EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Eger-Synagoge (Cheb-synagoga)

Beschreibung: Cheb-židovský hřbitov
Snímek zachycuje hrob básníka JUDr.Hugo Zuckermanna (1881-1914), jako nadporučík rakousko-uherské armády byl těžce zraněn na ruské frontě, na následky zranění zemřel v Chebu. Hřbitov byl zcela zničen za nacistické okupace.
Nápis na náhrobku pravil:
Zapalte pro zesnulého
na posledním rameni menory
plamínek světla....
Náhrobek v této podobě byl slavnostně odhalen 13.6.1927.
I na zčásti německy psaném textu lze vidět tradiční židovské pohřební formule, pod menorou (sedmiramenný svícen) je to úvodní P.N. (čteme zprava Pe Nun) zkratka za hebr. slova po nitman tj.Zde je uložen a závěrečná T.N.C.B.H. tzv.tanceva (Tav Nun Cade Bejt He) zkratka za hebr.slova tehi nišmato crura bi cror ha-chajim tj.Nech je jeho (její) duše vevázána do svazku věčného života.

Datum: před 1934

Autor: H.Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 6.12.2007

Processing time: 54 msec.
IP address = 34.239.176.54
desktop version