EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Eger-Synagoge (Cheb-synagoga)

Beschreibung: Cheb-interiér synagogy
Pohled do západní části interiéru

Šema Jisra´el adonaj elohejnu adonaj echad. Baruch šem kevod malchuto le´olam va´ed.
Slyš Izraeli, Hospodin je nᚠBůh, Hospodin je jeden. Požehnané je jméno království Jeho na věky věků.
(zvolání Šema, základní modlitba židovského věřícího)

Datum: před 1938

Autor: J.Chmelíková, Osudy Chebských Židů
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 6.12.2007