EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Kommentar/Präzisierung: Perneck (Pernek)

Kommentar/Präzisierung:
VPZ Pernek
[vloženo: Josef Jenšovský 20.2.2013 17:20]

Pár informací z internetu:
Pernek je vesnická památková zóna (zkracována jako VPZ), nikoliv tedy vesnická památková rezervace. V současně době je v ČR 61 vesnických památkových rezervací (VPR) a 211 vesnických památkových zón (VPZ). VPZ je v ČR stupněm plošné ochrany památkového území nižším než VPR a má menší koncentraci kulturních památek, ale vykazuje významné kulturní hodnoty jako historické prostředí nebo část krajinného celku. Už několik let běží program péče o VPR a VPZ, v rámci kterého je majitelům nemovitostí poskytována státní finanční podpora, která je však přidělována na základě mnoha podmínek. Jednou a poměrně důležitou je, že " Do Programu nelze zařadit akci obnovy, kde špatný technický stav kulturní památky byl způsoben v důsledku zanedbání její pravidelné ůdržby", pozuzuje se,, zda se obec přihlásila do programu obnovy venkova, k tomu jaký by byl fin. podíl vlastníka ( ne menší než 20 procent ), atd.

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatky/granty-a-dotace/pokyn.pdf

V případě Perneku se jedná o středověkou pravidelně vytýčenou lánovou ves, kterou tvořila pouze ve svahu položená obdélná náves, ze dvou delších stran obestavěná řadami zděných usedlostí s branami. Na jejich dvory navazovaly rovněž zcela pravidelné rovnoběžné pásy polí – lány. Dochoval se tu jeden z nejcennějších souborů hornorakouských zděných domů z konce 18. století a začátku 19. století. Dvouposchoďový dvorec čp. 15 má od roku 1836 na své fasádě empírové prvky. Ve vsi se narodil spisovatel a výtvarník Anton Jungwirth ( 1891-1955 ), který přebíral příběhy, které si mezi sebou lidé vyprávěli, psal nářeční básně a maloval akvarely.
Z přílohy vyhlášky Ministerstva kultury 249/1995 Sb. R> ze dne 22. září 1995 o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny:

PERNEK, okr. Český Krumlov (11930)
Rozsah památkové zóny v Perneku je vymezen hranicí, která začíná na severozápadě v rohu p. č. 66/1 a pokračuje podél p. č. 66/2, 66/3, 68, 69, 72/1, 73, 111/2, 80, 79, 82, na východě se lomí podél p. č. 82, překračuje cestu p. č. 95/2 a sleduje cestu p. č. 30 až k p. č. 440/4 a 439, kde se opět stáčí k východu, a po přímce protínající p. č. 440/1 dosahuje severní strany rybníka p. č. 438, kolem něhož se stáčí k jihozápadu, protíná cestu p. č. 455, na jihu tuto cestu sleduje až ke křižovatce se silnicí p. č. 515/1, protíná ji a pokračuje podél Perneckého potoka p. č. 243, ten protíná a spolu s p. č. 241/2 se lomí k severu, po přímce v prodloužení cesty p. č. 45/1 dochází k cestě p. č. 63 a sleduje ji až k jejímu křížení se silnicí p. č. 163 směrem na Želnavu, překračuje ji a podél p. č. 66/1 dospívá k výchozímu bodu.

 Ihre Reaktion
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 46 do následujícího políčka:

   

Processing time: 3 msec.
IP address = 3.239.9.151
desktop version