EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ÃˆeskyÈesky
Bilder

Eintragszahl: 54444     Zobrazit setøídìnì podle Ortsname   Typ   Beschreibung   Beigetragen   Eingegeben

Zobrazit stranu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545


Anenská studánka (Königsfeld)
(526 x 350) 
Ortsname: Königsberg
3
Beigetragen:Jan Tomášek
Eingegeben: 28.3.2016

Anenská studánka (Königsfeld)
(602 x 400) 
Ortsname: Königsberg
3
Beigetragen:Jan Tomášek
Eingegeben: 28.3.2016

Konigsberské karbenátky
(780 x 546) 
Ortsname: Königsberg
3
Beigetragen:Jan Tomášek
Eingegeben: 16.3.2020

Z Annenské studánky do Královce
(780 x 557) 
Ortsname: Königsberg
1
Beigetragen:Jan Tomášek
Eingegeben: 5.7.2020

Albert Löwy pøedstavený ŽNO
(296 x 391) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
1
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 1.6.2008

Kynšperk n.O.-hoøící synagoga
(304 x 406) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
1
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 16.7.2007

Místo kde stávala synagoga
(717 x 538) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 16.7.2007

Dochovalý židovský dùm
(717 x 538) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 16.7.2007

Dochovalý židovský dùm
(717 x 538) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 16.7.2007

Opravený vchod na høbitov
(717 x 538) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 16.7.2007

Stará èást høbitova
(717 x 538) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 16.7.2007

Detail barokního náhrobku
(717 x 538) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 16.7.2007

Nová èást høbitova
(717 x 538) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 16.7.2007

Torza náhrobkù v nové èásti
(717 x 538) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 16.7.2007

Skupina náhrobkù z dìtské èásti høbitova
(717 x 538) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 16.7.2007

Poloha jednotlivých objektù ve mìstì
(513 x 456) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
3
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 6.9.2007

Kynšperk n.Ohøí-historická katastrální mapa
(740 x 586) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
3
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 6.9.2007

Erhalten gebliebenes jüdisches Haus
(660 x 450) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
1
Beigetragen:Vanessa Hünkemeier
Eingegeben: 21.10.2007

Situaèní plánek židovských domù
(970 x 726) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
1
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 28.12.2008

Karl Lederer
(328 x 432) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
1
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 28.12.2008

Kynšperk n.O.-synagoga v kresbì
(641 x 492) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
1
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 28.12.2008

Kynšperk n.O.-interiér synagogy
(750 x 498) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
1
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 28.12.2008

Kynšperk nad Ohøí-celkový pohled
(683 x 425) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
1
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 16.2.2009

Náhrobek Sabine Beerové
(389 x 691) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 8.6.2009

Fritz Lederer
(469 x 593) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
1
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 8.6.2009

Starobylý náhrobek
(389 x 691) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 8.6.2009

Stéla s reliéfním písmem
(389 x 691) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 8.6.2009

Rekonstruovaný náhrobek
(389 x 691) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 8.6.2009

Plánek polohy synagogy
(494 x 422) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
3
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 1.9.2009

Kynšperkn.O.-synagoga
(626 x 412) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
1
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 9.9.2009

Cesta k synagoze
(768 x 432) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 20.11.2009

Místo kde stávala synagoga
(768 x 432) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 20.11.2009

Nìkdejší ghetto
(768 x 432) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 20.11.2009

Èásteèná rekonstrukce nové èásti høbitova
(768 x 432) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 20.11.2009

Honosná stéla
(389 x 691) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 20.11.2009

Dvojstéla
(389 x 691) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 20.11.2009

Zapomenutá stéla
(389 x 691) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 20.11.2009

Kynšperk n.O.-Stará brána
(358 x 546) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
1
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 16.1.2010

Kynšperk n.O.-synagoga
(801 x 507) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
1
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 19.1.2010

Kynšperk n.O.-hotel Stadt Wien
(777 x 507) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
1
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 19.1.2010

Rekonstrukèní práce na høbitovì
(403 x 605) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
2
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 19.1.2010

Kynšperk n.O.-synagoga
(586 x 529) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
1
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 18.2.2010

Kynšperk n.O.-èást zvaná Bühl se synagogou
(842 x 455) 
Ortsname: Königsberg an der Eger-Synagoge
1
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 21.2.2010

Königùv mlýn
(755 x 566) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Michal Urban
Eingegeben: 9.4.2007

Königùv mlýn
(739 x 554) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Michal Urban
Eingegeben: 9.4.2007

Königùv mlýn
(699 x 524) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Michal Urban
Eingegeben: 9.4.2007

Königsmühle
(1387 x 918) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Jiøí Crkal
Eingegeben: 7.11.2007

Stabilní katastr
(800 x 600) 
Ortsname: Königsmühle
3
Beigetragen:Michal Urban
Eingegeben: 3.11.2007

Königùv mlýn
(756 x 456) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Michal Urban
Eingegeben: 3.11.2007

Kralùv mlýn
(628 x 458) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 12.12.2007

Kralùv mlýn
(798 x 518) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 12.12.2007

mapy
(798 x 556) 
Ortsname: Königsmühle
3
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 12.12.2007

rybník u královského mlýna
(804 x 569) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:dominik kawan
Eingegeben: 13.12.2007

rybník u královského mlýna
(804 x 537) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:dominik kawan
Eingegeben: 13.12.2007

Králuv mlýn
(798 x 501) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 21.12.2007

Králuv mlýn
(798 x 500) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 21.12.2007

mlýn
(414 x 263) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 9.1.2008

Kr8löv ml7n
(697 x 449) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Michal Urban
Eingegeben: 12.1.2008

Königsmühle
(530 x 332) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Zbynìk Kopenec
Eingegeben: 19.1.2008

Králùv mlýn
(541 x 349) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Zbynìk Kopenec
Eingegeben: 25.1.2008

mapa
(449 x 800) 
Ortsname: Königsmühle
3
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 10.2.2008

Pohled na základy mlýnu u pøíjezdové cesty
(780 x 561) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Jirka Lulek
Eingegeben: 4.3.2008

památka na místo,kde bylo mlýnské kolo
(780 x 707) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Jirka Lulek
Eingegeben: 4.3.2008

Náhon na mlýn
(780 x 607) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Jirka Lulek
Eingegeben: 9.3.2008

zeÏ hlavní budovy
(780 x 512) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Jirka Lulek
Eingegeben: 9.3.2008

Zachovalý sklep
(780 x 582) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Jirka Lulek
Eingegeben: 9.3.2008

Pohled do sklepa
(780 x 705) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Jirka Lulek
Eingegeben: 9.3.2008

Železné èásti
(592 x 780) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Jirka Lulek
Eingegeben: 9.3.2008

Cesta do zatáèky do mlýnského dvora
(780 x 537) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Jirka Lulek
Eingegeben: 9.3.2008

Císaøské otisky
(800 x 600) 
Ortsname: Königsmühle
3
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 16.4.2008

Königsmühle
(644 x 461) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Vanessa Hünkemeier
Eingegeben: 27.10.2008

Králùv mlýn
(848 x 547) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Zbynìk Kopenec
Eingegeben: 13.1.2009

Informaèní cedule
(800 x 629) 
Ortsname: Königsmühle
3
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 14.6.2010

Informaèní cedule
(1000 x 516) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 14.6.2010

V místì
(1000 x 413) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 14.6.2010

V zaniklém místì
(798 x 559) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 14.6.2010

V zaniklém místì
(600 x 387) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 15.6.2010

Vojenské snímkování
(800 x 589) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 24.12.2010

v Königsmühle
(780 x 596) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Roman Klášterka
Eingegeben: 11.1.2014

v Königsmühle
(780 x 596) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Roman Klášterka
Eingegeben: 11.1.2014

v Königsmühle
(780 x 596) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Roman Klášterka
Eingegeben: 11.1.2014

v Königsmühle
(780 x 596) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Roman Klášterka
Eingegeben: 11.1.2014

Königsmühle 1899
(351 x 238) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 9.3.2014

Intrier
(1348 x 900) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 14.5.2014

Objekty
(1348 x 900) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 14.5.2014

V mistì
(1000 x 408) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 28.7.2015

Hostinec
(1000 x 545) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 28.7.2015

Podveèer
(1000 x 477) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 28.7.2015

Køíž na pøístupové cestì
(1000 x 478) 
Ortsname: Königsmühle
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 28.7.2015

Pohlednice
(1600 x 1022) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 17.5.2020

Mlýn
(987 x 639) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 8.8.2019

Maxièky nevim kde
(1950 x 1221) 
Ortsname: Königsmühle
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 8.8.2019

Zbytky domu a chatka
(1024 x 768) 
Ortsname: Königswald
2
Beigetragen:Vladimír Kraus
Eingegeben: 26.2.2016

Døevìná chatka
(1024 x 768) 
Ortsname: Königswald
2
Beigetragen:Vladimír Kraus
Eingegeben: 26.2.2016

Vchod do sklepa
(768 x 1024) 
Ortsname: Königswald
2
Beigetragen:Vladimír Kraus
Eingegeben: 26.2.2016

Sklep
(768 x 1024) 
Ortsname: Königswald
2
Beigetragen:Vladimír Kraus
Eingegeben: 26.2.2016

Celkový pohled na místo myslivny
(1024 x 768) 
Ortsname: Königswald
2
Beigetragen:Vladimír Kraus
Eingegeben: 26.2.2016

Láznì Kynžvart-interiér synagogy
(304 x 502) 
Ortsname: Königswart - Synagoge
1
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 16.11.2007

Láznì Kynžvart-synagoga v kresbì
(765 x 477) 
Ortsname: Königswart - Synagoge
1
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 7.5.2007

Základní plánek kynžvartské synagogy
(367 x 435) 
Ortsname: Königswart - Synagoge
3
Beigetragen:Pavel Frýda
Eingegeben: 7.5.2007

*) ´1´ Zeitbilder/Ansichtskarten, ´2´ gegenwärtige Bilder, ´3´ andere Bilder'
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist