, Hohlenstein) 1.6km
Chorvatská Hora (Kroatenberg) 1.6km
Föarl Mühle (Föarl Mühle) 1.7km
König Mühle (König Mühle) 1.8km
Baier Mühle (Baier Mühle) 2.0km
Draha (Droth) 2.0km
Na Štole (Stollmühle) 2.0km
Plánská Hu (Planer Schmelzthal) 2.1km
Pixùv mlın (Pixamühle) 2.1km
Na Drahách (Drothhaus) 2.2km
Novı mlın (Neumühle) 2.4km
Chodovská Hu (Kuttenplaner Schmelzthal) 2.5km
Medvìdí mlın (Bärenmühle) 2.7km
Plössl (Plössl) 2.7km
Skelné Hutì (Glashütten) 2.9km
Kocovskı mlın (Kotzauermühle) 3.2km
Schusserùv mlın (Schussermühle) 3.4km
Finkenmühle (Finkenmühle) 3.5km
Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle) 3.5km
Schleppermühle (Schleppermühle) 3.5km
Muglaugl (Muglaugl) 3.6km
Pekelskı mlın (Höllmühle) 3.6km
Cech Svatého Víta (St. Veit Zeche) 3.8km
Hennermühle (Hennermühle) 3.9km
Drmoul-synagoga (Dürrmaul-Synagoge) 4.0km
Tinnesùv mlın (Tinnesmühle) 4.3km
Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle) 4.3km
Folterùv mlın (Foltermühle) 4.6km
Schneidermühle (Schneidermühle) 4.7km
Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle) 4.9km
Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle) 4.9km
Gottlùv mlın (Gottlmühle) 5.0km
Háj (Grafengrün) 5.1km
Lískovec (Haselhof) 5.3km
Winkelmühle (Winkelmühle) 5.3km
Èervenı mlın (Èervenı mlın) 5.3km
Parní prádelna (Dampfwäscherei) 5.3km
Viktorovo údolí (Wiktorsthal) 5.5km
Velká Hleïsebe koupalištì Kieselmühle (Kieselmühle) 5.5km
Slatiny (Lohhäuser) 5.7km
Vysoká (Maiersgrün) 5.7km
Waldhäusel (Waldhäusel) 5.8km
Berghauslen (Berghauslen) 5.8km
Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle) 6.0km
Dùl Dyleò (Dùl Dyleò) 6.1km
Horní Hamr (Oberhammer) 6.2km
Dolní Hamr (Unter Hammer) 6.7km
Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl) 6.8km
Selskı mlın (Baumühle) 6.8km
Láznì Kynžvart - synagoga (Königswart - Synagoge) 7.2km
Obchodní dùm Baa (Obchodní dùm Baa) 7.2km
Rosenkranz (Rosenkranz) 7.3km
Mariánské Láznì-synagoga (Marienbad-Synagoge) 7.3km
Treppenstein (Treppenstein) 7.4km
Stoh (Schober) 7.4km
Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle) 7.4km
Mariánské Láznì hotel Lesní mlın (Marienbad hotel Waldmühle) 7.6km
Jalovı Dvùr (Galtenstallung) 7.7km
Mariánské Láznì - restaurace Èervená karkulka (Marienbad - Rotkäppchen) 7.7km
Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) 7.7km
Hotel Rozkvìt (Hotel Halbmayr Haus) 7.8km
Habermühle (Habermühle) 8.0km
Dyleò - turistická chata (Tillenberg - Schutzhaus) 8.1km
Lišèí farma (Fuchsfarm) 8.1km
Dianin Dvùr (Dianahof) 8.2km
Regensteich (Regensteich) 8.6km
Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle) 8.7km
Kanapark (Ganabartl) 8.8km
Brtná (Zeidlweid) 8.9km
Vlkovice Café Steinbühl (Høebínek) (Wilkowitz Café Steinbühl ) 8.9km
Kyjovskı mlın (Khoaumühle) 9.0km
Nové Mohelno (Neumugl) 9.1km
Mariánské Láznì kavárna Beskyd (Marienbad Café Sennhof) 9.2km
Weissmühle (Weissmühle) 9.4km
Klepáèek (Klapel Mühle) 9.5km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 9.6km
Mariánské Láznì kavárna Polom (Marienbad Café Polom) 9.6km
Tišina (Kenruh) 9.7km
Úboèí-synagoga a židovská ètvr (Amonsgrün-Synagoge und das Judenviertel) 9.7km
Finkenmühle (Finkenmühle) 9.8km
Jakobsmühle (Jakobsmühle) 9.8km
Sklárny (Glashütten) 9.8km
Oldøichov (Ulrichsgrün) 9.9km
Žïár, Pøední-Prostøední-Zadní (Brand, Vorder-Mitter-Hinter (Planer brand)) 9.9km
Dolní mlın (Untere Mühle) 10.0km

Okolí (10-20km):
Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle) 10.4km
Brücher Mühle (Brücher Mühle) 10.4km
Nimrod (Nimrod) 10.4km
Jirglùv mlın (Girglmühle) 10.5km
Chodová Planá-synagoga (Kuttenplan-Synagoge) 10.5km
Hanikùv mlın (Hanikmühle) 10.5km
V Bukovinì (Buchenhäusel) 10.6km
Buchhausl (Buchhausl) 10.6km
Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle) 10.6km
Kalbmühle (Kalbmühle) 10.8km
Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle) 10.9km
Rájovská myslivna (Café Jägerheim) 11.0km
Kastlùv mlın (Kastl Mühle) 11.0km
Zlatı mlın (Schlada Mühle) 11.1km
Metternichova myslivna (Neuhauser Forsthaus) 11.2km
Horní Lazy (Ober Perlsberg) 11.5km
Slatinskı mlın (Schladamühle) 11.5km
Kyseleckı hamr (Säuerlinghammer) 11.7km
Podhorní kavárna (Café Podhorn) 11.8km
Bøezí (Pirkau) 11.9km
Kasprùv mlın (Kasparmühle) 11.9km
Ždírnice (Schirnitz) 12.0km
Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle) 12.1km
Èervenı mlın (Rothmühle) 12.1km
Buèinskı mlın (Buchmühle) 12.1km
Kneipelbach (Kneipelbach) 12.2km
Planá - zámek (Planá - zámek) 12.2km
Vysoèany u Ovesnıch Kladrub (Wischezahn) 12.2km
Palièskı Pahorek (Palitzhügel) 12.3km
Grillnmühle (Grillnmühle) 12.3km
Horní novı mlın (Hintere Neumühle) 12.3km
Rotha (Rotha) 12.3km
Palièskı Mlın (Palitz Mühle) 12.4km
Leimbruck (Leimbruck) 12.4km
Zajateckı tábor a høbitov u Plané (Gefangenenlager nächst Karolinenhof bei Plan) 12.4km
Kuh Mühle (Kuh Mühle) 12.5km
Lesní mlın (Waldmühle) 12.5km
Boden (Boden) 12.6km
Doubravskı mlın (Taubrathe Mühle) 12.6km
Hamerské Domky (Büchsenhammer,) 12.6km
Dolskı mlın (Grundmühle) 12.6km
Grundhauser (Grundhauser) 12.6km
Železnı mlın (Eisenhammer) 12.6km
Podhorní mlın (Bader Mühle) 12.6km
Pila (Brettmühle) 12.6km
Na rùžku (Spitzwirthaus) 12.7km
Auglmühle (Auglmühle) 12.7km
Dolní mlın (Karls Mühle) 12.8km
Hirtenhaus (Hirtenhaus) 12.9km
Halže - zámek (Hals - Schloss) 12.9km
Schartlùv mlın (Schartlmühle) 12.9km
Mıtina (Alt Albenreut) 13.0km
Planá u Mariánskıch Lázní (Plan in Marienbad) 13.0km
Prameny-restaurace Volfštejn (Sangerberg-Cafe Wolfstein) 13.0km
Horní Žitná (Ober Rockendorf) 13.1km
Panskı mlın (Hernmühle) 13.1km
Malá Šitboø-synagoga (Klein-Schüttüber-Synagoge) 13.2km
Halser Mühle (Halser Mühle) 13.2km
Na palouku (Auhöfel) 13.2km
Novı Dvùr (Neuhof) 13.4km
Stoinamühle (Stoinamühle) 13.7km
Svìtce (Heiligen) 13.7km
Smrkovec (Schönficht) 13.8km
Vıšina (Ringelberg) 13.9km
Milikov (Miltigau) 13.9km
U Wallerù (Wallerhaus) 13.9km
Untere Doyscherhof (Doyscherhof) 13.9km
Dolní Žitná (Unter Rockendorf) 14.0km
Rinlhau (Rinlhau) 14.0km
Rinnlhau (Rinnlhau) 14.0km
Abteimühle (Abteimühle) 14.0km
Jakubùv mlın (Jakobsmühle) 14.0km
Egrt Mühle (Egrt Mühle) 14.0km
Haubnerùv mlın (Haubnermühle) 14.1km
Hochofen (Hochofen) 14.2km
Haidhäusel (Haidhäusel) 14.2km
Dolní Lazy (Unter Perlsberg) 14.3km
Haselmühle (Haselmühle) 14.4km
Ruhberghammer (Ruhberghammer) 14.4km
Zahnhammer (Zahnhammer) 14.4km
Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke) 14.4km
Porklmühle (Porklmühle) 14.4km
Mathildensäge (Mathildensäge) 14.5km
Špirkùv mlın (Spirkenmühle) 14.5km
Sla (Moorlohe) 14.5km
Novı Hamr (Neuhammer) 14.6km
Siebermühle (Siebermühle) 14.6km
Peintmühle (Peintmühle) 14.6km
Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge) 14.6km
Schönburgova myslivna (Schönberg bai Perlsberg) 14.6km
Prameny - kostel sv. Linharta (Sangerberg - Kirche des Hl. Leonhardt) 14.6km
Prameny (Sangerberg) 14.6km
Horní mlın (Obere Brettmühle) 14.6km
Tøetí Hamr (3 Hammer) 14.7km
Mühlpeint (Mühlpeint) 14.7km
Prameny bıvalı hotel (Sangerberg) 14.7km
Tìšov (Teschau) 14.8km
U Bauerù (Beim Bauer) 14.8km
Vítkov - kostel na návsi (Witttingreith - Kirche) 14.8km
Fränzmühle (Fränzmühle) 14.8km
Dolní mlın (Neumannmühle) 14.8km
Žírnice (Neuhaus) 14.9km
Úval (Grün) 14.9km
Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge) 15.0km
Novı mlın (Neumühle) 15.0km
Hammelberg (Hammelberg) 15.1km
Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle) 15.2km
Schneidmühle (Schneidmühle) 15.3km
Mühlpeint (Mühlpeint) 15.3km
Bílá Hájovna (Bílá Hájovna) 15.3km
Ottmühle (Ottmühle) 15.4km
Mäntling (Mäntling) 15.5km
Sorghofskı mlın (Sorghöfner Mühle) 15.5km
Schöpplùv mlın (Schöppelmühle) 15.5km
Hranièná (Hermannsreith) 15.6km
Luèina (Sorghof) 15.6km
Pocher (Pocher) 15.6km
Serghofmühle (Serghofmühle) 15.7km
Hamr (Waffenhammer) 15.7km
Heligenmühle (Heligenmühle) 15.8km
Luglmühle (Luglmühle) 15.8km
Ostrov (Wöhr) 15.8km
Kovárna (Waffenschmiede) 15.8km
Plechwalze (Plechwalze) 16.0km
Továrna na døevìné vırobky - Tachov (Továrna na døevìné vırobky - Tachov) 16.0km
Brusírna hadce (Serpentinschleife) 16.0km
Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle) 16.3km
Hollinghof (Hollinghof) 16.3km
Böhmùv mlın (Böhmmühle) 16.3km
Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle) 16.4km
Stingl Mühle (Stingl Mühle) 16.4km
U Lesa (Waldhäuser) 16.4km
Koèièí mlın (Katzenmühle) 16.5km
Tımov (Tiefengrün) 16.5km
Tachov-Gänsbühl (Tachau-Gänsbühl) 16.6km
Fritzùv mlın (Fritz-Mühle) 16.6km
Vìtrov (Baderwinkel) 16.7km
Heyrovského Pila (Heyrovskysäge) 16.7km
Libavskı mlın (Liebauermühle) 16.7km
Studánka (Schönbrunn) 16.7km
Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle) 16.7km
Trojice (Frühmesse) 16.8km
Tachov - Panskı pivovar (Tachov - Panskı pivovar) 16.8km
Paulus Brunner Hegerhaus (Paulus Brunner Hegerhaus) 16.9km
Zeislova Zahrada (Zeiselgarten) 16.9km
Mıto (Mauthhdorf) 16.9km
Pivovar - Tachov (Pivovar - Tachov) 16.9km
Mìstskı mlın (Stadt Mühle) 16.9km
Tachov-synagoga (Tachau-Synagoge) 16.9km
Tachov - Kino (Tachau - Kino) 16.9km
Mechová (Mies) 17.0km
Jesenice (Gassnitz) 17.0km
Libava (Liebau) 17.0km
Novı mlın (Neumühle) 17.0km
Aumühl (Aumühl) 17.0km
Krásná Lípa (Schönlind) 17.0km
Zadní Domky (Hinterhäuser) 17.1km
Schnabelmühle (Schnabelmühle) 17.2km
Pflugùv Bor (Maierhof Pflugsche Haide) 17.2km
Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle) 17.3km
Leistnerova hájovna (Leistnerova hájovna) 17.3km
Pomezná (Wittichsthal) 17.4km
Brandmühle (Brandmühle) 17.4km
Dvoreèky (Krainhof) 17.5km
Hallerùv mlın (Hällermühle) 17.5km
Tachov-Vysoká - kaple (Tachau-Hohenstein - Kapelle) 17.5km
Matzlùv mlın (Matzlmühle) 17.5km
Døenice (Treunitz) 17.6km
Pavlùv Studenec (Paulusbrunn) 17.6km
Steinhof (Steinhof) 17.6km
Viktoria (Viktoriasäge) 17.7km
Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle) 17.8km
Grundmühle (Grundmühle) 17.8km
Na Šancích (Schanzhäusl) 17.9km
U Smrkù (Fichtenhof) 17.9km
Jiøskı mlın (Georgsmühle) 17.9km
Milíøe (Brand) 18.0km
Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle) 18.0km
Grundhäuser (Grundhäuser) 18.0km
U Smrkù (Fichten Mühle) 18.0km
Rovná (Ebmeth) 18.0km
Novı mlın (Neumühle) 18.1km
Vranov (Frohnau) 18.2km
Leinmühle (Leinmühle) 18.2km
Gerstnermühle (Gerstnermühle) 18.3km
Bystøina (Reichenbach) 18.3km
Dorschnerùv mlın (Dorschnermühle) 18.4km
Gaberùv mlın (Gaberlmühle) 18.4km
Reimundmühle (Reimundmühle) 18.4km
Novoveská kyselka (Neudorfer Seuerbrunn) 18.4km
Na Kopci (Berghäuslen) 18.5km
Balassmühle (Balassmühle) 18.5km
Ehrlich (Ehrlich) 18.5km
Sägewerk (Sägewerk) 18.6km
Francovy Domky (Franzhäuser) 18.7km
Gaberovy domky (Gaberlhäuser) 18.7km
Allisùv mlın (Allismühle) 18.7km
Arnoltov (Arnitzgrün) 18.9km
Keèovskı mlın (Kötschenmühle) 18.9km
Kostelní Bøíza (Kirchenbirk) 19.0km
Finkùv mlın (Finkenmühle) 19.1km
Schramùv mlın (Schrammühle) 19.1km
Svatı Jan (Sankt Johanniskirche) 19.1km
Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana) (Koèov - porcelánka (døíve kostel sv. Jana)) 19.1km
U myslivny (Schützenhäuseln) 19.1km
Mìsto Èistá (Lauterbach Stadt) 19.2km
Vogelhof (Vogelhof) 19.3km
Pøední Chalupy (Vorderhäuslen) 19.4km
Kornauer Mühle (Kornauer Mühle) 19.4km
Nová Ves (Neudorf) 19.4km
Paulus Brunner Glashütte (Paulus Brunner Glashütte) 19.6km
Vítovice (Wiedowitz) 19.6km
Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle) 19.7km
Janov (Johannesdorf) 19.7km
Èertùv mlın (Teufelsmühle) 19.8km
Kamennı mlın (Steinmühle) 19.8km
Melter (Melter) 19.9km
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist