EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Tesla Rožnov (Tesla Rožnov )

Beschreibung: vyzváněcí integrovaný obvod Tesla MA 6250 jako náhrada mechanického zvonku

vyzváněcí obvod (jako celek)
---------------------------------

celá součástka - jako integrovaný obvod - se dále dělí na několik dílčích obvodů

dílčí obvody:
--------------
--------------
Vlastní obvod pak kromě dalších součástek charakterizují zejména tři dílčí ovody:
1. integrovaný můstkový usměrňovač (sestávající se z usměrňovací a Zenerovy diody)
2. prahový obvod s hysterezí (který vlastně vymezuje interval napětí ve kterém vyzváněcí obvod funguje - tedy zvoní - ostatně výkyvy napětí jsou vlastním spouštěčem zvonku)
3. obvod řízení výstupní frekvence - který zahrnuje další

dílčí obvody nižšího řádu
----------------------------
----------------------------
----------------------------
- výstupní obvod
- tónový oscilátor
- přepínací oscilátor
ad"(dílčí) obvod s hysterezí"

(magnetická histereze je fyzikální jev - který se využívá pro vytvoření intervalu "vyoponuto - zapnuto" - podrobně zmíněn například při "ČKD Elekrotechnika (transformátory - svařovací transformátor)" zde na stránkách

Datum:

Autor: JT koláž
Beigetragen: Jan TomášekEingegeben: 29.3.2022