EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Reckerberg (Popelná)

Beschreibung: čp.156/st.p.200/1
"Honsirkal", později "Schierer Franz"

Obydlí s průčelím východním bylo vystavěno v nadmořské výšce 930 metrů štíty po vrstevnici. Stodola stála odděleně - štíty po svahu.
Usedlost byla zcela rozvalena v letech 1959-64. Nejvíce zůstala zachována zeď, která převýšením oddělovala dvorek od louky pod stavením - viz novodobé foto č.59. V období 2.sv.války bylo stavení označeno číslem popisným 12. Na mapce v knize "Im Lande..." má tato usedlost č.11 - viz fotogalerie/sekce "Ostatní". K usedlosti také patřil 70 metrů jv vzdálený dům čp.157.

Prvním majitelem a zakladatelem selské usedlosti byl v roce 1734 Georg Kraml.
Georgu Kramlovi, svobodnému králováckému sedláku a jeho manželce Katharině se v roce 1714 narodil syn Martin (prokaz. v r.1745 královácký svobodník v Reckerbergu), který byl oddán v roce 1738 v Kašp.Horách s Rosinou roz.Wolf 1717 (dcerou Marie Magdaleny a Jakoba Wolfa, zakladatele reckerbergského čp.151 "Wolfn"). Narodilo se jim sedm dětí.

Dalšími známými usedlíky v tomto stavení byli Mathias Winter, který se v roce 1783 odtud přestěhoval do Šebestova, kde koupil selskou usedlost čp.107 od Johanna Georga Gabriela, který zakoupil toto reckerbergské obydlí - kupní smlouva viz * níže.

Mathias Winter se ještě jako majitel tohoto hospodářství, poté svobod.králov.sedlák v Šebestově čp.107 "Fux", kde také roku 1829 zemřel, oženil v roce 1783 v Kašp.Horách s **Dorotheou roz.Winter - zemřelou roku 1822 v šebestovském čp.107 (dcerou Jakoba Wintera, svobod.králov.sedláka z Reckerbergu čp.159 "Jokalhof" a Magdaleny roz.Foltin). V Šebestově se jim narodilo deset dětí, z nichž devátý Jakob hospodařil v čp.107 po otci. Jakobova dcera Theresia byla profesionální porodní "bába" - žijící v krousovském čp.142 "Jogerlhof" - viz lokalita "Krousov"/dobové foto č.3.

Johannu Georgu Gabrielovi, svobodnému králováckému sedláku v tomto čp.156, kde také roku 1802 zemřel (dle něhož bylo stavení pojmenováno) a jeho manželce Theresii roz.Schreiner se narodil syn Franz, který po smrti otce převzal hospodářství.
Franz Gabriel, po otci svobodný králov.sedlák, zemřelý roku 1836 v této usedlosti, se oženil v roce 1803 v Nicově s Annou Marií roz.Voldřichovou 1784 - zemřelou roku 1860 v reckerbergském čp.157 (dcerou Víta Voldřicha, svobod.králov. sedláka z Reckerbergu čp.150 "Paulus" a Marie Anny roz.Kortusové). V této usedlosti se jim narodily děti: Franz Seraf 1804, Theresia 1805, Theresia 1807, Anton 1808, Franz 1809, Martin 1812, Katharina 1813, Josef 1819 - zemř.1843 v tomto stavení, Johann Baptist 1822 - zemř.1889 v tomto stavení jako svobodný. Prvních šest sourozenců zemřelo v dětském věku.
Poté, když Franz Gabriel na jaře roku 1836 zemřel, se Anna Marie roz.Voldřichová provdala v roce 1844 v Nicově za Martina Schwarze, nar.1778 v Krousově, majitele reckerbergského čp.161, vdovce po Magdaleně roz.Wolf, později provd.Wastl ( dceři Anny Marie a Mathiase Wolfa, svobod.králov.sedláka v reckerbergském čp.151 "Wolfn" a vdově po Josefu Wastlovi, svobod.králov.sedláku v Reckerbergu čp.161 "Wondra") - zemřelého roku 1851 v této usedlosti (syna Johanna Schwarze, svobod.králov.sedláka z Krousova čp.148 a Rosiny roz.Kortusové).
- Katharina, nar.1813, se provdala v roce 1841 v Nicově za Ferdinanda Pohaniho nar.1814, bydlícího v Reckerbergu čp.3 (syna Adalberta Pohani, sedláka z Řetenic čp.11 a Anny Marie roz.Luksch z Horské Kvildy). Jedním ze svědků na jejich svatbě byl Jakob Bayerl, mistr mlynářský z Reckerbergu čp.3/Fuchsenmühle, kde se jim narodil v roce 1845 syn Thomas.
- - Thomas, nar.1845, bydlící Reckerbergu čp.156, se oženil v roce 1885 v Nicově s Marií roz.Voldřichovou 1859 (dcerou Františka Voldřicha, bydlícího v Reckerbergu čp.151 a Růženy roz.Jirkalové z Hory čp.9).
- Josef, nar.1819, po otci hospodář v jeho rodném stavení, se oženil v roce 1841 ve Staších s Annou roz.Kraml cca 1820 (dcerou Josefa Kramla, usedlíka v Německých Chalupách čp.104 "Lenhart" a Marie Anny roz.Wastl ze Šebestova čp.105 "Andres"). Zde se jim narodily děti: Maria Anna 1841-1842, Anna 1842.
V roce 1843 Josef Gabriel zemřel a ovdovělá Anna roz.Kraml provdala v následujícím roce za Thomase Herziga, nar.1818 v Javorníku (syna Jakoba Herziga, mistra zednického a usedlíka z Javorníku čp.166 "Zedník" a Kateřiny roz.Hanzlíkové z téže obce - zemřelé 1885 v tomto stavení), který se po sňatku stal majitelem této usedlosti, kde také v roce 1882 zemřel a kde se jim narodily děti: Thomas 1844 - zemř.1892 jako domkář v Reckerbergu čp.157, Maria 1847, Franz Borgia 1849-1850, Mathias 1851-1857, Franziska 1853, Martin 1856, Alois 1859-1860.
- - Thomas, nar.1844, zednický tovaryš bydlící v Reckerbergu čp.234, se oženil v roce 1874 v Nicově s Theresií roz.Watzlawick 1842 v Nicově (dcerou Josefa Watzlawicka, tesaře z Nicova čp.11 a Rosiny roz.Reckerziegel z Nicova čp.12, ovdovělé Kořenské). Jejich děti: Josef 1877, Julie 1879, Maria 1884.
- - - Josef, nar.1877, zednický tovaryš bydlící v Reckerbergu čp.234, se oženil v roce 1903 v Nicově s Marií roz.Watlawick 1876 v Nicově (dcerou Josefa Watzlawicka, tesaře z Nicova čp.13 a Klary roz.Bernhauser z Řetenic čp14).
- - - Julie, nar.1879, se provdala v roce 1899 v Nicově za Eduarda Voldřicha, nar.1874, bydlícího v Reckerbergu čp.2, poté chalupníka v Reckerbergu čp.234 (syna Františka Voldřicha, bydlícího v Reckerbergu čp.2 a Františky roz.Voldřichové ze Zadova čp.11 "Jakub"). Jejich dcera: Hermína 1914.
- - - - Hermína, nar.1914, se provdala v roce 1939 mimo nicovskou farnost za Josefa Leischa.
- - Martin, nar.1856, po otci chalupník v Reckerbergu čp.156, se oženil v roce 1883 v Nicově s Marií Elisabetou roz.Holou 1862 v Milově - zemřelou 1885 v této usedlosti (dcerou Jana Holého, sedláka v Milově čp.4 a Barbary roz.Bernhauser z Milova čp.9). V této usedlosti se jim narodily dcery Maria a Agnes, které jako malé zemřely.
Poté, když Marie Elisabeta v roce 1885 zemřela, se Martin se oženil s Theresií roz.Edenhofner (nemanž.dcerou Barbary roz.Edenhofner, dcery Vinzenze Edenhofnera, sedláka ze Sedla čp.17 a Franzisky roz.Treml ze Slunečné u Prášil). V tomto stavení se jim narodily děti: Maria 1887, Julius 1890 - padl v 1.sv.válce, Rosa 1894, Franz Josef 1897 - padl v 1.sv.válce.
- - - Maria, nar.1887, se provdala v roce 1921 v Nicově za Stefana Samera, nar.1895, nastávajícího hospodáře v Milově čp.11 "Ketzerluisl" (syna Josefa Sammera, chalupníka tamtéž a Marie roz.Pilsner v téže usedlosti).
- - - Rosa, nar.1894, se provdala v tentýž čas v témže kostele jako sestra Maria za Engelberta Wastla, nar.1891 v Šebestově, zednického tovaryše bydlícího ve Studenci čp.3 (syna Franze Serafa Wastla ze Šebestova čp.136 "Bertl" a Barbary roz.Stumfoll ze Stud.čp.3 "Witfrau Honsn"). Jejich čtyři děti zemřely jako malé. Tito manželé bydleli v této usedlosti až do odsunu.

Další obyvatelé usedlosti:
Karl Klostermann, narozený v roce 1886 v Dolních Hrádkách, se jako mlynářský pomocník v reckerbergském Oberemühle, později pracovník na pile bydlící v Kašp.Horách čp.107 (syn Karla Klostermanna ((jenž byl bratrancem Karla Klostermanna, pedagoga a "spisovatele Šumavy")), tč.nájemce Oberemühle, předtím nájemce Svojšského mlýna čp.2, později mlynáře v Riesenschleife čp.21 a Marie roz.Harant bydlící v Dol.Hrádkách čp.125), oženil v roce 1909 v Nicově s Cäcilií roz.Edenhofner 1884 v Nové Studnici (nemanž.dcerou Barbary roz.Edenhofner, dcery Vinzenze Edenhofnera, sedláka ze Sedla čp.17 a Franzisky roz.Treml ze Slunečné u Prášil). Jejich děti: Marie 1909, Pauline 1911, Karl 1913, Otto 1914-1914, Wilhelm 1916, Franz 1920, Anna 1924. Kromě Marie, narozené v Oberemühle, se ostatní sourozenci narodili v této usedlosti.
- Marie, nar.1909, se provdala v roce 1936 za Johanna Kollmera
- Pauline, nar.1911, se provdala v roce 1938 v Nicově za Jakoba Niebauera, nar.1911, krejčovského pomocníka ( syna Jakoba Niebauera, zedníka z Řetenic čp.20, později bydlícího v Recker.čp.152 a Berty Marie roz.Klimm z Recker.čp.153). Jejich děti: Franz, Siegfried. Tato rodina bydlela až do odsunu v Reckerbergu čp.157.

Před odsunem zde bydlela nájmu rodina Niebauer.
Franz Serafin Niebauer "Schierer Franz", narozený v roce 1914 v Reckerbergu, policejní strážník v Essenu, později v Drážďanech - padlý ve 2.sv.válce (mladší bratr výše uvedeného Jakoba Niebauera), se oženil v roce 1940 v Nicově s Franziskou roz.Winter 1918 (dcerou Jakoba Wintera, sedláka z Reckerbergu čp.164 "Hannesnhof" a Franzisky roz.Winter z Nicova čp.12 - viz dobové foto č.2 a 13). Jejich děti: Heinrich 1937, Herta 1942.

*Překlad zápisu ohledně "výměny" usedlostí:
Viz pozemková kniha „Bílý orel“ fol. 270 s.v. ..... (nečitelné)
Dnes níže psaného data a roku Hans Georg Gabriel vyměnil (směnil, ve významu prodal) svůj statek po Johannu Gabrielovi, avšak až po později dožádaném vrchnostenském schválení, s Mathiasem Winterem, pro něj a jeho dědice a příjemce dědictví, tak jak je to ohraničeno a vymezeno kameny a s právy a oprávněními, tak jak to předci užívali a užívat mohli, oproti částce 2575 zl., kteréžto hospodářství za to Mathiasu Winterovi připadá. Kterážto suma bude vyplacena následujícím způsobem, totiž: při uzavření této smlouvy 100 zl., na sv.Havla 1000 zl., na sv.Jiří roku 1784 1475 zl. - dohromady 2575 zl.
Dopsáno pozdější rukou: Krumlovská kniha listin pro rok (1)850, fol. 194, částka 2575 zl. zaplacena a vymazána (podpis).
Z oněch posledních 1475 zl. od sv.Havla do sv.Jiří 1784 se mají platit úroky.
Jako výminek má Mathias svému otci každoročně vysévat 6 měřic žita, 3 měřice ovsa, 2 věrtele lnu. Dále pak vysadit 2 věrtele brambor, na 3. dílu zelného pole si otec může vysít ječmen a ještě 2 fůry sena a slámu v případě potřeby. Co se týče vrchnostenských dávek, tak celoročně se platí 32 krejcarů.
Vše věrně sepsáno a pojištěno na potvrzení této listiny níže přiložena peče.
Tak se stalo na soudě Stachy dne 6. září 1780.
Jakob Kraml, p.t. rychtář
Veit Winter, přísežný
Jakob Winter, přísežný svědek
+++ Hans Georg Gabriel
+++ Mathias Winter
Johann Gabriel, svědek
Vít Kůs, soudní písař a svědek
Výše uvedená výměna domu a prodejní smlouva je mnou, jako pozemkovou vrchností, s výminkou vrchnostenských práv, tímto milostivě potvrzena.
Tak se stalo v Praze dne 30. prosince 1780.
Philipp hrabě Kinský

**Dorothea roz.Winter se dle jejího matričního zápisu narodila Jakobu a Anně Marii Winter. Jde patrně o chybný zápis křestního jména Dorotiny matky, jelikož ve všech dalších matr.zápisech figuruje Dorotina matka pod jménem Magdalena.

(zdroje: ceskearchivy.cz + portafontium.cz + kniha "Im Lande der künischen Freibauern" + J.Stach + A.Wastl + W.Müller)

Datum:

Beigetragen: pašerákEingegeben: 4.11.2020
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist