PøihlášeníPøihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Kategorie: Mlın

Poèet nalezenıch míst: 1908


Okres Hlavní mìsto Praha (Bezirk Prag)

Objekty:
Bílı Mlınek (Bílı Mlınek), Èervenı mlın (Èervenı mlın), Dalejskı mlın (Dalejskı mlın), Dobrá Voda (Dobrá Voda), Fantùv mlın (Fantùv mlın), Hergetùv mlın (Hergetùv mlın), Horùv mlın (Horamühle), Horùv mlın (Horùv mlın), Koníèkùv mlın (Koníèkùv mlın), Malı mlın (Malı mlın), Maškùv mlın (Maškùv mlın), Maškùv mlın (Zadní Maškùv mlın), Mouchùv mlın (Mouchùv mlın), Ruzyòskı mlın (Ruzyòskı mlın), Starı mlın (Starı mlın), Støedokluckı mlın (Støedokluckı mlın), Šarbochùv mlın (Šarbochùv mlın), Truneèkùv mlın (Truneèkùv mlın), Tùmùv mlın (Tùmùv mlın)


Okres Benešov (Bezirk Beneschau)

Objekty:
Brajkùv mlın (Brajkùv mlın), Franclùv mlın (Franclùv mlın), Hanslovskı mlın (Hanslovskı mlın), Klášterní mlın (Klášterní mlın), Kleteèkùv mlın (Kleteèkùv mlın), Kopelentùv mlın (Kopelentùv mlın), Kotrèùv mlın (Kotrèùv mlın), Koubùv mlın (Kouba Mühle), Mahl Mühl (Mahl Mühl), Nové Mlıny (Nové Mlıny), Paleèkùv mlın (Paleèkùv mlın), Panskı mlın (Panskı mlın), Pekárkùv mlın (Pekárkùv mlın), Pilátka (Pilátka), Podelhotskı mlın (Podelhotskı mlın), Podhájskı mlın (Podhájskı mlın), Podlešanskı mlın (Podlešanskı mlın), Podlouòovickı mlın (Podlouòovickı mlın), Psáøskı mlın (Psáøskı mlın), Ratajskı mlın (Ratajskı mlın), Sedlickı mlın (Sedlickı mlın), Semínùv mlın (Semínùv mlın), Smikovskı mlın (Smikovskı mlın), Spálenı mlın (Spálenı mlın), Speøinskı mlın (Speøinskı mlın), Šeradovka (Šeradovka), Šetkùv mlın (Schettekmühle), Švihovskı mlın (Schwihau mühle), Tøebešickı mlın (Tøebešickı mlın), Valcha (Valcha)


Okres Beroun (Bezirk Beraun)

Objekty:
Chrustenickı mlın (Chrustenickı mlın), Konvalinkùv mlın (Konvalinkùv mlın), Litohlavy (Litohlavy), Nouzov (Nouzov), Panskı mlın (Panskı mlın), Panskı mlın (Panskı mlın), Sudíkùv mlın (Sudíkùv mlın)


Okres Kladno (Bezirk Kladno)

Objekty:
Bajrovka (Bajrovka), Barborka (Barborka), Bratkovickı mlın (Bratkovickı mlın), Chržínskı mlın (Chržínskı mlın), Dolejší mlın (Dolejší mlın), Dolejší mlın (Dolejší mlın), Høešickı mlın (Høešickı mlın), Kellnerùv mlın (Kellnerùv mlın), Kolskı mlın (Kolskı mlın), Koryntovskı mlın (Koryntovskı mlın), Košálùv mlın (Košálùv mlın), Krupièkùv mlın (Krupièkùv mlın), Kynclùv mlın (Kynclùv mlın), Michálkùv mlın (Michálkùv mlın), Mužíkùv mlın (Horowetz mühle), Ovèárskı mlın (Ovèárskı mlın), Páleèekovskı mlın (Páleèekovskı mlın), Pøední mlın (Pøední mlın), Tùmùv mlın (Tùmùv mlın)


Okres Kolín (Bezirk Kolín)

Objekty:
Chrásteckı mlın (Chrásteckı mlın), Hlubokı mlın (Hlubokı mlın), Hrázskı mlın (Hrazer Mühle), Podbeèváreckı mlın (Unterbeczwarer mûhle), Skokanovskı mlın (Skokanower Mühle), Starı mlın (Starı mlın), Tiefenthaler Mühle (Tiefenthaler Mühle), Toušickı mlın (Toušickı mlın), Válcovı mlın (Válcovı mlın), Votrubovskı mlın (Votrubovskı mlın)


Okres Kutná Hora (Bezirk Kuttenberg)

Objekty:
Cimburk (Zimburger Mühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Fábrovskı mlın (Fábrovskı mlın), Jesuitskı mlın (Jesuiten Mühle), Karlov (Karlov), Komoráèovskı mlın (Komoráèovskı mlın), Králíkùv mlın (Kraliker Mühle), Lhotskı mlın (Lhoter Mühle), Malešovskı mlın (Malešovskı mlın), Medenice (Medenice), Obickı mlın (Obickı mlın), Panskı mlın (Herrn Mühle), Rabštejnka (Rabschina Mühle), Øešeto (Øešeto), Slamìnec (Slamìnec), Spálenı mlın (Spalener Mühle)


Okres Mìlník (Bezirk Mìlník)

Objekty:
Beøkovickı mlın (Beøkovickı mlın), Boudeckı mlın (Boudeckı mlın), Libìchovskı mlın (Libìchovskı mlın), Mlın Hluèov (Mühle Hluèov), Tubožskı mlın (Dubusmühle), Wrbamühle (Wrbamühle), Zámeckı mlın Hoøín (Zámeckı mlın Hoøín)


Okres Mladá Boleslav (Bezirk Jungbunzlau)

Objekty:
Dürichùv mlın (Dürichùv mlın), Flodermanùv mlın (Flodermanùv mlın), Pavlíkùv mlın (Pavlíkùv mlın), Podzámeckı mlın (Podzámeckı mlın), Polívkùv mlın (Polívkùv mlın), Pytlíkovskı mlın (Sägemühl), Øehnickı mlın (Øehnickı mlın), Schubertùv mlın (Schubertùv mlın), Slavíkùv mlın (Slavíkùv mlın), Vineckı mlın (Vineckı mlın)


Okres Nymburk (Bezirk Nymburk)

Objekty:
Komárov (Komárov), Krejèího mlın (Krejèího mlın), Mlın - Nymburk-Drahelice (Mlın - Nymburk-Drahelice), Panskı mlın (Panskı mlın), Panskı mlın (Panskı mlın), Panskı mlın a pila (Panskı mlın a pila), Tejnickı mlın (Tejnickı mlın), Zámeckı mlın (Zámeckı mlın)


Okres Praha-vıchod (Bezirk Prag-Ost)

Objekty:
Dolní Peklov (Dolní Peklov), Dolní Peklov (Dolní Pekel), Hodovskı mlın (Hodovskı mlın), Horní Peklov (Horní Peklov), Hubaèov (Hubaèov), Pyskoèelskı mlın (Pyskoèelskı mlın), Šurkov (Šurkov)


Okres Praha-západ (Bezirk Prag-West)

Objekty:
Chıòskı mlın (Chıòskı mlın), Fafkùv mlın (Fafkùv mlın), Hladkovskı mlın (Hladkovskı mlın), mlın u Okoøe (mlın u Okoøe)


Okres Pøíbram (Bezirk Pibrans)

Objekty:
Automatickı mlın Hermina (Automatickı mlın Hermina), Bergmanùv mlın (Bergmanùv mlın), Bláhùv mlın (Bláhùv mlın), Borákov (Borákov), Drahenickı mlın (Drahenickı mlın), Jandeèkù mlın (Jandeèkù mlın), Jechùv mlın (Jechùv mlın), Kamıckı mlın (Kamıckı mlın), Kopáèovskı hamr (Kopáèovskı hamr), Panskı mlın (Panskı mlın), Parní automatickı mlın Jaroslava Gärtnera (Parní automatickı mlın Jaroslava Gärtnera), Petráškùv mlın (Èelinskı mlın), Petøinùv mlın (Petøinùv mlın), Pfleger (Pfleger), Podtochovickı mlın (Podtochovickı mlın), Pøíèovy - vìtrnı mlın (Pøíèovy - vìtrnı mlın), Soukupùv mlın (Soukupùv mlın), Uhøickı mlın (Uhøickı mlın), V Luhu (V Luhu), V Struhách (V struhách), Vachovickı mlın (Vachovickı mlın), Valcha (Walcher Mühle), Vopièkùv mlın (Vopièkùv mlın), Zábøeskı mlın (Zábøeskı mlın)


Okres Rakovník (Bezirk Rakonitz)

Objekty:
Bílı mlın (Wiesenmühle), Budskı mlın (Budskermühle), Charvátùv mlın (Charvátùv mlın), Hopfùv mlın (Hopfmühle), Hoøesedly mlın a sušárna chmele (Hoøesedly mlın a sušárna chmele), Jiøíkovic mlın (Jiøíkovic mlın), Konopaskı mlın (Konopaser Mühle), Kouklùv mlın (Kouklùv mlın), Køeèkovskı mlın (Tschetschkamühle,), Malı mlın (Kleinmühle), Novı mlın (Neumühle), Obecní mlın (Obecní mlın), Panská pila (Panská pila), Panskı mlın (Panskı mlın), Podhorní mlın (Podhorní mlın), Säge Mühle (Säge Mühle), Schreibrùv mlın (Schreiber mühle), Sladovní mlın (Malzmühle), Spálenı mlın (Abgebrannte mühle), Spálenı mlın (Spálenı mlın), Tyterskı mlın (Tyterskı mlın), Untere Bretsägemühle (Untere Bretsägemühle), Velhotskı mlın (Welhottnermühle), Zámeckı mlın (Zámeckı mlın)


Okres Èeské Budìjovice (Bezirk Budweis)

Objekty:
Ambrožùv mlın (Ambrožùv mlın), Bargerùv mlın a pila (Bargerùv mlın a pila), Beèickı mlın (Beèickı mlın), Bílina (Billiner Mühle), Bıèkùv mlın a pila (Bıèkùv mlın a pila), Èalounùv mlın (Èalounùv mlın), Denzingrùv mlın (Denzingrùv mlın), Hamr (Müller), Kábùv mlın (Gabermühle), Kolínù mlın (Kolínù mlın), Malı mlın. (Malı mlın.), Novı mlın (Novı mlın), Øepišùv mlın (Øepišùv mlın ), Rothbauerùv mlın (Rothbauermühle), Rybièkùv mlın (Rybièkùv mlın ), Stropnickı mlın (Grabmühle), Strouha (Strouha), Šeborùv mlın a pila (Šeborùv mlın a pila), Šimkùv mlın (Šimkùv mlın), Valcha (Walch), Želízkùv mlın. (Želízkùv mlın.)


Okres Èeskı Krumlov (Bezirk Krummau)

Objekty:
Alexùv mlın (Alexmühle), Auerùv hamr (Auerhammer), Aumühl (Aumühl - mühle), Blahuschùv mlın (Blahuschmühle), Bláhùv mlın (Kögelhammer), Blatenskı mlın (Plattenmühle), Blažkùv mlın (Blaschkomühle), Böhmüllerova pila a mlın (Böhmüllermühle,Säge), Böhmùv mlın (Böhmmühle), Böhmùv mlın I (Böhmmühle I), Böhmùv mlın II (Böhmmühle II), Boirmühle (Boirmühle), Brentlùv mlın (Brentlmühle), Brettermühle (Brettermühle), Brettmühle (Brettmühle), Brunnerùv mlın (Brunnermühle), Cajsùv mlın (Cajsùv mlın), Cetviny - hamr (Zettwing Hammer), Chvalšiny - mlın a pila (Kalsching - Mühle .Säge), Èertùv mlın (Teufelsmühle), Èervenı mlın (Rotmühle), Deutschùv mlın (Deutsch Mühle), Dolní Dvoøištì - mlın (Unterhaidmühle), Donabauerùv mlın a pila (Donabauermühle,Säge), Draxlùv mlın (Draxlmühle,), Drochovskı mlın (Drochesdorfermühle), Fischerùv mlın a pila (Fischermühle), Früchtlùv hamr (Früchtl Hammer), Frymburk - Prollùv mlın a pila (Friedberg - Prollmühle), Fuchsùv mlın (Fuchs Mühle), Gailmühle (Gailmühle), Geierùv mlın (Geiermühle), Glaserùv mlın pila a hamr (Glasermühle), Graben mlın (Grabenmühle), Grasmühle (Grasmühle), Gruberùv mlın (Grubermühle), Gubschùv mlın a pila (Gubschmühle), Hablùv mlın a pila (Hablemühle .Säge), Hakrùv mlın (Hackermühle), Hamerskı mlın (Hammermühle), Hamerskı mlın Pøední (Vorder Hammermühle ), Hamr (Hammerschmiedt), Hamr (Hammer), Hatzlùv mlın (Hatzelmühle), Hauberùv mlın (Haubermühle), Haunùv mlın (Haunmühle), Hauslùv mlın (Hauselmühle), Heinrichsöd mlın a pila (Heinrichsödmühle,Säge), Hietzkerùv mlın a pila ( Hietzker Mühle .Säge), Hintermühl (Hintermühl), Höpflùv mlın (Höpflmühle), Huskı Dvùr - družstevní mlın ( Hüttenhof - Genossenschaftsmühle), Huskı Dvùr - mlın (Hüttenhof mühle), Hutterùv mlın (Huttermühle), Irsiglerùv mlın a pila (Irsiglermühle,Säge), Jablonec - Horní mlın (Ogfolderhaid - Obermühle), Jablonec - Vlhkı mlın ( Ogfolderhaid - Mühle), Jaromìø - mlın (Jarmirnmühle), Jaromìø -mlın a pila (Jarmirn - Säge), Jonášùv mlın (Jonas Mühle), Josefùv Dùl - mlın (Josefsthal - mühle), Josefùv Dùl - pila (Josefsthal - Säge), Josefùv Dùl - pila (Josefsthal - Säge), Käfermühle (Käfermühle), Kegelhamer (Kegelhamer), Klímùv mlın (Klímùv mlın), Klinkùv mlın (Klinkischmühle), Kögelhammer (Kögelhammer), Kohlmühle (Kohlmühle), Kolínùv mlın (Kolinmühle), Kostelní mlın (Kirchenmühle), Kratochvíl (Fuchsmühle), Krennùv mlın (Krenn muhle), Krumpùv mlın (Krumpmühle), Lachsen mlın (Lachsen mlın), Lahrenbecherskı mlın a pila (Lahrenbechermühle,Säge), Lazeckı mlın (Losnitzmühle), Ledel mlın (Ledelmühle), Leitnerùv hamr (Leitner Hammer), Lipová - mlın a hostinec (Lindbergmühle), Lojzùv mlın (Loymühle), Loser mlın (Losermühle), Louèovickı mlın (Kienmühle), Lužnickı mlın (Lushnitzermühle), Maèí (Maèí), Malèickı mlın a pila (Maltschitzmühle), Mlın za lesem (Holzmühle), Müllner mlın (Müllner mühle), Na chladném potoce (Kirchbachmühle), Nodesùv mlın (Nodesmühle), Novı mlın (Neu mühle), Novı mlın (Neumühle), Novı Špièák - mlın (Neu Spitzenberg - Mühle), Olschbauer mlın a pila (Olschbauer Mühle .Säge), Olšinskı mlın (Langenbruck mühle), Panskı mlın (Herrnmühle), Panskı mlın (Hernmühle), Panskı mlın (Herrenmühle), Panušùv mlın (Panuschmühle), Payerùv mlın (Payermühle), Payrùv mlın a pila (Payrmühle,Säge), Payrùv mlın II (Payrmühle II), Petrùv mlın (Petermühle), Petrùv mlın (Petermühle), Plonnerùv mlın (Plonnermühle), Pollakùv mlın (Pollakmühle), Pöschkùv mlın a pila (Pöschkomühle), Posudovskı mlın (Posudovskı mlın), Pröllùv mlın a pila (Pröllmühle), Putzn mlın (Putznmühle), Reitermühle (Reitermühle), Reith mlın (Reithmühle), Øeskı mlın (Reismühle), Rinnùv mlın a pila (Rinn - Mühle .Säge), Rybnickı mlın (Teichmühle), Rybnièní mlın (Teichmühle), Rychnùvek - hamr (Deutsch Reichenau - Hammer), Schacherlùv mlın (Schacherlmühle), Schacherlùv mlın a pila (Schacherl mühle), Schanzmühle (Schanzmühle), Schmiedmühle (Schmiedmühle), Schreinerùv mlın a pila (Schreiner mühle), Schürerùv mlın (Schürer mühle), Schwarzmühle (Schwarzmühle), Schwarzùv mlın a pila (Schwarzmühle,Säge), Sigmundùv mlın a pila (Sigmundmühle), Sládkùv mlın (Sladek mühle), Stanglùv mlın (Stangl mühle), Stegmühle (Stegmühle), Steindlùv hamr (Steindl Hammer), Steineckerùv mlın (Steinecker mühle), Synkùv mlın (Sinkomühle), Šlechtùv mlın (Schlechtamühle), Tahedlùv mlın (Tahedlmühle), Tobiášùv mlın (Tobiasmühle), Trikermühle (Trikermühle), Trumpelmühle (Trumpelmühle), Ulmannùv mlın (Ulmannmühle), Veveøí mlın (Sechtermühle), Vıtoòskı mlın a pila (Heurafflmühle,Säge), Wabrùv mlın (Wabromühle), Wallischùv mlın (Walischmühle), Wallišùv hamr a mlın (Wallisch Hammer), Weissen mlın (Weissenmühle), Winklerùv mlın (Winklermühle), Winklerùv mlın a pila (Winklermühle .Säge), Wolfùv mlın a pila (Wolfmühle), Zaummühl (Zaummühl), Zaumüller - mlın (Zaumüller mühle), Zaunmühle (Zaunmühle), Zaunùv mlın (Zaunmühle), Zeilingerùv mlın (Zeilinger mühle), Zierlingerùv mlın (Zierlingermühle), Žestovskı mlın (Schestaumühle)


Okres Jindøichùv Hradec (Bezirk Neuhaus)

Objekty:
Babkùv mlın (Babkùv mlın), Bílı mlın (Bílı mlın), Bílı mlın (Bílı mlın), Blofslmühle (Blofslmühle), Èechùv mlın (Böhmmühle), Èernı mlın (Èernı mlın), Èervenı mlın (Rothmühle), Dvorskı mlın (Hofmühle), Felixùv mlın (Felixùv mlın), Frelùv mlın (Frelùv mlın), Fuchsmühle (Fuchsmühle), Galgenmühle (Galgenmühle), Hadermühle (Hadermühle), Hamerskı mlın ( Hammermühle), Hanftlùv mlın (Hanftlmühle), Hejbalùv mlın (Hejbalùv mlın), Hirschùv mlın (Hirschjirglmühle), Illùv mlın (Illùv mlın), Kálalùv mlın (Kálalùv mlın), Klièkùv mlın (Klitschkamühle), Leutùv mlın (Leutenmühle), Liebzeitùv mlın (Liebzeitùv mlın), Louckı mlın (Bruckmühle), Malíkùv mlın (Malíkùv mlın), Maøížskı mlın (Maires Mühle), Mládkùv mlın (Mladekmühle), Mládkùv mlın (Mládkùv mlın), Mlın U ètrnácti (Mlın U ètrnácti), Mlın U devíti (Mlın U devíti), Mlın v Jindøiši (Jindøiš-Heinrichschlag), Mlın ve Starém Mìstì pod Landštejnem (Mlın ve Starém Mìstì pod Landštejnem), Mlınek (Einhandelmühl), Natzermühle (Natzermühle), Nedbalùv mllın (Nedbalùv mllın), Novı mlın (Neumühle), Panskı mlın (Panskı mlın), Peníkovskı mlın (Pönningenmühle), Petschùv mlın (Petzelmühle), Plachùv mlın (Plachùv mlın), Podcestnı mlın (Podcestnı mlın), Ruppùv mlın (Ruppmühle), Schüllerùv mlın (Schüllerùv mlın), Sedelskı mlın (Heumoth Mühle), Šprinclùv mlın (Šprinclùv mlın), Šulákùv mlın (Šulákùv mlın), Tunklùv mlın (Tunklùv mlın), Walterùv mlın (Waltermühle), Wölflùv mlın (Wölflùv mlın), Zámeckı mlın (Zámeckı mlın), Zlatuškùv mlın (Zlatuškùv mlın), Žïárskı mlın (Žïárskı mlın)


Okres Pelhøimov (Bezirk Pilgrams)

Objekty:
Bìlskı mlın (Bìlskı mlın), Beníškùv mlın (Beníškùv mlın), Bøezinùv mlın (Bøezinùv mlın), Chocholùv mlın (Chocholùv mlın), Cihelskı mlın (Cyhelker Mühle), Èernı mlın (Schwarz Mühle), Dolní Valcha (Dolní Valcha), Dušejovskı mlın (Dušejovskı mlın), Jakalùv mlın (Jakalùv mlın), Kalivodùv mlın (Kalivodùv mlın), Káòovskı mlın (Kanermühle), Klášterní mlın - Želiv (Klášterní mlın - Želiv), Kopejtkùv dolní mlın (Kopejtkùv dolní mlın), Kulíkùv mlın (Kulíkùv mlın), Mlın Lhotice (Mlın Lhotice), Mlın Tøebelice (Mlın Tøebelice), Panskı mlın (Panskı mlın), Rùžkùv mlın (Rùžkùv mlın), Slabùv mlın (Slabùv mlın), Støítežskı mlın (Støítežskı mlın), Tukleckı mlın (Tuklecker Mühle), Valcha (Valcha), Vodrážkùv mlın (Vodrážkùv mlın), Vrzákùv mlın (Vrzákùv mlın), Závršskı mlın (Závršskı mlın)


Okres Písek (Bezirk Pisek)

Objekty:
Adámkùv mlın (Adámkùv mlın), Drátovskı mlın (Drath Mühle), Hamákùv mlın (Hamákùv mlın), Herynkùv mlın (Haeringmühle), Ješinùv mlın (Ješinùv mlın), Kukelskı mlın (Kuklemühle), Panskı mlın (Panskı mlın), Piláø mlın a pila (Piláø mlın a pila), Smetiprach (Smetiprach), Šejharùv mlın (Šejharùv mlın), Tluèka (Tluèka), Topinka (Topinka)


Okres Prachatice (Bezirk Prachatitz)

Objekty:
Achatzùv mlın (Achatzùv mlın), Anderlùv mlın (Anderlmühle), Bartošùv mlın (Bartoschmühle), Bernkopfùv mlın (Bernkopf mühle), Blanickı mlın (Blanickı mlın), Brantlova pila (Brantlova pila), Bøezovickı mlın (Oxbrunnmühle), Brodwiehmühle (Brodwiehmühle), Chlumskı mlın (Humwaldmühle), Cikánskı mlın (Cikánskı mlın), Èertùv mlın (Grabmühle), Dlouhoborskı hamr a hostinec (Langhaider Hammer), Dobroèkovskı mlın (Dobruschmühle), Dolní mlın (Untermühle), Drauster mlın (Draustermühle), Døevìnı mlın (Holzmühle), Dürrhammersäge (Dürrhammersäge), Edenhoferùv mlın a pila (Edenhofer mühle), Ederùv mlın (Edermühle), Eibnerova pila (Eibner Säge), Feyrerùv mlın (Feyrermühle), Fritzùv mlın (Fritzmühle), Fuchsùv mlın (Fuchsmühle), Gabrielùv mlın a pila (Gabrielùv mlın a pila), Gremplùv mlın (Gremplmühle), Haider mlın a pila (Haidermühle), Hammermühle (Hammermühle), Hampel pila (Hampel Säge), Harvalíkùv mlın (Harwalikmühle), Hefenkrieg mlın (Hefenkrieg Mühle), Heger mlın (Hegermühle), Hittnbaun - mlın (Hittnbaunmühle), Hojsova pila (Hotzi Säge), Hollerùv mlın (Hollermühle), Höpfelùv mlın a pila (Höpfelmühle), Idina pila (Idasäge), Jakšùv mlın (Jakschmühle), Jakšùv mlın (Jakschymühle), Kandlùv Mlın (Kandlmühle), Kellenbergerova pila (Kellenberger Säge), Kessel mlın a pila (Kesselmühle), Kinderannùv mlın (Kindermannmühle), Kláštereckı mlın (Klösterer Mühle), Knížecí pila (Fürstlich Sägewerk), Köglerùv mlın (Köglermühle), Koknerùv mlın (Kocknermühle), Kosmatùv mlın (Kosmatamühle), Ledrùv mlın (Ledermúhle), Lenora - pila (Eleonorenhain Sägewerk), Lesní mlın (Waldmühle), Lexùv mlın (Lexmühle), Lomùv mlın (Lommühle), Maschko mlın a pila (Maschkomühle,Säge), Matschlùv mlın (Matschlmühle), Meindlova pila (Meindl Säge), Migl pila a mlın (Migl Säge), Milešickı mlın a pila (Oberschlag mühle), Miletínskı mlın (Paulus mühle), Novopeckı mlın (Neuofen Mühle), Novı mlın (Neumühle), Nuskùv mlın (Nuskomühle), Obecní mlın (Gemeindemühle), Panskı mlın a pila (Herrnmühle), Paškovic mlın (Paškovic mlın), Paulikova pila (Paulik Säge), Paulusova pila (Paulussäge), Pfefferskı mlın (Pfefferschlagermühle), Planskı mlın (Planskusmühle), Popelná - mlın (Reckerbergmühle), Possetùv hamr (Posset Hammer), Pravdùv mlın (Pravdamühle), Pucherskı mlın (Puchermühle), Rauscherova pila (Rauscher Säge), Reifenmühle (Reifenmühle), Reifùv horní mlın (Reifùv horní mlın), Riederùv mlın (Rieder mühle), Rumpálùv mlın (Rumpálùv mlın), Samstag mlın (Samstagmühle), Schöpplùv mlın (Schöppelmühle), Schulzùv mlın (Schulzmühle), Seewaldova pila (Seewaldsäge, Raimundnsäge), Siegelùv mlın (Siegelmühle), Sieglùv mlın pila (Sieglmühle), Spálenec - hájovna (Brenntenberg - Hegerhaus), Spálenec - hájovna (Brenntenberg - Hegerhaus), Spálenec - mlın a pila (Brenntenberg Mühle .Säge), Spannbauerova pila a mlın (Spannbauer Sägewerk), Splavskı mlın (Dammmühle), Stefeila mlın a zemìdìlská usedlost (Stefeila mühle), Stegbauerùv mlın (Stegbauermühle), Stögbauerova a Pøibilova pila (Stögbauer a Pribil Säge), Stögerova Hu - pila (Stögerhütte Säge), Strunzova pila (Strunz Sägewerk), Strunzùv hamr (Strunz Hammer), Svìtlohorskı mlın a pila (Lichtbuchetmühle), Tahedlùv mlın (Tahedlmühle), Tomschy mlın (Tomschy - Mühle), Vèelná - pila a mlın (Kellne - Säge , Mühle), Vimperk - pila a mlın na Raèínì (Wintenberg - Ratschin - Mühle .Säge), Vırovskı mlın (Vırovskı mlın), Walterùv mlın (Waltermühle), Winterùv mlın (Wintermühle), Winzigùv Hamr (Winzighammer), Zaunmühle (Zaunmühle), Zdíkov - Zámeckı mlın a pila (Zdíkov - Zámeckı mlın a pila), Zoglauerùv mlın , pila a hamr (Zoglauer Hammermühle)


Okres Strakonice (Bezirk Strakonitz)

Objekty:
Dolejší mlın (Dolejší mlın), Lapaè (Lapaè), Podhajèskı mlın (Podhajèskı mlın)


Okres Tábor (Bezirk Tabor)

Objekty:
Amerikán (Amerikán), Andìlskı mlın (Andìlskı mlın), Baršùv mlın (Barescher Mühle), Božkùv mlın (Božkùv mlın), Brdlíkùv mlın (Brdlíkùv mlın), Bredùv mlın (Bredùv mlın), Dráchovskı mlın (Dráchovskı mlın), Hamr (Hamr), Hrubešùv mlın (Hrubešùv mlın), Jankovskı mlın (Jankovskı mlın), Kamennı mlın (Steinmühle), Košínskı mlın (Koschiner Mühle), mlın Zmrhal (mlın Zmrhal), Mouèkùv mlın (Mouèkùv mlın), Mrzenùv mlın (Mrzenùv mlın), Novı mlın (Novı mlın), Panskı mlın (Panskı mlın), Podhorskı mlın (Podhorskı mlın), Soukeník (Soukeník), Šeborùv mlın (Šeborùv mlın), Šetek (Schettekmühle), Valcha (Valcha), Veselého mlın (Veselého mlın), Zárubùv mlın (Zárubùv mlın), Zelenka (Zelenka)


Okres Domažlice (Bezirk Taus)

Objekty:
Bayerùv mlın (Bayermühle), Bílı mlın (Weissmühle), Buchar (Buchenmühle), Buchar (Puchermühle), Èertùv mlın (Teufelsmühle), Dlouhı mlın (Langmühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Draxelmühle (Draxelmühle), Dudákovskı mlın (Hudelmühle), Eichelmühle (Eichelmühle), Engelmühle (Engelmühle), Folmavskı mlın (Vollmaumühle), Hamry (Hammermühle), Heligenkreuz Mühle (Heligenkreuz Mühle), Hlaváèùv mlın (Hlaváèùv mlın), Hostouòskı mlın (Hostauer Mühle), Klášterskı mlın (Klášterskı mlın), Kupilíkùv mlın (Kupilíkùv mlın), Lonskıch mlın (Lonskıch mlın), Malzmühle (Malzmühle), Martinovskı mlın (Martinovskı mlın), Mìstskı mlın (Mìstskı mlın), Moravcùv mlın (Morawetz Mühle), Mühldicke (Mühldicke ), Na rybníce (Weihermühle), Na Šlejfu (Glasschleife), Nová Pila (Neu Sägemühle), Novodvorskı mlın (Neuhofer Mühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Otovskı mlın (Wottawau Mühle), Panskı mlın (Herrenmühle), Perzlùv mlın (Berzelmühle), Pickelmühle (Pickelmühle), Pimeisl (Pimeisl), Pleschhammer (Pleschhammer), Poch Mühle (Poch Mühle), Pochmühle (Pochmühle), Portnermühle (Portnermühle), Puch (Puch), Rajskı mlın (Paradeismühle), Rangers Schleifen (Rangers Schleifen), Rocheckı mlın (Rocheckı mlın), Rothen Mühle (Rothen Mühle), Rùžovskı mlın (Rosenmühle), Säge Mühle (Säge Mühle), Sand Pochemühle (Sand Pochemühle), Schmalz Mühle (Schmalz Mühle), Sezemínskı mlın (Zeifset Mühle), Spálenı mlın (Spálenı mlın), Starı mlın (Alt Mühle), Stockau mühle und säge (Stockau mühle und säge), Stoffelmühle (Stoffelmühle), Sviòskı mlın (Saumühle), Šteflùv mlın (Steffel Mühle), Švarcavskı mlın (Schwarzauermühle), Tomùv mlın (Thomamühle), U lesa (Holzmühle), Veskı mlın (Dorfmühle), Wastlùv mlın (Wastelhauselmühle), Wutzenmühle (Wutzenmühle), Zankmühle (Zankmühle), Živcovı mlın (Spat Mühle)


Okres Cheb (Bezirk Eger)

Objekty:
Abteimühle (Abteimühle), Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle), Auglmühle (Auglmühle), Auschl Mühle (Auschl Mühle), Auschowitzer Mühle (Auschowitzer Mühle), Bahnelmühle (Bahnelmühle), Baier Mühle (Baier Mühle), Bären Mühle (Bären Mühle), Brücher Mühle (Brücher Mühle), Brusírna (Schleifermühle), Èervenı mlın (Èervenı mlın), Èervenı mlın (Rothmühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Dolní mlın (Neumannmühle), Dorfmühle (Dorfmühle), Dösenmühle (Dösenmühle), Doubravskı mlın (Taubrathe Mühle), Drahtmühle (Drahtmühle), Drahtmühle (Drahtmühle), Finkenmühle (Finkenmühle), Finkenmühle (Finkenmühle), Finkenmühle (Finkenmühle), Föarl Mühle (Föarl Mühle), Folterùv mlın (Foltermühle), Fonsau Mühle (Fonsau Mühle), Fränzmühle (Fränzmühle), Fritzenmühle (Fritzenmühle), Fritzùv mlın (Fritz-Mühle), Geistberg Mühle (Geistberg Mühle), Goslerùv mlın (Gösslermühle), Gottlùv mlın (Gottlmühle), Grillnmühle (Grillnmühle), Grünmühle (Grünmühle), Hädlerùv mlın (Hädlermühle), Harùv mlın (Höramühle), Hennermühle (Hennermühle), Herrenmühle (Herrenmühle), Herrenmühle (Herrenmühle), Hochofen (Hochofen), Horní mlın (Obere Mühle), Horní mlın (Obere Mühle), Horní mlın (Obere Brettmühle), Jack Mühle (Jack Mühle), Jakobsmühle (Jakobsmühle), Kahlermühle (Kahlermühle), Kasprùv mlın (Kasparmühle), Kastlùv mlın (Kastl Mühle), Klášterní mlın (Nonnenmühle), Kocovskı mlın (Kotzauermühle), Kohlmühle (Kohlmühle), König Mühle (König Mühle), Konstatinùv mlın (Konstantinsmühle), Kornauer Mühle (Kornauer Mühle), Kozí mlın (Ziegenmühle), Kronùv mlın dolní (Untere Kronmühle), Kronùv mlın horní (Obere Kronmühle), Küaschmatz - Mühle (Küaschmatz - Mühle), Kühpöhlmühle (Kühpöhlmühle), Kunstmühle (Kunstmühle), Kyseleckı hamr (Säuerlinghammer), Langenbrucker Mühle (Langenbrucker Mühle), Lazarmühle (Lazarmühle), Liebeneck Mühle (Liebeneck Mühle), Lohhäuser Mühle (Lohhäuser Mühle), Mattlùv mlın (Mattelmühle), Medvìdí mlın (Bärenmühle), Mittlere Mühle (Mittlere Mühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Obere Mühle (Obere Mühle), Obere Schanzer Mühle (Obere Schanzer Mühle), Oswaldmühle (Oswaldmühle), Ottmühle (Ottmühle), Palièskı Mlın (Palitz Mühle), Papírna (Papiermühle), Pazderenskı mlın (Leinschlagmühle), Pekelskı mlın (Höllmühle), Perlsberger Mühle (Perlsberger Mühle), Pískovı mlın (Sandmühle), Pixùv mlın (Pixamühle), Podhorní mlın (Bader Mühle), Polní mlın (Fehlamühle), Porklmühle (Porklmühle), Prechtlùv mlın (Prechtelmühle), Pregnitz Mühle (Pregnitz Mühle), Prüllermühle (Prüllermühle), Ptaèí mlın (Vogelmühle), Rebmühle (Rebmühle), Sägemühle (Sägemühle), Schallermühle (Schallermühle), Schindlermühle (Schindlermühle), Schirlmühle (Schirlmühle), Schleppermühle (Schleppermühle), Schloss Mühle (Schloss Mühle), Schneidermühle (Schneidermühle), Schönlinder Mühle (Schönlinder Mühle), Schöpplùv mlın (Schöppelmühle), Schusserùv mlın (Schussermühle), Selskı mlın (Baumühle), Sorgmühle (Sorgmühle), Spálenı mlın (Brandmühle), Stabnitz Mühle (Stabnitz Mühle), Steinmühle (Steinmühle), Stingl Mühle (Stingl Mühle), Stinglmühle (Stinglmühle), Stockmühle (Stockmühle), Stockmühle (Stockmühle), Stoinamühle (Stoinamühle), Teichmühle (Teichmühle), Teichmühle (Teichmühle), Tìšovskı mlın (Teschauer Mühle), Thumsermühle (Thumsermühle), Thumsermühle (Thumsermühle), Tichovskı hoøejší mlın (Obere Tichamühle), Tichovskı prostøední mlın (Mittlere Tichamühle), Tinnesùv mlın (Tinnesmühle), Tipessenreuth Mühle (Tipessenreuth Mühle), Trappùv mlın (Trappenmühle), Unter Lindauer Mühle (Unter Lindauer Mühle), Untere Buch Mühle (Untere Buch Mühle), Untere Mühle (Untere Mühle), Untere Schanzer Mühle (Untere Schanzer Mühle), Unterschönbacher Mühle (Unterschönbacher Mühle), Vogelmühle (Vogelmühle), Voglsmühle (Voglsmühle), Voigts Kunstmühle (Voigts Kunstmühle), Všeboøskı mlın (Schöba Mühle), Weissmühle (Weissmühle), Wernerùv mlın (Wernermühle), Wick - Mühle (Wick - Mühle), Winkelmühle (Winkelmühle), Železnı mlın (Eisenhammer)


Okres Karlovy Vary (Bezirk Karlsbad)

Objekty:
Albertùv mlın (Albertmühle), Bären Mühle (Bären Mühle), Bártùv mlın (Bartmühle), Blažkùv mlın (Blaschkamühle), Branišovskı mlın (Branischauer Mühle), Bretmühl (Bretmühl), Brettsäge (Brettsäge), Brskı mlın (Pirtnermühle), Budovskı mlın (Budaumühle), Chylickı mlın (Killitzermühle), Èichalovskı mlın (Sichaluer-Mühle), Dolánskı mlın (Dolanka Mühle), Dolní Hrádeckı mlın (Untere Schlöfslmühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Dolskı mlın (Grundmühle), Doupovská Pila (Duppau Säge Mühle), Dupovskı mlın (Tuppamühle), Farbmühle (Farbmühle), Fussmühle (Fussmühle), Gängrùv horní mlın (Obere Gänger Mühle), Geigenmühle (Geigenmühle), Glashütten (Glashütten), Griehsmühle (Griehsmühle), Grubmühle (Grubmühle), Hachpermühle (Hachpermühle), Hackbeilùv mlın (Hackeibmühle), Hamerskı mlın (Hammermühle), Hamerskı mlın (Hammermühle), Hamerskı mlın (Hammermühle), Hammermühle (Hammermühle), Havlùv mlın (Hablmühle), Horní mlın (Obere Mühle), Horní mlın (Obere Mühle), Hrázskı mlın (Themel mühle), Jánskı mlın (Johannesmühle), Joštùv mlın (Jobstmühle), Jušèikùv mlın (Jušèikùv mlın), Kleiùv dolní mlın (Klei Mühle), Kleiùv horní mlın (Obere Kleimühle), Kohlùv mlın (Kohlenmühle), Köllerhauser (Köllerhauser), Kozlovskı mlın (Kosslauer Mühle), Králùv mlın (Kralenmühle), Kreuzrùv mlın (Kreuzermühle), Kroh Mühle (Kroh Mühle), Kunzmühle (Kunzmühle), Kuželùv mlın (Weihermühle), Kyseleckı mlın (Säuerlingmühle), Leinmühle (Leinmühle), Lesní mlın (Holzmühle), Lohmühle (Lohmühle), Loohmühle (Loohmühle), Luhovskı mlın (Lohofer mühle), Lukešùv mlın (Lukeschmühle), Malı mlın (Kleinmühle), Massa Mühle (Massa Mühle), Maxùv mlın (Maxmühle), Mlın U Dvoøákù (Röllermühle), Mösrùv mlın (Mösermühle), Mühlholz (Mühlholz), Na Hrázi (Wehrmühle), Nad Ohøí (Egermühle), Nivskı mlın (Aumühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neue Mühle ), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Obermühle (Obermühle), Panskı mlın (Herrnmühle), Papírna (Papiermühle), Petrùv mlın (Petermühle), Polomskı mlın (Pohlemer - mühle), Pudrovı mlın (Pudrovı mlın), Rabovı (Rabenmühle), Rábùv mlın (Rabenmühle), Radmühle (Radmühle), Radyòskı mlın (Radinger mühle), Ratiboøskı mlın (Ratiborer - mühle), Rohra Mühle (Rohra Mühle), Romes (Romesmühle), Scharfùv horní mlın (Obere Scharfmühle), Scharfùv mlın dolní (Untere Scharfrmühle), Schinkamühle (Schinkamühle), Sedleckı mlın (Zettlitzer Mühle), Stalla Mühle (Stalla Mühle), Stanovickı mlın (Donawitzer-mühle), Šlikùv mlın (Schlicken mühle), Tašovickı mlın (Taschwitzer Mühle), Teleèskı mlın (Teltsch Mühle), Teufelsmühle (Teufelsmühle), Tocovskı mlın (Totzau Mühle), Toflùv mlın (Toffelmühle), Tomšovskı mlın (Domschenmühle), U Zirklerù (Beim Zirkler), Untermühle (Untermühle), Valcha (Walkmühle), Vosí mlın (Wespenmühle), Waldmühle (Waldmühle), Waldmühle (Waldmühle), Wobesmühle (Wobesmühle), Zámeckı mlın (Schlossermühle), Zámeckı mlın (Zámeckı mlın), Žalmanovskı mlın (Sollmusermühle)


Okres Klatovy (Bezirk Klattau)

Objekty:
Adlerùv mlın a pila (Adlermühle. Säge), Bezdìkovskı mlın (Bezdìkovskı mlın), Bohdašickı mlın (Budaschitzer Mühla), Divišovickı mlın (Divischowitzer Mühle), Dolejší mlın (Dolejší mlın), Eisnerùv Dvùr - mlın (Eisingerhof - Mühle), Elefantenmühle (Elefantenmühle), Filipova Hu - mlın ( Phillipshütten mühle), Frischùv mlın (Frischmühle), Gerlova pila (Gerlsäge), Glasermühle (Glasermühle), Hasenöhrlùv mlın a pila (Hasenöhrlmühle), Häuselmühle - mlın (Häuselmühle), Hausmühle (Hausmühle), Hofmannova pila (Hofmannsäge), Hofmanùv mlın (Hofmannmühle), Hojsùv mlın a pila (Huisenmühle), Horní Nìmèice - mlın (Niemtschitz mühle), Hrachùv mlın (Hrachmühle), Hrádky - Hamerskı mlın (Schlösselwald - Hammermühle), Hüttenmühle (Hüttenmühle), Janouškùv mlın (Janouškùv mlın), Jezerní mlın (Seemühl), Jungùv mlın (Jung Mühle (Papier Mühle)), Kohlùv mlın (Kohlmühle), Kornmühle - mlın (Augustenmühle), Kremplmühle (Kremplmühle), Kriegrùv mlın (Kriegermühl), Køištínskı mlın (Krischtinermühle), Kusmoukovskı mlın (Kusmoukovskı mlın), Liedlmühle (Liedlmühle), Lipplova pila (Lipplsäge), Mahl Mühle (Mahl Mühle), Mani mlın (Manimühle), Markùv mlın (Markermühle), Mlın Na rybníce (Weihermühle), Modrava - pila (Mader Sägewerk), Mosteckı mlın (Brückmühle), Mottlùv mlın (Mottlmühle), Muckenmühle (Muckenmühle), Nìmeckı mlın (Deutschmühle), Niklei pila (Nikleisäge), Nové Mìsteèko - mlın (Neustadtlmühle), Papiermühle (Papiermühle), Partlùv mlın (Partelmühle), Pekelskı mlın (Höll Mühle), Pila - Horská Kvilda (Pila - Horská Kvilda), Pilaøùv mlın (Sägmühle), Podbranskı mlın (Podbranskı mlın), Podvílovskı mlın (Podvílovskı mlın), Prkenná pila (Brettsäge), Röderova pila (Röder Säge), Rokosskı mlın (Rokosskı mlın), Rumpelmühle (Rumpelmühle), Saumühle (Saumühle), Schafhausserùv mlın a pila (Schafhaussermühle), Scharachermühle (Scharachermühle), Schöpfrùv mlın (Schöpfrmühle), Schürerova pila (Schürersäge), Schweiglmühle (Schweiglmühle), Sollermühle (Sollermühle), Spirkenmühle (Spirkenmühle), Stinglmühle (Stinglmühle), Studenı mlın a pila (Kaltmühle .Säge), Tremlùv mlın (Tremlmühle), Uhlišskı mlın (Kohlheimermühle), Vanišùv mlın (Wenischmühle), Waffen hamr (Waffen Hammer), Wandermühle (Wandermühle), Zahrádeckı mlın (Zahrádeckı mlın), Zajeèí mlın (Hasenmühle), Zejbišskı Dvùr - mlın (Seewieserhof - Mühle), Zwoischner Mühle (Zwoischner Mühle), Žitnı mlın (Scherlmühle)


Okres Plzeò-mìsto (Bezirk Pilsen-Stadt)

Objekty:
Bukoveckı mlın (Bukoveckı mlın), Èertùv mlın (Èertùv mlın), Hamr (Hammer), Hırùv mlın (Hırùv mlın), Kyšickı starı mlın (Kyšickı starı mlın), Slavíkùv mlın (Slavíkùv mlın)


Okres Plzeò-jih (Bezirk Pilsen-Süd)

Objekty:
Dampf Mühle (Dampf Mühle), Mlınek (Mlınek), Vilémov (Wilhelminenthal), Žinkovy mlın (Žinkovy mlın)


Okres Plzeò-sever (Bezirk Pilsen-Nord)

Objekty:
Bartuškùv mlın (Bartuškùv mlın), Èeskı mlın (Böhmisch mühle), Dolskı mlın (Grundmühle), Ecklùv mlın (Ecklmühle), Horùv dolní mlın (Unter Höramühle), Horùv horní mlın (Ober Höramühl), Hracholuskı mlın (Rakolusermühle), Hublùv mlın (Hobelmühle), Jansùv mlın (Jansamühle), Kleinrohrmühle (Kleinrohrmühle), Krašovskı mlın (Krascher Mühle), Kubùv mlın (Kubùv mlın), Lohmühle (Lohmühle), Mozolínskı mlın (Mosoliner Mühle), Nìmeckı mlın (Deutschemühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Nuèickı mlın (Nutschitzmühle), Pod Vinicí (Weinbergmühle), Radimovickı mlın (Radimovickı mlın), Relíèkùv mlın (Relikenmühle), Schlanzenmühle (Schlanzenmühle), Tofflùv mlın (Tofflmühle), U Vanifkù (Wanifkamühle), U Vertlíkù (Wertliken Mühle), Valeèkùv mlın (Valeèkùv mlın), Velkı Zuckerùv mlın (Grose Zuckermühle), Zelenkùv mlın (Düstermühle)


Okres Rokycany (Bezirk Rokitzan)

Objekty:
Ejpovickı Mlın (Ejpovickı Mlın), Novı mlın (Neumühle), Rezlerùv mlın (Rezlerùv mlın), Spálenı mlın (Spálenı mlın), Tylùv mlın (Tylùv mlın)


Okres Sokolov (Bezirk Falkenau)

Objekty:
Allisùv mlın (Allismühle), Balassmühle (Balassmühle), Blechschmidt - Mühle (Blechschmidt - Mühle), Böhmùv mlın (Böhmmühle), Bùhnlùv mlın (Bühnlmühle), Èertùv mlın (Teufelsmühle), Dolskı mlın (Grundmühle), Dorschnerùv mlın (Dorschnermühle), Ecklùv mlın (Eckelmühle), Finkùv mlın (Finkenmühle), Finkùv mlın (Finkenmühle), Fritschùv mlın (Fritsch Mühle), Gaberùv mlın (Gaberlmühle), Garstnermühle (Garstnermühle), Gerstnermühle (Gerstnermühle), Gradlmühle und Bretsäge (Gradlmühle und Bretsäge), Grasserùv mlın (Grassermühle), Grundmühle (Grundmühle), Hallerùv mlın (Hällermühle), Hamerskı dolní mlın (Untere Hammermühle), Hammermühle und Sägewerke (Hammermühle und Sägewerke), Heinlùv mlın (Heinlmühle), Herrn Mühle (Herrn Mühle), Kamennı mlın (Steinmühle), Kempfmühle (Kempfmühle), Kernmühle und Bretsäge (Kernmühle und Bretsäge), Kläpperl Mühle (Kläpperl Mühle), Klobenskı mlın (Kloben Mühle), Kogerauer Mühle (Kogerauer Mühle), Kühlohmühle (Kühlohmühle), Leinmühle (Leinmühle), Leinmühle (Leinmühle), Libavskı mlın (Liebauermühle), Lindenhammer Mühle (Lindenhammer Mühle), Lobezskı mlın (Lobzmühle), Lohmühle (Lohmühle), Matzlùv mlın (Matzlmühle), Medvìdí mlın (Bärenmühle), Mühlpeint (Mühlpeint), Novoveskı mlın (Neudörfelmühle), Novı mlın (Neumühle), Peintmühle (Peintmühle), Reimundmühle (Reimundmühle), Sägewerk (Sägewerk), Schnabelmühle (Schnabelmühle), Schneidmühle (Schneidmühle), Stegmühle (Stegmühle), Štebrùv mlın (Steberlmühle), Tilingmühle (Tilingmühle), Tischerùv mlın (Tischermühle), U Smrkù (Fichten Mühle), Železnı mlın (Železnı mlın)


Okres Tachov (Bezirk Tachau)

Objekty:
Achácovskı mlın (Achatsmühle), Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle), Aumühl (Aumühl), Barvírna (Kunstfarbmühle), Benešùv mlın (Benischmühle), Bílı mlın (Weissmühle), Bodenmühle (Bodenmühle), Brandmühle (Brandmühle), Broumovskı mlın (Promenhofer Mühl), Brtnı mlın (Zeidelmühle), Caltovskı mlın (Zaltaumühle), Èertùv mlın (Teufelsmühle), Èervenı mlın (Rothmühle), Èeskı Mlın (Böhmischmûhl), Èeskı mlın (Böhmischmühle), Dolní mlın (Karls Mühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Dudákovskı mlın (Tuthakenmühle), Egrt Mühle (Egrt Mühle), Francùv mlın (Franzenmühle), Fuchsmühle (Fuchsmühle), Gogelmühle (Gogelmühle), Habermühle (Habermühle), Halser Mühle (Halser Mühle), Hamerskı mlın (Hammermühle), Hamr (Hammer), Hanikùv mlın (Hanikmühle), Haselmühle (Haselmühle), Haubnerùv mlın (Haubnermühle), Hawitzenmühle (Hawitzenmühle), Heligenmühle (Heligenmühle), Hellmühle (Hellmühle), Honsoudl Mühle (Honsoudl Mühle), Horní Hamr (Oberhammer), Horní mlın (Obere Mühle), Horní mlın (Pochmühle), Horní novı mlın (Hintere Neumühle), Jakubùv mlın (Jakobsmühle), Jirglùv mlın (Girglmühle), Jiøskı mlın (Georgsmühle), Kalbmühle (Kalbmühle), Kamennı mlın (Steinmühle), Keèovskı mlın (Kötschenmühle), Klementùv mlın (Klementmühle), Klepáèek (Klapel Mühle), Koèièí mlın (Katzenmühle), Koèovskı mlın (Gotschauermühle), Køínovskı mlın (Grönamühle), Krommelmühle (Krommelmühle), Kühnhackel Mühle (Kühnhackel Mühle), Kyjovskı mlın (Khoaumühle), Lesní mlın (Waldmühle), Lorencùv mlın (Lorenz-Mühle), Luglmühle (Luglmühle), Machaøovskı mlın (Macharzenmühle), Maleèkùv mlın (Zapfenmühle), Marasùv mlın (Marasenmühle), Mášùv mlın (Maschaumühle), Mathildensäge (Mathildensäge), Maxùv mlın (Maxmühle), Meiselmühle (Meiselmühle), Mìstskı mlın (Stadt Mühle), Muckovskı mlın (Mutzken Mühle), Na Hadovce (Schlanzenmühle), Na Potoce (Bachmühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Panskı mlın (Hernmühle), Papírna (Papiermühle), Pekelskı mlın (Höllmühle), Petrùv mlın (Petermühle), Plahussner Mühle (Plahussner Mühle), Pocher (Pocher), Pochùv mlın a pila (Pochmühle), Pod tchoøím vrchem (Iltismühle), Puchen (Puchen), Röllerùv mlın (Röllermühle), Sägemühle (Sägemühle), Schartlùv mlın (Schartlmühle), Schweppelmühle (Schweppelmühle), Serghofmühle (Serghofmühle), Siebermühle (Siebermühle), Skviøinskı mlın (Spayerlingsmühle), Slatinskı mlın (Schladamühle), Slatinskı mlın (Schladamühle), Sorghofskı mlın (Sorghöfner Mühle), Spänmühle (Spänmühle), Spechamühle (Spechamühle), Stahlmühle (Stahlmühle), Starı mlın (Altmühle), Špirkùv mlın (Spirkenmühle), Tichého mlın (Tichy Mühle), Treppenstein (Treppenstein), Vackùv mlın (Watzkamühle), Válcovı mlın (Walzmühle), Vogelmühle (Vogelmühle), Weissmühle (Weissmühle), Wenzlùv mlın (Wenzelmühle), Weschkala Mühle (Weschkala Mühle), Wiessmühle (Wiessmühle), Zahnhammer (Zahnhammer), Zajeèí mlın - malı (Kleine Hasenmühle), Zajeèí mlın - velkı (Grose Hasenmühle), Zlatı mlın (Schlada Mühle), Žižkùv mlın (Tschischkamühle)


Okres Èeská Lípa (Bezirk Böhmisch Leipa)

Objekty:
Barokní mlın (Barokní mlın), Brennskı mlın (Brennskı mlın), Bürger Mühle (Bürger Mühle), Dìvín - pila a myslivna (Dewin), Dolanskı mlın (Dolanskı mlın), Güsselmühle (Güsselmühle), Hrázskı mlın (Dammühle), Køenovskı mlın (Schönaumühle), Malı Mlınek (Kleinmühle), Maøenièky - Neumannùv mlın (Neumannmühle), Mlın Heinricha Schwarze (Mlın Heinricha Schwarze), Novı mlın (Neumühle), Papiermühle (Papiermühle), Pihel mlın a pila (Pihlerbergmühle), Valcha (Valcha), Zourovskı mlın (Sauermühle), Ženskı mlın (Frauenmühle)


Okres Dìèín (Bezirk Tetschen)

Objekty:
Boxmühle (Boxmühle), Brettmühle I., II., III., IV. (Brettmühle I. , II., III., IV.), Bukovinskı mlın (Bukovinskı mlın), Èernı mlın (Schwarzmühle), Dampfmühle (Dampfmühle), Diessner - Mühle (Diessner - Mühle), Dolskı mlın (Grundmühle), Herrnmühle (Herrnmühle), Knížecí - Fürstenwaldskı Mlın (Fürstenwalde - Fürstenwaldder Mühle), Kyjov - Dixùv mlın (Khaa - Dixsmühle), Lisner Mühle (Lisner Mühle), Mahlmühle, Fišerùv mlın (Mahlmühle, Fišerùv mlın), Müller Mühle (Müller Mühle), Pitschùv mlın (Pitschmùhle), Prostøední Pohlùv mlın (Mittel Pohl Mühle), Raèí mlın (Krebs Mühle), Riedel Mühle (Riedel Mühle), Schindler Mühle (Schindler Mühle), Schleifer -Maaz Mühle (Schleifer -Maaz Mühle), Sieber Mühle (Sieber Mühle), Starı mlın (Starı mlın), Stechmühle (Stechmühle), Strachemühle (Strachemühle), Tischermühle (Tischermühle), Vìtrník (Windmühle), Wäberùv mlın (Wäbermühle), Zimmermanùv mlın a pila (Zimmermanùv mlın a pila), Zimmerova pila (Zimmerova pila)


Okres Chomutov (Bezirk Komotau)

Objekty:
Brettmühle (Brettmühle), Brettmühle (Brettmühle), Brettmühle (Brettmühle), Bøezinùv mlın (Brezinamühle), Ciboušov - mlın (Ziebitsch - Grundmühle), Denìtickı mlın (Denìtickı mlın), Dolní mlın (Untere mühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Drahtmühle (Drahtmühle), Farskı mlın (Pfaffenmühle), Fleklùv mlın (Fleckelmühle), Fritschùv mlın (Fritsch Mühle), Gerbrùv mlın (Gerbermühle), Grell Mühle (Grell Mühle), Grundmühle (Grundmühle), Hamerskı mlın (horní) (Obere Hammer Mühle), Hamerskı mlın (spodní) (Untere Hammer Mühle), Hansarl Mühle (Hansarl Mühle), Hasùv mlın (Hasenmühle), Hix Mühle (Hix Mühle), Kermerùv mlın (Kermermühle), Loh Mühle (Loh Mühle), Lohmühle (Lohmühle), Lohmühle (Lohmühle), Lohstampfmühle (Lohstampfmühle), Mahlmühle (Mahlmühle), Massamühle (Massamühle), Matzmühle (Matzmühle), Mlınec (Linzmühle), Na lukách (Wiesenmühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Oberdorfer Mühle und Säge (Oberdorfer Mühle und Säge), Ohlmühle (Ohlmühle), Panskı mlın (Herrn Mühle), Panskı mlın (Panskı mlın), Pila (Sägemühle), Pila (Brettmühle), Podmileskı mlın (Pöllmaer Mühle), Pohlùv mlın (Pohlùv mlın), Prostøední mlın (Mittlere Mühle), Prostøední mlın (Mittlere Mühle), Ptaèí mlın (Vogel Mühle), Rabenmühle (Rabenmühle), Rohrschmiede (Rohrschmiede), Schader Mühle (Schader Mühle), Schlick Mühle (Schlick Mühle), Schmidlmühle (Schmidlmühle), Sonneberger Mühle (Sonneberger Mühle), Sosau Mühle (Sosau Mühle), Stadt Mühle (Stadt Mühle), Steindlmühle (Steindlmühle), Steinische Brettmühle (Steinische Brettmühle), Strážskı mlın (Tschoschler Mühle), Škrlskı mlın (Skyrl Mühle), Toberùv mlın (Tobermühle), U Rybárny (Fischhausmühle), Ulmbašskı mlın (Ulmbachermühle), V poli (Feldmühle), Vikletickı mlın (Wikletitzer Mühle), Vodùv mlın (Wodamühle), Weisse Mühle (Weisse Mühle), Weisskopfùv mlın (Weisskopf Mühle), Wodallmühle (Wodallmühle), Zásada u Rašovic - Papírna (Sosau bei Roschwitz - Papiermühle)


Okres Jablonec nad Nisou (Bezirk Gablonz an der Neiße)

Objekty:
Blatná - mlın a pila (Blatná - mlın a pila), Blatnı (Blatnı), Karnethùv mlın (Karnethùv mlın), Rádlo (Radlermühle)


Okres Liberec (Bezirk Reichenberk)

Objekty:
Ferklùv mlın (Ferklùv mlın), Habartickı mlın (Ebersdorfer Mühle), Hannigùv mlın (Hannig Mühle), Horní mlın (Obere Mühle), Láznì Kundratice - mlın a pila è.p. 45 (Bad Kunnersdorf - Mühle und Säge), Láznì Kundratice - mlın è.p. 59 (Bad Kunnersdorf - Mühle), Lohmühle (Lohmühle), Loukovskı mlın (Wiesenmühle), Neudorfelmühle (Neudorfelmühle), Panskı mlın (Herrnmühle), Polní mlın (Feldmühle), Porschùv mlın (Porschùv mlın ), Rùtùv mlın (Rùtùv mlın), Slavíkov (Slavíkov), Unter Kretschmer Mühle (Unter Kretschmer Mühle), Voigstachmühle (Voigstachmühle), Zourov (Sauermuhl)


Okres Litomìøice (Bezirk Leitmeritz)

Objekty:
Beermühle (Beermühle), Buckelmühle (Buckelmühle), Friedlmühle (Friedlmühle), Füslùv mlın (Füsslmühle), Geyrùv mlın (Geyrmühle), Gubenhausenmühle (Gubenhausenmühle), Hubenovskı mlın (Hubenovskı mlın ), Huttmühle (Huttmühle), Jivina (Jivina), Kaiserùv mlın (Kaisermühle), Konojedskı mlın (Konojedskı mlın), Kuzovskı mlın (Gusowmühle), Lagronskı mlın (Lagronmühle), Lampelmühle (Lampelmühle), Laubenmühle (Laubenmühle), Luèní mlın (Wiessenmühle), Moèidla (Moèidla), Novı mlın (Neumühle), Panskı mlın (Panskı mlın), Panskı mlın (Panskı mlın), Papírna (Papiermühle), Podhrázskı mlın (Neugründler Mühle), Poustka (Poustka), Schälmühle (Schälmühle), Schenkenmühle (Schenkenmühle), Selskı mlın (Habermühle), Skoøepùv mlın (Skoøepùv mlın), Stompermühle (Stompermühle), Tìchobuzickı mlın (Tìchobuzickı mlın), Tomsùv mlın (Domsmühle), Tøebušínskı mlın (Tøebušínskı mlın), Valnohùv mlın (Valnohùv mlın), Wiedenmühle (Wiedenmühle), Windsor (Windsor), Záhoreckı mlın (Zahortschermühle)


Okres Louny (Bezirk Laun)

Objekty:
Abelmühle (Abelmühle), Blšanskı mlın (Blšanskı mlın), Bøezenskı mlın (Bøezenskı mlın), Èíòovskı mlın (Schinau Mühle), Doláneckı mlın (Doláneckı mlın), Dolejší mlın (Dolejší mlın), Dolejší mlın (Dolejší mlın), Dolní mlın (Untere Mühle), Domoušickı mlın (Domauschitz Mühle), Drahonickı mlın (Drahenzer-Mühle), Dybéøskı mlın (Dybéøskı mlın), Ferbenz Mühle (Ferbenz Mühle), Hasina (Hasina), Hochradmühle (Hochradmühle), Hoøejší mlın (Obere Mühle), Horní mlın (Horní mlın), Kamennı mlın (Steinmühle), Kohlerùv mlın (Köhlermühle), Krcál (Rumpelmühle), Leskovskı mlın (Leskamühle), Malı mlın (Kleinmühle), Novı mlın (Neumühle), Novı mlın (Neumühle), Øepíkùv mlın (Tschepiken Mühle), Rohozeckı mlın (Rustermühle), Rybièkùv mlın (Rebitschkamühle), Rybnickı mlın (Teichmühle), Starı mlın (Goldmühle), Starı mlın (Alte Mühle), Špinùv mlın (Spinnermühle), Tasovskı mlın (Tassawer Mühle), Vidhostickı mlın (Widhostitzer Mühle), Žaboklickı mlın (Schaboglücker Mühle)


Okres Most (Bezirk Brüx)

Objekty:
Dolní Svídnickı mlın (Untere Schweinitz Mühle), Dolskı mlın (Grundmühle), Døevìnı mlın (Holzmühle), Glocknerùv mlın (Glöcknermühle), Horní Svídnickı mlın (Obere Schweinitz Mühle), Jakobùv mlın (Jakobsmühle), Kunertùv mlın (Kunertmühle), Launickı mlın (Launitzmühle), Loh Mühle (Loh Mühle), Luèní mlın (Wiesenmühle), Mertlùv mlın (Mertelmühle), Munk mlın (Rothemühle), Olejna (Öl Mühle), Pozemkovı mlın (Grund Mühle), Prostøední mlın (Mittelmühle), Röthenmühle (Röthenmühle), Rùžodolskı mlın (Rosenthalermühle), Rybnièní mlın (Teichmühle), Valcha (Walckmühle), Zámeckı mlın (Schlossmühle), Želenickı mlın (Želenickı mlın)


Okres Teplice (Bezirk Teplitz)

Objekty:
Dolní mlın (Dolní mlın), Domaslavickı mlın (Domaslavickı mlın), Fischerùv mlın (Fischerùv mlın), Horní mlın (Obere Mühle), Jánskodolskı mlın (Johannesthaler Mühle), Kalkofner Mühle (Kalkofner Mühle), Kamennı mlın (Steinmühle), Liebner Mühle (Liebner Mühle), Loužeckı mlın (Luschmühle), Malhostinskı mlın (Malhostitz muhle), Marschmühle (Marschmühle), Müllmühle (Müllmühle), Novodvorskı mlın (Neumühle), Prostøední mlın (Prostøední mlın), Starı mlın (Hoja Mühle)


Okres Ústí nad Labem (Bezirk Aussig)

Objekty:
Èertúv mlın (Èertúv mlın), Dolní mlın (Untermühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Dolní mlın (Dolní mlın), Horní mlın (Obere Mühle), Königùv mlın (Königsmühle), Königùv mlın (Königsmühle), Meiselmühle (Meiselmühle), Petrùv mlın (Petermühle), Schicklùv mlın (Schickelmühle), Schönfeldermühle (Schönfeldermühle), Sieber Mühle (Sieber Mühle)


Okres Havlíèkùv Brod (Bezirk Deutschbrod)

Objekty:
Boudùv mlın (Boudùv mlın), Boudùv mlın (Boudùv mlın), Bøevnickı mlın (Bøevnickı mlın), Dolní mlın (Dolní mlın), Franclùv mlın (Franclùv mlın), Holendùv dolní mlın (Holendùv dolní mlın), Holendùv horní mlın (Holendùv horní mlın), Horní mlın (Horní mlın), Ježkùv mlın (Ježkùv mlın), Jilemskı mlın (Jilemskı mlın), Kobylí mlın (Kobylí mlın), Malı mlın (Klein Mühle), Mlın Neudörflùv (Mlın Neudörflùv), Na Doubravì (Steiners Mühle), Novı mlın (Novı mlın), Odraneèskı mlın a pila (Odraneèskı mlın), Panskı mlın (Herrnmühle), Papírna a mlın v Zahrádce (Papírna a mlın v Zahrádce), Pechùv mlın (Pechmühle), Perknovskı mlın (Pergnau Mühle), Raèkovice (Raèkovice), Smrèenskı mlın (Smrèenskı mlın), Stupník (Keispoch Mühle), Suchomelùv mlın (Suchomelùv mlın), Valcháøùv mlın (Valcháøùv mlın), Zámeckı mlın (Zámeckı mlın)


Okres Hradec Králové (Bezirk Königgrätz)

Objekty:
Novı Bydžov - mlın (Novı Bydžov - mlın), Podhùra (Podhùra), Smiøickı mlın (Smiøickı mlın), Trotina (Trotina), Zámeckı mlın (Zámeckı mlın)


Okres Chrudim (Bezirk Chrudim)

Objekty:
Boøetickı mlın (Boretitzmühle), Bøezovickı mlın (Bøezovickı mlın), Chlumskı mlın (pila) (Chlumskı mlın), Cukrovı mlın (Cukrovı mlın), Cukrùv mlın (Cukrùv mlın), Horní Vortovskı mlın a pila (Horní Vortovskı mlın a pila), Kuchyòkùv mlın (Kuchyòkùv mlın), Kvášùv mlın (Kvášùv mlın), Mládkùv mlın (Mládkùv mlın), mlın Bìlá (mlın Bìlá), Novı mlın (Neumühle), Šilinkodol (Šilinkodol), Valchovskı mlın (Valchovskı mlın), Žampachùv mlın (Žampachùv mlın)


Okres Jièín (Bezirk Jitschin)

Objekty:
Bìcharskı mlın (Bìcharskı mlın), Bílı mlın (Bílı mlın), Bukvickı vodní a vìtrnı mlın (Bukvickı vodní a vìtrnı mlın), Choteèskı mlın (Choteèskı mlın), Èermánkùv mlın (Èermánkùv mlın), Eischnerùv mlın (Eischnerùv mlın), Leštinskı mlın (Leschtiner Mühle), Paldusùv mlın (Paldusùv mlın), Panskı mlın (Panskı mlın), Prostøední mlın (Prostøední mlın), Skalní mlın (Skalní mlın), Šlejferna (Schleifermühle), Špíglák (Špíglák), Špíglùv mlın (Špíglùv mlın), Vávrùv mlın (Vávrùv mlın), Wágnerùv mlın (Wágnerùv mlın)


Okres Náchod (Bezirk Nachod)

Objekty:
Baier Mühle (Baier Mühle), Crockermühle (Crockermühle), Dolní mlın (Niedermühle), Dolní mlın (Dolní mlın), Dolní mlın (Dolní mlın), Hermsdorfmühle (Hermsdorfmühle), Horní mlın (Obere Mühle), Horní mlın (Horní mlın), Kotrbùv mlın (Kotrbùv mlın), Køinickı mlın (Krimsmühle), Lachovskı mlın (Lachovskı mlın), Mittel Mühl (Mittel Mühl), Náhlovského mlın (Náhlovského mlın), Netušilùv mlın (Netušilùv mlın), Obermühl (Obermühl), Panskı mlın (Panskı mlın), Pod Vrchem - Dolní mlın (Bergmühle), Pod Vrchem - Horní mlın (Holzmühle), Prostøední mlın (Prostøední mlın), Pühmühle (Pühmühle), Richters Mühle ud Brettschneide (Richters Mühle)


Okres Pardubice (Bezirk Pardubitz)

Objekty:
Jaroslavskı mlın (Jaroslavskı mlın), Jedousovskı mlın (Jedousovskı mlın), Pilskı mlın (Pilskı mlın), Prokešùv mlın (Prokešùv mlın)


Okres Rychnov nad Knìžnou (Bezirk Reichenau)

Objekty:
Dolní mlın (Dolní mlın), Froschmühle (Froschmühle), Jahodovskı mlın (Schnoebell Mühle, Schnöbelmühle,), mlın Potštejnì (mlın Potštejnì), Papírna (Papiermühle), Poláèkùv mlın a pila (Poláèkùv mlın a pila), Prieslùv mlın (Priesl), Schönwald Mühle (Schönwald Mühle), Vítenèùv mlın (Vítenèùv mlın), Zámeckı mlın (Zámeckı mlın)


Okres Semily (Bezirk Semi)

Objekty:
Bártlùv mlın (Bártlùv mlın), Bystrı mlın (Bystrı mlın), Fabianùv mlın (Fabianùv mlın), Frymlùv mlın (Frymlùv mlın), Harrachùv mlın (Harrachùv mlın), Kopanina (Kopanina), Kováøùv mlın (Kováøùv mlın), Matoušùv mlın (Matoušùv mlın), Mladkov (Mladkov), mlın Na hrázi (mlın Na hrázi), Panskı mlın (Panskı mlın), Picmanùv mlın (Picmanùv mlın), Syøenovskı mlın (Syøenovskı mlın), Zemánkùv mlın (Zemánkùv mlın)


Okres Svitavy (Bezirk Zwittau)

Objekty:
Anger Mühle (Anger Mühle), Bøezoveckı mlın (Bøezoveckı mlın), Èernı mlın (Èernı mlın), Èisteckı mlın (Lautrbach mühle), Dolskı mlın (Thalmühle), Družstevní mlın a pila (Družstevní mlın a pila), Faltejskùv mlın (Faltejskùv mlın), Görlichmühle (Görlichmühle), Horní mlın (Horní mlın), Krausmühle (Krausmühle), Mlın v Pusté Rybné (Mlın v Pusté Rybné), Morašickı mlın (Morašickı mlın), Müllerùv mlın (Müllerùv mlın), Papiermühle (Papiermühle), Peter Mühle (Peter Mühle), Podzámeckı mlın (Podzámeckı mlın), Rachyòskı mlın (Rachyòskı mlın), Römermühle (Römermühle), Wurschwahlmühle (Wurschwahlmühle)


Okres Trutnov (Bezirk Trautenau)

Objekty:
Arnsdorfmühle (Arnsdorfmühle), Bidlermühle (Bidlermühle), Brusírna Døeva (Holz Mühle), Debrné (Oels Döberney), Fiedlermühle (Fiedlermühle), Fohlmühle (Fohlmühle), Haasemühle (Haasemühle), Hammermühle (Hammermühle), Kamennı mlın (Steinmühle), Kudernatshùv mlın (Kudernatshùv mlın), Kunstmühle (Kunstmühle), Mahrlùv mlın (Mahrlùv mlın), Mohornùv mlın a pila (Mohornùv mlın a pila), Niederöls Mühle (Niederöls Mühle), Nyklíèkùv mlın (Nyklíèkùv mlın), Puschmühle (Puschmühle), Raimanmühle (Raimanmühle), Rückermühle (Rückermühle), Schubert Mühle und Säge (Schubert Mühle und Säge), Stachlùv mlın (Stachelmühle), Stachlùv mlın (Stachelmühle), Staffamühle (Staffamühle), Staffamühle (Staffamühle), Starı mlın (Grundmühle), Steinertmühle (Steinertmühle), Suppichmühle (Suppichmühle), Sıkorník (Sıkorník), Teschner Mühle (Teschner Mühle), Thimmühel (Thimmühel), Trautenbacher Mühle ud Säge (Trautenbacher Mühle ud Säge), Wimmrùv mlın (Wimmermühle), Wonkamühle (Wonkamühle), Woskùv mlın (Woskùv mlın), Zámeckı mlın (Zámeckı mlın)


Okres Ústí nad Orlicí (Bezirk Wildenschwert)

Objekty:
Felzmanmühle (Felzmanmühle), Hradeckı mlın (Hradeker Mühle), Kuhnmühle (Kuhnmühle), Labièskı mlın (Labièskı mlın), Mlın Šnakov (Mlın Šnakov), Šušek (Šušek), Švábskı mlın (Švábskı mlın), Triebitzmühle (Triebitzmühle), Wagnermühle (Wagnermühle)


Okres Blansko (Bezirk Blanz)

Objekty:
Jedovnice - pila a mlın (Jedovnice - pila a mlın), Masákùv mlın (Masákùv mlın), Mittelmühle (Mittelmühle), Panskı mlın (Panskı mlın), Salmùv mlın (Salmùv mlın), Sedláèkùv mlın (Sedláèkùv mlın), Spálenı mlın (na Jedovnickém potoce) (Spálenı mlın (na Jedovnickém potoce)), Stampf Mühle (Stampf Mühle), Strojní mlın (Strojní mlın), Štìnièkùv mlın (Biela Mühle)


Okres Brno-mìsto (Bezirk Brünn-Stadt)

Objekty:
Brnìnské Ivanovice - mlın Královka (Brnìnské Ivanovice - mlın Královka), Èertùv mlın (Èertùv mlın), Komárovskı mlın (Komárovskı mlın), Komínskı mlın (Komínskı mlın), mlın v Královì poli (mlın v Královì poli)


Okres Brno-venkov (Bezirk Brünn-Provinz)

Objekty:
Kuùv mlın ( Kuùv mlın), Babákùv mlın (Babákùv mlın), Buèkùv mlın (Buèkùv mlın), Hastrmánek (Hastrmánek), Horní mlın (Horní mlın), Kavrdùv mlın (Kavrdùv mlın), Matouškùv mlın (Matouškùv mlın), Panskı mlın (Panskı mlın), Spálenı mlın (Spálenı mlın)


Okres Bøeclav (Bezirk Lundenburg)

Objekty:
Morkovskı mlın (Morkovskı mlın), Mušovskı mlın (Muschauermühle), Panskı mlın (Panskı mlın), U Vlèího Obrázku (Wolfsbildermühle), Zámeckı mlın (Zámeckı mlın)


Okres Zlín (Bezirk Zlin)

Objekty:
Ambruzùv mlın (Ambruzùv mlın), Bílá Voda (Bílá Voda), Èadùv mlın (Èadùv mlın), Dobšùv mlın (Dobšùv mlın), Doubravickı mlın (Doubravickı mlın), Horákùv mlın (Horákùv mlın), Horní mlın (Horní mlın), Horní mlın (Horní mlın), Jamskı mlın (Jamskı mlın), Miklùv mlın (Miklùv mlın), Podlipskı mlın (Podlipskı mlın), Podobìtovskı mlın (Podobìtovskı mlın), Sedláøùv mlın (Sedláøùv mlın), Seibertùv mlın (Seibertùv mlın), Zavrtálkùv mlın (Zavrtálkùv mlın)


Okres Hodonín (Bezirk Göding)

Objekty:
Fischerùv mlın (Fischerùv mlın), Moštìnickı mlın (Moštìnickı mlın), Seèkáøùv mlın (Seèkáøùv mlın), Trnovskı mlın (Trnovskı mlın)


Okres Jihlava (Bezirk Iglau)

Objekty:
Borskı mlın (Borskı mlın), Èervenı mlın (Rothe Mühle), Jezuitskı mlın (Jezuitskı mlın), Klementùv mlın (Klementùv mlın), Michlùv mlın (Michlùv mlın), Nepraš (Nepraš), Novı mlın (Novı mlın), Novı mlın (Neumühle), Odrážkùv mlın (Patrymühle)


Okres Kromìøíž (Bezirk Kremsier)

Objekty:
Dokoupilùv mlın (Dokoupilùv mlın), Honìtickı mlın (Honìtickı mlın), Novı mlın (Neumühle), Prachaø (Prachaø), Rákošnica (Rákošnica)


Okres Prostìjov (Bezirk Prossnitz)

Objekty:
Dolní mlın (Dolní mlın), Döschnermühle (Döschnermühle), Hamerská pila (Hamerská pila), Hráznı mlın (Hráznı mlın), Kruhovskı mlın (Chruchowsky Mühle), Mlın v Nezamyslicích (Mlın v Nezamyslicích), Oborskı mlın (Thiergarten Mühle), Ondráèkùv mlın (Ondráèkùv mlın), Protivanovskı mlın (Protivanovskı mlın)


Okres Tøebíè (Bezirk Trebic)

Objekty:
Èermákùv mlın (Èermákùv mlın), Dalešickı mlın (Dalešickı mlın), Hartvíkovickı mlın (Hartvíkovickı mlın), Hluchı mlın (Hluchı mlın), Horní mlın (Horní mlın), Hranièní mlın (Grenzmühle), Hrotovskı mlın (Hrottowitzer Mühle), Jirkasùv mlın (Jirkasùv mlın), Konìšínskı mlın (Konìšínskı mlın), Kopyto (Kopyto), Krajíèkùv mlın (Krajíèkùv mlın), Loupalùv mlın (Loupalùv mlın), Mlın Poušov (Mlın Poušov), Pirochtùv mlın (Pirochtùv mlın), Roháèùv mlın (Roháèùv mlın), Skryjskı mlın (Skryjskı mlın), Slavìtickı mlın (Slavìtickı mlın), Stropešínskı mlın (Stropešínskı mlın), Tøebenickı mlın (Tøebenickı mlın), Zarážkùv mlın (Zarážkùv mlın)


Okres Uherské Hradištì (Bezirk Ungarisch Hradisch)

Objekty:
Dolní mlın (Dolní mlın), Prostøední mlın (Prostøední mlın), Vazovskı mlın (Vazovskı mlın), Vrchní mlın (Vrchní mlın)


Okres Vyškov (Bezirk Wischau)

Objekty:
Dolní mlın (Dolní mlın), Horní mlın (Horní mlın), Kašparovskı mlın (Kašparovskı mlın), Klevetùv mlın (Klevetùv mlın), Kožušice mlın (Kožušice mlın), Medlovskı Mlın (Mödlauer Mühle), Mlın v Kuèerovì (Mlın v Kuèerovì), Vìtøáky (Vìtøáky), Vìtrnı mlın na Holém kopci (Vìtrnı mlın na Holém kopci), Vìtrnı mlın v Bohdalicích (Vìtrnı mlın v Bohdalicích), Vìtrnı mlın v Hluboèanech (Vìtrnı mlın v Hluboèanech), Vìtrnı mlın ve Vážanech (Vìtrnı mlın ve Vážanech)


Okres Znojmo (Bezirk Znaim)

Objekty:
Andìlskı mlın (Andìlskı mlın), Baštùv mlın (Baštùv mlın), Bergnièka (Bergnermühle), Bøezovec (Bøezovec), Èertùv mlın (Èertùv mlın), Devìt mlınù (Neunmühlen), Faltıskùv mlın (Faltıskùv mlın), Hájeckı mlın (Haikermühle), Komárkùv mlın (Komárkùv mlın), Lauerùv mlın (Lauerùv mlın), Libuòskı mlın (Loibingmühle), Novohrádeckı mlın (Neuhäuselmühle), Paintnermühle (Paintnermühle), Trausnickı mlın (Trausnitzmühle)


Okres Žïár nad Sázavou (Bezirk Saar)

Objekty:
Èermákùv mlın (Èermákùv mlın), Fixùv mlın (Fixùv mlın), Frelichùv mlın (Frelichùv mlın), Hamrmıl (Hamrmıl), Hartmanùv mlın (Hartmanùv mlın ), Kobzùv mlın (Kobzùv mlın), Køítkùv mlın (Køítkùv mlın), Marek (Marek), Mlınek (Klimamühle), Mouèkùv mlın (Mouèkùv mlın), Papírna (Papiermühle), Peklo (Peklo), Polákùv mlın (Polákùv mlın), Prostøední mlın (Prostøední mlın), Rumpoltùv mlın (Rumpolder Mühle), Rychtáøùv mlın (Richtermühle), Svinkùv mlın (Svinkùv mlın), Vepøí (Vepøí), Zámeckı mlın (Zámeckı mlın), Zlatnice (Zlatnice)


Okres Bruntál (Bezirk Freudenthal)

Objekty:
Adamùv mlın (Adamùv mlın), Auermühle (Auermühle), Bílèickı mlın (Heidenpiltscher Mühle), Bock Mühle (Bock Mühle), Breyer Mühle (Breyer Mühle), Dolní mlın (Niedel Mühle), Dolní mlın (Nieder Mühle), Dolní mlın (Dolní mlın), Františkov - vìtrnı mlın (Franzberg), Geppersdorfer Mühle (Geppersdorfer Mühle), Gold Mühle (Gold Mühle), Greipel Mühle (Greipel Mühle), Grossen Mühle (Grossen Mühle), Hammer Vogt Mühle (Hammer Vogt Mühle), Herèivaldskı mlın (Herzogwalder Mühle), Heroldùv mlın (Heroldmühle), Kamennı Zejf (Steinseifenmühle), Kantormühle (Kantormühle), Kellermühle (Mittermühle), Klosùv mlın (Klos Mühle), Kobernskı mlın (Kawarner Mühle), Krommerùv mlın (Niedermühle), Lesní mlın (Untere Buschmühle), Lesní mlın (Buschmühle), Margareta (Margaretenmühle), Matìjovickı mlın (Matzdorfer Mühle), Meier Mühle (Meier Mühle), Mušlov (Muschelmühle), Novı mlın (Neumühle), Obecní mlın (Gemeindemühle), Obere Mühle (Obere Mühle), Polouveskı Mlın (Halbendorfer Mühle), Prostøední mlın (Mittelmühle), Pürkaumühle (Pürkaumühle), Rešovskı mlın (Rešovskı mlın), Röhrichúv mlın (Röhrichmühle), Roudenskı mlın (Rautenbergemühl), Rudskı mlın (Eisenberger Mühle), Rusínskı mlın (Rausenmühle), Schmalzmühle (Schmalzmühle), Tüchert Mühle (Tüchert Mühle), Untere Mühle (Untere Mühle), Vogelsangmühle (Vogelsangmühle), Vogtùv mlın - Osoblaha (Vogtmühle - Hotzenplotz)


Okres Frıdek-Místek (Bezirk Friedek-Mistek)

Objekty:
Zuroveckı mlın (Zurowecmühle)


Okres Karviná (Bezirk Karwin)

Objekty:
Bachrach Mühle (Bachrach Mühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Pilarùv mlın (Pilar Mühle)


Okres Novı Jièín (Bezirk Neutitschein)

Objekty:
Bítovskı Mlın (Bítovskı Mlın), Blücherùv mlın (Blüchermühle), Døevìnı mlın (Holzmühle), Dvorskı mlın (Dvorskı mlın), Haikùv mlın (Haikemühle), Heitelmühle mit Sägewerke (Heitelmühle mit Sägewerke), Kaspermühle (Kaspermühle), Lederwalke (Lederwalke), Malı Hájkùv mlın (Klein Haikamühle), Novı mlın (Neumühle), Oderskı mlın (Oderskı mlın), Panskı mlın (Panskı mlın), Siegmundùv - Mahrùv vìtøák (Siegmund - Mahr windmühle ), Valcha (Tuchwalke), Valchovna (Tuchwalkmühle), Velkı Hájkùv mlın (Gross Haikamühle)


Okres Olomouc (Bezirk Olmütz)

Objekty:
Barnovskı mlın (Bernhauer Mühle), Blateckı mlın (Kunst Mühle), Bleissmühle (Bleissmühle), Èermenskı mlın (Dittersdorfer Mühle), Dolní mlın (Niedermühle), Dolskı mlın (Grundmühle), Dorfgrund Mühle (Dorfgrund Mühle), Dorfmühle (Dorfmühle), Drexlerova pila (Drexlerova pila), Dvorskı mlın (Hofermühle), Hermes Mühle (Hermes Mühle), Holickı mlın (Holickı mlın), Horní mlın (Obermühle), Lazskı mlın (Lasenmühle), Lodìnickı mlın (Lodenitzermühle), Lusfovlovo mlın (Lusfovlovo mlın), Magdalenskı mlın (Makelmühle), Nivskı mlın (Aumühle), Novooldøùvskı mlın (Neudorfelmühle), Novoveskı mlın (Neueigner Mühle), Novı mlın (Neumühle), Olejovickı mlın (Ölstadtmühle), Panskı mlın (Panskı mlın), Puschmühle (Puschmühle), Richtersmühle (Richtersmühle), Rudelzauermühle (Rudelzauermühle), Schindel Mühle (Schindel Mühle), Schnecken Mühle (Schnecken Mühle), Slavkovskı mlın (Schlockepmühle), Stampfgrund (Stampfgrund), Starı mlın (Altemühle), Tìšetickı mlın (Tìšetickı mlın), Valcha (Walkmühle), Varhošskı mlın (Haslichtmühle), Velkostøelenskı mlın (Gross-Walterdorfer Mühle), Zigartickı mlın (Siegertsau Mühle)


Okres Opava (Bezirk Troppau)

Objekty:
Batschmühle (Batschmühle), Blažejùv mlın (Blažejùv mlın), Chuchelskı mlın (Chuchelskı mlın), Èermenskı mlın (Tschirmer - Mühle), Èervenı mlın (Rothemühle), Dolní mlın (Niedermühle), Dolní mlın (Untere Mühle), Dolní mlın (Niedermühle), Domácí mlın (Hause Mühle), Domoradovickı mlın (Damadrauermühle), Držkovickı mlın (Držkovickı mlın), Greipelmühle (Greipelmühle), Grittnerùv mlın (Grittner Mühle), Hanzlùv mlın (Hanselmühle), Hlavnickı mlın (Glomnitzer Mühle), Hrabalùv mlın (Hrabalùv mlın), Johnmühle (Johnmühle), Kaltenseifen mühle (Kaltenseifen mühle), Kamennı mlın (Steinmühle), Komárovskı mlın (Komerauer Mühle), Kouty (Kütten), Kristianùv mlın (Kristianùv mlın), Mikolajskı mlın a pila (Niklowitz Brettmühle), Mlınek Sucholazeckı (Mlınek Sucholazeckı), Mušálkùv mlın (Mušálkùv mlın), Nieder Mühle (Nieder Mühle), Obere Mühle (Obere Mühle), Panskı mlın (Panskı mlın), Plachèikùv mlın (Plachèikùv mlın), Podkostelní mlın (Podkostelní mlın), Prachovník (Pulver Mühle), Pøehynì (Pøehynì), Øehùlkùv mlın (Gränzmühle), Rozsochackı mlın (Rosohatzermühle), Seidlerùv mlın (Seidlerùv mlın), Starooldøùvskı mlın (Altendorfer Mühle), Šindelkùv mlın (Šindelkùv mlın), Tøebomskı mlın (Tøebomskı mlın), Valcha (Walke), Vìtøkovickı mlın (Dittersdorfer Mühle,), Zámeckı mlın (Zámeckı mlın), Zámeckı mlın (Zámeckı mlın), Zossenmühle (Zossenmühle)


Okres Ostrava-mìsto (Bezirk Ostrau-Stadt)

Objekty:
Drexlerùv mlın (Drexlermühle), Kameòák (Neuwiesen), Lipinskı mlın (Lippiner Mühle), Strnadùv mlın (Strnadùv mlın), Vrbovı mlın (Vrbovı mlın), Waldmühle (Waldmühle), Zbyslavickı mlın a pila (Zbislawitzer Sägewerk)


Okres Pøerov (Bezirk Prerov)

Objekty:
Klichovskı mlın (Klichovskı mlın), Mlınec (Mlınec), Váòùv mlın (Váòùv mlın), Vrbovec (Vrbovec)


Okres Šumperk (Bezirk Mährisch Schönberg)

Objekty:
Dolní mlın (Dolní mlın), Englùv mlın (Englùv mlın), Hanušovickı mlın (Hannsdorf Mühle), Keppertùv mlın (Keppertmühle), Kolb Mühle (Kolb Mühle), Nemilka (Nemilka), Paschmühle (Paschmühle), Pustek (Pustek), Sejpskı mlın (Seifenmühle), Šiškovı mlın (Zapfenmühle), Wandermühle (Wandermühle)


Okres Vsetín (Bezirk Vsetin)

Objekty:
Juøièkùv mlın (Juøièkùv mlın), Kladerubskı mlın (Kladerubskı mlın), Orlùv mlın (Orlùv mlın), Seninskı mlın (Seninskı mlın)


Okres Jeseník (Bezirk Freiwaldau)

Objekty:
Brandlùv mlın (Brandelmühle), Brett Mühle (Brett Mühle), Hamrová - pila (Hammergrundmühle), Kobermühle (Kobermühle), Pohlova Pila (Pohlebrettsäge), Raušbach (Rauschbach), Salisovskı mlın (Salismühle), Wurzlùv mlın (Würzelmühle)


Okres Nespecifikováno (Bezirk Nicht spezifizieren)

Objekty:
Jablonec - hamr (Ogfolderhaid - Hammermühle), Kaaden (Steinkopfmühle), Sazomínskı mlın (Sazomínskı mlın), Støížkùv mlın (Zischkamühle)Processing time: 89 msec.
IP address = 44.192.20.240
desktop version