EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Kommentar/Präzisierung: Mährisch-Pilgersdorf (Pelhřimovy)

Kommentar/Präzisierung:
Re: Re: Pelhřimovy
[vloženo: Jiří Vaňáček 24.5.2015 00:16]

Pokud se týče platnosti moravského obecního zřízení na území obcí, tvořících moravské enklávy, tak se stačí mrknout sem: http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0555_00.htm

Stojí tam:

"Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci poslance Jaromíra Špačka o zřízeni samostatné politické obce Nového Vrbna z osady Nové Vrbno politické obce Jerlochovic v politickém okrese
Nový Jičín na Moravě (tisk 362 VI).

Osada Nové Vrbno v politickém okrese novojičinském a soudním okrese fulneckém má 286 ha plošné výměry a 85 obyvatelů, nesouvisí territori-
álně s ostatním územím obce Jerlochovic: byla moravskou enklávou, jsouc obklopena územím obcí, jež patřily k bývalému Slezsku.

Morava a Slezsko byly sice organisačním zákonem č. 125/1927 Sb. z. a n. (§ 9) s účinností od 1. prosince 1928 sloučeny v jednu zemi Moravsko-
slezskou, avšak význam moravských enkláv nebyl tím úplně setřen.

V bývalých moravských enklávách platí i nadále zemské zákony moravské, kdežto na území býv. Slezska zemské zákony slezské, pokud ovšem
nebyly novějšími zákony zrušeny nebo unifikovány. K takovým původním a dosud platným zákonům patří zejména i moravské a slezské obecní
zřízení, jež v §§ 2 až 4 jednají o územních změnách obcí. Tyto předpisy nedoznaly organisačním zákonem žádných změn v inaterielním
ohledu ani v místní platnosti.

Poněvadž pak podle § 4 moravského resp. slezského obecního ztížení nemohlo dojíti ke změnám hranic obce moravské s obcí slezskou
nebo naopak, nelze takových změn provésti ani po sloučení Moravy a Slezska v jednu zemi, zvláště když materiální podmínky a předpoklady obou
obecních zřízení pro uskutečnění těchto změn nejsou totožné.

Osadu Nové Vrbno nelze tudíž za dosavadního právního stavu připojiti správním aktem k býv. slezské obci Větřkovicím, nehledíc ani k tomu, že
z moci úřední nelze vůbec změny hranic obecních prováděti a že ze zúčastněných obcí ani z řad poplatníků osady nebylo k tomu úřadům
správním dáno dosud žádného podnětu.

Rozluku obce, pro niž platí moravské obecní zřízení, lze podle výslovného předpisu jeho § 3 uskutečniti toliko zákonem. Správním aktem nelze
tudíž z osady Nového Vrbna utvořiti novou samostatnou obec, které se její obyvatelé domáhají již od r. 1923.

Pokud pak osada tato zůstává součástí obce Jerlochovic, nelze ji vyloučiti z politického okresu novojičínského resp. soudního okresu fulneckého a připojiti k politickému okresu opavskému resp. soudnímu okresu vítkovskému.

Obtíže, které nynější stav způsobuje obyvatelstvu osady, bude možno odstraniti teprve po nové úpravě předpisů o územních změnách obcí.

V Praze dne 16. června 1936.

Ministr vnitra:
Dr. Černý, v. r.

Ministr spravedlnosti:
Dr. Dérer, v. r. "

 Ihre Reaktion
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 13 do následujícího políčka:

   
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist