EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Brüx (Most)

Beschreibung: Most-interiér synagogy
Samo slovo synagoga pochází z řečtiny, hebrejština používá slov bejt ha-kneset (dům shromáždění, výraz i pro sněmovnu, parlament), v jazyce jidiš se říkalo templ. Snímek zachycuje pohled směrem na aron ha-kodeš (schrána na tóru, oltář) orientovaný zpravidla na východ, poblíž vždy visí lampa ner tamid (věčné světlo) a stojí amud (doslova sloup, pult odkud je řízena bohoslužba). Schrána je obvykle zakryta parochetem (ozdobný závěs). Nejdůležitější a nejcenější předmět je sefer tóra (svitek tóry) ze které je čtena o šábesu (sobota) sidra (týdení úsek tóry). K bohoslužbě není nutně zapotřebí přítomnost rabína, postačí i školený chazan (kantor), popř.kdokoliv z dospělých členů obce. Bohoslužba se nemá konat pokud není naplněn tzv.ninjan, dosl.počet, což je přítomnost alespoň 10 dospělých mužů starších věku bar micva tj.13 let. Po stranách lze spatřit ezrat našim (ženskou galerii).

Šema Jisra´el adonaj elohejnu adonaj echad. Baruch šem kevod malchuto le´olam va´ed.
Slyš Izraeli, Hospodin je nᚠBůh, Hospodin je jeden. Požehnané je jméno království Jeho na věky věků.
(zvolání Šema, základní modlitba židovského věřícího)Datum: před 1934

Autor: H.Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 6.12.2007