EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Kurschin-Synagoge (Kořen-synagoga)

Beschreibung: Náhrobek Heinricha Schwarze
Stylizovaná ratolest v klenotu náhrobku symbolizuje cnostný a spravedlivý život zemřelého, nebo tóra praví: Cadik katamar jifrach, ke´erez balvanom jisge...(Spravedlivý rozkvete jako palma, vyroste jako cedr v Libanonu...)
Na náhrobky kladou Židé i poučení nežidovští návštěvníci hřbitovů malé kaménky. Jedná se o prastarý zvyk, jehož kořeny nejsou přesně známy. Jedna z teorií praví, že v dobách, kdy Izraelité obývali polopouštní středovýchodní oblasti, po pohřbu zemřelého přivalili na hrob kameny, aby divoká zvěř tělo nevyhrabala. Kaménky pokládané na náhrobek pak symbolizují tuto někdejší činnost. Lidová židovská tradice říká, že je lépe dostávat květiny za živa a kameny po smrti, nežli naopak... Ben je hebr.syn, eben pak kámen a tóra hovoří: "Bude-li Sladký požehnaný chtít, učiní i z těchto Kamenů Syny Abrahamovy.."
Nicméně vylomit kámen (popř.kus malty!) z ohradní zdi, jako zde, není zrovna "košer". I takové věci lze spatřit. Příchozí by měl uctít zemřelé kamínky přinesených z míst, které má rád, popř. je alespoň nasbírat v přírodě mimo hřbitov....
I nejbohatší Židé bývali pohřbíváni prostě, v bílém rubáši bez kapes (s sebou nevezmeš si ničeho), květiny, šperky apod. nejsou židovskými pohřebními rituály povoleny. Přemístění ostatků je hrubým přečinem proti zásadám judaizmu. Do prosté rakve z borového dřeva byla zpravidla přidávána hrst zeminy z Erec Jisrael (země Izraelské), symbolizovala se tak touha po návratu do země předků, tak jak zpívají Židé v písni Hatikvah (hebr.Naděje), dnes hymna státu Izrael:

Tak dlouho, tak hluboko v srdci
duše Žida touží
a směrem k východu
oko hledí k Siónu
Naše naděje se ještě neztratila
ta naděje dvou tisíc let -
být svobodným lidem v naší zemi
v té zemi Siónu a Jeruzaléma.

Hebrejský text na této stéle říká:
P.N. (Zde je uložen) vážený pan Chajim, syn Rochla Schwarze, zemřel 25.chešvanu 658 podle malého počtu. T.N.C.B.H. (Nech je jeho duše vevázána do svazku věčného života).
Německý text praví:
Zde odpočívá pan Heinrich Schwarz z Černošína, zemřel dne 18.listopadu 1897 ve 45.roce života.

V textu náhrobku je nejasnost v dataci, nebo 25.chešvan 5658 připadl na sobotu 20.11.1897. Koho by zajímaly převody židovského kalendáře na občanský může je nalézt na http://www.chabad.org/calendar/1000year_cdo/aid/6225/jewish/Date-Converter.htm

Překlad hebrejského textu PhDr.Ing.Václav ChvátalDatum: 2008

Autor: Pavel Frýda
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 2.9.2008
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist