EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Komotau-Synagoge (Chomutov-synagoga)

Beschreibung: npor.Ing.Pavel Kohn
Npor.(F/O)*Ing.Pavel Kohn se sice narodil 10.6.1913 v Žamberku, ale židovská rodina (příjmení naznačuje příslušnost ke starožidovskému rodu kohanitů-kohen cedek) se záhy přestěhovala do Chomutova. Zde Pavel prožil dětství a studoval německé gymnazium, později pak českou obchodní akademii v Teplicích-Trnovanech (byl spolužákem pozdějšího legendárního stíhače gen.Fajtla). Přes počáteční těžkosti s češtinou se stal premiantem třídy a u maturity vynikal vzornou češtinou. Kromě němčiny a češtiny plynně hovořil francouzsky, anglicky, dobře rusky, četl v latině originály antických autorů, jistě ovládal také hebrejštinu. Později vystudoval Vysokou školu obchodní. Stačil včas opustit ČSR a ačkoliv se mu nabízela výnosná místa v bezpečném zámoří, odmítl, chtěl bojovat. Jeho rodiče i sestra zahynuli v nacistických vyhlazovacích táborech. Přihlásil se dobrovolně ve Francii do čs.vojska a jako podporučík pěchoty prodělal hořké ústupové boje. Ve Velké Británii se přihlásil k letectvu a přes počáteční fyzické těžkosti z létání se stal vynikajícím navigátorem 311.čs.bombardovací perutě. Zůstal nezvěstný 13.3.1944 společně s dalšími 7 členy osádky Liberatoru GR.Mk.VI. (J), který se nevrátil z protiponorkové patroly nad Biskajským zálivem. Dnes po srovnání britských a německých archivů je pouze jisté, že se letoun nestal obětí nepřátelské činnosti, Luftwaffe ani Kriegsmarine v uvedeném prostoru nehlásila žádný střet s Liberatorem. Npor.Kohn za svou bojovou činnost obdržel Čs.válečný kříž, Čs.medaili Za chrabrost, Čs.pamětní medaili a byl in memoriam povýšen na kapitána.

*npor., F/O-čs.nadporučík a britský Flying Officer v RAF jsou přibližně stejné hodnosti, jejich udělování však bylo vzájemně na sobě nezávislé, zpravidla byly britské hodnosti vyšší, u čs.armády se s povyšováním vždy šetřilo. Britské uniformy uchránily zajaté čs.letce před nejhoršími německými represáliemi, letci je nosili až do 16.7.1945, kdy byli vyňati ze svazku RAF. To samozřejmě mělo své politické, právní a personální důsledky. Letouny čs.perutí nesly pak čs.výsostné znaky a uniformy letců měly jen čs.hodnostní a další označení. Takto se letci vraceli v průběhu srpna 1945 domů. Návrat čs.letců do ČSR v britských uniformách, tak jak bývá zpracován v moderních filmových dílech (Kronika žhavého léta, Zdivočelá země, Tmavomodrý svět) je z historického hlediska nesmysl.

Datum: před 1944

Autor: F.Loucký, Mnozí nedoletěli
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 2.9.2008
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist