EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Praha - Staré Město - novogotická část radnice (Praha - Staré Město - novogotická část radnice)

Beschreibung: Přísaha SS u radnice
Přísaha nováčků SS, v pozadí zaniklé neogotické křídlo radnice. Nastoupený útvar přehlíží německý státní ministr pro Böhmen und Mähren Karl Hermann Frank.
Frank byl rodákem z Karlových Varů (nar.1898), jeho kariéra jak neúspěšného knihkupce z Lokte, tak politická činnost i neslavný konec na popravišti pankrácké věznice (1946) jsou relativně dobře známy. Frank se téměř výlučně a rád pohyboval v uniformách různých fýrerů SS, ale voják nikdy nebyl, ani nevykonal základní službu v žádné armádě, v dětství totiž přišel o oko a měl je nahrazeno skleněnou protézou. O tom, že byl vlastně jen uniformovaný civilista svědčí i tento snímek-dobře jsou viditelné nažehlené puky(!) na jeho jezdeckých kalhotách tzv.rajtkách, je známo i dost fotografií na nichž se producíruje s ostruhami na jezdeckých holínkách, ačkoliv na koni jezdit neuměl a snad na něm ani nikdy neseděl. Pasoval se na znalce českého prostředí a Čechů vůbec, ale třeba česky se nikdy nenaučil, kromě rodné němčiny jinou řeč neovládal, je známo, že jej popuzovalo, když předseda protektorátní vlády gen.Eliᚠa protektor von Neurath spolu za jeho přítomnosti mluvili francouzsky, což samozřejmě neopomenul hlásit do Berlína...
Za svého pražského působení v r.1940 se rozvedený Frank podruhé oženil, jeho manželkou se stala MUDr.Karola roz.Blaschek z Mostu (vila rodiny Blaschek má snad dosud stát v dnešní ulici Čs.armády). Na rozdíl od Franka češtinu prý ovládala, byla řadovou členkou NSDAP, ale politikou se nezabývala, pracovala jako lékařka. Je s podivem, co na postarším, jednoduchém a arogantním Frankovi tato pohledná, o dost mladší (nar.1913), vzdělaná a z velmi bohaté rodiny pocházející žena viděla. Nicméně za dobu války spolu stačili mít 3 děti-děvče Eddu (1941), chlapce Wolfa Dietricha (1942) a další děvče Holle (1944). Všichni společně byli zadrženi 9.5.1945 Američany na útěku z Prahy v Rokycanech, na Frankové Američané žádný zájem neměli a vydali ji čs.orgánům, jiná verze hovoří o tom, že byla poznána a zatčena četníky v internačním táboře ve Stodě, dětí se v deportačních táborech ujaly jiné německé ženy a vzaly je s sebou do Německa. Franková byla vyslýchána na policejním ředitelství v Bartolomějské, ale již další den si ji z neznámých důvodů vyžádali Sověti. Koncem května 1945 ji pak převezli do Moskvy, kde rok strávila ve věznici Lubjanka a dalších 10 let v gulagu v Kazachstánu. Propuštěna do SRN byla až v r.1956, v průběhu 4 let postupně vyhledala i děti, které žily v náhradních rodinách, tedy osud poněkud šastnější než měly přemnohé vyvražděné české a židovské rodiny.... Je známo, že MUDr.Karola Franková již nežije, kdy zemřela žádný spolehlivý zdroj neuvádí, snad v r.1982.

Datum: 1942

Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 3.1.2011