EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
der Vorige  der Nächste  
Tachau-Synagoge (Tachov-synagoga)

Beschreibung: Tachovská synagoga
Samo slovo synagoga pochází z řečtiny (synagogein=shromažďování), v jazyce jidiš byl užíván výraz templ, hebrejština používá slov bejt ha-kneset (dům shromáždění, výraz i pro sněmovnu, parlament). U synagogy byla zřízena cheder tj.škola (hebr.dosl.místnost) v jazyce jidiš šul, už od nejstarších dob židovské obce dbaly, aby i dětem z nejchudších rodin se dostalo vzdělání, v dobách kdy v křesanské společnosti převládala negramotnost, téměř každý Žid ovládal čtení a psaní v liturgické hebrejštině, jako hovorový jazyk se užíval jidiš, mající základ v němčině, psaný také alef-bejtem, tj.hebrejskými znaky. S nástupem josefínských reforem a židovského osvícení tzv.haskaly od konce 18.století, začali Židé hovořit v běžné místní němčině. V Tachově byla v 18. a 19.století zřízena i ješiva (dosl.zasedání) tj.vyšší škola, kde se dalo připravovat na povolání rabína, byla proslulým a významným talmudským učilištěm (talmud dosl.učení,studium, židovský zákon a psaná tradice) pro široké okolí.

Datum: 1912

Autor: Anton Fleissner, Tachov
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 17.2.2007


Beschreibung: Místo, kde stávala tachovská synagoga
Současného návštěvníka překvapí poměrně malá rozloha pozemku. Na dobové fotografii se zdá objekt synagogy daleko větší. Je zahanbující, že místo nemí označeno žádnou vzpomínkovou tabulkou, nebo deskou. Dům čp.518 na snímku byl obecním domem židovské obce (hebr.bejt ha-am), byla zde úřadovna rabinátu, zasedací síň, učebna a byty zaměstnanců židovské obce. Budova byla postavena současně se synagogou v r.1912.

Datum: 23.2.2007

Autor: Pavel Frýda
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 17.2.2007


VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist