EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Eger-Synagoge (Cheb-synagoga)

Beschreibung: Armin Wilkowitsch vrchní kantor
Vrchní kantor (chazan) u chebské synagogy a zdejší učitel náboženství byl rodákem z Jevíčka. Nejprve působil v Kynšperku nad Ohří a od r.1906 do r.1938 působil v Chebu. Úkolem chazana v synagoze je předzpěvování modliteb. U velkých a početných židovských náboženských obcí působilo v synagoze více kantorů.

Datum:

Autor: H.Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangheit und Gegenwart
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 26.4.2008

Processing time: 52 msec.
IP address = 44.192.20.240
desktop version