EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Reckerberg (Popelná)

Beschreibung: čp.175/st.p.190
Stavení nazývané "Pauli-Wirtshaus" ležící na západním svahu Popelné hory v nadmořské výšce 993 metrů bylo nejvýše položeným domem Reckerbergu (pokud nepočítám Reckerbergskou hájovnu zaniklou někdy před r.1924, stojící 1003 m.n.m. na k.ú. Červená u Kašp.Hor.). Původně bylo obdélníkového půdorysu a sloužilo jako výměnek k necelých 300 metrů ssz vzdálenému dvoru čp.150 "Paulus". Časem byla přistavěna kolmo k jižnímu štítu stodola, která změnila půdorys stavení ve tvar L. Hostinec v domě fungoval prokazatelně již v roce 1912. Provozovala jej zde usedlá rodina Voldřichova - a to až do konce 2.sv.války. Ve třicátých letech 20.století byla k severnímu štítu původního obydlí přistavěna část domu (z tohoto pohledu levá část) s větším prostorem pro hostinec a nad ním zbudovány místnosti pro ubytování hostů. Obytné prostory rovněž vznikly v podkroví nad dřívějším výměnkem. Při novější části domu stál dřevník, vedle chlívek pro ovce a pod nimi vyzděný sklep. Obydlí se stodolou (ta však již bez nízkého přístavku) zůstalo do dnešní doby zachováno. Poslední usedlíci zde za složitých podmínek hospodařili do první poloviny 70.let 20.století. Chovali 1 koně, 2 krávy, 5 ovcí, husy a slepice. Dřevník s chlívkem již dávno nestojí, ale sklep pod nimi ano. Opodál stavení je usazen kamenný žlab, do kterého stále vytéká pramen svedený do dřeveného žlábku. Asi 40 metrů severně od domu poblíž hlavní cesty a kamenného snosu stojí kamenný podstavec bez kříže, který byl již vícekrát ulomen při svozu dřeva. Přibližně 600 metrů stejným směrem se při cestě nachází další pramen místními dříve nazývaný "U Prindlů", který je dobře přístupný a kde se mohou pocestní osvěžit.

Dřívější obyvatelé usedlosti:
František Voldřich, nar.1864 (syn Jana Voldřicha, po předcích sedláka v Reckerbergu čp.150 „Paulus“ a Růženy roz.Štouralové, selské dcery z Úbislavi čp.1), který se ještě jako sedlák v jeho rodném reckerbergském čp.150 oženil v roce 1890 ve Staších s Františkou roz.Kortusovou 1871 v Jirkalově (dcerou Františka Kortuse, sedláka z Jirkalova čp.53 "Šíma" a Františky roz.Uhlířové z Jaroškova čp.4). V roce 1912 byl František známý již jako hospodář a hostinský v tomto čp.175. V manželství se narodilo 11 potomků (z nich bylo 6 synů). Pouze nejmladší Anna Josefa přišla na svět v tomto domě, ostatní ještě ve dvoře Paulus. Kromě dvou synů, kteří zůstali v Československu, odešli ostatní sourozenci do Německa. Jako čtvrtý v pořadí se narodil Rudolf, který byl štukatér. Ještě před 2.sv.válkou odešel do Německa, kam si později odvezl své rodiče a kde založil stavební firmu. Sedmým narozeným byl Jan Nep., jenž byl tesař a zdejší hostinský, který byl oddán s Friedou roz.Fürch 1908 (dcerou Johanna Fürcha, hostinského ve Vchynicích-Tetově čp.20 a Theresie roz.Müller ze stejné osady čp.53). Jan Nep. jako Čech byl ještě před začátkem 2.sv.války na cvičení v československé armádě. Když se po záboru Sudet Německou říší stal Reckerberg součástí německého území, byl povolán do armády německé. Na konci války se vrátil s dosti podlomeným zdravím (mj.byl na ruské frontě) a na útrapy z války počátkem roku 1946 zemřel. Narodilo se jim pět dětí. Ovdovělá Frieda se později znovu provdala...

Na mapce v knize "Im Lande..." je tento dům označen č.19 - viz fotogalerie/sekce "Ostatní".
(zdroje: A.Wastl + ceskearchivy.cz + cuzk.cz + pamětníci)


Datum:

Beigetragen: pašerákEingegeben: 18.2.2021
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist