EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Deffernik (Debrník)

Beschreibung: letecký snímek z r. 1959
U dolního okraje snímku je vidět průsek EZOH (Elektrické zařízení ochrany hranic). Nad ním pak asi 80 metrů dlouhý protitankový příkop, který vznikl prohloubením potoka.

V horní části snímku je pruh čtyřřadé protitankové překážky vybudované asi z 1000 betonových jehlanů a dlouhé 450 metrů. Jehlany byly později doplněny předsunutým valem (viz další letecké snímky).

Datum: 1959

Autor: Historická ortofotomapa Š CENIA 2010, Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, Š MO ČR 2009
Beigetragen: Martin ČejkaEingegeben: 8.12.2018