EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ÃˆeskyÈesky
Bilder

Eintragszahl: 55448     Zobrazit setøídìnì podle Ortsname   Typ   Beschreibung   Beigetragen   Eingegeben

Zobrazit stranu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555


Zøíceniny mlýna
(682 x 455) 
Ortsname: Grundmühle
2
Beigetragen:Petr Bauer
Eingegeben: 25.4.2016

Hráz mlýnského rybníka
(682 x 455) 
Ortsname: Grundmühle
2
Beigetragen:Petr Bauer
Eingegeben: 25.4.2016

Dolský mlýn
(677 x 421) 
Ortsname: Grundmühle
1
Beigetragen:Ladislav Èerný
Eingegeben: 17.6.2016

2. varianta Dolskomlýnského zákoutí
(2000 x 1500) 
Ortsname: Grundmühle
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 8.8.2019

mapa
(800 x 626) 
Ortsname: Gründorf
3
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 6.2.2008

Souèasné foto
(800 x 526) 
Ortsname: Gründorf
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 10.2.2008

Souèasné foto
(800 x 536) 
Ortsname: Gründorf
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 10.2.2008

Souèasné foto
(800 x 545) 
Ortsname: Gründorf
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 10.2.2008

Mapa Litomìøického biskupstí r.1893
(800 x 516) 
Ortsname: Gründorf
3
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 6.4.2008

Zelená ves se rozkládá za nadražím v ښtìku
(1000 x 636) 
Ortsname: Gründorf
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 1.4.2015

Výøez z pohlednice
(1000 x 602) 
Ortsname: Gründorf
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 1.4.2015

Letecký snímek
(1000 x 513) 
Ortsname: Grundrand
3
Beigetragen:Pavel Donner
Eingegeben: 15.4.2015

Letecký snímek
(1000 x 513) 
Ortsname: Grundrand
3
Beigetragen:Pavel Donner
Eingegeben: 15.4.2015

Dùm è. 14
(829 x 622) 
Ortsname: Grundzienerhäuser
2
Beigetragen:Michal Urban
Eingegeben: 19.9.2010

Dùm è. 15
(829 x 622) 
Ortsname: Grundzienerhäuser
2
Beigetragen:Michal Urban
Eingegeben: 19.9.2010

èíslo popisné 15
(448 x 336) 
Ortsname: Grundzienerhäuser
2
Beigetragen:Martin Klíma
Eingegeben: 5.1.2017

mapa
(448 x 253) 
Ortsname: Grundzienerhäuser
3
Beigetragen:Martin Klíma
Eingegeben: 5.1.2017

Dùm vedle radnice
(640 x 451) 
Ortsname: Grünhaus
1
Beigetragen:Jaroslav Holas
Eingegeben: 1.6.2006

Krennùv dùm pøed kostelem Sv. Mikuláše
(640 x 452) 
Ortsname: Grünhaus
1
Beigetragen:Jaroslav Holas
Eingegeben: 1.6.2006

Vedle radnice
(640 x 412) 
Ortsname: Grünhaus
1
Beigetragen:Jaroslav Holas
Eingegeben: 1.6.2006

Po zbourání
(640 x 393) 
Ortsname: Grünhaus
1
Beigetragen:Jaroslav Holas
Eingegeben: 1.6.2006

Otevøený pohled na kostel sv. Mikuláše
(640 x 455) 
Ortsname: Grünhaus
2
Beigetragen:Jaroslav Holas
Eingegeben: 1.6.2006

Po zboøení
(640 x 406) 
Ortsname: Grünhaus
1
Beigetragen:Jaroslav Holas
Eingegeben: 1.6.2006

Císaøský otisk
(813 x 608) 
Ortsname: Grünhaus
3
Beigetragen:Miloš Milièeviè
Eingegeben: 29.6.2008

V místì zaniklé obce
(800 x 472) 
Ortsname: Grünthal
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 17.5.2008

doprava
(600 x 390) 
Ortsname: Grünthal
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 17.5.2008

mapa
(800 x 548) 
Ortsname: Grünthal
3
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 17.5.2008

Celkový pohled
(650 x 423) 
Ortsname: Grünthal
1
Beigetragen:Miloš Milièeviè
Eingegeben: 26.5.2008

Celkový pohled
(600 x 373) 
Ortsname: Grünthal
1
Beigetragen:Miloš Milièeviè
Eingegeben: 26.5.2008

Náves s hostincem
(650 x 411) 
Ortsname: Grünthal
1
Beigetragen:Miloš Milièeviè
Eingegeben: 26.5.2008

Celkový pohled, Jonkeho vinárna
(723 x 468) 
Ortsname: Grünthal
1
Beigetragen:Michal Urban
Eingegeben: 21.7.2008

Zelený Dùl
(541 x 343) 
Ortsname: Grünthal
1
Beigetragen:Zbynìk Kopenec
Eingegeben: 5.11.2008

Pohled
(1032 x 1600) 
Ortsname: Grünthal
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 8.8.2019

katastr
(524 x 424) 
Ortsname: Grünwald
3
Beigetragen:Zdenìk Pechar
Eingegeben: 29.10.2007

katastr
(524 x 424) 
Ortsname: Grünwald
3
Beigetragen:Zdenìk Pechar
Eingegeben: 29.10.2007

ktastr
(524 x 424) 
Ortsname: Grünwald
3
Beigetragen:Zdenìk Pechar
Eingegeben: 29.10.2007

Pastviny
(798 x 530) 
Ortsname: Grünwald
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 11.12.2007

Gemeinde Grünwald - die Richtung zur Bettelecke
(640 x 468) 
Ortsname: Grünwald
1
Beigetragen:Miroslav Glöckner
Eingegeben: 7.3.2008

letecký pohled
(1206 x 658) 
Ortsname: Grünwald
3
Beigetragen:Marian a Jakub Khand...
Eingegeben: 17.3.2008

mapa 1836 - 1852
(1206 x 658) 
Ortsname: Grünwald
3
Beigetragen:Marian a Jakub Khand...
Eingegeben: 17.3.2008

Mapa Litomìøického biskupstí 1893
(800 x 531) 
Ortsname: Grünwald
3
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 6.4.2008

Die Vogelbeerallee zu Grünwald
(640 x 480) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Miroslav Glöckner
Eingegeben: 21.4.2008

Grünwald-Ansicht vom Teiche zum Kammwege
(640 x 480) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Miroslav Glöckner
Eingegeben: 22.4.2008

mapa
(800 x 481) 
Ortsname: Grünwald
3
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 17.5.2008

Pohled na Pastviny
(836 x 632) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Miloš Milièeviè
Eingegeben: 11.7.2008

V místì
(800 x 522) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 20.7.2008

V místì
(800 x 608) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 20.7.2008

Køížek u cesty 1
(800 x 492) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 20.7.2008

Køížek u cesty
(567 x 700) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 20.7.2008

Tøetí vojenské mapován
(800 x 600) 
Ortsname: Grünwald
3
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 4.1.2009

V zaniklém místì
(618 x 426) 
Ortsname: Grünwald
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 21.11.2009

V zaniklém místì
(570 x 426) 
Ortsname: Grünwald
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 21.11.2009

Nastìnka
(764 x 1087) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 18.9.2013

Odpoèinek
(800 x 553) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 18.9.2013

Køížek v Poutevnách
(1349 x 900) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 18.9.2013

Chata
(800 x 527) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 18.9.2013

Vojsko
(996 x 609) 
Ortsname: Grünwald
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 18.9.2013

mapa 1: 25000
(0 kB, 1295 x 581) 
Ortsname: Grünwald
3
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 19.1.2015

Køíž
(815 x 540) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 13.6.2015

Panorama 2015
(1025 x 378) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 13.6.2015

dùm è. 33
(802 x 540) 
Ortsname: Grünwald
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 13.6.2015

ofoceno v místì
(660 x 540) 
Ortsname: Grünwald
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 13.6.2015

Nápis na køíži
(832 x 540) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 13.6.2015

Panoráma
(1000 x 419) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 28.7.2015

Grünwald
(418 x 626) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Zdenìk Kuèera
Eingegeben: 17.11.2015

Grünwald
(563 x 376) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Zdenìk Kuèera
Eingegeben: 17.11.2015

Grünwald
(418 x 626) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Zdenìk Kuèera
Eingegeben: 17.11.2015

Grünwald
(626 x 418) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Zdenìk Kuèera
Eingegeben: 17.11.2015

Grünwald
(626 x 418) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Zdenìk Kuèera
Eingegeben: 17.11.2015

Grünwald
(626 x 418) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Zdenìk Kuèera
Eingegeben: 17.11.2015

Grünwald
(418 x 626) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Zdenìk Kuèera
Eingegeben: 17.11.2015

Grünwald
(626 x 418) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Zdenìk Kuèera
Eingegeben: 17.11.2015

Grünwald
(418 x 626) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Zdenìk Kuèera
Eingegeben: 17.11.2015

Grünwald
(626 x 418) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Zdenìk Kuèera
Eingegeben: 17.11.2015

Grünwald
(626 x 418) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Zdenìk Kuèera
Eingegeben: 17.11.2015

Grünwald
(626 x 418) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Zdenìk Kuèera
Eingegeben: 17.11.2015

Grünwald
(376 x 563) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Zdenìk Kuèera
Eingegeben: 17.11.2015

Grünwald
(626 x 418) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Zdenìk Kuèera
Eingegeben: 17.11.2015

Grünwald
(626 x 418) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Zdenìk Kuèera
Eingegeben: 17.11.2015

Grünwald
(626 x 418) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Zdenìk Kuèera
Eingegeben: 17.11.2015

Kaple s køížkem
(960 x 701) 
Ortsname: Grünwald
1
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 3.3.2017

Rujny
(1200 x 675) 
Ortsname: Grünwald
2
Beigetragen:Milan Gruber Bouška
Eingegeben: 23.9.2022

Blick zum Horni Zdanidla (Obersteindlberg)
(640 x 480) 
Ortsname: Gsenget
2
Beigetragen:Günther Meier
Eingegeben: 6.4.2006

Deutsch-Tschechischer Grenzübergang
(640 x 480) 
Ortsname: Gsenget
2
Beigetragen:Günther Meier
Eingegeben: 6.4.2006

Ort der früheren Siedlung
(640 x 480) 
Ortsname: Gsenget
2
Beigetragen:Günther Meier
Eingegeben: 6.4.2006

Wegweiser
(841 x 841) 
Ortsname: Gsenget
2
Beigetragen:Günther Meier
Eingegeben: 6.4.2006

Wegweiser
(899 x 1189) 
Ortsname: Gsenget
2
Beigetragen:Günther Meier
Eingegeben: 6.4.2006

Gsenget
(400 x 275) 
Ortsname: Gsenget
1
Beigetragen:Jaroslav Vacek
Eingegeben: 19.11.2006

Gsenget
(511 x 682) 
Ortsname: Gsenget
2
Beigetragen:Jaroslav Vacek
Eingegeben: 19.11.2006

Plánek Gsengetu a Horních Ždánidel
(450 x 356) 
Ortsname: Gsenget
3
Beigetragen:Jaroslav Vacek
Eingegeben: 19.11.2006

Gsenget
(650 x 488) 
Ortsname: Gsenget
2
Beigetragen:Vlastimil Hromada
Eingegeben: 2.7.2007

Gsenget
(650 x 488) 
Ortsname: Gsenget
2
Beigetragen:Vlastimil Hromada
Eingegeben: 2.7.2007

Gsenget
(650 x 488) 
Ortsname: Gsenget
2
Beigetragen:Vlastimil Hromada
Eingegeben: 2.7.2007

Gsenget
(650 x 487) 
Ortsname: Gsenget
2
Beigetragen:Vlastimil Hromada
Eingegeben: 2.7.2007

Gsenget
(640 x 434) 
Ortsname: Gsenget
2
Beigetragen:Cumbuch Manana
Eingegeben: 23.10.2007

mapa 1836 - 1852
(1206 x 656) 
Ortsname: Gsenget
3
Beigetragen:Marian a Jakub Khand...
Eingegeben: 18.3.2008

letecký pohled
(1206 x 656) 
Ortsname: Gsenget
3
Beigetragen:Marian a Jakub Khand...
Eingegeben: 18.3.2008

mapa Stabilního katastru
(1000 x 834) 
Ortsname: Gsenget
3
Beigetragen:Martin Èejka
Eingegeben: 21.10.2008

souèasná mapa
(912 x 796) 
Ortsname: Gsenget
3
Beigetragen:Martin Èejka
Eingegeben: 21.10.2008

základy domu è.83
(780 x 584) 
Ortsname: Gsenget
2
Beigetragen:Martin Èejka
Eingegeben: 21.10.2008

*) ´1´ Zeitbilder/Ansichtskarten, ´2´ gegenwärtige Bilder, ´3´ andere Bilder'