EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Reckerberg (Popelná)

Beschreibung: čp.164/st.p.208
Tento selský dvůr vznikl pravděpodobně v roce 1736 kdy byl jeho prvním majitelem svobodný královácký sedlák Josef Wolf, který zde roku 1760 zemřel. Stál v nadmořské výšce 970 metrů. Obytné stavení se zvoničkou a průčelím do dvora stálo odděleně od stodoly, jež byla časem z obdélníkového půdorysu přestavěna ve tvar L. Původní domovní pojmenování "Walisch" se dle pozdějšího nového majitele usedlosti změnilo na "Hannesn". Přibližně 80 metrů sv od stodoly se nacházel vedlejší obytný dům čp.163. Později, ještě však před rokem 1876, byl postaven přes cestu jiný dům čp.237, po celý další čas patřící k hlavnímu stavení. V roce 1761 se stal vlastníkem dvora Johann Georg Wastl. Ač se otec nového vlastníka jmenoval Josef, není dostatečně prokázáno, zda to byl zmíněný zakladatel obydlí. Johann Georg se oženil v roce 1757 v Kašperských Horách s Rosinou roz.Winter ( dcerou Jakoba Wintera, svobod. králov. sedláka z Reckerbergu ). Jejich děti: Johann 1758, Adalbert 1761-1764, Anna Maria 1768-1792, Adalbert 1771, Martin 1774, Veit 1779-1779. Následujícím zdejším hospodářem byl Franz Wolf. Opět není prokazatelně zjištěno, jestli tento Franz byl synem předchozího usedlíka Johanna Georga Wastla. Franzovi a jeho ženě Evě Rosině roz.Draxler se v této usedlosti narodily děti: Johann 1792, Eva 1794-1795, Mathias 1796, Josef 1800, Theresia 1802, Thomas 1805. Porodní "bábou" několika těchto sourozenců byla Magdalena Winter z reckerbergského čp.159.

Někdy v letech 1806/7 se v tomto dvoře usadil Martin Winter, narozený v roce 1774 Jakobu Winterovi, svobod.králov.sedláku z Reckerbergu čp.159 "Jokalhof" a Magdaleně roz.Foltin ( výše uvedené porodní "bábě" ). Martin se ještě jako hospodařící po otci v jeho rodném níže položeném Jokalhofu, kde také roku 1855 zemřel, oženil v roce 1799 ve Staších s Češkou Marií Magdalenou roz.Kortusovou 1779 - zemřelou 1841 v Recker.čp.160 "Jokalhaus" ( dcerou Adalberta Kortuse, svobodného sedláka ze Říhova čp.45 "Selvička" a Kateřiny roz.Voldřichové ). Narodily se jim děti: Maria Anna 1803, Anna Maria 1804, Johann 1805 - zemř.1883 v tomto dvoře, Maria Anna 1807, Anna Maria 1809, Josef 1811, Maria Anna 1812, Theresia 1815, Wenzl 1819, Martin 1821, Magdalena 1823-zemř.1907 v Recker.čp.159 (neprovdaná). Nejstarší tři děti se narodily ještě v čp.159, ostatní sourozenci již v čp.164. Šest dětí z těchto jedenácti sourozenců zemřelo ještě v kojeneckém věku.
- Johann, nar.1805, po otci majitel a svobodný sedlák v této usedlosti, po němž obdržela nové pojmenování, se oženil v roce 1826 v Nicově s Češkou Marií Annou roz.Voldřichovou 1807 - zemřelou roku 1871 v tomto dvoře ( dcerou Pavla Voldřicha, svobod.králov.sedláka z Reckerbergu čp.150 "Paulus" a Kateřiny roz.Voldřichové ze Zadova čp.5 "Provazník"). Jejich děti: Anna Maria 1829, Martin 1830, Wenzel 1833, Katharina 1835, Franziska 1836 - zemř.3.10.1897 v Řetenicích čp.11, Katharina 1839, Johann Baptist 1840, Theresia 1842, Jakob 1845, Anna 1847, Augustin 1855. Všichni sourozenci se narodili v tomto stavení, ale sedm z nich zemřelo v dětském věku. V oněch dobách byl nejčastější příčinou úmrtí malých dětí tzv.*psotník.
- - Franziska, nar.1836, se provdalav roce 1863 v Nicově za Jakoba Simla, nar.1835, chalupníka z Reckerbergu čp.2 "Felperl" - zemřelého roku 1864 tamtéž ( syna Jakoba Simla, chalupníka v Recker.čp.2 a Kathariny roz.Posser, chalupnické dcery z Nicova čp.17 ). Jejich dcera: Maria 1863 v Recker.čp.2 - zemř.1939 v Horním Rakousku.
Poté, když Jakob Siml koncem roku 1864 v necelých třiceti letech zemřel, se Franziska provdala v roce 1867 v Nicově za Johanna Pohani, nar.1823, sedláka z Řetenic čp.11, kde také roku 1890 zemřel ( syna Martina Pohani, sedláka tamtéž a Anny Marie roz.Ketzer z téže obce čp.1 ).
- - Jakob, nar.1845, po otci sedlák v této usedlosti, se oženil v roce 1873 v Nicově s Češkou Marií Annou roz.Winterovou 1853 v Krousově ( dcerou Jana Nep.Wintera, sedláka z Krousova čp.143 "Adam" a Františky roz.Uhlířové z Tejmlova čp.113 "Horejš" ). Jejich děti narozené v této usedlosti: Jakob 1874, Julia 1877 (v r.1921 bydlela ve dvoře jako neprovdaná výměkářka), Heinrich 1879, Maria 1882 (v r.1921 bydlela ve dvoře jako neprovdaná služebná), Anna 1884 - zemř.1940 v tomto dvoře (jako neprovdaná výměnkářka), Johann 1886 (v r.1921 bydlel ve dvoře jako svobodný čeledín), Alois 1889, Franz Karl 1892, Martin 1897-1897.
- - - Jakob, nar.1874, po otci nastávající sedlák v této usedlosti, se oženil v roce 1913 v Nicově s Františkou roz.Winterovou 1889 v Krousově, bydlící v Nicově ( dcerou Františka Filoména Wintera, ševce a chalupníka v Nicově čp.12, pocházejícího z Krousova čp.143 a Franzisky roz.Wastl ze Šebestova čp.136 "Bertl" ). V tomto stavení se jim narodily děti: Franz Karl 1914, Maria 1916, dvojčata Anna a Franziska 1918. Jejich další tři synové zemřeli jako malí. Tito manželé byli příbuzní - Františčin otec a Jakobova matka byli sourozenci z Krousova čp.143.
- - - - Franz Karl, nar.1914, pátý a poslední sedlák v tomto dvoře z rodu Winter, se oženil v roce 1943 ve Kvildě s Rosou roz.Vater 1922 ( dcerou Johanna Vatera, chalupníka z Filipovy Hutě čp.17 a Marie roz.Harant z Priesleiten čp.5 ). V Hannesnhofu se jim ještě před odsunem narodila dcera Anna Elisabeth.
- - - - Maria, nar.1916, se provdala v roce 1942 v Nicově za Heinricha Seidla, nar.1912, truhláře z Pomezí u Všerub ( syna Georga Seidla, sedláka v Pomezí u Všerub čp.17 a Barbory roz.Köhlenhofer z téže obce ). V tomto stavení se jim v roce 1940 narodil syn Heinrich.
- - - - Anna, nar.1918, se provdala 29.4.1939 v Nicově za Heinricha Matschinera, nar.1911 v Německu, zedníka bydlícího v Řetenicích čp.26 ( nemanž. syna Marie Matschiner ze saského Auerbachu ).
- - - - Franziska, nar.1918, se provdala v roce 1940 v Nicově za Franze Serafina Niebauera, nar.1914 v Reckerbergu, policejního strážníka v Essenu, poté v Drážďanech ( syna Jakoba Niebauera, zedníka z Řetenic čp.20, později bydlícího v Reckerbergu čp.152 a Berty Marie roz.Klim bydlící v Recker.čp.153 ). Jejich děti: Heinrich 1937 v této usedlosti, Herta 1942 v Recker.čp.156.
- - - Alois, nar.1889, se jestě jako zednický tovaryš bydlící v tomto dvoře ( později chalupník v Řetenicích čp.8 ) oženil v roce 1915 v Nicově s Marií roz.Weber 1891 v Řetenicích ( dcerou Josefa Webera, chalupníka v Řetenicích čp.8 a Marie roz.Krejčí z Milova čp.7 ). Jejich dcera: Luise 1926 v Řet.čp.8.
- - - Franz Karl, nar.1892, se oženil v roce 1925 v Ústí nad Labem s Antonií Winter z Neštěmic.
- Wenzl, nar.1819, po otci usedlík v Reckerbergu čp.159, se oženil v roce 1840 ve Staších s Marií roz.Štroblovou 1823 v Říhově ( dcerou Josefa Štrobla, sobod.králov.sedláka z Jirkalova čp.60 "Jirkal" a Anny roz.Vrhelové, mlynářské dcery ze Stachů čp.71 "Mlnářojc" ). Jejich děti: Franziska 1840, Magdalena 1842, Augustin 1843, Augustin 1848, Martin 1851, Maria 1864 - zemř.1940 v Milově čp.13. První čtyři sourozenci zemřeli v dětském věku.
- - Maria, nar.1864, se provdala v roce 1897 v Nicově za Josefa Wallische, nar.1869 v Platoři, nádeníka bydlícího v Červené/Weihermühle čp.16, poté byl dřevař bydlící v Reckerbergu čp.152, později nádeník bydlící v Milově čp.13, kde také roku 1934 zemřel ( syn Johanna Wallische, chalupníka z Platoře a Theresie roz.Reischl, dcery chalupníka z Vel.Koz.Hřbetu ).

Dodatky:
Badatel J.Stach uvádí pro rok 1786 jako majitele čp.164 spolu s čp.163 Nikolase Wastla.
V matričních zápisech z doby druhé sv. války jsou stašskoreckerbergské usedlosti s původními trojmístnými čísly popisnými označeny dvoumístnými čísly. Např. tento dvůr měl čp. 7. V roce 1949 všechy tři budovy ještě stály celé. Roku 1951 z vedlejšího domu čp.237 byla riuna bez střechy, ale hlavní obytné stavení i stodola ještě stály. K roku 1959 zbývala ještě část střechy nad chlévy při obytné části a o pět let později zde byly již jen zarůstající rozvaliny.

*Psotník (něm.Fraisen): Je zastaralý název choroby, uváděný jako příčina úmrtí u malých dětí. Jednalo se pravděpodobně o tetanické křeče (tj.křeče způsobené většinou nedostatkem vápníku, popř. hořčíku) spojené s bezvědomím. Vzhledem k nízké úrovni medicínských znalostí byly jako psotník zpravidla označovány jakékoliv křeče, které vedly k úmrtí dítěte v raném věku.

( zdroje: ceskearchivy.cz + portafontium.cz + cuzk.cz + J.Stach + kniha Im Lande der künischen Freibauern + wikipedia.org )

Datum:

Beigetragen: pašerákEingegeben: 24.10.2020
VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist